ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr hab. prof. UŚ Iwona Kantor-Pietraga

Stanowisko: adiunkt

pokój: 1805

tel. (32)3689 298

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister geografii, Uniwersytet Śląski, 1992
• doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, 1998
• doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2015

Zainteresowania naukowe

• geografia ludności
• geografia społeczna
• geografia miast
• wewnątrzmiejskie struktury demograficzne

Dydaktyka

• geografia ludności .
• geografia ludności i osadnictwa.
• geografia człowieka .
• geografia społeczna .
• kartografia komputerowa .
• metody analizy przestrzennej .
• teoria przestrzeni społeczno-ekonomicznej i metody regionalizacji .
• globalne problemy społeczno-ekonomiczne .
• proseminarium z geografii ekonomicznej .
• pracownia licencjacka .
• ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej, regionalnej i specjalizacyjne.
• obsługa ruchu turystycznego .
• ćwiczenia dyplomowe indywidualne

Projekty badawcze

• grant KBN nr 6 PO4E 00617 „Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.” Zakład Geografii Społecznej KGE UŚ – kierownik prof. UŚ dr hab. J. Runge, okres realizacji: 1999 – 2002
• uczestnictwo w zespołowym projekcie „Procesy i struktury demograficzno-społeczne w obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008” (projekt wspólny z Urzędem Statystycznym w Katowicach); okres realizacji 2009-2010
• współudział w międzynarodowym projekcie „Project Shrink Smart. Governance of Shrinkage within an European Context”, SSH-CT no. 225193 realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (kierownik dr R. Krzysztofik; okres realizacji 2010-2012

Doświadczenie i kursy zawodowe

• uczestnictwo w projekcie „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”, zadanie nr 49, „Dobrze uczę”, 2009 oraz zadanie 50 – podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie nauczania w języku angielskim (2009-2010)

Działalność organizacyjna

• organizowanie warsztatów szkoleniowych w projekcie UPGOW w ramach zadania 49 – podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej, 2009
• udział w organizacji Regionalnego Panelu Dyskusyjnego „Śląskie. Kurczące się miasta – wyzwania, plany, współdziałanie”, WNoZ UŚ, maj 2011
• udział w przygotowaniu The third full meeting projektu: „Governance of Shrinkage within a European Context”, WNoZ UŚ, 2011

Nagrody i wyróżnienia

• nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą, 2016
• nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą, 2012

Najważniejsze publikacje Wszystkie publikacje

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Kantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 264.

Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T., 2013, A Dynamic approach to the typology of functional derelict areas (Sosnowiec, Poland), Moravian Geographical Reports, vol. 21, 2, s. 20-35.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 129.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2012, Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 1, s. 219-223.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce Południowej, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 92, s. 9-24.

Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I., 2011, Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. 117.

Kantor-Pietraga I., 2010, Wewnątrzmiejskie zróżnicowania demograficzno-społeczne na przykładzie Gliwic, Katowic i Sosnowca, [w:] J. Runge (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s. 83-108.

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2011, Jastrzębie Zdrój. Od wsi uzdrowiskowej do miasta-blokowiska, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, t. 11, s. 255-267 .

Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., 2009, Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego od XIII do XXI w., Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 65.

Kantor-Pietraga I., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 104.

Kantor-Pietraga I., 2005, Zmiany przyrostu rzeczywistego ludności w Nadrenii Północnej-Westfalii, Wiadomości Statystyczne, nr 10, GUS, Warszawa, s. 91-105.

Kantor-Pietraga I., 1994, Przemiany urbanizacyjne w województwie bielskim, Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa, z. 10, s. 27-32.