ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr hab. prof. UŚ Elżbieta Zuzańska-Żyśko

E. Zuzańska Żyśko

Stanowisko: adiunkt

pokój: 1806

tel. (32)3689 484

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister geografii, Uniwersytet Śląski, 1993
• doktor nauk o ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2003
• doktor habilitowany nauk o ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2016

Zainteresowania naukowe

• geografia miast (małe miasta, funkcje miast)
• procesy metropolizacji
• rewitalizacja
• rozwój regionalny i lokalny
• geografia handlu

Dydaktyka

• Geografia osadnictwa
• Urbanizacja i metropolizacja regionów poprzemysłowych
• Metropolizacja i metropolie
• Metropolie Europy i świata
• Miasta świata
• Portrety polskich regionów
• Historia gospodarcza świata
• Gospodarka przestrzenna
• Struktury społeczno-polityczne kraju i świata
• Warsztat badań w turystyce
• Atrakcje turystyczne świata
• Podróże marzeń. Metropolie
• Zagospodarowanie turystyczne Polski
• Geograficzne podstawy turystyki
• Seminarium licencjackie
• Seminarium magisterskie
• Pracownia magisterska
• Proseminarium
• Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej
• Ćwiczenia terenowe z geografii regionalnej - Polska Południowa
• Ćwiczenia magisterskie

 Staże naukowe

• University of Cambridge – kwerenda biblioteczna, 2014
• Universite de Strasbourg (Francja) – Laboratoire Systemes Geographigues Complexes (opiekun prof. Jean-Luc Piermay), 2009

 Członkostwo w organizacjach naukowych

• Polskie Towarzystwo Geograficzne, 1995; członek Komisji Rewizyjnej (2006-2011)

Projekty badawcze

•  kierownik projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojkowice na lata 2017-2023, UM Wojkowice [pobierz dokument]
• projekt EFS na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”; okres realizacji: 2012 – 2013
• projekt „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego” (opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025); okres realizacji 2014

Doświadczenie i kursy zawodowe

• uczestnictwo w projekcie „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”, zadanie nr 49, „Dobrze uczę”, 2009
• projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu”, zadanie 50, 2008
• kurs podstawy pracy w oprogramowaniu ArcGIS, 2015

Działalność organizacyjna

• członek Komisji do spraw oceny dorobku naukowego pracowników WNoZ UŚ, (2008-2018)
• członek zespołu organizacyjnego Olimpiady Geograficznej - juror ( 2009, 2010, 2014, 2015)
• członek Komisji Skrutacyjnej podczas wyborów dziekańskich WNoZ UŚ (2008)
• wykład dla uczniów „Miasta kultury islamskiej” w czasie Festiwalu Ziemi na WNoZ UŚ
• wykład inauguracyjny 2017/2018 „Świat metropolii”
• wykład dla młodzieży w ramach Olimpiady Geograficznej (2017) „Metropolie na świecie”
• wykład dla nauczycieli w ramach Olimpiady Geograficznej (2016) "Od Kolumba do drapaczy chmur. O urbanizacji na przykładzie Ameryki Północnej",
• warsztaty dla młodzieży w ramach obchodów Dni Ziemi (2016) pt. „Marco Polo na uniwersytecie”
• wykład dla młodzieży z cyklu Noc przed maturą pt. „Zagadnienia osadnictwa i urbanizacji” (2017, 2018)
• prelekcje dla nauczycieli „Miasta arabskie”, „Z plecakiem przez Chiny” w ramach PTG
• recenzje artykułów w czasopismach: Studia Miejskie, Studia Regionalne i Lokalne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Problemy Rozwoju Miast, Bulletin of Geography, Geographia Polonica, European Countryside, Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko
• recenzje monografii naukowych

Nagrody i wyróżnienia

• Nominacja przez studentów z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ do Lauru Studenckiego 2017 w kategorii „Przyjaciel Studenta”
• nagroda III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 2014
• Złota Odznaka PTG, 2014
• laureatka przyznawanej przez Samorząd Studencki WNoZ UŚ nagrody „Diamentowe Globy” w kategorii „Przyjaciel Studenta”, 2009

Najważniejsze publikacje Wszystkie publikacje

Zuzańska-Żyśko E., 2016, Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, ss. 432. [pobierz fragment książki]

Zuzańska-Żyśko E., 2006, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, ss. 207.

Zuzańska-Żyśko E., 2012, Funkcje metropolitalne Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (48), s. 39-61. [pobierz artykuł]

Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E., 2013, The Upper-Silesian conurbation on the path towards the “Silesia” metropolis, Bulletin of Geography. Socio–economic Series, No 21, s. 111-124. [pobierz artykuł]

Zuzańska-Żyśko E., 2005, Economic Transformation of Small Silesian Towns in the Year 1990-1999, [w:] E. Nowosielska, J. Parysek (red.), Cities in the transfoming post-communist countries: ten years of economic, social and spatial experience, Geographia Polonica, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, Vol. 78, No 1, Warszawa, Poland, s. 137-149. [pobierz artykuł]

Zuzańska-Żyśko E., 2010, Targowisko miejskie w Będzinie. Historia i współczesność, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss.101.

Zuzańska-Żyśko E., 2014, The real estate market in the Upper-Silesian metropolitan area, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, s. 374-385. [pobierz artykuł]

Zuzańska-Żyśko E., 2011, Aire Métropolitaine de la Haute-Silésie – essai de délimitation en approche strcturelle, [in:] Entre la coopération et la concurrence. La gouvernance et le développement équilibré des espaces métropolitains francais – conclusions pour la Pologne (sous la direction de R.Pyka), RSS MSNP UŚ, GZM – “Metropolia Silesia”, Katowice, s.185-205. [pobierz artykuł]

Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym województwa śląskiego, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, ss. 220. [pobierz książke]