ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


XX Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej

W dniach 1–3 lipca 2019 r. odbyła się organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ogólnopolska jubileuszowa XX edycja konferencji pt. Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej.

Było to niezwykle interesujące, twórcze spotkanie, na którym liczni przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski (krakowskiego, sosnowieckiego, łódzkiego, kieleckiego, opolskiego, wrocławskiego, gdańskiego oraz nowotarskiego) przedstawili interesujące i zróżnicowane tematycznie referaty (program)

W drugim dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce pt. Szlakiem kolonii i osiedli patronackich konurbacji katowickiej – poprowadziła ją dr Marta Chmielewska. Odwiedziliśmy m.in. zabytkowe kolonie robotnicze Rudy Śląskiej i Muzeum Powstań Śląskich.

Tematy poszczególnych wystąpień pracowników KGE:

dr Marta Chmielewska – Budownictwo patronackie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

dr hab. Marzena LamparskaRobotniczy etos pracy zapisany w przestrzeni – casus Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

dr Valentin MihaylovPodziały etnoterytorialne a geopolityka miejska. Przypadek Mostaru.

dr Andrzej SoczówkaRegres tramwajów na Ukrainie.

dr Tomasz SpórnaProces suburbanizacji w konurbacji katowickiej. Próba ujęcia modelowego.

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji, ciekawe wystąpienia oraz dyskusję. Liczymy na Państwa udział w przyszłorocznych XXI Warsztatach.

001 002 003 004

005 006 007 008

009 010 011 012

013 014 015 016

 

Obrony prac magisterskich

W dniu 20.06.2019 r. w Katedrze Geografii Ekonomicznej UŚ miały miejsce obrony prac magisterskich napisanych pod kierunkiem dr hab. Roberta Krzysztofika. Magistrami geografii zostały Panie Weronika Holek, Sylwia Pikus i Karolina Waldman. Komisji przewodził Prof. dr hab. Jerzy Runge. Recenzentkami prac magisterskich były dr hab. Iwona Kantor-Pietraga i dr hab. Marzena Lamparska. Gratulujemy.

001

 

Wyjazd studyjny z projektu Geohazard

W dniach 21-24 maja odbył się wyjazd studyjny z projektu Geohazard na Kujawy. Studenci różnych kierunków WNoZ, w tym I MU specjalizacji Zagospodarowanie przestrzenne pod opieką dr hab. Sławomira Sitka zwiedzili Toruń, Bydgoszcz i Ciechocinek.

W Toruniu grupa odwiedzała siedzibę Geofizyki S.A., gdzie zapoznała się z metodami poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto studenci odbyli spacer studyjny po Starym Mieście oraz zwiedzili Muzeum Piernika. Celem wizyty w Bydgoszczy było zapoznanie się z procesem rewitalizacji, którego specyfika wiąże się z obiektami inżynierii wodnej oraz „otwarciem” miasta na wodę. Odwiedziliśmy także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, gdzie wysłuchaliśmy wykładu dr Moniki Kozłowskiej-Adamczyk na temat rewitalizacji w Bydgoszczy. Następnie Pani doktor oprowadziła nas po mieście. Odbyliśmy także rejs Tramwajem wodnym na trasie Staromiejskiej ze śluzowaniem. Ponadto studenci zwiedzili Exploseum, obejmujące obiekty z architekturą przemysłową III Rzeszy na obszarze DAG Fabrik Bromberg, gdzie produkowano materiały wybuchowe. Z kolei w Ciechocinku studenci zapoznali się z podstawowymi zasobami uzdrowiska. Zwiedzili tężnie, warzelnie soli oraz park zdrojowy, po których oprowadzali przedstawiciele Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek S.A.

Wyjazd przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych studentów, dostarczając im praktycznej wiedzy z zakresu geologii, rewitalizacji oraz turystyki uzdrowiskowej.

 001  002  003

 004  005  006

 007  008  009

 

 

Konferencja pt. Czasoprzestrzeń społeczna w płynnej nowoczesności

W dniach 27–28 czerwca na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Czasoprzestrzeń społeczna w płynnej nowoczesności”.

Konferencja była połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Rykla – wybitnego geografa społecznego i socjologa. Oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, uczestnicy konferencji reprezentowali ośrodki akademickie z Częstochowy, Gdyni, Katowic, Krakowa, Łodzi, Lublina, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Katedrę Geografii Ekonomicznej WNoZ Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach reprezentowali dr hab. Robert Krzysztofik oraz dr Valentin Mihaylov. Dr hab. Robert Krzysztofik w imieniu Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego odczytał list gratulacyjny dla Jubilata.

Dr  Valentin Mihaylov przedstawił wyniki swojego badania poświęcone geopolityce miejskiej Mostaru (Bośnia i Hercegowina) – miasta podzielonego i kwestionowanego przez skonfliktowane strony etnopolityczne.

     001 002

     003 004

 

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 14.05.2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Tomczewskiej-Popowycz pod tytułem „Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej”. Serdecznie gratulujemy obronionej pracy!

            002  004

 

Wizyta studyjna studentów z Uniersytetu Technicznego w Dortmundzie

12 czerwca 2019 r. gościliśmy na wizycie studyjnej studentów z Uniersytetu Technicznego w Dortmundzie pod opieką profesorów: Prof. Dr. Karstena Zimmermanna i Prof. Dr. Christopha Zöpela, specjalizujących się w planowaniu przestrzennym. Goście zainteresowani byli przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi naszego regionu, jak również rolą Uniwersytetu w kreowaniu zmian społecznych, gospodarczych, funkcjonalnych i przestrzennych.

001

 

Artykuły Pracowników KGE z listy A MNiSW

W ostatnich miesiącach Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej opublikowali kilka artykułów indeksowanych na liście A MNiSW (tzw. liście filadelfijskiej).

Runge A.Kantor-Pietraga I.Runge J.Krzysztofik R.Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633 [pobierz artykuł]

Artykuł poświecony kwestii rozwoju przestrzennego konurbacji katowickiej, w którym zarekomendowano kierunki przekształceń infrastrukturalnych i strukturalnych nawiązujących do idei zrównoważonego rozwoju.

Mihaylov V.Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 52–62.

Artykuł ma charakter konceptualno-teoretyczny. Omówiono w nim relacje między świadomością, postrzeganiem a identyfikacją jednostek i grup społecznych z przestrzenią oraz podkreślono różnice ontologiczne i epistemologiczne tych pojęć.

Krzysztofik R.Kantor-Pietraga I.Spórna T.Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Artykuł ma na celu wskazanie dualizmu w zakresie przestrzennego rozwoju funkcji logistycznych. W opracowaniu zwraca się uwagę, że obok najbardziej popularnego modelu logistics sprawl, w Polsce, ale także poza nią ujawnia się model określany jako: logistics anti-sprawl.

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 73, 2, 110–127. DOI: 10.1080/00291951.2019.1604567 [pobierz artykuł]

Artykuł omawia zagadnienie zmian terytorialnych miast w Polsce na skutek odłączeń i przyłączeń sąsiednich jednostek. W artykule wyeksponowano trzy podstawowe grupy determinant kształtujących te zjawiska – społeczno-polityczne, gospodarcze i ontologiczne.