ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


8 listopada uroczyście pożegnaliśmy dr hab. Marię Tkocz, która od tego roku akademickiego przeszła na zasłużoną  emeryturę, po ponad 40 latach pracy w KGE. Podziękowaliśmy Jej za wieloletnią współpracę, wielką życzliwość, nieocenioną pomoc merytoryczną i opiekę sprawowaną nad wieloma z nas jeszcze w czasach studenckich, zarówno jako wykładowca, czy promotor prac magisterskich i doktorskich, jak i jako prodziekan. Liczymy na Jej częste odwiedziny, by móc nadal czerpać z doświadczenia i rad naszej pani Profesor.

Prof. M. Tkocz 2

 

Publikacja "Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka"

E. Zuzańska Żyśko Procesy metropolizacji 625

W dniu 20 września 2016 roku do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Monografia pt. „Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka” to książka opisująca rozwój metropolii na świecie i towarzyszące im procesy przestrzenne, funkcjonalne i sieciowe. Praca próbuje wskazać także pierwsze oznaki metropolizacji w regionie śląskim. Jest to interesujące opracowanie z zakresu osadnictwa miejskiego.

 

Publikacja "Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego"

Ukazała się publikacja Prof. dr hab. Alicji Szajnowskiej-Wysockiej oraz dra Sławomira Sitka pt. "Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego". Monografia poświęcona jest kwestiom rozwoju regionalnego w ujęciu teoretycznym. Porządkuje zakres terminologiczny pojęcia rozwoju oraz naświetla metody jego badania. Praca rozważa wpływ globalizacji, która reorganizuje przestrzeń polityczną, społeczną i gospodarczą, a tym samym kształtuje proces rozwoju.

Współpraca Katedry Geografii Ekonomicznej
z Najwyższą Izbą Kontroli

W 2015 roku pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej – dr Sławomir Sitek i dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko uczestniczyli w roli ekspertów w badaniu dotyczącym problemów rozwojowych Bytomia. Wraz z kolegami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzili żmudne badania terenowe, na podstawie których powstały obszerne pracowania dotyczące usprawnienia pracy w dwóch instytucjach publicznych w mieście: Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Trzecie dotyczyło opinii mieszkańców na temat Bytomia. Wyniki tych prac ukazały się w formie trzech raportów: 1) „Ocena zadowolenia bycia mieszkańcem Bytomia”; 2) „Ocena zadowolenia klientów PUP” i 3) „Ocena zadowolenia klientów MOPR”. Wnioski w nich zawarte w całości umieszczono w raporcie końcowym Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku pt. „Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia”.

 

Nowa Publikacja

Ukazała się książka: Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problem, 2015, Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (Red.), Gothenburg: University of Gothenburg, ss. 465.

Opracowanie składające się z 17 rozdziałów jest pokłosiem współpracy badaczy z Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, która skoncentrowana była na wyjaśnieniu tytułowych zagadnień w świetle kilku dyscyplin naukowych. Redaktorami książki są Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski) i Mirek Dymitrow (University of Gothenburg).

 

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
dla pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej

Podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Nagrody Naukowe III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego otrzymali Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Dr hab. Robert Krzysztofik i Dr hab. Anna Runge. Dr hab. Franciszek Kłosowki otrzymał nagrodę III stopnia za działalność organizacyjną.

Nagrody 20162017m

 

Nagroda dla dr hab. R. Krzysztofika

Miło nam poinformować, że dr hab. Robert Krzysztofik otrzymał Nagrodę Indywidualną III Stopnia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą. Nagroda została przyznana za opublikowanie monografii: "Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski"