ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


dr hab. prof. UŚ Anna Runge

Stanowisko: adiunkt

pokój: 1817

tel. (32)3689 275

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Wykształcenie i stopnie naukowe

• magister, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, 1985
• doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 1995
• doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Śląski, 2015

Zainteresowania naukowe

• geografia miast (szczególnie miasta średniej wielkości i ich rola w strukturze osadniczej)
• geografia ludności (dynamika demograficzna, zróżnicowanie struktur demograficzno-społecznych, proces starzenia, rynek pracy)
• geografia społeczna (poziom życia ludności)

Dydaktyka

• Geografia społeczna – wykłady i ćwiczenia
• Społeczne i kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
• Geografia religii
• Zróżnicowanie etniczne ludności świata
• Geografia społeczno-ekonomiczna regionu śląskiego
• Pracownia magisterska
• Seminarium licencjackie
• Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii regionalnej
• Wykłady dla absolwentów „Studia podyplomowe dla nauczycieli”, 2007
• Wykłady dla młodzieży szkolnej „Lekcje Muzealne” na Wydziale Nauk o Ziemi

Doświadczenie i kursy zawodowe

• Uczestnictwo w projekcie podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej: Program Operacyjny KL Poddz. 4.1. Zadanie 49. „Dobrze Uczę”
• Od 2010 członek Zespołu Ekspertów Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego; opracowanie koncepcji oraz ekspertyza projektu: „Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych” w ramach projektu „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”. Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Projekty badawcze

• udział w zespołowym projekcie badawczym „Kierunki przemian demograficzno-społecznych w województwie śląskim w latach 1988-2008” (projekt wspólny z Urzędem Statystycznym w Katowicach); „Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim”; okres realizacji 2009-2010
• udział w projekcie zespołowym „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego”, RU/UGD/01/09 Kapitał Ludzki; opracowanie tematu „Demograficzno-społeczne uwarunkowania rynku pracy w województwie śląskim”; okres realizacji 2011-2013
• indywidualny Grant Rektorski „Rola miast średnich w kształtowaniu regionalnych systemów osadniczych”; okres realizacji 2007-2008
• opracowanie diagnozy rozwoju społeczno-demograficznego województwa kieleckiego do przygotowywanego Planu Rozwoju Regionalnego; zlecenie Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach; okres realizacji 1996

Nagrody i wyróżnienia

• nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą, 2016

Najważniejsze publikacjeWszystkie publikacje

Runge A., Kantor-Pietraga I., Runge J., Krzysztofik R., Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633. [pobierz artykuł]

Runge A., 2013, Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, ss. 296.

Runge A., Runge J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf-Edukacja, Katowice, ss. 383.

Runge A., 2010, Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim, [w:] J. Runge, I. Żurek (red.), Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988-2008, Urząd Statystyczny, Katowice, s. 33-82.

Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ss. 385.

Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geograficzne, z. 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków s. 83-101.

Runge A., 2014, Medium size towns within the structure of socio-economic links in Katowice conurbation, [in:] Kwiatek-Soltys A., Mainet H., Wiedermann K., Edouard J-C. (eds), Small and Medium Towns’ Attractiveness at the Beginning of the 21st Century, Presses universitaires Blaise Pascal, collection CERAMAC, Clermont-Ferrand, s. 115-132

Runge A., 2012, Medium size towns in complex settlement systems (exemplified by Katowice conurbation), Problems of Geography, vol. 1-2, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, p. 49-65.

Runge A., Kuczabski A., red., 2011, Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transformation and social changes, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine; Kharkiv Regional Institute of Public Administration; Association of Doctors of Sciences on Public Administration, Kharkiv, Ukraine, ss. 135.

Runge A., Kwiatek-Sołtys A., 2011, Małe i średnie miasta Polski na osi kontinuum osadniczego, [w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 151-162.