ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich

Miło nam poinformować, że nasza zeszłoroczna absolwenta, a obecna doktorantka mgr Weronika Dragan otrzymała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w kategorii Gospodarka Przestrzenna za swoją pracę magisterską pt.: Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, która powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Runge.

Habilitacja dr Marzeny Lamparskiej

W drugim półroczu 2015 r. do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Marzena Lamparska.Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dr hab. Marzeny Lamparskiej jest opracowanie pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, 2013, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Katedra Geografii Ekonomicznej UŚ

zaprasza Studentów geografii na licencjat i magisterium w ramach szerokiej palety zagadnień społecznych, ekonomicznych i przestrzennych. Tematyka prac nawiązywać będzie do Państwa zainteresowań, a jej szczegółowy zakres doprecyzowany zostanie z Promotorami. Prace licencjackie i magisterskie w Katedrze Geografii Ekonomicznej można realizować z ponad 20 subdyscyplin geografii, a także gospodarki i planowania przestrzennego Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Katedry Geografii Ekonomicznej oraz jej wszyscy Pracownicy. Do Państwa dyspozycji jest także flyer informacyjny. Zapraszamy!!!

Gospodarka przestrzenna – rusza rekrutacja na studia podyplomowe !!!

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2015 r. uruchomiona została rekrutacja na pierwszy semestr Studiów Podyplomowych: Gospodarka Przestrzenna. Organizatorem Studiów jest Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, zarządzania przestrzenią.

ZOBACZ PLAN ZOBACZ POSTER

Cieszyn. Warsztaty Z Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Dla Młodych Badaczy

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
KATEDRA GEOGRAFII EKONOMICZNEJ

 

Szanowni Państwo

Wzorem lat ubiegłych mamy zaszczyt Państwa zaprosić na XVI Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, które odbędą się tradycyjnie w Cieszynie w terminie 30.06 - 2.07.2015 roku.

Firmy prywatne i instytucje dla studentów specjalizacji społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego

Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego nawiązała współpracę z firmami prywatnymi, w których studenci specjalności geografia społeczno-ekonomiczna mogą realizować w przyszłym roku praktyki zawodowe i specjalizacyjne, w zakresie analiz przestrzennych.

Dwie najlepsze prace magisterskie z geografii w polsce w 2014 r. Powstały w KGE UŚ

Dwie najlepsze prace magisterskie w Polsce w 2014 r.zostały napisane i obronione w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego. W XXXI Konkursie Polskiego Towarzystwa Geograficznego na najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii wygrały: