ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


KONFERENCJE KRAJOWE

2017

27.02.2017 – Katowice – Konferencja: Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, organizowana przez Rządową Radę Ludnościową, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, referaty:
Jerzy Runge: Specyfikacja sytuacji demograficznej województwa śląskiego na tle Polski.
Elżbieta Zuzańska –Żyśko: Procesy metropolizacji w województwie śląskim.
Anna Runge: Proces starzenia ludności województwa śląskiego.

16-17.03.2017 – Łódź – Konferencja Naukowa „Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, , poster:
Weronika Dragan: Odrębność osiedla robotniczego jako jednostki mieszkaniowej miasta – przykład Rudy Śląskiej, (poster).

31.03.2017 – Łódź – Konferencja Naukowa „Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna”, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, poster:
Weronika Dragan: Polityka lokalna wobec zespołów dawnych stacji granicznych Polski, (poster).

5-6.04.2017 – Kraków – ECONFTOUR 2017., Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki, referat:
Natalia Tomczewska-Popowycz: Motywy przyjazdów Polaków do Lwowa i okolic oraz źródła informacji turystycznej,

20-21.04.2017 – Rzeszów – Turystyka a rozwój regionalny – szanse, wyzwania, perspektywy”, referat:
Natalia Tomczewska-Popowycz: Kresy Wschodnie w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych a perspektywy rozwoju turystyki sentymentalnej.

20-22.04.2017 – Łódź/Spała – 30. Konwersatorium Wiedzy o Mieście „Depopulacja a nowy paradygmat rozwoju miast i regionów”, referaty:
Elżbieta Zuzańska–Żyśko: Depopulacja a proces suburbanizacji w Regionie Metropolitalnym Silesia.
Anna Runge, Jerzy Runge: Modele polityki lokalnej i regionalnej w świetle depopulacji obszaru (zarys problemu).
Robert Krzysztofik, Robert Szmytkie: Zmiany bazy ekonomicznej miasta, procesy depopulacji.
Robert Krzysztofik: Przemiany demograficzne w sosnowieckim osiedlu blokowym w latach 1980-2016.

20-22.04.2017 – Zabrze – XI Konferencja: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, Politechnika Wrocławska, Muzeum Górnictwa Zabrze, referaty:
Marta Chmielewska: Od niechcianego dziedzictwa do ikon krajobrazu - hałdy w Zagłębiu Ruhry.
Marzena Lamparska: O potrzebie ochrony zabytków górniczych i pogórniczych krajobrazów słów kilka

14-16.05.2017 – Izbicko – X Konferencja Naukowa „Miasta XXI wieku. Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast: wyzwania – projekty – możliwości”. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, referaty:
Elżbieta Zuzańska –Żyśko: Silesia w świetle ustawy metropolitalnej.
Franciszek Kłosowski: Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych w województwie śląskim
Sławomir Sitek: Przestrzenno-funkcjonalne efekty rewitalizacji
Jerzy Runge: Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – aspekty teoretyczne
Anna Runge: Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-ekonomicznego – przykład Katowic
Weronika Dragan: Praktyki zagospodarowania przestrzeni związanej z dawnymi stacjami granicznymi
Wojciech Koman: Suburbanizacja wewnętrzna Zabrza.

18-19.05.2017 – Chorzów – Czarownicy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Muzeum Górnośląskie, Park Etnograficzny, Chorzów. Organizatorzy: Instytut Religioznawstwa UJ, Wydawnictwo „Sakrum”, Muzeum Górnośląskie, Chorzów, referat:
Marzena Lamparska: Ezoteryczne Krajobrazy Europy

31.05.2017 – Świętochłowice – Konferencja z okazji 70. rocznicy nadania praw miejskich, w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich, Urząd Miasta Świętochłowice, Świętochłowice, referat:
Marta Chmielewska: Od wsi rycerskich do poprzemysłowego miasta – ewolucja przestrzeni miejskiej Świętochłowic.

22-23.06.2017 – Łódź – V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej pt. Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii. referaty:
Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dymitrow M.: Wybrane ośrodki miejskie województwa świętokrzyskiego w świetle koncepcji hibernacji miast.
Marta Chmielewska: Ślady dawnych wsi w strukturze morfologicznej miast konurbacji katowickiej.
Weronika Dragan: Perspektywa w badaniach nad układem urbanistycznym miasta (przykład Zbąszynka).

04-06.07.2017 – Cieszyn – XVIII Warsztaty z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, Katedra Geografii Ekonomicznej, referaty:
Valentin Mihailov: Znaczenie aplikacyjne badań w zakresie geografii człowieka. Spojrzenie krytyczne.
Andrzej Soczówka: Regres kolei regionalnej w wybranych Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w Polsce po 1989r.
Marta Chmielewska: O przeobrażeniach Rovaniemi w kontekście badań miast w Arktyce.
Tomasz Spórna: Proces suburbanizacji w świetle danych statystycznych.
Marlena Dyszy: Przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne strefy podmiejskiej konurbacji katowickiej na przykładzie wybranych gmin wiejskich.
Bartosz Łodziana: Geografia przestępczości w polskiej literaturze naukowej.
Wojciech Koman: Strefy wpływu wybranych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w świetle współczesnych przeobrażeń społeczno-gospodarczych.
Natalia Tomczewska-Popowycz: Turystyka sentymentalna Polaków jako przykład sukcesji turystyki w warunkach zmian politycznych na Zachodniej Ukrainie.

08.09.2017 – Łódź – Konferencja „Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi” , referat:
Marlena Dyszy: Przemiany w użytkowaniu ziemi a wielofunkcyjność obszarów wiejskich w zapleczu konurbacji katowickiej.

11-17.09.2017 – Szczyrk – EGEA Annual Congress 2017, Urban Renewal. Cities in transition, referaty:
Marta Chmielewska: The second life of a post-industrial complex.
Marzena Lamparska: The problems of growth of post-industrial cities: Bytom, Tarnowskie Góry.

21.09.2017 – Rybnik – Konferencja "Energia tradycji - tożsamość, przestrzeń, artefakty”, Urząd Miasta Rybnik, referat:
Marta Chmielewska: Rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych w edukacji regionalnej.

21-23.09.2017 r. Łódź-Spała – XXXIII Seminarium „Terenowe Warsztaty z geografii turyzmu”, referat:
Natalia Tomczewska-Popowycz: Koncepcje pracy doktorskiej pt: „Turystyka sentymentalna Polaków na Ukrainie Zachodniej”

28-29.09.2017 – Katowice – Międzynarodowa konferencja „Metropolia pod napięciem” org. przez Uniwersytet Śląski, referat:
Jerzy Runge: Miasto jako przestrzeń podzielona i niechciana

03.10.2017 – Warszawa – „Transformacja w sektorze węgla: badania i dialog o przyszłości sektora i regionu”, Muzeum Śląskie, Katowice, Instytut Badań Strukturalnych, referat:
Robert Krzysztofik: Dylematy rozwoju miast odchodzących od tradycyjnego przemysłu w województwie śląskim.

26–27.10.2017 – Uniejów – XV Konferencja „Małe Miasta – Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka”, Uniwersytet Łódzki, Uniejów, referat:
Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Sławomir Sitek: Lokalny Program Rewitalizacji jako narzędzie rozwoju lokalnego małego miasta

17.11.2017 – Katowice – Konferencja w ramach Forum Przestrzeni, Katowice, Urząd Marszałkowski, Wydział Planowania Przestrzennego, Sala Sejmu Śląskiego, Katowice, referat:
Elżbieta Zuzańska-Żyśko: Przestrzenny wymiar zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje.

18.11.2018 – Ustroń – XX Konferencja „Rozwój lokalny i regionalnych - teorie i zastosowania” Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, KPZK PAN, referat:
Elżbieta Zuzańska-Żyśko: Terytorializacja polityki rozwoju regionalnego i lokalnego

28.11.2017 – Katowice – Przyszłość Metropolii Górnośląskiej. Cele i warunki sukcesu, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Urban Workshop, referat:
Elżbieta Zuzańska-Żyśko: Przyszłość Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej – cele i warunki sukcesu.

04-05.12.2017 – Kraków – 33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”, referaty:
Andrzej Soczówka, Ivan Rudakevytch: Produkcja taboru tramwajowego i trolejbusowego na Ukrainie na tle sytuacji taborowej przedsiębiorstw .
Wojciech Koman: Turystyka przemysłowa Zabrza jako element przemysłu kreatywnego.

12.12.2017 – Opole – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Perspektywy zatrudnienia absolwentów, Opole, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, referat:
Kantor-Pietraga I., Lamparska M., Krzysztofik R.: Perspektywy zatrudnienia absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach społecznych i humanistycznych.

 

2016

Tychy, 11.03.2016 – II Seminarium Naukowe: Wyzwania demograficzne, Wydział Zamiejscowy Akademii Frycza Modrzewskiego w Tychach:
Runge A. – Tendencje zmian demograficzno-społecznych Tychów na tle regionu w perspektywie 2035 roku,
Krzysztofik R. – Wyzwania polityki lokalnej w świetle tendencji depopulacji i starzenia się demograficznego mieszkańców,
Kantor-Pietraga I. – Wewnątrzmiejskie zróżnicowania demograficzno-społeczne i ich konsekwencje

Łódź, 14-15.04.2016 – XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście - Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Krzysztofik R., Szmytkie R. – Powstawanie miast w strefach bezmiejskich
Spórna T. – Nowe inwestycje mieszkaniowe jako przejaw zmian przestrzenno-funkcjonalnych na obszarze konurbacji katowickiej po 2000 r.
Runge J. – Geograficzny wymiar modernizacji społecznej regionalnych systemów osadniczych (zarys problemu)

Złoty Stok, 14-15.04.2016 – I Warsztaty „Dziedzictwo i historia górnictwa”, wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z KGHM CUPRUM
Centrum Badawczo-Rozwojowym oraz Komitetem Historii Nauki i Techniki
Chmielewska M. – Ślady górnictwa zapisane w planie miasta
Lamparska M. – Turystyka wśród górniczych szybów. Przewodnik po dawnych i współczesnych kopalniach na obszarze GZW.

Warszawa, 26.04.2016 – Konferencja Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej, Rządowa Rada Ludnościowa, Sala Kolumnowa RP,
Runge J. – głos w dyskusji

Wrocław, 12-13.05.2016 – Międzynarodowa konferencja pt. Turystyka kulturowa jako produkt turystyczny miasta i regionu
Tomczewska-Popowycz N. – Problemowe aspekty wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na przykładzie obwodu tarnopolskiego

Opole, 17.05.2016 – Ogólnopolska konferencja naukowa: Edukacja młodzieży a rynek pracy, Uniwersytet Opolski
Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R. – Kwestia umów zleceń i umów o dzieło a geografia zarobków w dużym mieście na przykładzie Sosnowca.

Cieszyn, 19.05.2016 – Międzynarodowa konferencja Ekologia kulturowa: Inspiracje-Interpretacje-Perspektywy, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.
Chmielewska M. – Hałdy – od niechcianego dziedzictwa do ikon krajobrazu

Żywiec, 23.05.2016 – Polsko-Ukraińska konferencja naukowo-praktyczna pt. Teoria i praktyka marketingu terytorialnego – techniki promocji miast i gmin
Tomczewska-Popowycz N. – Kreowanie produktu turystycznego na cele turystyki sentymentalnej Polaków

Żywiec, 06.06.2016 – I Seminarium „Naukowe wyzwania zarządzania zrównoważonym rozwojem”
Tomczewska-Popowycz N. – Turystyka kulinarna na Ukrainie Zachodniej

Katowice, 06.06.2016 – Zebranie Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN/o Katowice
Kłosowski F. – Usługi w układach osadniczych typu konurbacja. Przykład konurbacji katowickiej

Sosnowiec, 10.06.2016 – Interdyscyplinarne seminarium Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi
Chmielewska M. – organizator, sekretarz
Tomczewska-Popowycz N. – Obszary chronione miasta na terenie Bielska-Białej w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Czeladź, 10-11.06.2016 – V Forum rekonstrukcji obiektów historycznych, Osiedla patronackie w krajobrazie Zagłębia i Górnego Śląska, Stowarzyszenie Moje Miasto
Chmielewska M. – Kolonie patronackie na Górnym Śląsku
Chmielewska M. – Kolonie patronackie Zabrza i Rudy Śląskiej
Lamparska M. – Osiedla patronackie w cywilizacji przestrzeni Europy. Kulturowe dziedzictwo robotniczej codzienności

Łódź, 17.06.2016 – Konferencja jubileuszowa prof. A. Suliborskiego: Miasto-region-istota geografii człowieka, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Runge J. – Przestrzeń społeczna miasta-dylematy geograficzno-metodologiczne

Zawiercie, 17.06.2016 – „Polska Lokalna – własne drogi rozwoju”, Fundacja AXIS CIS, Związek Gmin Jurajskich,
Sitek S. - Tożsamość, aktywność, zaufanie – siła społeczności lokalnych.

Cieszyn, 05-07.07.2016 – XVII Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej, WNoZ UŚ i PTG-Oddział Katowicki
Soczówka A. – Wpływ przekształceń społeczno-gospodarczych na transport szynowy w obszarach wysoko zurbanizowanych w Polsce po 1989 r.
Chmielewska M. – Rozwój miast arktycznych.
Spórna T. – Proces suburbanizacji w konurbacji katowickiej w świetle badań ankietowych.
Dyszy M. – Nowe budownictwo w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego.
Tomczewska-Popowycz N. – Relacje społeczno-kulturowe w przestrzeni turystycznej Kresów Wschodnich na Ukrainie.

Wrocław, 26-27.09.2016 – Kongres regionów, panel dyskusyjny w ramach „Samorząd i biznes”, Narodowe Centrum Muzyki
Krzysztofik R. – Lokalne konsekwencje depopulacji – jak samorząd powinien reagować na wyludnianie się polskich miast?

Gliwice, 20-21.10.2016 – II Międzynarodowa Konferencja Region-miasto-wieś nt. Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomika współczesnej wsi, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Runge A. – Zróżnicowanie demograficzne obszarów wiejskich województwa śląskiego
Runge J. – Kierunki i konsekwencje przemian obszarów wiejskich w Polsce – próba uogólnienia
Spórna T. – Proces suburbanizacji w granicach miasta. Na przykładzie wybranych ośrodków miejskich konurbacji katowickiej

Kraków, 27-28.10.2016 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów. Teoria i praktyka obszarów funkcjonalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KPZKPAN, Towarzystwo Urbanistów Polskich, unia Uczelni Na Rzecz Rozwoju, Kraków
Zuzańska-Żyśko E. – Region Metropolitalny Silesia w świetle koncepcji funkcjonalnych regionów miejskich

Poznań, 24-25.11.2016 – Konferencja Jubileuszowa: 25-lat Gospodarki Przestrzennej na UAM „Gospodarka przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Dragan W. – Stan zachowania dworców kolejowych i perspektywy zmiany ich funkcji jako szansy rozwoju dawnych osad granicznych

Kraków, 05-06.12.2016 – 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN
Kłosowski F. – Wpływ procesów demograficznych na usługi województwa śląskiego
Soczówka A. – Modele rozwoju i funkcjonowania terminali intermodalnych na przykładzie województwa wielkopolskiego

 

2015

 

Dr Marta Chmielewska, Przemiany morfologiczne miasta poprzemysłowego – refleksje badawcze, na konferencji: IV KONFERENCJA Z GEOGRAFII HISTORYCZNEJ „GEOGRAFIA HISTORYCZNA. WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI”, Łódź, 11-12.06.2015, Uniwersytet Łódzki - Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Pracownia Geoinformacji Historycznej, PTG - Komisja Geografii Politycznej i Historycznej, (referat).

Słowa kluczowe: morfologia miast, miasto poprzemysłowe, rewitalizacja, M.R.G. Conzen, GIS

 

Mgr Weronika Dragan, Zmiany zagospodarowania przestrzennego doliny Czarnej Przemszy na odcinku od ujścia Brynicy do połączenia z Białą Przemszą od XVII wieku po czasy współczesne, na konferencji: „HISTORIA ŚRODOWISKOWA POLSKI I EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, Kraków, 18-19.09.2015 r., (referat).

Słowa kluczowe: Czarna Przemsza, profil krajobrazowy, ewolucja krajobrazu, pokrycie terenu

 

Mgr Weronika Dragan, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, na konferencji: V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Łódź, 9-11.09.2015 r., (poster).

Słowa kluczowe: Mysłowice, stare miasto, przestrzeń miejska, funkcje

 

Mgr Weronika Dragan, Przemiany dworców kolejowych i ich otoczenia jako miejskiej przestrzeni publicznej, na konferencji: VIII MIĘDZYDYSCYPLINARNA KONFERENCJA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 16.10.2015 r., (poster).

Słowa kluczowe: dworzec kolejowy, plac dworcowy, przestrzeń publiczna

 

Mgr Weronika Dragan, Wpływ kolei na przemiany układów przestrzennych wybranych miejscowości Polski północno-wschodniej, na konferencji: IV KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY „INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BADAŃ GEOGRAFICZNYCH”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, 22-24.10.2015 r., (poster).

Słowa kluczowe: dworzec kolejowy, układ urbanistyczny, osada kolejowa

 

Mgr Weronika Dragan, Użyteczność archiwalnych materiałów pisanych i ikonograficznych w badaniach przestrzeni miejskiej (na przykładzie Mysłowic), na konferencji: IV KONFERENCJA Z GEOGRAFII HISTORYCZNEJ „GEOGRAFIA HISTORYCZNA. WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI”, Łódź, 11-12.06.2015, Uniwersytet Łódzki - Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Pracownia Geoinformacji Historycznej, PTG - Komisja Geografii Politycznej i Historycznej, (referat).

Słowa kluczowe: historyczne źródła pisane, ikonografia, przestrzeń miejska, Mysłowice

 

Dr hab. Robert Krzysztofik, Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Mgr Tomasz Spórna, Osoby w wieku poprodukcyjnym w mieście zaplanowanym dla osób w wieku produkcyjnym, na konferencji: OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: „ZWIĄZKI WIEKU Z RYNKIEM PRACY. WIEK 50+ SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM?”, Opole, 12.06. 2015, Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny, (referat).

Słowa kluczowe: osoby w wieku produkcyjnym niemobilnym i poprodukcyjnym, społeczno-przestrzenne niedopasowanie, lokalny rynek pracy

 

Mgr Weronika Dragan, Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic), na konferencji: IX KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU „SPÓJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMOWANIA ORAZ PLANOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH W WYMIARZE TERYTORIALNYM”, Kędzierzyn-Koźle, 17-19.05.2015, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, (referat).

Słowa kluczowe: audyt miejski, dzielnica staromiejska, rewitalizacja, zagospodarowanie przestrzenne

 

Dr hab. Franciszek Kłosowski, Oddziaływania usług w miastach konurbacji katowickiej na konferencji EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMOWANIA ORAZ PLANOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH W WYMIARZE TERYTORIALNYM, Kędzierzyn-Koźle 17-19.05.2015, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski, (referat).

Słowa kluczowe: oddziaływanie usług, konurbacja katowicka

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Perspektywy rozwoju ośrodków miejskich konurbacji rybnickiej, na konferencji: IX KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU „SPÓJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMOWANIA ORAZ PLANOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH W WYMIARZE TERYTORIALNYM, Opole, 17-19.05.2015, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski, (referat).

Słowa kluczowe: perspektywy rozwoju, rozwój miast, konurbacja rybnicka

 

Dr hab. Anna Runge, Powiązania migracyjne miast średnich w złożonych układach osadniczych, na konferencji: SPÓJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMOWANIA ORAZ PLANOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH W WYMIARZE TERYTORIALNYM, IX KONFERENCJA NAUKOWA „MIASTA XXI WIEKU” 17-19.05.2015, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, (referat).

Słowa kluczowe: odpływ migracyjny, miasta średnie, konurbacja katowicka.

 

Dr Sławomir Sitek, Rola miast w kreowaniu rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych, na konferencji: IX KONFERENCJA NAUKOWA „MIASTO XXI” SPÓJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMOWANIA ORAZ PLANOWANIA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH W WYMIARZE TERYTORIALNYM, Opole – Kędzierzyn-Koźle, 17-19.05.2015, Uniwersytet Opolski, referat.

Słowa kluczowe: miasta, obszary przygraniczne, granica.

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Procesy rozwoju i stagnacji miast na pograniczu polsko-czeskim, na konferencji: XXVIII KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE „WSPÓŁCZESNE CZYNNIKI I BARIERY ROZWOJU MIAST – PROCESY ROZWOJU I STAGNACJI WSPÓŁCZESNYCH MIAST W BADANIACH NAUKOWYCH”, Łódź, 23-25.04.2015, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, (referat).

Słowa kluczowe: pogranicze polsko-czeskie, rozwój miast, stagnacja miast, miasta pogranicza

 

Prof. dr hab. Jerzy Runge, Dr Iwona Kantor Pietraga, Dr Robert Krzysztofik, Dr hab. Anna Runge, Wymiar demograficzny przemian rdzenia konurbacji katowickiej w latach 1989-2014. W stronę modelu, na konferencji: WSPÓŁCZESNE BARIERY I CZYNNIKI ROZWOJU MIAST, XXVIII KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE, Łódź , 23-25.04.2015, Uniwersytet Łódzki, (referat).

Słowa kluczowe: depopulacja miast, kurczenie się miast, konurbacja katowicka, redystrybucja przestrzenna ludności

 

Mgr Tomasz Spórna, Nowe osiedla mieszkaniowe na obszarze rdzenia konurbacji katowickiej po 1990 roku, na konferencji: XXVIII Konserwatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne czynniki i bariery w rozwoju miast, Łódź, 23-25.04.2015, Uniwersytet Łódzki, (poster).

Słowa kluczowe: Konurbacja katowicka, nowe inwestycje mieszkaniowe

 

Dr Sławomir Sitek, Teoretyczny i praktyczny wymiar rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych, na konferencji: WZORCE ROZWOJU LOKALNEGO – LOKALNA POLITYKA PRZESTRZENNA, Łódź, 16-18.04.2015, Uniwersytet Łódzki, KPZK PAN, (referat).

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, obszary przygraniczne, granica.

 

2014

 

Dr Jacek Petryszyn, Działalność przemysłowa jako wiodąca funkcja wyspecjalizowana miasta, na konferencji: PROBLEMATYKA BADAWCZA PRZEMIAN STRUKTURALNYCH PRZEMYSŁU I USŁUG W UKŁADACH PRZESTRZENNYCH, 30. MIĘDZYNARODOWA JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA, Kraków, 01-02.12.2014, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (referat).

Słowa kluczowe: miasto, funkcja wyspecjalizowana, przemysł.

 

Dr hab. Maria Tkocz, Tradycyjny okręg przemysłowy z perspektywy 25-lecia funkcjonowania w gospodarce rynkowej w Polsce. Przykład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, na konferencji: PROBLEMATYKA BADAWCZA PRZEMIAN STRUKTURALNYCH PRZEMYSŁU I USŁUG W UKŁADACH PRZESTRZENNYCH, Kraków, 01-02.12.2014, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (referat).

Słowa kluczowe: okręg przemysłowy, GOP

 

Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Małe miasta a funkcjonalne obszary miejskie, na konferencji: „MAŁE MIASTA I OBSZARY WIEJSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ?, XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA, Szczyrk, 23-24.10.2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (referat).

Słowa kluczowe: małe miasta, rynek pracy, region śląski

 

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, Dr Sławomir Sitek, Kontekst i kierunki rozwoju Metropolii Silesia na konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja „OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU GOSPODARCZEGO” Katowice, 17.10.2014, Górnośląski Związek Metropolitalny, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, rozwój lokalny, GZM.

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Demograficzno-społeczny aspekt procesu suburbanizacji w otoczeniu Bielska-Białej, na konferencji: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY „APLIKACYJNOŚĆ BADAŃ GEOGRAFICZNYCH”, Kraków, 16-18.10.2014, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, (referat).

Słowa kluczowe: suburbanizacja, kontakty sąsiedzkie, aglomeracja Bielska-Białej

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Społeczny wymiar procesu suburbanizacji w otoczeniu Bielska‐Białej, na konferencji: XII KONFERENCJA NAUKOWA PRZEKSZTAŁCENIA REGIONALNYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNYCH „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA POLITYKI REGIONALNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ”, Wrocław, 13-14.10.2014, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, (referat).

Słowa kluczowe: suburbanizacja, motywy migracji, aglomeracja Bielska-Białej

 

Dr Marta Chmielewska, Mgr Elżbieta Majchrowska, Nowa, interaktywna mapa Svalbardu (Arktyka) w trybie on-line, na konferencji: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „GIS W NAUCE”, Gdańsk, 23-25.06.2014, Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Centrum GIS, (poster).

Słowa kluczowe: webGIS, kartografia, Svalbard kartet, Svalbard.

 

Dr hab. Urszula Myga-Piątek, Dr Grzegorz Jankowski, Dr Andrzej Soczówka, Sieci kolejowe i drogi wodne w krajobrazie kulturowym – perspektywa polska, na konferencji: XXXV KONFERENCJA WSPÓLNA POLSKO-NIEMIECKIEJ KOMISJI PODRĘCZNIKOWEJ, „KRAJOBRAZY KULTUROWE. AKTORZY, SPOSOBY KONSTRUOWANIA I NARRACJI“, Poznań, 12-13.06.2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (referat).

Słowa kluczowe: kolej, transport wodny, krajobraz kulturowy

 

Prof. dr hab. Jerzy Runge, Regionalne i lokalne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce, na konferencji: II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DEMO0GRAFICZNA, Opole-Kamień Śląski, 12-15.05.2014, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, (referat).

Słowa kluczowe: depopulacja, „kurczenie się” miast, województwo śląskie

 

Dr hab. Franciszek Kłosowski, Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego) na konferencji . „LUDNOŚĆ, MIESZKALNICTWO, USŁUGI”, Łódź 25.04.2014, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, (referat).

Słowa kluczowe: pracujący, mierniki rozwoju usług, województwo Śląskie

 

Dr hab. Maria Tkocz, Zmiany gospodarcze Zagłębia Dąbrowskiego w okresie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, na konferencji: „10 LAT ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ”, Sosnowiec, 24.04.2014, Związek Zagłębiowski, (referat).

Słowa kluczowe: Zagłębie Dąbrowskie, Unia Europejska

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Procesy suburbanizacji w aglomeracji Bielska-Białej, na konferencji: XXVII KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE „CENTRA I PERYFERIE W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ”, Łódź, 10-11.04. 2014, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, (referat).

Słowa kluczowe: suburbanizacja, aglomeracja Bielska-Białej, obszar funkcjonalny

 

2013

 

Dr hab. Franciszek Kłosowski, Zmiany struktury przestrzennej usług i ich konsekwencje dla rynku pracy województwa śląskiego, na konferencji „ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ PRZEMYSŁU I USŁUG W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO”, Kraków 2-3.12.2013, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, (referat).

Słowa kluczowe: usługi, struktura przestrzenna usług, rynek pracy województwa śląskiego

 

Dr Andrzej Soczówka, Dostępność publicznego transportu zbiorowego w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej, na konferencji WYKORZYSTANIE BADAŃ GEOGRAFICZNYCH W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM I PLANOWANIU PRZESTRZENNYM, Lublin, 28-29.11.2013, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Komitet Nauk Geograficznych PAN i Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Lubelski, (referat).

Słowa kluczowe: dostępność, komunikacja miejska, kolej, publiczny transport zbiorowy, kraj morawsko-śląski

 

Dr Sławomir Sitek, Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Dr Sławomir Pytel, Przestrzenny i krajobrazowy wymiar rynku pracy w regionie śląskim, na konferencji: „XVI INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE – „PRZESTRZEŃ A KRAJOBRAZ – WSPÓLNE CECHY I RÓŻNICE”, Sosnowiec, 8.11.2013, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG WNoZ UŚ, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, region śląski.

 

Dr Sławomir Sitek, Konsekwencje przemian rynku pracy w wybranych małych miastach województwa śląskiego, na konferencji: CZŁONKOSTWO POLSKI W UE A ROZWÓJ MAŁYCH MIAST – UJĘCIE PRZESTRZENNE, Uniejów, 4-5.11.2013, Uniwersytet Łódzki, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, rozwój lokalny, małe miasta.

 

Mgr Weronika Dragan, Audyt miejski jako narzędzie oceny zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Maczek (Sosnowiec), na konferencji: III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY „APLIKACYJNOŚĆ BADAŃ GEOGRAFICZNYCH”, Kraków, 16-18.10.2014, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, (poster).

Słowa kluczowe: audyt miejski, degradacja, Sosnowiec-Maczki

 

Lic. Weronika Dragan, Przemiany struktury przestrzennej miasta w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych – obszar Nowego Miasta w Mysłowicach, na konferencji: II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY „WSPÓŁCZESNE METODY BADAŃ PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ”, Kraków, 17-19.10.2013, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, (poster).

Słowa kluczowe: archiwalne źródła kartograficzne, struktura przestrzenna miasta, Mysłowice

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Procesy suburbanizacyjne w gminie Jaworze (powiat bielski), na konferencji: II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY „WSPÓŁCZESNE METODY BADAŃ PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ”, Kraków, 17-19.10.2013, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, (referat).

Słowa kluczowe: suburbanizacja, migracje, aglomeracja Bielska-Białej, Jaworze

 

Dr Jacek Petryszyn, Charakterystyka sektorów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy województwa śląskiego, na konferencji: ROLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU FIRM I UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH, 10. JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA, Kraków, 7-8.10.2013, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, sektor deficytowy, sektor nadwyżkowy

 

Prof. dr hab. Jerzy Runge, Jakość danych w geografii społeczno-ekonomicznej a metody statystyczne, na konferencji: KONFERENCJA NAUKOWA – ZASTOSOWANIA METOD STATYSTYCZNYCH W GEOGRAFII, Kielce, 18-19.09.2013, Instytut Geografii Uniwersytetu J. Kochanowskiego, Kielce, (referat).

Słowa kluczowe: metodologia, metody statystyczne, jakość danych

 

Dr Sławomir Sitek, Dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Typologia rynków pracy województwa śląskiego, ma konferencji: „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY”, Targanice, 16-18.09.2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, IPSS w Warszawie, Komisja Nauk Politycznych i Ekonomicznych PAN, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, województwo śląskie

 

Dr Marta Chmielewska, Narzędzia GIS w Morfologii Miast, na konferencji: II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „GIS W NAUCE”, Lublin, 24-26.06.2013, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, (referat).

Słowa kluczowe: morfologia miast, ArcGIS, metody Conzena

 

Lic. Weronika Dragan, Mgr Tomasz Parusel, Zastosowanie archiwalnych materiałów kartograficznych w badaniach struktury funkcjonalnej miasta (na przykładzie Mysłowic, woj. śląskie), na konferencji: II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „GIS W NAUCE”, Lublin, 24-25.06.2013 r., Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii, (poster).

Słowa kluczowe: struktura funkcjonalna, archiwalne materiały kartograficzne, Mysłowice

 

Dr Anna Runge, Prof. dr hab. Jerzy Runge, Centralność i peryferyjność w badaniach miejskich rynków pracy, na konferencji: VIII KONFERENCJA NAUKOWA – MIASTA XXI WIEKU, Prószków k./Opola, 19-21.05.2013, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, centralność, peryferyjność, województwo śląskie

 

Dr Sławomir Sitek, Rynek pracy i warunki mieszkaniowe jako determinanty rozwoju lokalnego na przykładzie powiatów grodzkich województwa śląskiego, na konferencji: VIII KONFERENCJA NAUKOWA „MIASTO XXI”, Opole – Prószków, 19-21.05.2013, Uniwersytet Opolski, Opole, (referat).

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, rynek pracy.

 

Dr Anna Runge, Dr Sławomir Pytel, Rynek pracy a oferta edukacyjna wybranych powiatów Zagłębia Dąbrowskiego, na konferencji: EDUKACJA I GOSPODARKA W DOBIE GLOBALIZACJI, I SYMPOZJUM NAUKOWE, Dąbrowa Górnicza, 15-16.05.2013, Wyższa Szkoła Biznesu, (referat).

Słowa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie absolwentów, oferta edukacyjna

 

Prof. dr hab. Jerzy Runge, Dr Robert Krzysztofik, Dr Iwona Kantor-Pietraga, Mgr Tomasz Spórna, Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia, na konferencji: KONFERENCJA NAUKOWA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PROCESACH ZARZĄDZANIA MIEJSKIMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI, Łódź, 18-19.04.2013, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, (referat).

Słowa kluczowe: „kurczenie się” miast, depopulacja, współzarządzanie miastem, Bytom

 

Mgr Monika Olberek-Żyła, Gentryfikacja jako efekt rewitalizacji – przykład bielskiej starówki, na konferencji: XXVI KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE „PROCESY GENTRYFIKACJI – CIĄG DALSZY”, Łódź, 21-22.03.2013, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, (referat).

Słowa kluczowe: gentryfikacja, rewitalizacja, bielska starówka, Bielsko-Biała