ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


STRONA ZAWIERA CHRONOLOGICZNIE I ALFABETYCZNIE UŁOŻONY WYKAZ MONOGRAFII (AUTORSKIE I POD REDAKCJĄ) ORAZ WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW KATEDRY GEOGRAFII EKONOMICZNEJ, KTÓRE OPUBLIKOWANE ZOSTAŁY PO 1990 R.
W DOLNEJ CZĘŚCI STRONY ZNAJDUJE SIĘ WEJŚCIE DO WYKAZU MONOGRAFII BYŁYCH PRACOWNIKÓW KATEDRY GEOGRAFII EKONOMICZNEJ ORAZ WEJŚCIE DO OPUBLIKOWANYCH W KATEDRZE SKRYPTÓW I PRZEWODNIKÓW DO ĆWICZEŃ DLA STUDENTÓW

 

2016

Dragan W., 2016, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 184.

PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT

2016 2 Dragan W. PrzemianyMysłowice

Zuzańska-Żyśko E., 2016, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictow Naukowe PWN, Warszawa,  ss. 432.

PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT

2016 1

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Z. 7, 2016, Sitek S., (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 204.

PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT

2014 4

2015

Szajnowska-Wysocka A., Sitek S., 2015, Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 175.

PDF SPIS TREŚCIABSTRAKT

2015 4

Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (red.), 2015, Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, ss. 465.

PDF SPIS TREŚCIABSTRAKT

2015 1

Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdler R., 2015, Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium terytorialne, Poznań, ss. 212.

PDF SPIS TREŚCI ABSTRAKT

TRansport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014

2014

Kantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 264.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku,

Krzysztofik R., 2014, Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 304.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski,

Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów, 2014, Krzysztofik R., Spórna T., Kantor-Pietraga I. (red.), WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 155.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
Sosnowiec między Sielcem a Zagórzem. Badania przestrzeni i dziejów,

„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Z. 6, 2014, Sitek S., (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 139.


PDFSPIS TREŚCIABSTRAKT
„Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej

 WSZYSTKIE MONOGRAFIE

 

 MONOGRAFIE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KATEDRZE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ DO 2014 ROKU 

Tkocz J., 2007, Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, (wydanie drugie), ss. 268

Szajnowska-Wysocka A., Kulesza R., 2007, Studia społeczne i przestrzenne ośrodka przemysłowego na przykładzie Sosnowca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 323.

Szajnowska-Wysocka A., 2003, Sosnowiec jako ośrodek przemysłu, kultury i nauki, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 116.

 WSZYSTKIE MONOGRAFIE BYŁYCH PRACOWNIKÓW

 

SKRYPTY/PRZEWODNIKI DO ĆWICZEŃ

Duś E., Jania J., Jankowski G., Leszkiewicz J., Pełka-Gościniak J., Petryszyn J., Pytel S., 2014, Polska Północna Pobrzeże Szczecińskie. Przewodnik do ćwiczeń terenowych, WNoZ Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 102.  

 WSZYSTKIE SKRYPTY/ĆWICZENIA