ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr Tomasz Spórna

tsporna

Stanowisko: adiunkt

Pokój: 1822

tel. (32)3689 693

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Research Gate

Google Scholar

Academia

ORCID

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister, specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna, Uniwersytet Śląski, 2010
• doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2016

Zainteresowania naukowe

• geografia miast
• gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
• geografia ludności
• planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
• GIS

Dydaktyka

• Kierunki współczesnych badań geograficznych
• Metody analizy przestrzennej
• Techniki komputerowe w gospodarce przestrzennej
• GIS w studiach miejskich
• Zjawiska polityczne, społeczne i gospodarcze jako geozagrożenia
• Geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna regionu śląskiego
• Wprowadzenie do nauk o Ziemi (w ramach Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ)
• Proseminarium z geografii ekonomicznej
• Problemy przemian społeczno-ekonomicznych regionu śląskiego
• Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

Staże naukowe

• Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, lipiec 2011; opiekunowie: prof. dr hab. G. Węcławowicz, prof. IGiPZ dr. hab. P. Śleszyński.
• Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego – w ramach programu UPGOW, maj-lipiec 2010

Doświadczenie i kursy zawodowe

• ArcGIS I: Wprowadzenie do GIS, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska, 25.08.2015 (nr certyfikatu: IARCI-140/3691)
• ArcGIS II: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS, Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Esri Polska, 28.08.2015 (nr certyfikatu: IARC2-141/3678)
• Kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu ECDL EPP GIS, 2011–2012
• Znajomość oprogramowania: Mapinfo, QGIS, ArcGIS, Corel, MS Office

Członkostwo w organizacjach naukowych

• Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011

Działalność organizacyjna

• redaktor techniczny w czasopiśmie Environmental & Socio-economic Studies (2018–) (strona czasopisma)
• współorganizator konferencji "Colloquium Przyszłość śląskich miast" (współorganizacja ze strony Uniwersytetu Śląskiego) (2018–)

Projekty badawcze

• kierownictwo krajowego projektu „Proces suburbanizacji w policentrycznym regionie miejskim – na przykładzie konurbacji katowickiej”, w ramach konkursu PRELUDIUM (nr projektu: 2014/13/N/HS4/03575), NCN, Kraków; okres realizacji 2015–2019
• projekt EFS na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”; okres realizacji: 2012–2013

Nagrody i wyróżnienia

• wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, 2010
• wyróżnienie w XXVII Konkursie prac magisterskich PTG, 2011

Najważniejsze publikacje Wszystkie publikacje

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Spórna T., 2018, The suburbanisation process in a depopulation context in the Katowice conurbation, Poland, Environmental & Socio-economic Studies, 6(1), s. 57–72. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T., 2017, Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation, Geographia Polonica, 90(2), s. 71–85. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow M., Biegańska J., Senetra A., Gavriilidou E., Nadolu B., Kantor-Pietraga I., Grzelak-Kostulska E., Oureilidou E., Luches D., Spórna T., Teodorescu D., Wasilewicz-Pszczółkowska M., Holmertz G., Szczepańska A., Brauer R., 2017, Landscapes with different logics: A physicalistic approach to semantic conflicts in spatial planning, Quaestiones Geographicae, 36(4), s. 29-45. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Tkocz M., Spórna T., Kantor-Pietraga I., 2016, Dilemmas of post-industrialism in the region of traditional industry. A case of Katowice conurbation (Poland), Moravian Geographical Reports, 24(1), s. 42-54. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow M., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2016, The concept of urban hibernation, European Planning Studies, 24(2), s. 316-343. [pobierz artykuł]

Spórna T., Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2016, Trajectories of depopulation and urban shrinkage in the Katowice Conurbation, Poland, Espace Populations Sociétés, 2015/3-2016/1: Espaces en dépeuplement. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Dymitrow M., Szmytkie R., Kantor-Pietraga I., Pełka-Gościniak J., Spórna T., 2015, Environmental hazards and urban abandonment: Case studies and typological issues, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 97(4), s. 291–308. [pobierz artykuł]

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2013, A Dynamic View on the Typology of Functional Derelict Areas. A Research Proposal, Moravian Geographical Reports, 21(2), s. 20-35. [pobierz artykuł]

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 385. [pobierz książke]

Spórna T., 2012, Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, nr 72, Sosnowiec, ss. 220.