ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Obrona prac magisterskich

Pierwsi tegoroczni magistrowie wypromowani – gratulujemy!!

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
Recenzenci: dr Marta Chmielewska i dr Sławomir Sitek
Przewodnicząca komisji: dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piatek

Obr 001

 

V Konferencja Geografii Historycznej

W dniach 22–23 czerwca br. w Uniwersytecie Łódzkim odbyła się V Konferencja Geografii Historycznej. Jubilatem, któremu poświęcono tegoroczne spotkanie był jeden z twórców polskiej szkoły geografii historycznej Prof. dr hab. Marek Koter.

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej zaprezentowali na niej następujące referaty:

  • Dr hab. Robert Krzysztofik, PHD Mirek Dymitrow (Uniwersytet w Goteborgu), dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, dr Tomasz Spórna: Wybrane ośrodki miejskie województwa świętokrzyskiego w świetle koncepcji hibernacji miast;
  • Dr Marta Chmielewska: Ślady dawnych wsi w strukturze morfologicznej miast konurbacji katowickiej;
  • Mgr Weronika Dragan: Perspektywa w badaniach nad układem urbanistycznym miasta (przykład Zbąszynka).

           KŁ 002 KŁ 003 KŁ 004

 

Spotkanie w ramach cyklu Miasta Idei – Katowice Nikiszowiec

W niedzielę, 21 maja w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbyło się ważne i interesujące spotkanie dotyczące przyszłości zamykanej KWK Wieczorek w Nikiszowcu. Celem spotkania zorganizowanego przez Gazetę Wyborczą w ramach cyklu Miasta Idei była kwestia rewitalizacji dzielnicy, a przede wszystkim znalezienia nowych funkcji dla zabytkowych obiektów górniczych. Uwagę zwrócono na rangę dzielnicy i budynków górniczych na mapie dziedzictwa kulturowego Katowic, ale i Górnego Śląska. W spotkaniu brało udział wielu interesariuszy, w tym także mieszkańcy Nikiszowca. W spotkaniu uczestniczył dr hab. Robert Krzysztofik, który znalazł się w grupie uczestników proponującej dla tych obiektów funkcje zdecydowanie egzogeniczne i wyspecjalizowane.

Fotorelacja ze spotkania zamieszczona jest na stronie internetowej GW (link)

             Nikiszowiec 1 Nikiszowiec 2

 

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 12 czerwca 2017 r. w budynku Rektoratu UŚ miała miejsce uroczystość wręczenia Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, których jedną z Laureatek była Mgr Weronika Dragan. Koleżanka Weronika była jedna z kilkunastu wyróżnionych osób w grupie Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodę wręczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Mysłowicach. W uroczystościach udział wzięli także Prodziekan WNoZ Prof. UŚ. dr hab. Urszula Myga-Piątek, Promotor Doktorantki Dr hab. Robert Krzysztofik oraz Mama Laureatki. Więcej zdjęć [link]

   001b 002b 003 004

 

X Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku

W dniach 14–16 maja 2017 r. pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej wzięli udział w X Konferencji Naukowej Miasta XXI wieku, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. Tematem konferencji były „Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast: wyzwania – projekty – możliwości”.

Tematy poszczególnych wystąpień:

  • prof. dr hab. Jerzy RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – aspekty teoretyczne
  • dr hab. Anna RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – wymiar empiryczny
  • dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoSilesia w świetle ustawy metropolitalnej
  • dr hab. Franciszek KłosowskiSpołeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych w województwie śląskim
  • dr Sławomir SitekPrzestrzenno-funkcjonalne efekty rewitalizacji
  • mgr Weronika DraganPraktyki zagospodarowania przestrzeni związanej z dawnymi stacjami granicznymi

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji na stronie internetowej organizatorów [www]

Seminarium naukowe w Ustroniu

W Ustroniu, w dniach 2–3.06.2017 r. pracownicy naszej Katedry: dr hab. Marzena Lamparska, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr Sławomir Sitek i dr Tomasz Spórna, wzięli udział w wyjazdowym seminarium Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej. Tematyka spotkania związana była z nowymi przestrzeniami w mieście, strukturą przestrzenno-funkcjonalną miast, grami miejskimi i odpornością miast. Było to niezwykle inspirujące spotkanie, które umożliwiło wzajemne poznanie zainteresowań badawczych pracowników obu Katedr oraz nawiązanie współpracy naukowej.

001 002 003

 

Konferencja Miasto Kreatywnie

W dniach 10–12 maja 2017 miała miejsce konferencja pt. "Miasto Kreatywnie"  zorganizowana przez WNoZ UMK w Toruniu i UWM w Olsztynie. W konferencji udział wzięli studenci zainteresowani problematyką miejską i gospodarki przestrzennej Paweł Kościelniak, który przedstawił referat pt.: "Rewitalizacja obszarów kopalni Katowice oraz kopalni Gottwald" oraz Ewelina Skotarska, która zaprezentowała referat pt.: "Gry miejskie jako kreatywne przedstawienie przestrzeni miasta". Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Toruńskie spotkanie obejmowało także udział w kwerendzie terenowej w centrum miasta oraz certyfikowane szkolenie z QGISa.

 MK 001 MK 002 MK 004