ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2017

Olberek-Żyła M., 2017, Perspektywy rozwoju ośrodków miejskich konurbacji rybnickiej, Studia Miejskie, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, t. 26, 141-150.

2014

Olberek-Żyła M., 2014, Wybrane społeczne aspekty procesu suburbanizacji w otoczeniu Bielska-Białej, [w:] S. Ciok, K. Janc (red.) Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, t. 2 Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 33/2, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 209-219.

Olberek-Żyła M., 2014, Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica.

2013

Olberek-Żyła M., 2013, Budownictwo mieszkaniowe w świetle celów strategicznych rozwoju lokalnego – przykład gminy Kozy, [w:] P. Krąż, J. Hibner, J. Koj, J. Balon, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 159-169.

Olberek-Żyła M., 2013, Zmiany demograficzne w aglomeracji Bielska-Białej, Wiadomości statystyczne, nr 11, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 52-71.

Olberek-Żyła M., 2013, Gentryfikacja jako efekt rewitalizacji – przykład bielskiej starówki, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, cz. II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 151-161.

Olberek-Żyła M., 2013, Nowe budownictwo mieszkaniowe w otoczeniu Bielska-Białej, „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. S. Sitek (red.). PTG Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi. Sosnowiec, z. 5, 131-142.

2012

Olberek-Żyła M., 2012, Proces suburbanizacji w otoczeniu Bielska-Białej, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, PTG Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, z. 4, s. 97-109.