ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

2017

Praga 04-07.04.2017 – The Arctic Science Summit Week, poster:
Chmielewska M.: An Arctic Town in a Globalizing World - is it so different from other towns? (poster)
Chmielewska M: Evolution of Arctic Towns from the Perspective of Urban Morphology. The example of Rovaniemi (Finland) (poster).

Bruksela 27.09.2017 – Parlament Europejski, referat:
Krzysztofik R., Demography in the future EU cohesion policy- strategic discussion

 

2016

Ostrava 05-06.05.2016 – Mezinarodní interdisciplinárni sympozjum: Restrukturalizace regionu ostravského a katovického jako možnost ĉesko-polské spolupráce, Univerzita Ostrava,
Runge J. – Społeczne uwarunkowania restrukturyzacji tradycyjnych regionów ekonomicznych
Kłosowski F. – Ćwierczwiecze procesu restrukturyzacji gospodarki regionu śląskiego (województwa śląskiego)
Sitek S. – Rynek pracy modernizującego się regionu

Antalya, Turcja, 23-26.05.2016 – 4th International Geography Symposium GEOMED 2016, Mehmet Akif University, Kermer
Zuzańska-Żysko E., Pytel S., Koman W. – Suburbanisation in Postindustrial Area. Case study of Silesia Metropolitan Region
Zuzańska-Żyśko E., Chmielewska M., Sitek S. – Around the Revitalisation of Post-Industrial Urban Spaces – Case Study of Metropolitan association of Upper Silesia (poster)

Lwów, 7-9.10.2016 – X International Scientific conference: Geography, economics and tourism: national and international experience,
Tomczewska-Popowycz – Перспективы развития сентиментального туризма в Украине на примере польской молодежи (в Польше)

 

2014

 

Dr Annegret Haase, Dr Robert Krzysztofik, Dr Adam Radzimski, Prof. dr Dieter Rink, „Blind spot“ Eastern Europe: Impacts of the Euro crisis on Polish cities, na konferencji: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR SOZIOLOGIE - KONGRESS, TRIER, GRUPPE: “KRISE UND STADTENTWICKLUNG IN EUROPA”, 10.10.2014, Universität Trier, (referat).

Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy 2008 r. w miastach Polski, Poznań, Sosnowiec, sytuacja społeczno-ekonomiczna Europy Środkowo-Wschodniej po 2008 r.

 

Dr Iwona Kantor-Pietraga, Mgr Mirek Dymitrow, Mgr Tomasz Spórna, Dr Robert Szmytkie, Dr Rene Brauer, Dr Jolanta Pełka-Gościniak, Dr Robert Krzysztofik, Environmental hazards as a driver of urban abandonment in Poland, na konferencji: “UNRAVELING THE LOGICS OF LANDSCAPE” – 26TH SESSION THE PERMANENT EUROPEAN CONFERENCE FOR THE STUDY OF THE RURAL LANDSCAPE, Göteborg-Mariestad, 8-12.09.2014, University of Gothenburg, (referat).

Słowa kluczowe: miasta zanikłe, miasta zdegradowane, czynniki zanikania miast, Polska

 

Dr Robert Krzysztofik, Dr Iwona Kantor-Pietraga, Mgr Tomasz Spórna, Degraded urban agglomerations and twin-cities in Poland, na konferencji: “UNRAVELING THE LOGICS OF LANDSCAPE” – 26TH SESSION THE PERMANENT EUROPEAN CONFERENCE FOR THE STUDY OF THE RURAL LANDSCAPE, Göteborg-Mariestad, 8-12.09.2014, University of Gothenburg, (referat).

Słowa kluczowe: dawne aglomeracje miejskie, Polska, miasta zdegradowane

  

Dr Marta Chmielewska, Different approaches to the conservation of post-industrial cultural heritage in Europe in global and local context, na konferencji: THE 14TH ‘LODZ’ INTERNATIONAL POLITICAL GEOGRAPHY CONFERENCE AND IGU CPG WORKSHOP “GEOGRAPHICAL-POLITICAL ASPECTS OF THE TRANSBORDER CONSERVATION OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE”, Łopuszna, 15-17.08.2014, Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, (referat).

Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, regiony poprzemysłowe, Europa.

 

Dr Marta Chmielewska, Land Use Changes from the Point of View of Urban Morphology on the Example of a Part of Post-Industrial Town – Study Case: Dortmund – Hörde (Ruhr Area, Germany), na konferencji: INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION REGIONAL CONFERENCE: “CHANGES, CHALLENGES, RESPONSIBILITY”, Kraków, 18-22.08.2014, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, (poster).

Słowa kluczowe: morfologia miast, przemiany morfologiczno-funkcjonalne, miasto poprzemysłowe, Dortmund.

 

Dr Marta Chmielewska, Tourism as a Factor of Redevelopment of Old-Industrial Regions - study cases: Ruhr Area (Germany) and Upper Silesia (Poland), na konferencji: INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION REGIONAL CONFERENCE: “CHANGES, CHALLENGES, RESPONSIBILITY”, Kraków, 18-22.08.2014, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, (poster).

Słowa kluczowe: region poprzemysłowy, turystyka, rewitalizacja.

 

Prof. dr Dieter Rink, Prof. dr Chris Couch, Dr Robert Krzysztofik, Housing and built environment in shrinking cities: the role of housing vacancies, na konferencji: INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION (ISA) WORLD CONGRESS, RC-43, THEME: “SHRINKING CITIES: IMPLICATIONS FOR HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT, Yokohama, 14-19.07.2014, Congress Center “Pacifico”, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie sie miast, zabudowa miejska, pustostany, Bytom

 

Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Real Estate Market in the Upper-Silesia Metropolitan Area, na konferencji: GEOMED 2013 - THE 3RD INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 10-13.06.2013, (referat).

Słowa kluczowe: Górnośląski Obszar Metropolitalny, rynek nieruchomości, Polska

 

Dr Marzena Lamparska, The conditioning of the industrial tourism within selected areas of Metropolitan Association of Upper Silesia, na konferencji: PLANTS, HEAVY METALS, ENVIRONMENT, Katowice, 6-8.06.2014, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, (referat).

Słowa kluczowe: GZM, brownfieldy, rewitalizacja, turystyka poprzemysłowa

 

Dr Marta Chmielewska, Mgr Elżbieta Majchrowska, The Overview of Human Settlements in Svalbard in Time and Space, na konferencji: 35 SYMPOZJUM POLARNE “DIVERSITY AND STATE OF POLAR ECOSYSTEMS”, Wrocław, 4–7.06.2014, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, (poster).

Słowa kluczowe: osadnictwo, Svalbard, typy osiedli ludzkich.

  

Dr hab. Prof. UŚ Maria Tkocz, Mgr Marcin Rechłowicz, Depopulation of traditional mining regions in Central and East Europe: case study of the Upper-Silesian Basin (Poland) and the Donetsk Basin (Ukraine), na konferencji: 1ST ANNUAL INTERNATIONAL INSTERDYSCIPLINARY CONFERENCE, AIIC, Azores Island Portugal, 24-26.04.2013, (referat).

Słowa kluczowe: region przemysłowy, depopulacja, Zagłębie Górnośląskie, Zagłębie Donieckie

 

2013

 

Prof. dr Dieter Rink, Dr Bogdan Nadolu, Dr Robert Krzysztofik, Dr Ondrej Slach, Shrinkage and the Governance of Brownfields. Examples and Lessons from Eastern, na konferencji: “EUROPE CITIES PLANNING FOR RESILENT CITIES AND REGIONS” AESOP / ACSP Joint Congress, Dublin, 15-19.07. 2013, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie sie miast, współzarządzanie miastem, brownfields, Europa Środkowowschodnia

 

Dr Robert Krzysztofik, Dr Iwona Kantor-Pietraga, Dr Anna Runge, Dr Annegret Hasse, Centrality and urban shrinkage of bigger and medium-sized towns in Poland, na konferencji: 9TH IINTERNATIONAL CONFERENCE: MAN-CITY-NATURE “INTEGRATED DEVELOPMENT OF CITIES AND REGIONS”, Toruń, 14-15.10.2013, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie sie miast, miasta duże, miasta średnie, centralność miast

 

Dr Anna Runge, Demograficzno-społeczne uwarunkowania rynku pracy w regionie częstochowskim (Social and demographic conditions of the labour market in Częstochowa subregion), na konferencji: SPOŁECZNE ASPEKTY GOSPODARKI RYNKOWEJ, V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, Częstochowa (Czarny Las), 23-24.09.2013, Akademia im. Jana Długosza, Wydział Nauk Społecznych, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, zmiany demograficzne, starzenie, zasoby pracy.

 

Prof. dr Dieter Rink, Dr Annegret Hasse, Dr Robert Krzysztofik, Dr Iwona Kantor-Pietraga, Civic Engagement in Shrinking Cities in Europe - the Field of Housing and Neighbourhood Development, na konferencji: INTERNATIONAL CONFERENCE: GRASSROOTS IN THE CITY: URBAN MOVEMENTS AND ACTIVISM IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Stockholm, 24-25.05.2013, Södertörn University, (referat).

Słowa kluczowe: kurczenie sie miast, polityka miejska, współzarządzanie miastem