ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


2020

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2020, Spatial and functional dimensions of the COVID-19 epidemic in Poland, Eurasian Geography and Economics. doi:10.1080/15387216.2020.1783337 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dulias R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., 2020, Paths of urban planning in a post-mining area. A case study of a former sandpit in southern Poland, Land Use Policy, 99, 104801. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104801 [pobierz artykuł]

2019

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Kłosowski F., 2019, Between Industrialism and Postindustrialism—the Case of Small Towns in a Large Urban Region: The Katowice Conurbation, Poland, Urban Science, 3(3), 68. DOI: 10.3390/urbansci3030068 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Runge J., Runge A., Kantor-Pietraga I., 2019, Czy w ogóle chcę mieszkać w Polsce, w mieście. Pomiędzy demograficzną przeszłością a wyzwaniami przyszłości, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 81–100.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2019, Chcę mieszkać w Polsce, ale czy w mieście, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 101–127.

Kantor-Pietraga I., Runge A., Runge J., Krzysztofik R., 2019, Chcę mieszkać w mieście – ale czy w tym co dotąd?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 129–144.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2019, Gdzie w polskim mieście zamieszkują młodzi ludzie z dziećmi, a gdzie seniorzy?, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 145–162.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Runge A., Krzysztofik R., 2019, Demograficzny resize polskich miast – pomiędzy koniecznością a rzeczywistością, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 163–167.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2019, Mechanizm korzyści aglomeracji w rozwoju demograficznym miasta, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 169–182.

Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., 2019, Wnioski, [w:] R. Krzysztofik (red.) Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, s. 195–198

2018

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., Krzysztofik R., 2018, Zagadnienie świadczeń społecznych w ujęciu lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, s, Kraków, s. 87–101.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2018, Debrzno – mechanizm zapadki w przemianach społecznych miasta, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 139–157.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., Runge A., 2018, Pomiędzy dobrostanem ekonomicznym a aktywnością zawodową. Ekonomiczne tło lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 13–33.

Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge J., 2018, Wybrane pozaekonomiczne czynniki lokalnych zróżnicowań społecznych, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 36–68.

Runge J., Runge A., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2018, Wykształcenie mieszkańców Polski jako atrybut rozwoju społecznego w wymiarze lokalnym, [w:] R. Krzysztofik (red.), Lokalny wymiar rozwoju społecznego Polski, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Kraków, s. 69–86.

2017

Krzysztofik R., Dymitrow M., Biegańska J., Senetra A., Gavriilidou E., Nadolu B., Kantor-Pietraga I., Grzelak-Kostulska E., Oureilidou E., Luches D., Spórna T., Teodorescu D., Wasilewicz-Pszczółkowska M., Holmertz G., Szczepańska A., Brauer R., 2017, Landscapes with different logics: A physicalistic approach to semantic conflicts in spatial planning, Quaestiones Geographicae, Vol. 36, Issue 4, s. 29–45. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T., 2017, Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation, Geographia Polonica, Vol. 90, Issue 2, s. 71-85. [pobierz artykuł]

2016

Kantor-Pietraga I., 2016, Rozkład przestrzenny ludności w latach 1978-2002, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 50-61.

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2016, The concept of urban hibernation, European Planning Studies, Vol. 24, Issue 2, s. 316-343. DOI: 10.1080/09654313.2015.1078296.

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I., 2016, Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland, Moravian Geographical Reports, 24, 1, s. 42-54.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2016, Kwestia umów zleceń i umów o dzieło a geografia zarobków w dużym mieście, [w:] Zagórowska A. (red.), Edukacja młodzieży a rynek pracy, Uniwersytet Opolski, Wojewódzki Urząd Pracy, Opole-Rybnik, s. 104-115.

Spórna T., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2016, Trajectories of depopulation and urban shrinkage in the Katowice Conurbation, Poland, Espace Populations Sociétés, 2015/3-2016/1: Espaces en dépeuplement, DOI : 10.4000/eps.6102.

2015

Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 97 (4), s. 291-308.

Kantor-Pietraga I., 2015, In the shadow of urban development. Postwar depopulating towns in Poland, 1946-1990, Environmental & Socio-economic Studies, vol. 3, 3, s. 37-46.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Spórna T., 2015, Degraded feudal urban agglomerations in Poland / Zdegradowane feudalne aglomeracje miejskie w Polsce, w: Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (Red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. Gothenburg: University of Gothenburg, s. 163–183. 

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2015, Demograficzne przemiany rdzenia konurbacji katowickiej w latach 1990-2014 - w stronę modelu, w: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. A. Wolaniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 247-257.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2015, Osoby w wieku poprodukcyjnym w mieście zaplanowanym dla osób w wieku produkcyjnym, w: A. Zagórowska (Red.), Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50 + na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 161-171.

Szmytkie R., Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., Brauer R., 2015, Degraded towns and urban abandonment / Miasta zdegradowane a procesy opustoszania, w: Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (Red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. Gothenburg: University of Gothenburg, s. 189–207.

2014

Kantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 264.

Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), 2014, Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 153.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2014, Rynek pracy w układzie miast konurbacji katowickiej, [w:] A. Zagórowska (red.), Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny, Wojewódzki Urząd Pracy Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Opole-Katowice, s. 123-133.

Krzysztofik R., Runge A., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2014, Miasta konurbacji katowickiej, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 89-101.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge A., 2014, Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast w Polsce – próba analizy krytycznej, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.115-125.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T., 2014, Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, Biuletyn KPZK PAN, z. 253, Warszawa, s. 162-175. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., 2014, Both external and internal factors as an explanation of depopulation of cities on the area of Poland, Environmental & Socio-economic Studies, vol. 2, 3, s. 56-64.

2013

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2013, A Dynamic approach to the typology of functional derelict areas (Sosnowiec, Poland), Moravian Geographical Reports, vol. 21, 2, s. 20-35.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2013, Zdegradowana przestrzeń śródmiejska jako tło problemów i wykluczenia społecznego. Przykład Bytomia, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji w mieście, XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 125-134.

2012

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 129.

Kantor-Pietraga I. Machowski R. (red.), 2012, Przemiany przestrzenne oraz społeczne Bytomia i jego centrum. Studia i materiały, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss.210.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Governance of urban shrinkage: a tale of two Polish cities, Bytom and Sosnowiec, [w:] P. Churski (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 201-224.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce Południowej, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 92, s. 9-24.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, [w:] Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 1, s. 219-223.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2012, Characteristic Features of Urbanization in the Area of Silesian Province (Poland) at the Beginning of 21 st Century, [in:] Romanian Socjology Journal, Sociologie Romaneasca, vol. X, no. 3, p. 56-66.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Mykhnenko V., with contributions from: Annegret Haase, Chris Couch, Petr Rumpel, Catarina Cortese, Bogdan Nadolu, Larysa Kuzmenko, and Myroslava Soldak, 2012, Shrink Smart: Governance of Shrinkage Within a European Context, Dissemination statement, Work Package 9, 225193, European Commission, Brussels.

2011

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 117.

Runge J., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Kurczenie się miast konurbacji katowickiej w świetle modelu urbanizacji [w:] R. Krzysztofik (red.), Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 34-47.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Uwarunkowania przemian Sosnowca w sytuacji transformacji społeczno-ekonomicznej przełomu XX i XXI wieku, [w:] K. Gołosz (red.), Rocznik Sosnowiecki 2010. Majątek miasta, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, T. XIX, s. 39-66.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Jastrzębie Zdrój. Od wsi uzdrowiskowej do miasta-blokowiska, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, t. 11, s. 255-267 .

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Zmienność funkcji miasta i przestrzeni publicznej na przykładzie Mysłowic. 1911-2011, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 245-256.

Runge J., Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., 2011, Problem rynku jako przestrzeni publicznej w wybranych miastach konurbacji katowickiej, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń publiczna miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 97-112.

Szajnowska-Wysocka A., Kantor-Pietraga I., 2011, Spatial–demographic changes i Sosnowiec, [w:] Acta Geographica Silesiana, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Sosnowiec-Będzin, nr 9, s. 53-61.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, The Governance on Urban Shrinkage in Bytom and Sosnowiec. Both Labour Market and Brownfields Cases (Bytom & Sosnowiec). Case of Vacancy-housing (Bytom) Work Package 5, Research Report, in: Governance of Shrinkage within a European Context, 225193, European Commission, Brussels.

2010

Kantor-Pietraga I., 2010, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania demograficzno-społeczne na przykładzie Gliwic, Katowic i Sosnowca, [w:] J. Runge (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s. 83-108.

Kantor-Pietraga I., 2010, Centrum Sosnowca w opinii jego mieszkańców, [w:] S. Sitek (red.), „Stare” i „nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, z. 1, s.167-176.

2009

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2009, Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego od XIII do XXI w., Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 65.

Szajnowska-Wysocka A., Kantor-Pietraga I., 2009, Zmiany demograficzno-przestrzenne Sosnowca, [w:] I. Jażdżewska (red.), XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127-134.

2008

Kantor-Pietraga I., Szajnowska-Wysocka A., 2008, Struktura demograficzna i społeczna ośrodka przemysłowego (przykład Sosnowca), [w:] W. Rakowski (red.), Rocznik Żyrardowski poświęcony sprawom globalnym, regionalnym i lokalnym, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Żyrardów, T. VI, s. 201-232.

2007

Kantor-Pietraga I., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 104.

Kantor-Pietraga I., Szajnowska-Wysocka A., 2007, Potencjał ludnościowy Sosnowca w XX wieku, [w:] A.T. Jankowski (red.), Rocznik Sosnowiecki 2006. Oblicza miasta, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, T. XV, s. 43-82.

2006

Kantor-Pietraga I., Runge A., 2006, Selected Aspects of Social-Demographic Changes in the Polish-Czech Border Zone, [w:] T. Palmowski, Y. Matviyishyn (red.), Problems of Regional Development in Border Regions of Ukraine and Poland, LRIPA NAPA, Lviv, s. 190-211.

2005

Kantor-Pietraga I., 2005, Zmiany przyrostu rzeczywistego ludności w Nadrenii Północnej-Westfalii, Wiadomości Statystyczne, nr 10, GUS, Warszawa, s. 91-105.

Kantor-Pietraga I., Runge A., 2005, Przemiany ludnościowe obszarów przygranicznych na przykładzie województw śląskiego i morawsko-śląskiego, [w:] A. Wahla (red.), Transfomacni procesy 1990-2005, Sbornik z prispevku z Mezinarodni geograficke konference konane v Ostrave ve dnech 10. a 11.10.2005, Ostrava, s. 29-45.

2003

Kantor-Pietraga I., 2003, Uwarunkowania demograficzno-społeczne rozwoju polskiej części Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] J. Runge (red.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 170-187.

Kantor-Pietraga I., 2003, Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju polskiej części Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] J. Runge (red.), Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 157-169.

2001

Kantor-Pietraga I., Pytel S., Runge J., 2001, Przejawy modernizacji społecznej mieszkańców Chorzowa, [w:] Z. Kapała (red.), Zeszyty Chorzowskie, Muzeum w Chorzowie, Chorzów, T. 5, s.7-22.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 2001, Przemiany ludnościowe i społeczno-gospodarcze Sosnowca w latach 1975-2000, [w:] K. Gołosz (red.), Rocznik Sosnowiecki 2000. Miasto na koniec wieku, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, T. IX, s. 109-125.

1999

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1999, Wybrane aspekty przestrzennego zróżnicowania stanu świadomości społeczno-ekonomicznej mieszkańców czeskiego i polskiego Cieszyna, [w:] J. Pełka-Gościniak, M. Rzętała (red.), Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy: Wybrane problemy ochrony i kształtowania środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 99-104.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1999, Problemy społeczno-ekonomiczne miast granicznych w świadomości ich mieszkańców (Czeski Cieszyn i Cieszyn), Slezsky Sbornik, Rocznik/97, nr 3-4, s. 227-240.

1997

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1997, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania demograficzno-społeczne Tychów w latach 1978-1988, Geographia Studia et Dissertationes, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, t. 21, s. 132-157.

1996

Kantor-Pietraga I., Pukowska-Mitka M., 1996, Turyści zmotoryzowani w Szczyrku, [w:] J. Runge (red.), Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 97-106.

1995

Runge J., Kantor-Pietraga I., 1995, Pozycja PSS „Społem” na rynku handlowym Katowic. Studium socjologiczno-ekonomiczne, PSS, Katowice.

1994

Kantor-Pietraga I., 1994, Przemiany urbanizacyjne w województwie bielskim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 10, s. 27-32.

Kantor-Pietraga I., 1994, Warunki życia ludności Polski w świetle wybranych wskaźników ochrony zdrowia w latach 1975-1989, [w:] S. Dziadek, M. Tkocz, (red.), Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, t. 2, s. 41-54.

Kantor-Pietraga I., Witala I., 1994, Świadomość ekologiczna i geograficzna uczniów szkół podstawowych i średnich miasta Mikołowa na tle wybranych miast województwa katowickiego, [w:] A.T. Jankowski (red.), Aktualne problemy ekologiczne regionu górnośląskiego, Urząd Miasta Mikołowa, nr 3, s. 51-57.

1993

Kantor-Pietraga I., 1993, Charakterystyka warunków mieszkaniowych ludności w układzie wojewódzkim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 6, s. 30-33.

Kantor-Pietraga I., 1993, Warunki życia ludności Polski w świetle wybranych wskaźników, Materiały 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, s. 121-122.

Kantor-Pietraga I., Runge J., 1993, Zmiany granic Tychów, Urząd Miejski, Tychy. Kantor-Pietraga I., Runge J., 1993, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania struktur demograficzno-społecznych i warunków mieszkaniowych na przykładzie Bielska-Białej oraz Tychów, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, maszynopis, cz. I: ss. 25, 10 tabel, 10 map, cz. II: 10 tabel, 18 map.

Kantor-Pietraga I., 2016, Rozkład przestrzenny ludności w latach 1978-2002, [w:] Barciak A., Jankowski A. T. (red.), Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, t. II, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, s. 50-61.

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2016, The concept of urban hibernation, European Planning Studies, Vol. 24, Issue 2, s. 316-343. DOI: 10.1080/09654313.2015.1078296.

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I., 2016, Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland, Moravian Geographical Reports, 24, 1, s. 42-54.

Spórna T., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2016, Trajectories of depopulation and urban shrinkage in the Katowice Conurbation, Poland, Espace Populations Sociétés, 2015/3-2016/1: Espaces en dépeuplement, DOI : 10.4000/eps.6102.