ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Nowy rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Ziemi został oficjalnie rozpoczęty 3 października. Wykład inauguracyjny pt. „Świat metropolii” miała przyjemność wygłosić dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko

Inauguracja 2017

 

Seminarium: Transformacja w sektorze węgla

3 października 2007 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium pt.: „Transformacja w sektorze węgla: badania i dialog o przyszłości sektora i regionu”.

Spotkanie poświęcone było kwestii roli górnictwa węgla kamiennego i energetyki opartej na węglu w krajowym systemie gospodarczym. Ważnym elementem dyskusji podczas spotkania była także polityka energetyczna Polski oraz wyzwania światowej polityki klimatycznej.

Znaczenie poruszanych zagadnień szczególnie istotne jest z perspektywy województwa śląskiego, także w kontekście jego przyszłego rozwoju. Dr hab. Robert Krzysztofik przedstawił na spotkaniu referat zatytułowany: „Dylematy rozwoju miast odchodzących od tradycyjnego przemysłu w województwie śląskim”. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników seminarium spotkała się zaprezentowana koncepcja transindustrializmu (R. Krzysztofik, M. Tkocz, T. Spórna, I. Kantor-Pietraga, Mor. Geogr. Reports, 2016), pojęcia próbującego uchwycić złożoność i dynamikę przekształceń struktur funkcjonalnych w gospodarce konurbacji katowickiej.

Seminarium zorganizował Instytut Badań Strukturalnych w Warszawie oraz Climate Strategies. Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele instytucji gospodarczych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, samorządu regionalnego oraz środowisk związanych z górnictwem. Gościem specjalnym była Anabella Rosemberg z Międzynarodowej Konferencji Związków Zawodowych ITUC.

Seminarium

 

Stażystka z Funduszu Wyszehradzkiego

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 gościem Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ jest Pani Anastazja Mazurowa, doktorantka Katedry Społeczno-Ekonomicznej i Studiów Regionalnych Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Karazina. Pani Anastazja Mazurowa jest stypendystką Funduszu Wyszehradzkiego, interesuje się geografią społeczną, socjologią miast i organizacją przestrzeni miejskiej. Pod kierunkiem Profesora Konstantina Niemca pisze prace doktorską pt. „Społeczno-geograficzna charakterystyka organizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Charkowa”.

 

Mazurova

Konferencja: Demography in the future of EU cohesion policy – strategic discussion

W dniu 27 września 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce konferencja i dyskusja poświęcona polityce demograficznej Unii Europejskiej – „Demography in the future of EU cohesion policy – strategic discussion”. W spotkaniu obok przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i przedstawicielstw regionalnych z Hiszpanii, Niemiec i Polski, udział wziął dr hab. Robert Krzysztofik reprezentujący środowisko naukowe.

Istotą spotkania była próba zdefiniowania wyzwań jakie stoją przed instytucjami unijnymi, krajowymi i regionalnymi w kształtowaniu polityki demograficznej UE. Rolę szczególną miały tu zagadnienia dotyczące starzenia się społeczeństw krajów Unii, depopulacji miast i regionów, kwestii migracji oraz relacji: gospodarka – społeczeństwo.

Wystąpienie Dr hab. Roberta Krzysztofika poświęcone było kwestiom definicyjnym dotyczących zjawisk demograficznych szczególnie w odniesieniu do takich atrybutów jak: spójność polityki względem zróżnicowań terytorialnych, istotność skali odniesień w czasie czy hierarchiczny model podejmowania decyzji.

Bruksela

 

Praktyka terenowa

W dniach 11–18 lipca 2017 r. odbywa się praktyka terenowa "Polska Północ" studentów II roku geografii Uniwersytetu Śląskiego. 14 lipca jednym z punktów były problemy fizycznogeograficzne i osadnicze związane z oddziaływaniem morza na ląd w Trzęsaczu i innych podobnych miejscowościach. Z KGE w ćwiczeniach uczestniczy dr hab. Robert Krzysztofik. Zajęcia prowadzą także dr hab. Wiesława Krawczyk, dr Jolanta Pełka-Gościniak i dr Grzegorz Jankowski.

     PP 001 PP 002

 

Publikacja „Turystyka wśród górniczych szybów”

Ukazała się monografia dr hab. Marzeny Lamparskiej, pt. Turystyka wśród górniczych szybów.

W książce została przedstawiona koncepcja szlaku turystyki przemysłowej i poprzemysłowej, wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem. Książka ma charakter monografii, prowadzi od geologii, historii, przez zagadnienia ekologii krajobrazu, kultury, geografii turyzmu i turystyki. Autorka wyznaczyła i opisała 100 głównych atrakcji turystyki poprzemysłowej i przemysłowej, które obrazują historię i teraźniejszość górnictwa i jego oddziaływanie na środowisko. Miejsca te układają się w szlak przebiegający od tarnogórskich sztolni – włączonych w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, po kopalnie w Ostrawie; od Gliwic po Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą – wszędzie tam, gdzie prowadzono wydobycie rud srebra, ołowiu i cynku, rud żelaza, węgla kamiennego i surowców skalnych. Książka została pozytywnie zrecenzowana przez prof. Mirosława Mikę z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. inż. Barbarę Stankiewicz z Politechniki Śląskiej. Stanowi kompendium wiedzy o górnictwie, geografii industrialnej oraz wspomina także o kierunkach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Autorka zamieściła w niej autorskie fotografie wybranych obiektów. Ważnym uzupełnieniem jest strona internetowa www.twgs.pl, na której znajduje się mapa szlaku. Spis treści i informacje o książce znajdują się także na stronie internetowej wydawnictwa Śląsk [spis treści] [informacja o książce]

 

2017 1 M. Lamparska

Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej

W dniach 4–6.07.2017 r. gościliśmy w Cieszynie badaczy z całej Polski, podczas organizowanych przez nas Warsztatów z Geografii Społeczno-Ekonomicznej. W tym roku spotykaliśmy się już po raz 18!

 Cieszyn 2017 001 Cieszyn 2017 002