ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


prof. dr hab. Jerzy Runge

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

pokój: 1819

tel. (32)3689 384

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister w zakresie geografii ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, 1979
• doktor nauk geograficznych, Uniwersytet Jagielloński, 1988
• doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński, 1998
• profesor zwyczajny, 2010

Zainteresowania naukowe

• metodologia geografii (zwłaszcza metody i techniki badań)
• problemy rozwoju regionalnego
• geografia społeczna
• geografia ludności

Dydaktyka

• Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
• Problemy przemian społeczno-ekonomicznych regionu śląskiego
• Kierunki współczesnych badań geograficzno-ekonomicznych
• Metody analizy przestrzennej
• Uwarunkowania społeczno-kulturowe gospodarki przestrzennej
• Seminarium magisterskie
• Praktyka magisterska

Staże naukowe

• Republika Czeska, Katedra Geografii Społecznej i Rozwoju Regionalnego Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Ostrawskiego, Ostrawa, 1995
• Zakład Geografii Osadnictwa i Ludności IGiPZ PAN, Warszawa, 1995
• Zakład Geografii Osadnictwa i Ludności IGiPZ PAN, Warszawa, 1987

Członkostwo w organizacjach naukowych

• Polskie Towarzystwo Geograficzne, 1980; przewodniczący katowickiego oddziału PTG (1990-1993); członek Sekcji Geografii Osadnictwa i Ludności Zarządu Głównego PTG (1996-2007)
• członek Zarządu Komisji ds. Przyszłości Górnego Śląska przy katowickim oddziale PAN
• ekspert Centrum Zarządzania Strategicznego przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach

Projekty badawcze

• ekspert merytoryczny projektu EFS na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”; okres realizacji: 2010 – 2013
• kierowanie międzynarodowym projektem KBN 6 PO4E 006 17 „Territorial social-economic system of the borderland of Silesian Province and Northern Moravia and strategies of its development in the periood of political and economic changes of Central-Eastern European countries”; okres realizacji: 1999 – 2002
• Grantová agentura České Republiky, nr 409/09/1088 „The Development Chenges of Postsocialistic Towos of Ostrava and Upper Silesia Region in the Conditions of Transformations. ” Instytut Śląski w Opawie (Republika Czeska) – kierownik Doc. RNDr R. Prokop (Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie), okres realizacji: 2004 – 2006
• współautor w realizacji opracowania badawczo-aplikacyjnego dla INKOM-u na potrzeby studium struktury przestrzenno-funkcjonalnej centralnej części województwa śląskiego „Delimitacja Regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”; okres realizacji 2011
• uczestnictwo w projekcie badawczym 7 Programu Ramowego UE: Governace of shrinkage in Euroean context – 7th Framework Programme [SSH], lider projektu UFZ Lipsk, Niemcy; okres realizacji 2009-2011
• kierowanie projektem badawczym „Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008” (projekt wspólny z Urzędem Statystycznym w Katowicach); okres realizacji 2009-2010
• uczestnictwo w projekcie EFS „Czynniki integracji kobiet na lokalnych rynkach pracy województwa śląskiego”, kierownik projektu prof. dr hab. M. Szczepański – Instytut Socjologii UŚ; okres realizacji 2007-2008
• uczestnictwo w zamawianym Projekcie Badawczym KBN PBZ-006-10 „System oświaty jako czynnik modernizacji województwa katowickiego”; okres realizacji 1996-1998
• przygotowanie dla Urzędu Miasta Tychy raportu nt. lokalizacji placówek oświatowych w Tychach oraz ocenie dostępności placówek ochrony zdrowia w mieście; okres realizacji 1996
• realizacja indywidualnego projektu badawczego dla Urzędu Miasta Tychy „Dostępność placówek ochrony zdrowia w Tychach”; okres realizacji 1994
• wykonanie prognozy przemian demograficzno-społecznych dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy; okres realizacji 1993
• uczestnictwo w przygotowaniu założeń planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn (współpraca z Oddziałem SARP w Katowicach i Urzędem Gminy Krupski Młyn); okres realizacji 1993
• opracowanie badawcze dla IG i PZ PAN w Warszawie "Problemy społeczne regionu katowickiego" – kierownik dr A.Z. Szajnowska-Wysocka; okres realizacji 1988-1990

Działalność organizacyjna

• Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 2014
• Kierownik Zakładu Geografii Społecznej KGE WNoZ UŚ, 1999-2014
• Prodziekan d/s Studenckich Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 1999-2002
• członek Rady Redakcyjnej Prac Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
• organizator corocznych Ogólnopolskich Warsztatów z Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Cieszynie
• opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Geografów WNoZ UŚ, 1980-1999

Nagrody i wyróżnienia

• nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego: 1982, 1989, 1992, 1999
• zespołowa nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe: 2014
• Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego za działalność w katowickim oddziale PTG, 1996

 

Najważniejsze publikacje Wszystkie publikacje

Mihaylov V., Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 52-62.

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec. 

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, Polish Journal of Envoronmental Studies, Olsztyn, vol. 21, no 1/2012, pp. 219-223.

Runge J., 2011, Miasta tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego, [w:] Red. S. Kaczmarek, Miasto, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 133-142.

Runge J., Żurek I, red, 2010, Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny, Katowice.

Runge J., 2009, Katowice region in the light of the selected conceptions of social-economic transformations, Bulletin of Geography. Socio-economic series, Wyd. Naukowe UMK Toruń, no 11/2009, pp. 31-48.

Runge A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice.

Runge J., 2008, Population transformations in traditional economic regions of Central europe. Structural approach, Bulletin of Geography, UMK, Toruń, no 10/2009. pp. 63-74.

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Podręczniki i Skrypty, UŚ, Katowice, ss. 668, drugie wydanie

Runge J., 2006, Trends of Regional Development in Śląskie voivodship in the period 1945-2005, [in:] Ed. A. Chemerys, J. Wendt, Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, Regional Institute of Public Administration, Lviv, s. 110-127.

Runge J., 2005, Urbanizacja i jej konsekwencje w regionie katowickim – mity a rzeczywistość, [w:] Red. I. Jażdżewska, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193-202.

Runge J. (red.), 2003, Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju, Prace Naukowe UŚ, Katowice, nr 2136.

Runge J., 1996, Struktura rynku pracy regionu tradycyjnego i jego otoczenia na przykładzie województwa katowickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo UŚ, Katowice, nr 1592, ss. 216.