ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr Marta Chmielewska

Stanowisko: adiunkt

pokój: 1807

tel. (32)3689 427

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2008
• doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2012

Zainteresowania naukowe

• morfologia miast
• geografia historyczna
• geografia polityczna
• poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe
• rewitalizacja przestrzeni miejskiej
• matematyka w naukach o ziemi

Dydaktyka

• Matematyka w naukach o ziemi
• Morfologia miast
• Ćwiczenia terenowe – Polska południowa
• Konflikty i zagrożenia współczesnego świata

 Doświadczenie i kursy zawodowe

• 2015 – udział w szkoleniu: „Techniki i narzędzia informatyczne w pracy naukowo-dydaktycznej” realizowanych w ramach projektu „Zwiększenie  udziału osób dorosłych w kształceniu".
• 2015 – udział w szkoleniu „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości” organizowanym przez GUS w Katowicach
• Studia podyplomowe: Menedżer Projektu Badawczo – Rozwojowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, 2013
• Cykl szkoleń dla kobiet – naukowców: „Komercjalizacja badań naukowych” w ramach projektu „Kobieta Matką Wynalazków”, 2013
• Certyfikat umiejętności komputerowych ECDL EPP GIS, 2012
• Certyfikat FCE z języka angielskiego, 2009
• Zertifikat Deutsch z języka niemieckiego, 2001

Projekty badawcze

• „Morfologiczne przekształcenia przestrzeni miejskiej Katowic”, dotacja dla młodych naukowców, okres realizacji: 2011
• „Analiza morfogenetyczna Katowic” – konkurs wydziałowy, kierownik projektu prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka, okres realizacji: 2010

 Członkostwo w organizacjach naukowych

• Członek Komisji ds. opiniowania wniosków w zakresie realizacji zadań projakościowych w ramach działalności Centrum Studiów Polarnych –  KNOW na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w zakresie popularyzacji nauki i promocji nauk o Ziemi – od 2015r.,
• Redaktor statystyczny w czasopiśmie „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko” - od 2014r.
• Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2009
• Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego; sekretarz 2015-2019
• Komisja Geografii Politycznej i Historyczne PTG, 2014
• Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, 2015-2018

Działalność organizacyjna

• Organizacja w ramach OK PTG wykładów dla młodzieży „Geograficzne spotkania pod globusem” – od XI 2015r.
• Współorganizacja Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, Sosnowiec, 6-7.11.2015r., „NOWE INICJATYWY – SZANSA DLA GEOGRAFII”
• Współorganizacja międzynarodowych warsztatów śnieżnych: International workshop: Taking the next step in Svalbard snow science, Sosnowiec, 1-4.09.2015r., Svalbard Science Forum, Polish Polar Consortium, Norsk-Polarinstitut, The Research Council of Norway, University of Silesia
• członek komitetu organizacyjnego 34 Sympozjum Polarnego

Najważniejsze publikacje Wszystkie publikacje

Otto M., Chmielewska M., 2014, Social Inclusion by Revitalization? The Potential of Disused Industrial Areas As an Opportunity for Mitigating Social Polarization, Quaestiones Geographicae, 33(2), s. 115-125.

Chmielewska M., Majchrowska E., 2014, Zastosowanie narzędzi GIS do analizy planu miasta w Morfologii Miast, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, s. 189-201.

Chmielewska M., Otto M., 2013, The impact of revitalization on the evolution of urban space on former iron and steel works areas in Ruhr region (Germany), Environmental & Socio-economic Studies, 1.1, s. 31-37.

Chmielewska M., 2013, Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, t. 2, s. 47–62.

Chmielewska M., 2012, Current changes in morphology of the city center of Katowice, Acta Geographica Silesiana, 11, s. 5-14.

Chmielewska M., Szajnowska – Wysocka A., 2011, Upper Silesia as a Historical Region of Cultural Borderland, Region and Regionalism, No 10, vol. 2, s. 59-66.

Chmielewska M., Lamparska M., 2011, Post-industrial tourism as a chance to develop cities in traditional industrial regions in Europe, Revista Sociologie Românească, vol. IX, 3, s. 67-75.

Chmielewska M., 2010, Koncepcje M.R.G. Conzena w badaniach przekształceń przestrzeni miejskiej miasta przemysłowego, [w:] S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, z. 1, PTG Oddział Katowicki, UŚ WNoZ, Sosnowiec, s. 15-21.