ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


II Colloquium "Przyszłość śląskich miast. Nowa urbanizacja na starym podłożu"

W dniu 28.02.2018 r. w Bibliotece Śląskiej odbyła się konferencja pt. „Przyszłość śląskich miast. Nowa urbanizacja na starym podłożu”. Było to już II Colloquium dotyczące tematyki przyszłości miast naszego regionu. Konferencje zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie.

Zagadnienia związaną z nową urbanizacją podzielono na cztery bloki tematyczne: panel I – Nowa urbanizacja w perspektywie architektonicznej; panel II – Nowa urbanizacja w perspektywie ekonomicznej; panel III – Nowa urbanizacja w perspektywie ludnościowej; panel IV – Nowa urbanizacja w perspektywie środowiskowej.

W panelu III – Nowa urbanizacja w perspektywie ludnościowej, w jego prowadzeniu i dyskusji wzięli udział pracownicy naszej Katedry, prof. dr hab. Jerzy Runge oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko.

Ponadto z KGE w konferencji uczestniczyli także: dr hab. Franciszek Kłosowski, dr hab. Marzena Lamparska, dr Tomasz Spórna.

Program colloquium (link)

  006 001 003

 

Debata „Tu Metropolia”

W dniu 01.02.2018 r. miała miejsce debata metropolitalna poświęcona kwestii Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego w strukturze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poruszano zagadnienia tożsamości Zagłębia w regionie, przekształceń gospodarczych oraz zmian w zakresie transportu publicznego. Jednym z panelistów obok Przewodniczącego GZM Kazimierza Karolczaka, Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz Prezesa Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej KSSE Mateusza Rykały debaty był dr hab. Robert Krzysztofik. Debatę zorganizował Dziennik Zachodni, a prowadził Redaktor Marcin Zasada. Więcej informacji

004 005 002

             007  006

 

Wywiad o regionie – dziennik "Rzeczpospolita"

W środowym (08.11.2017) wydaniu ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita ukazał się wywiad z dr hab. Robertem Krzysztofikiem na temat wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych w środkowej części województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem konurbacji katowickiej. W wywiadzie w sposób szczególny odniesiono się do zagadnień zmiany funkcjonalnej w gospodarce, zróżnicowań przestrzennych w regionie oraz wyzwań demograficznych.

Z treścią wywiadu można się zapoznać pod adresem: http://www.rp.pl/Zycie-Slaska/311079847-Bytom--nie-jest-przegrany.html
  001

Ogólnopolska konferencja "Perspektywy zatrudnienia absolwentów"

W dniu 12 grudnia w Uniwersytecie Opolskim miała miejsce ogólnopolska konferencja "Perspektywy zatrudnienia absolwentów", na której Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga zaprezentowała wystąpienie na temat "Perspektywy zatrudnienia absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach społecznych i humanistycznych". Prezentacja nawiązywała do badań prowadzonych przez Zespół z KGE WNoZ UŚ, w którym uczestniczą dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, dr hab. Marzena Lamparska i dr hab. Robert Krzysztofik. Realizowany projekt poświęcony jest motywom wyboru studiów i związanych z nimi oczekiwań studentów podczas studiów i po ich zakończeniu; ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. Projekt dotyczący uczelni zlokalizowanych w obrębie historycznego Śląska realizuje pięć zespołów - Uniwersytet Opolski (koordynator), Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Organizatorem konferencji był Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, a obrady prowadziły Prof. UO dr hab. Agata Zagórowska z tejże Uczelni oraz Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbywała się m.in. pod patronatem Sekcji Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN. Wiecej informacji o konferencji na stronie internetowej [link]

                                UO 001 UP 002

 

Uroczysta Promocja Doktorska

W dniu 07 listopada 2017 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce uroczysta Promocja Doktorska. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymało troje pracowników Katedry: Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Dr hab. Marzena Lamparska i Dr hab. Robert Krzysztofik. Sylwetki uhonorowanych przedstawił Dziekan WNoZ UŚ Prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski.

                   001 002

 

Publikacja "Polska. Przestrzenna kultura i kultura przestrzeni"

2017 2 V. Mihaylov

Pod koniec października br. ukazała się nowa książka pracownika Katedry Geografii Ekonomicznej WNOZ UŚ dr. Valentina Mihaylova, opublikowana w języku bułgarskim przez wydawnictwo akademickie „Paradigma”. Monografia Polska. Przestrzenna kultura i kultura przestrzeni” przedstawia autorską syntezę geografii kulturowej Polski i w dużym stopniu jest wynikiem badań terenowych przeprowadzonych przez autora w latach 2007–2017.

W swojej nowej książce Valentin Mihaylov odwołuje się do szeregu klasycznych i współczesnych prac polskich geografów społecznych, architektów, urbanistów, historyków, socjologów i etnologów. Książka zawiera m.in. ponad 50 autorskich kolorowych fotografii służących jako ilustracje wybranych zjawisk kultury przestrzennej Polski.

Dr Valentin Mihaylov – nowy pracownik KGE

Od października br. nowym Pracownikiem Katedry Geografii Ekonomicznej jest dr Valentin Mihaylov – absolwent Uniwersytetu Sofijskiego św. Klemensa z Ochrydy.

Dr Valentin Mihaylov jest autorem ponad 50 publikacji naukowych w językach bułgarskim, polskim, angielskim, rosyjskim i serbskim, w tym autorem i współautorem pięciu książek. W tych językach prezentował się także na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Większość z opublikowanych przez Niego prac nawiązuje do teoretycznych problemów geografii, geografii kulturowej i politycznej, geografii miast oraz kwestii narodowościowych. Od początku swojej kariery naukowej Valentin Mihaylov specjalizuje się w problematyce państw Europy środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Bałkanów). Ostatnio pracował w Narodowym Instytucie Geodezji, Geofizyki i Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk. W 2014 r. odbył staż naukowy w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu CEEPUS Uniwersytetu środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.

 

Valentin Mihaylov