ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr hab. prof UŚ Marzena Lamparska

Stanowisko: adiunkt

pokój: 1810

tel. (32)3689 587

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister w zakresie geografii turyzmu Uniwersytet Jagielloński, 1989 
• doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, 2000 
• doktor habilitowany w zakresie nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, 2015

Zainteresowania naukowe

• badania na terenach górniczych i pogórniczych
• tworzenie baz danych o krajobrazie
• badania nad turystyką industrialną i postindustrialną

Dydaktyka

• Geoturystyka w Polsce i na świecie
• Dziedzictwo kulturowe postindustrialnej Europy
• Podstawy geografii turyzmu
• Turystyka w miastach
• Geografia polityczna
• Problemy restrukturyzacji i rewaloryzacji zagłębi tradycyjnych w Europie
• Wybrane zagadnienia antropogeografii w zagospodarowaniu przestrzennym
• seminarium i pracownia licencjacka
• proseminarium
• ćwiczenia terenowe

Staże naukowe

• Zagłębie Ruhr – grant JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 2006
• Wielka Brytania – ERASMUS, 2008, 2009

Członkostwo w organizacjach naukowych

• Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2000
• Główna Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2000

Doświadczenie i kursy zawodowe

• uprawnienia biegłego w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływania Inwestycji na Środowisko, 1999

Projekty badawcze

• udział w projekcie KBN Nr 9 T12B 010 13 „Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu” – kierownik prof. dr hab. A. Ostaficzuk; okres realizacji 1997-2000

Nagrody i wyróżnienia

• nagroda Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2004

Najważniejsze publikacje Wszystkie publikacje

Lamparska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2997. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ss. 158

Chmielewska M., Lamparska M., 2012, Post-industrial tourism as a chance to develop cities in traditional industrial regions in Europe, [w:] Revista Sociologie Românească, vol. X, s. 67-75

Lamparska-Stobiecka M., 2008, Miasta o tradycjach górniczych w Europie i ich miejsce w turystyce na kontynencie europejskim, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast. XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Lamparska-Stobiecka M., 2008, Górnicze dziedzictwo GZM, [w:] R. Dulias, A. Hibszer (red.), Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, PTG Oddział Katowicki, Sosnowiec, s. 255-264.

Kostrubiec B., Lamparska-Wieland M., 2005: Mining Tourism in hard coal basins in Poland and in France. [w:] J. Wyrzykowski (ed.), Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, 8, Wroclaw, s. 97 – 110.

Lamparska-Wieland M., Srokosz J., Lamparski H., 2002, Odtworzenie Kopalni Doświadczalnej M-300 w Zabrzu oraz jej przekształcenie na Skansen Górnictwa Węglowego „Guido”. Przegląd Górniczy, 6, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice, s. 35-40.

Lamparska-Wieland M., Lamparski H., 2004, Kopalnia granodiorytu Maddhapara początkiem zagłębia górniczego w Bangladeszu, Przegląd Górniczy 12, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice s. 45-49.

Lamparska-Wieland M. 2003, Atlas zmian wybranych elementów krajobrazu terenów górniczych i pogórniczych Płaskowyżu Tarnowickiego, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 27, Uniwersytet Śląski, Katowice. ss. 4.