ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2018

Dyszy M., 2018, Changes in land usage of rural areas in suburban area of Katowice conurbation, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 251-260. DOI: 10.18509/GBP.2018.28. [pobierz artykuł]

Dyszy M., Zuzańska-Żyśko E., 2018, Migrations of Population to Rural Areas as Suburbanization Development Factor (Sub-Urban Areas) in Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 325–334. DOI: 10.18509/GBP.2018.37. [pobierz artykuł]

Dyszy M., 2018, Przemiany w użytkowaniu ziemi obszarów wiejskich w zapleczu konurbacji katowickiej, Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XLVI, s. 75–85.

2017

Dyszy M., 2017, Działalność przedsiębiorstw w gminach wiejskich w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice Airport, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, T. 31, s. 75–83

Dyszy M., 2017, Migracje wewnętrzne ludności w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 2002–2015, Acta Geographica Silesiana, WNoZ UŚ, nr 11/2 (26), s. 17–19. [pobierz artykuł]

2015

Dyszy M., 2015, Budownictwo jako czynnik dynamizujący rozwój strefy podmiejskiej na przykładzie wybranych gmin w otoczeniu aglomeracji górnośląskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, T. 29, z. 2, s. 113–122.