ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Arctic Science Summit Week

W dniach 4-7 kwietnia 2017 dr Marta Chmielewska wzięła udział w części naukowej the Arctic Science Summit Week w Pradze, gdzie zebrało się ponad 700 badaczy Arktyki z całego świata, w tym około 60-ciu Polaków. Nasza koleżanka zaprezentowała dwa postery:
1) An Arctic Town in a Globalizing World - is it so different from other towns?
2) Ewolution of Arctic Towns from the Perspective of Urban Morphology. The example of Rovaniemi (Finland).

  ASSW 01 ASSW 02 ASSW 03

 

Promocja doktorska pracowników naszej Katedry

W dniu 28.02.2017 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska, na której dwóch naszych pracowników otrzymało dyplom, odpowiednio doktora habilitowanego – Anna Runge oraz doktora nauk o Ziemi – Tomasz Spórna. Serdecznie gratulujemy!

PD 001

 

Nagroda Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Serdecznie gratulujemy mgr Weronice Dragan za zdobycie I miejsca w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Katowicki oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Konkurs pn. Mikroprzestrzenie miejskie, dotyczył wypracowania koncepcji zagospodarowania wybranego terenu. Nagrodzone opracowanie dotyczyło koncepcji zagospodarowania terenu dla miasta Ruda Śląska (Osiedle Godula, Planty).

Dragan W. dyplom Mikroprzestrzenie

 

Konferencja pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

Pracownicy naszej Katedry: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Anna Runge oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko wzięli udział w konferencji pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Odbyła się ona 27.02.2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego. Konferencja organizowana była przez Rządową Radę Ludnościową, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Statystyczny w Katowicach.

Tematy wystąpień dotyczyły:
Specyfiki sytuacji demograficznej województwa śląskiego na tle Polski (prof. dr hab. J. Runge);
Procesów starzenia się ludności województwa śląskiego (dr hab. A. Runge);
Procesów metropolizacji w województwie śląskim (dr hab. E. Zuzańska-Żyśko);
W konferencji wziął także udział dr S. Pytel, który wygłosił referat na temat Migracji wewnętrznych ludności w województwie śląskim.

 KL 2017 002 KL 2017 006 KL 2017 005

 

Od grudnia zmiany w składzie osobowym naszej Katedry. W gronie pracowników witamy nowego asystenta - mgr Weronikę Dragan. Życzymy skucesów naukowych i dydaktycznych!

Publikacja "Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta
w Mysłowicach w latach 1913-2013
"

Ukazała się monografia mgr Weroniki Dragan pt. „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013”. W książce podjęto próbę wyjaśnienia przemian przestrzeni i funkcji dzielnicy staromiejskiej w Mysłowicach, koncentrując się zwłaszcza na dwóch etapach jego ewolucji. Pierwszy z nich obejmuje maksymalny rozwój i międzynarodową rangę ośrodka (1913 r.), natomiast drugi współczesny regres funkcjonalny i lokalne znaczenie miasta (2013 r.). Wyjaśnianie przemian Starego Miasta przeprowadzono zgodnie z podejściem systemowym.

2016 2 Dragan W. PrzemianyMysłowice

 

Sukcesy naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. Nie ma zatem nic przyjemniejszego niż wspólne ich świętowanie w gronie członków i przyjaciół KGE. We wtorek 22.11. wspaniałe przyjęcie z okazji swojej habilitacji przygotowała najmłodsza dr hab. w naszej katedrze – Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Było pysznie!

E. Zuzańska Żyśko 2016