ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Kongres Geografii Polskiej

W dniach 12-14 kwietnia odbył się Kongres Geografii Polskiej połączony z obchodami 100lecia PTG na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalny Medal Jubileuszowy PTG odebrał kierownik KGE, prof. dr hab. Jerzy Runge. W konferencji uczestniczyła reprezentacja KGE w składzie: prof. dr hab. Jerzy Runge, dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr Marta Chmielewska, dr Tomasz Spórna i mgr Natalia Tomczewska-Popowycz.

000

                 001 002

                    003   004

 

Debata „Tu Metropolia” w Piekarach Śląskich

W dniu 28 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „ TU METROPOLIA” , w którym udział wzięli Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak oraz przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Nauk o Ziemi dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Debatę prowadził red. Dziennika Zachodniego i Radia Piekary Śląskie Pan Marcin Zasada.

Podczas spotkania poruszano m.in. problematykę rozwoju gospodarczego i inwestycji, transportu publicznego, w tym kolei metropolitalnej oraz innowacyjności. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to forma związku metropolitalnego w województwie śląskim, który skupia 41 gmin - 13 miast na prawach powiatu oraz 28 gmin otaczających rdzeń tj. miast oraz gmin wiejskich. Jest to zarazem jedyna tego typu forma osadnicza w Polsce, usankcjonowana prawnie na mocy ustawy 2017 r. Ma ona za zadanie wzmocnić procesy metropolitalne w regionie śląskim.

     001 002

Instytut Zagłębia Dąbrowskiego

Od początku 2018 roku zaczął funkcjonować Instytut Zagłębia Dąbrowskiego. Jednostka naukowa, ale także edukacyjna, która za cel stawia sobie przybliżanie dziedzictwa, jak również współczesności Zagłębia Dąbrowskiego. Instytut integruje działania środowisk naukowych, instytucji kultury zlokalizowanych w regionie, NGOs, ale także pasjonatów Zagłębia Dąbrowskiego. Dyrektorem Instytutu jest historyk, Profesor Dariusz Nawrot. Koordynatorem sekcji geograficzno-kartograficznej przy Instytucie został dr hab. Robert Krzysztofik. Więcej informacji   001
     

Kurs „Wprowadzenie do nauk o Ziemi”

Oprócz działalności naukowej i organizacyjnej, ważnym aspektem pracy na Uniwersytecie Śląskim jest dydaktyka. W ramach cyklu zajęć pt. „Wprowadzenie do nauk o Ziemi” dr Tomasz Spórna poprowadził dla grupy cudzoziemskich studentów zajęcia będące częścią oferty dydaktycznej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W dwudziestogodzinnym kursie uczestniczyło blisko 30 studentów z Białorusi, Hondurasu, Indonezji, Kolumbii, Nigerii, Papui i Nowej Gwinei, Syrii, Ukrainy i Wietnamu.

001

 

Konferencja pt.: Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro

W dniu 19 marca 2018 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja pt.: „Udział geografii w budowie niepodległej Polski: wczoraj-dziś-jutro” oraz oficjalne otwarcie Wystawy pt. „Geografia polska – tradycja i współczesność”. Uroczystości te są częścią cyklu obchodów Roku Polskiej Geografii i 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

W wydarzeniu wzięła udział reprezentacja oddziału katowickiego PTG: dr hab. Adam Hibszer, dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, mgr Elżbieta Markowiak, dr Jolanta Pełka-Gościniak oraz dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko i dr Marta Chmielewska.Więcej informacji

             001 002 003

 

Laur Studencki 2017 – Przyjaciel studenta

Nasza koleżanka dr Marta Chmielewska została laureatką plebiscytu Laur Studencki 2017 w kategorii Przyjaciel Studenta. Nagrodę w postaci statuetki Kurosa odebrała 22 marca w Teatrze Zagłębia podczas uroczystej Gali. Gratulujemy! (fot. Grzegorz Adamek)

001

 

Debata „Tu Metropolia” w Bytomiu

W dniu 14.03.2018 r. miała miejsce debata metropolitalna poświęcona wyzwaniom stojącym przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Mowa w niej była o roli Bytomia w strukturze GZM, a także o oczekiwaniach jakie wiąże się z rewitalizacją tego miasta. Poruszano też ważne kwestie metropolitalne tj. transport publiczny, rozwój gospodarczy i społeczny, kształtowanie przestrzeni czy promocja Metropolii. Jednym z panelistów debaty obok Przewodniczącego GZM Kazimierza Karolczaka, Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli był dr hab. Sławomir Sitek. Głos w dyskusji zabrała także dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, pytając o kwestie gospodarcze związane z lokalizacją nowych działalności na terenie Bytomia. Debatę zorganizował Dziennik Zachodni, a prowadził Redaktor Marcin Zasada. Więcej informacji

001 002 003

004 005 007