ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Dr hab. Franciszek Kłosowski

Stanowisko: adiunkt

pokój: 1824

tel. (32)3689 493

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister w zakresie geografii ekonomicznej, Uniwersytet Śląski, 1983
• doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1991
• doktor habilitowany specjalność – geografia społeczno-ekonomiczna, Uniwersytet Łódzki, 2009

Zainteresowania naukowe

• geografia usług
• gospodarka przestrzenna
• geografia społeczna

Dydaktyka

• Gospodarka przestrzenna
• Polityka regionalna
• Seminarium magisterskie
• Problemy i zróżnicowania społeczno-ekonomiczne w Unii Europejskiej
• Polityka regionalna w Polsce i Unii Europejskiej
• Pracownia planistyczna
• Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

Staże naukowe

• Republika Czeska, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, czerwiec 2002

Członkostwo w organizacjach naukowych

• Polskie Towarzystwo Geograficzne, 1979

Projekty badawcze

• Grant KBN nr 6 PO4E 00617 „Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju w okresie transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.” Zakład Geografii Społecznej KGE UŚ – kierownik prof. UŚ dr hab. J. Runge, okres realizacji: 1999 – 2002
• „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL.” Zakład Geografii Społecznej KGE UŚ – kierownik prof. UŚ dr hab. J. Runge, okres realizacji: 2010 – 2013
• Grantová agentura České Republiky, nr 409/09/1088 „The Development Chenges of Postsocialistic Towos of Ostrava and Upper Silesia Region in the Conditions of Transformations. ” Instytut Śląski w Opawie (Republika Czeska) – kierownik doc. RNDr R. Prokop (Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie), okres realizacji: 2004 – 2006

Działalność organizacyjna

• wydziałowy koordynator Programu MOST
• przewodniczący Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – kierunek geografia
• członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowej Komisji Konkursowej
• członek zespołu opracowującego KRK na studia I i II stopnia – kierunek geografia oraz na studia doktoranckie WNoZ
• współorganizator zebrań naukowych na Wydziale Nauk o Ziemi

Nagrody i wyróżnienia

• nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia organizacyjne, 2016
• nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego: 1983, 1992, 2010, 2013, 2014

Najważniejsze publikacje Wszystkie publikacje

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec.

Kłosowski F., 2011, Usługi w dzielnicach peryferyjnych polskich miast – współczesne tendencje, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s.205-215.

Kłosowski F., Runge J., 2011, Changes in population and economy in śląskie voivodship in the context of the suburbanization process, Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No 16, s.89-106.

Kłosowski F., Runge J., 2010, Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977-2006, [w:] W. Świątkiewicz (red.), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria nowa. T. 1, Instytut Socjologii UŚ, Katowice, s.83-92.

Kłosowski F., 2010, Współczesne tendencje lokalizacji usług w częściach śródmiejskich polskich miast, [w:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Studia Miejskie T. 2, Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 37-48.

Kłosowski F., 2010, Gospodarka mieszkaniowa, [w:] J. Runge, I. Żurek (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s. 200-214

Kłosowski F., 2010, Edukacja, [w:] J. Runge, I. Żurek (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s. 215-231.

Kłosowski F., 2008, Usługi [w:] M. Tkocz (red.) Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi US, Sosnowiec, s. 87-107

Kłosowski F., 2006., Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej. Uniwersytet Śląski, Katowice, ss. 255.

Kłosowski F., 2005, Usługi w restrukturyzacji regionów tradycyjnych na przykładzie konurbacji katowickiej i okręgu ostravsko-karvińskiego”, [w:] A. Wahla (red.) Transformační procesy 1990-2005, Ostravská univerzita, Ostrava, s.101-113

Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004, Territorial socio-economic system of borderland in the Silesian Region and Moravian-Silesian Region and strategies of its development in the period of political and economic transformation, Moravian Geographical Raports, vol. 12, z. 2, s. 35-45

Kłosowski F., 1997: Przemiany infrastruktury społecznej w latach 1945-1994, [w:] Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1622, Katowice, s.118-150 Kłosowski F., 1997; Kształtowanie się infrastruktury społecznej w miastach intensywnego rozwoju, Czasopismo Geograficzne, z. 3-4, s. 311-326,

Kłosowski F., Runge J., Prokop R., 1997; The spatial and functional structure of the Katowice voivodship (Poland) compared with the Ostrava-Karvina industrial region (Czech Republic), Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia-Geologia, vol. 5, Universita Ostraviensis, Ostrava, s.169-190

Rajman J., Kłosowski F., 1989: Dostępność placówek kulturalnych dla mieszkańców wsi województwa katowickiego (w 1987 r.), [w:] Folia Grographica. Series Geographica-oeconomika, t. 22, s. 105-119