ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Mikroplanowanie miejskie 2018

3 października 2018 r. odbył się finał przedsięwzięcia pn. „Mikroplanowanie miejskie 2018” organizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział Katowice. Interdyscyplinarne zespoły projektowe pracowały nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi dotyczącymi niewielkich przestrzeni publicznych w czterech miastach: Bielsku-Białej, Jaworznie, Rudzie Śląskiej i Rybniku. W bieżącej edycji zwyciężyła koncepcja opracowana dla miasta Jaworzna przygotowana przez Zespół, którego członkiem była mgr Weronika Dragan.

                            001002

 

Nagroda Specjalna Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance – dr Marcie Chmielewskiej – otrzymania Nagrody Specjalnej Rektora I Stopnia za działalność dydaktyczną.

001

 

Obrona prac licencjackich

Najlepsze życzenia dla naszych świeżo upieczonych absolwentów! Piątka studentów naszej Katedry zdała dziś z powodzeniem egzaminy licencjackie i obroniła prace. Promotorem prac była dr hab. Iwona Kantor Pietraga. Gratulujemy Wam pierwszego w życiu stopnia naukowego. Pani Promotor gratulujemy zdolnych podopiecznych.

001

 

Stypendium doktorskie w konkursie Etiuda, NCN

Mgr Weronika Dragan otrzymała stypendium doktorskie w konkursie Etiuda 6 Narodowego Centrum Nauki (nr rejestr. 2018/28/T/HS4/00218). Celem stypendium jest wzmocnienie możliwości finalizacji zaawansowanej już pracy doktorskiej. Celem przyznanego stypendium jest także sfinansowanie kilkumiesięcznego stażu naukowego w Niemczech.

001 002 003

 

16 Międzynarodowa Łódzka Konferencja z Geografii Politycznej

W dniach 11–14 września odbyła się 16 Międzynarodowa Łódzka Konferencja z Geografii Politycznej, w której uczestniczyła dr Marta Chmielewska, prezentując referat na temat: Changing role of ethnic minorities in Arctit states. Tegoroczna tematyka i miejsce konferencji nawiązywały do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Oprócz sesji referatowych, które dotyczyły: roli państwa w erze globalizacji, wyzwań przed którymi stoją dziś państwa, ich podejścia do mniejszości narodowych i etnicznych, oraz problemów pogranicza, tradycyjnie częścią konferencji były sesje terenowe, które przeprowadzono w obszarze rdzeniowym państwa polskiego, a więc w okolicach Gniezna.

                   001 002

 

Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu

W dniach 28–30.09.2018 r. odbył się Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu, który był połączony z obchodami 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG, 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim oraz Roku Polskiej Geografii (program).

W drugim dniu odbyła się dyskusja panelowa nt.: "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – oczekiwania, szanse i problemy”.

W organizacji Regionalnego Zjazdu Geografów aktywny udział brali pracownicy naszej Katedry, m.in. dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, dr hab. Sławomir Sitek, dr Marta Chmielewska oraz dr Andrzej Soczówka.

        001 002 003

                                                              005

 

EURORURAL'18 Conference

W dniach 3.09–05.09.2018 r. dr Tomasz Spórna uczestniczył w międzynarodowej konferencji EURORURAL´18 organizowanej przez Department of Applied and Landscape Ecology Mendel University w Brnie. Była to już szósta edycja konferencji, której tematyka związana jest z badaniami obszarów wiejskich.

W ramach w sesji posterowej, ze szczególnym uwzględnieniem, zaprezentował zagadnienia zachodzących procesów suburbanizacji na obszarach wiejskich konurbacji katowickiej. Tytuł posteru: „The Process of Suburbanization in Rural Areas. An Example of a Post-Industrial Urban Area in Central-Eastern Europe”.

           001 002