ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


PRACE MAGISTERSKIE ZREALIZOWANE W KATEDRZE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LATACH 1980–2018
  WYKAZ OBEJMUJE PRACE ZREALIZOWANE NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH
(w trakcie aktualizacji)

201820172016201520142013201220112010
2009200820072006200520042003200220012000
1999
199819971996199519941993199219911990
198919881987198619851984198319821981
1980
19791978197719761975

Prace magisterskie w Katedrze Geografii Ekonomicznej - prezentacja dla studentów [pobierz]

 

2018

Cembrzyńska Klaudia  – Tereny mieszkaniowe w Będzinie, promotor: dr hab. A. Runge.

Dzidowska MartynaMarketing terytorialny Częstochowy, promotor: dr hab. A. Runge.

Fedorczuk JustynaTereny zielone w mieście Nysa, promotor: dr hab. A. Runge.

Modlińska AleksandraProcesy rewitalizacji i modernizacji w Wojkowicach, promotor: dr hab. A. Runge.

Myszkowska PaulinaMorfologia osadnictwa wsi Psary w powiecie lublinieckim, promotor: dr hab. A. Runge. 

2017

Cieślar AgnieszkaFormy działalności turystycznej w wybranych gminach pogranicza polsko-czeskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gąsiorek BarbaraInwestycje zagraniczne w miastach województwa śląskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kałka PiotrSpołeczno-gospodarcze uwarunkowania przemian obszarów wiejskich w gminie Wodzisław, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kruk KarolinaCzynniki sukcesu w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Morawica (woj. świętokrzyskie), promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kułaga JoannaMieszkalnictwo i rynek nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Schabowska SoniaAnaliza porównawcza procesów rewitalizacji przestrzeni miejskiej Gliwic i Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Soswa AleksandraRola funduszy unijnych w przemianach transportu miejskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wardziński DominikTereny i obiekty sportowe w Jaworznie, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2016

Sztyc Aleksandra Atrakcyjność turystyczna Gliwic i powiatu gliwickiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2015

Daszkowska Natalia Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Godoń Klaudia Przemiany morfologiczne katowickich dzielnic Janów-Nikiszowiec i Giszowiec, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Harazin Małgorzata Funkcja turystyczna jako podstawa rozwoju gminy Pszczyna, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kisła Joanna Struktura przestrzeni funkcjonalnej Częstochowy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Karweta Bartosz Dostępność transportu Jaworzna, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Koman Wojciech Suburbanizacja w Zabrzu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mucha Anna Specyfika SPA i Wellness jako element nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Nawrat Joanna Przemiany przestrzeni miejskiej Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Nowak Krystyna Przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Stokłosa Anna Zastosowanie Geograficznych Systemów Informatycznych w zagospodarowaniu przestrzennym, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Ścibut Krzysztof Przemiany morfologiczne centrum Katowic i ich społeczna percepcja, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Śliwka Joanna Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym uzdrowiska Ustroń, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Winkler Damian Współczesne przemiany przestrzeni miejskiej Jaworzna, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wolak Dominika Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Kielc, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Studia niestacjonarne

Przemysław Dziurowicz Auchan jako koncern międzynarodowy na przykładzie funkcjonowania hipermarketu w Sosnowcu, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kuballa Żaneta Przestrzenne zróżnicowanie poziomu bezrobocia w powiecie raciborskim w latach 2003–2013, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kubica Adrianna Uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej w Czeladzi, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kubin Katarzyna Procesy demograficzne miasta Mikołowa na tle miast i gmin ościennych w okresie 2004-2013, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Łodziana Bartosz Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości i wykroczeń w mieście Bielsko-Biała, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Mondry KrystynaZakłady fryzjerskie w Mysłowicach jako forma usług, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Mysior MagdalenaFunkcjonowanie zakładu przemysłowego na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Pustułka Anita Zagospodarowanie przestrzenne miasta i gminy Pilica, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Tomeczek SabinaMotywy wyboru geografii na maturze na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych z Zabrzu, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Wiśniewski Błażej Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Żyła Mariola Zagospodarowanie turystyczne gminy Ogrodzieniec, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

2014

Bednarski WojciechTereny pogórnicze i ich nowe funkcje – case study KWK „Katowice”, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Dragan Weronika Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Dyszy Marlena Koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego a strefa podmiejska na przykładzie gmin Bobrowniki i Ożarowice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Grobara Arkadiusz Struktura społeczna i przestrzenno-funkcjonalna wsi Chwostek, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Grzyb Katarzyna Oddziaływania w otoczeniu aglomeracji miejskiej na przykładzie Częstochowy i gminy Starcza, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Janocha Karina Funkcjonowanie targowiska miejskiego oraz giełdy samochodowej w Mysłowicach w 2013 roku, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Jochemczyk Tomasz Funkcja mieszkaniowa Wrocławia, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Knap Kamil Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej centrum Katowic w latach 1990-2013, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Korus Karolina Znaczenie górnictwa węgla kamiennego w rozwoju Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kubis Aleksandra Morfologia Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Lozyńska Anna Zagospodarowanie turystyczne obwodu żytomierskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Lubczyk Anna Rewitalizacja dzielnicy Szopienice w Katowicach, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łazaj Karolina Usługi handlowe w Bytomiu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łopian Adrianna Struktura przestrzenna ośrodków zdrowia i ich dostępność w Bytomiu, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łuczyńska Katarzyna Funkcja edukacyjna Bytomia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łysik Małgorzata Transport w Jaworznie, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Marczewska Olga Arcelormittal Poland jako największy producent stali w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Mróz MarekPrzestrzenne i funkcjonalne zróżnicowanie dworców kolejowych w konurbacji katowickiej, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

2013

Białek Katarzyna Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – geneza, działalność, perspektywy, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Bujalska Joanna Czynniki lokalizacji i funkcjonowania Technoparku w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Chlebek Marta Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Siemianowic Śląskich, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Filingier Arnold Współpraca transgraniczna w regionie śląskim, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Froehlich Łukasz Katowice Airport w infrastrukturze komunikacyjnej regionu śląskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jelonek Michał Infrastruktura sportowa i rekreacyjna dużych miast województwa śląskiego – Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gołąb Kinga Zmiany społeczno-gospodarcze w mieście Skoczów w XXI wieku, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kołodziejczyk Natalia Czynniki przemian przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych w skali lokalnej – przykład gminy Poczesna (woj. śląskie), promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kosińska Katarzyna Poziom i jakość życia mieszkańców Łazisk Górnych, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Latos Agata Warunki i jakość życia mieszkańców Radzionkowa, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łukasiewicz Przemysław Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Bytomia, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łukocz-Łuniewska Beata Wyludnienie się miast konurbacji górnośląskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Nowak Kamil Turystyka na Wyżynie Częstochowskiej, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Paliga Mateusz Świadomość warunków i jakość życia wśród mieszkańców Bytomia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Szołtys Agata Warunki życia ludności w Bytomiu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Szyja Katarzyna Bezpieczeństwo publiczne w Mysłowicach, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

2012

Ciosek Marcin – Tereny zielone w strukturze przestrzennej miasta Sosnowiec, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Dudek Krystian – Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie Czeladzi, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gołek Sebastian – Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jerka Anna – Współczesne czynniki rozwojowe miast transgranicznych na przykładzie Zgorzelca i Görlitz, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Kajsztula Anna – Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Strumień, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kokot Justyna – Zmiany obszarów przemysłowych w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w latach 2002-2010, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Pytlok Daria – Przestrzenne zróżnicowanie cen nieruchomości gruntowych w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Rybacka Barbara – Jakość życia mieszkańców Jaworzna, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sagan Radosław – Tożsamość śląska dzielnic Katowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sitko Przemysław – Rozwój transportu intermodalnego w województwie śląskim w latach 2006-2010, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Skowrońska Agnieszka – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Mysłowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sofiński Łukasz – Zagospodarowanie przestrzeni gminy Radłów, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Warzecha Grzegorz – Funkcje metropolitalne Katowic w XXI wieku, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

2011

Bucior MarzenaPrzestrzenno-geograficzne aspekty rynku nieruchomości w Tychach, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Bugaj Tomasz – Turystyka postindustrialna jako element dziedzictwa kulturowego Katowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Chmura Marcela – Walory krajoznawcze Beskidu Żywieckiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Damasiewicz Jagoda Struktura społeczna i przestrzenno-funkcjonalna wsi Wągrodno, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Dębrowski Mariusz – Aspekty rozwoju lokalnego Rzeszowa, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Fiedorowicz Mateusz – Warunki mieszkaniowe ludności Piekar Śląskich, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Firek Klaudia – Szlak architektury drewnianej w Małopolsce jako produkt turystyczny, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Gałązka Magdalena – Poziom i jakość życia mieszkańców Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Glibowska Ewelina – Osiedla zamknięte w przestrzeni miejskiej Katowic, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Goinda Katarzyna – Struktura społeczna i przestrzenno-funkcjonalna wsi Lisowice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Hajduk Agnieszka – Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miasta Gliwice, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Heder Arkadiusz – Rola górnictwa węgla kamiennego w rozwoju Bierunia i Lędzin, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Hendzel Artur – Przedwojenne osiedla mieszkaniowe w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jachymczyk Anna – Rozwój lokalny miasta i gminy Siewierz, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Olberek Monika – Rozwój i struktura przestrzenna działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Patałuch Ewelina – Geograficzno-przestrzenne elementy rynku nieruchomości w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Solecki MarcinRola współpracy transgranicznej w przemianach społeczno-gospodarczych regionu, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Stachoń Magdalena Atrakcyjność turystyczna wybranych wysp Morza Śródziemnego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Węgrzyn Bartłomiej Zróżnicowanie wyznaniowe mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2010

Bania SylwiaRewitalizacja terenów poprzemysłowych w mieście Ruda Śląska, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Bury AnnaPrzestrzenno-funkcjonalne zmiany zagospodarowania gminy Zawoja, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Czerw Szymon Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Chorzowie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Dziębor Zygmunt Rozwój transportu kolejowego w województwie śląskim na tle Polski, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Gałązka Wioletta Zmiany w strukturze zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie wybranych kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Głąb MagdalenaPercepcja i waloryzacja przestrzeni Tarnowskich Gór w świadomości mieszkańców, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Górak Monika Poziom i jakość życia mieszkańców Mysłowic, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Grzesik Szymon Dziedzictwo postindustrialne Łodzi, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Janosz Anna Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta Czechowice-Dziedzice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kajzar Marcin Zmiany przestrzenno-funkcjonalne wsi Simoradz, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Korczak Magdalena Urbanizacja w otoczeniu dużego miasta na przykładzie Krakowa, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kosowska Joanna Atrakcyjność turystyczna Ziemi Krzeszowickiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Lukas Agata Nowe budownictwo mieszkaniowe jako element zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Majchrowski Krzysztof Rynek pracy w powiecie będzińskim w latach 1991-2008, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Mandal Alan Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic Katowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Materna-Pietranek Agnieszka – Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnic Rudy Śląskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mrzyk Krzysztof Rozwój przemysłu wysokich technologii w Polsce po roku 1989, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Myszor Justyna Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta Stary Sącz, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Pałka Grzegorz Republika Dominikańska jako światowy kierunek ruchu turystycznego, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Pawlik KatarzynaPrzestrzenno-funkcjonalne zróżnicowanie urbanizacji w województwie świętokrzyskim – studium przypadków, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Petryszyn MagdalenaPoziom i jakość życia mieszkańców Bytomia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Spórna TomaszModele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Sroka Magdalena Struktura przestrzenna Tarnowskich Gór, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Szczepanik Wioletta Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Szeremeta Maciej Przestrzenne zróżnicowanie sieci internetowej w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Trelińska Magdalena Rozwój gospodarczy zaplecza Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wieczorek Robert Sieć drogowa województwa śląskiego na tle kraju, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wons KatarzynaStruktura przestrzenno-funkcjonalna powiatu lublinieckiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Zielonka Marcel Inwestycje drogowe w województwie śląskim, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Studia niestacjonarne

Augustowska Mariola – Procesy urbanizacyjne w północno-wschodnim obrzeżu konurbacji katowickiej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wojciechowska Monika – Dochody własne w budżetach miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w 2008 roku, promotor: dr E. Duś.

2009

Adamek JakubProcesy suburbanizacji w konurbacji górnośląskiej oraz w jej otoczeniu (na przykładzie gminy Psary), promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Budzowski ŁukaszPrzemysł piwowarski na obszarze województwa śląskiego w latach 1991-2008, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Chełczyński SebastianRozwój i funkcjonowanie portów lotniczych w Polsce na przykładzie lotnisk Katowice-Pyrzowice i Kraków-Balice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Feliksik Wioletta Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym Sosnowca, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Godlewska MagdalenaPrzestrzeń społeczna małego miasta: elementy tożsamości i świadomości Sławkowa, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Hrynasz MagdalenaUsługi medyczne w Zabrzu, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Jędrzejczok Robert Transport pasażerski i towarowy w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kąsek AgataWarunki mieszkaniowe w strefie podmiejskiej konurbacji rybnickiej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kempa Anna Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego trójgranicza czesko-polsko-słowackiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kierakowicz Anna Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Kuska Maria Przemiany przestrzenno-funkcjonalne wsi Babice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kwartnik Krzysztof Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie Gliwic i Zabrza, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łuczak KamilaRomowie w przestrzeni geograficzno-społecznej wybranych miast województwa śląskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łukawski RafałZmiany przestrzenno-funkcjonalne w Radzionkowie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mały AnnaPoziom i jakość życia mieszkańców Katowic, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Niedośpiał Marek – Migracje zarobkowe Polaków do Szkocji po 1989 roku, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Powałka Anna – Komunikacja trolejbusowa w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Rechłowicz Marcin Rola tramwajów i trolejbusów w systemie transportowym Lwowa, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Romanowski Marcin Scenariusz kulturowego szlaku turystycznego w Beskidzie Żywieckim, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sowulewska Anna Wpływ Sanktuarium Jasnogórskiego na rozwój przestrzenny i gospodarczy miasta Częstochowa, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Spick Klaudia Walory rekreacyjne Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Tobiasz Ilona Struktura przestrzenno-funkcjonalna Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Tyczyńska Karolina Zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne Świdnicy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Tytko Ilona Promocja gospodarcza Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wawrzynek Ewelina – Lokalny rynek pracy tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego na przykładzie Rudy Śląskiej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wojdyła Szymon – Wpływ ruchów niepodległościowych w okresie międzywojennym na zmiany granic państwowych, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wolny Aleksandra – Tożsamość regionalna Górnoślązaków, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Ziemciak Anna – Atrakcyjność turystyczna Wybrzeża Słowińskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Ziółkowski TomaszAutoryzowani dealerzy samochodów w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Studia niestacjonarne

 Konwalijka-Sosnowska BeataPrzestrzenna dostępność miejskiego systemu komunikacyjnego Bielska-Białej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łopuszyńska SoniaTurystyka w powiecie pszczyńskim – szanse i zagrożenia rozwojowe, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Michalik TomaszGórnictwo węglowe we wschodniej części konurbacji katowickiej na przykładzie KWK Mysłowice, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Sutner KatarzynaTurystyka w powiecie raciborskim, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2008

Chmiest HalinaFunkcja kulturalna Katowic w okresie transformacji kulturalnej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Socha JoannaWalory przyrodnicze i kulturowe Żywieckiego parku Krajobrazowego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kinga KozakRola walorów krajoznawczych w rozwoju turystyki na Wyżynie Krajowsko-Częstochowskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

  

2007

Bistulas EleniLudność grecka na Dolnym Śląsku, promotor: prof. J. Runge.

Fortuna AlicjaGeograficzno-przestrzenne zróżnicowanie postaw i zachowań prokreacyjnych wśród mieszkańców wybranych miast Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Goncerz Pawełprzemiany demograficzno-społeczne ludności miast Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Kałuża ŁukaszZróżnicowanie społeczne ludności w Rybniku na przykładzie wybranych elementów miastach, promotor: prof. J. Runge.

Kurpanik MonikaŚwiadomość i tożsamość regionalna mieszkańców Rybnika, promotor: prof. J. Runge.

Piątek MartaWpływ Huty Katowice na procesy urbanizacyjne Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Russo SylwiaAtrakcyjność miasta w opinii mieszkańców wybranych ośrodków miejskich, promotor: prof. J. Runge.

Sajnaj AleksandraWarunki i jakość życia mieszkańców Gliwic, promotor: prof. J. Runge.

Warcholik AnnaZróżnicowanie przestrzenne a poziom i warunki życia mieszkańców Bytomia na przykładzie dzielnic Bobrka i Suchej Góry, promotor: prof. J. Runge.

Wtorek MarcinSieć komunikacyjna w Zagłębiu Dąbrowskim, promotor: prof. J. Runge.

Żochowska CelinaUsługi medyczne w powiecie kamiennogórskim, promotor: prof. J. Runge.

Piątek DominikaRekreacyjna funkcja przysiółków Powiatu Żywieckiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kozubska IzabelaPrzemiany funkcjonalno-przestrzenne Chorzowa w okresie powojennym, prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kolb EwelinaWalory przyrodniczo-kulturowe Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia, prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kuna JustynaModernizacja infrastruktury turystycznej Podhala w okresie transformacji, prof. A. Szajnowska-Wysocka.

  

2006

Agnieszka BoczkowskaOśrodki turystyki kulturalnej w województwie śląskim, promotor: prof. J. Tkocz.

Monika FigielWalory turystyczne powiatu nowosądeckiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Agnieszka GwiżdżAtrakcje turystyczne Babiogórskiego Parku Narodowego w opinii turystów, promotor: prof. J. Tkocz.

Edyta JarnoZagospodarowanie turystyczne Szlaku Orlich Gniazd, promotor: prof. J. Tkocz.

Katarzyna PęczekFunkcja turystyczna Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wilanowie, promotor: prof. J. Tkocz.

Alicja KrupaUkład przestrzenny i funkcjonalny wsi Pierściec, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Rafał PołednikTransport w powiecie cieszyńskim, promotor: prof. J. Runge.

Karolina SzlachtaWalory krajoznawcze Gliwic i powiatu gliwickiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Michał WideraInfrastruktura społeczna gminy Pawonków, promotor: prof. J. Tkocz.

Marcin WypychSchroniska turystyczne Beskidu Śląskiego, promotor: dr hab. M. Tkocz.

2005

Beata BednarzJednostki morfologiczno-funkcjonalne zachodniej części ulicy Gliwickiej w Katowicach w 1997 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Agnieszka Bień – Ośrodki centralne w Polsce, promotor: prof. J. Tkocz.

Barbara BryjaPowiązania przestrzenno-produkcyjne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK „Rozbark” w Bytomiu, promotor: prof. S. Dziadek.

Eliza DorighiWalory turystyczne powiatu cieszyńskiego, promotor: dr E. Duś.

Dawid HetnalRozwój osadnictwa wsi Koszarawa na tle warunków naturalnych, promotor: prof. J. Tkocz.

Krystian KaznowskiAtrakcyjność turystyczna gminy Zawoja, promotor: dr E. Duś.

Monika MachajskaKalwaria Zebrzydowska jako ośrodek turystyki religijnej, promotor: dr E. Duś.

Małgorzata MarańdaAtrakcyjność turystyczna Jeleniej Góry, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Ewelina MigasUsługi w gminie Bolesław, promotor: dr E. Duś.

Agnieszka MildnerInfrastruktura kulturalna i rekreacyjna Sosnowca, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Martyna NowakRozwój terytorialny Jaworzna, promotor: prof. J. Tkocz.

Krzysztof OdojWalory kulturowe Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Zabrza, promotor: prof. J. Tkocz.

Marcin PastuszkaRola wyspecjalizowanych funkcji turystyczno-uzdrowiskowych w województwie śląskim na przykładzie Pszczyny i Goczałkowic-Zdroju, prof. J. Runge.

Danuta PiechaWojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jako miejsce rekreacji wypoczynku dla mieszkańców GOP, promotor: prof. S. Dziadek.

Barbara SobczakAtrakcyjność turystyczna Szklarskiej Poręby, promotor: prof. B. Kostrubiec.

2004

Urszula BiałekStruktura użytkowania ziemi wsi i miast województwa jeleniogórskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Aneta BułkowskaOsadnictwo wiejskie Podlasia, promotor: dr E. Duś.

Dorota DuśAtrakcyjność turystyczna gminy Janów, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Anna FijałFunkcje miejskie Dębicy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Izabella FiziaCharakterystyka gospodarki rolnej w obszarze wysoko zurbanizowanym – na przykładzie gminy Mszana, promotor: prof. J. Runge.

Daniel FlakaZmiany w strukturze użytkowania ziemi na terenie gmin wiejskich Beskidu Małego, promotor: prof. J. Runge.

Eliza GawińskaBezrobocie jako zjawisko społeczne na przykładzie powiatu myszkowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Agnieszka JarnutowskaStruktura przestrzenna Łabęd dzielnicy Gliwic, promotor: prof. J. Runge.

Roman KardaśTrwałe elementy terenowe utrudniające reorganizację przestrzenną gmin w Polsce w 1988 roku, promotor: dr E. Duś.

Justyna KawiorskaFinanse i ubezpieczenia geograficzno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania w konurbacji katowickiej, promotor: prof. J. Runge.

Dorota KłodowskaTypy struktur ludności Polski według płci i wieku na przykładzie wybranych miast, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Izabela KowalaczykZmiany struktury własnościowo-rodzajowej w użytkowaniu ziemi na podstawie wybranych obszarów ROW, promotor: prof. J. Runge.

Dariusz KrawczykNowe determinanty rozwoju miasta na przykładzie Sosnowca, promotor: prof. J. Runge.

Grzegorz KropiwnickiAtrakcyjność turystyczna Polskiego Spisza, promotor: dr E. Duś.

Agnieszka KuśFunkcje miejskie Czeladzi, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Marcin KuzkaFunkcjonowanie polskich uzdrowisk w kontekście zmian ustrojowych, promotor: prof. J. Runge.

Danuta MalinkiewiczUsługi w gminie Mucharz na tle przemian funkcjonalno-przestrzennych, promotor: dr E. Duś.

Aleksandra MichtaZmiany struktury użytkowania ziemi w północnej części obrzeży konurbacji katowickiej na przykładzie gminy Bobrowniki, promotor: prof. J. Runge.

Renata MierzwaLudność miasta i gminy Buska-Zdroju w latach 1990-1995, promotor: prof. J. Tkocz.

Joanna MuzykAtrakcyjność turystyczna Krakowa, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Justyna NachmanStruktura zawodowa ludności wsi Bąkowa Góra, promotor: prof. J. Tkocz.

Jadwiga MyszkowskaZnaczenie społeczno i kulturalne Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, promotor: dr E. Duś.

Ewa NowickaWykorzystanie walorów turystycznych miasta i gminy Szczytna, promotor: dr E. Duś.

Rafał PankiewiczPrzeobrażenia przestrzenne i społeczne gminy Tarnowskie Góry po II wojnie światowej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Agnieszka PodkowaFunkcje Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Agnieszka PolekRuch pielgrzymkowy na Jasną Górę, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Agnieszka RobaczyńskaStruktura przestrzenno-funkcjonalna Zamościa, promotor: prof. J. Runge.

Krystyna SzyłoWybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego starych ośrodków przemysłowych na przykładzie Gliwic, promotor: prof. J. Runge.

Marcin WandzelStruktura użytkowania ziemi w wybranych obszarach Beskidu Żywieckiego, promotor: prof. J. Runge.

Anna WiechaPlany zagospodarowania a ich realizacja na obszarze powiatu kluczborskiego, promotor: prof. J. Runge.

Marek WiśniewskiNowe determinanty rozwoju miast na przykładzie Czeladzi i Sosnowca, promotor: prof. J. Runge.

Jakub ZaborowskiZagospodarowanie przestrzenne i jego wpływy na rozwój turystyki we powiecie pszczyńskim, promotor: prof. J. Runge.

Grzegorz ZanderStruktura przestrzenna Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mariusz ZajderZagospodarowanie turystyczne przygranicznych gmin Śląska Cieszyńskiego, promotor: prof. J. Runge.

2003

Marta BotteProblemy społeczne w świadomości mieszkańców na przykładzie Zabrza-Mikulczyc, promotor: prof. J. Runge.

Beata BrzozaJednostki morfologiczno-funkcjonalne terenów w Strzemieszycach Małych w 2002 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Barbara DudaWstępna waloryzacja topoklimatyczna woj. katowickiego dla celów fizjograficznych, promotor: dr hab. E. Racinowski.

Agnieszka GargasUżytkowanie ziemi wsi i miast woj. wrocławskiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Iwona JarońPotencjał ludnościowy Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Marcin JaglarzEstetyka krajobrazu wzdłuż trasy kolejowej: Zabrze dworzec PKP – Zabrze zachodnia granica miasta, promotor: prof. J. Tkocz.

Artur JarońAktywność gospodarcza wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku Katowice-Dąbrowa Górnicza-Czeladź, promotor: prof. J. Tkocz.

Beata JaworskaTendencje przemian demograficzno-społecznych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, promotor: prof. J. Runge.

Katarzyna Płoszek (Chyćko) – Hipermarkety w przestrzeni gospodarczej Katowic, promotor: prof. J. Runge.

Aneta KasprzykPrzemiany demograficzne miasta Olkusz i wsi gminy Olkusz w latach 1980-2001, promotor: prof. J. Tkocz.

Marta KobzdaAnaliza funkcjonalna Mysłowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Barbara ŁawrówRekreacja we wsi Kroczyce, promotor: prof. J. Tkocz.

Magdalena MadejskaWalory i zagospodarowanie turystyczne Beskidu Wyspowego, promotor: prof. J. Tkocz.

Krzysztof MazurkiewiczUwarunkowania migracji ludności wsi Piasek, promotor: prof. J. Tkocz.

Sebastian MagieraRozmieszczenie infrastruktury transportu drogowego, a jej wykorzystanie na przykładzie Tychów, promotor: prof. J. Tkocz.

Małgorzata MalągPrzemiany demograficzne miasta Zabrza w latach 1980-2001, promotor: prof. J. Tkocz.

Małgorzata MilewskaFunkcja kulturalna Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Iwona NosalCzynniki wpływające na współczynnik płodności kobiet w Bojkowie, promotor: prof. J. Tkocz.

Małgorzata PatykPrzyrodnicze i kulturowe walory turystyczne powiatu kluczborskiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Kamila SarotaWpływ przemysłu na środowisko i przemiany ludnościowe w Olkuszu, promotor: prof. J. Tkocz.

Anna SkwaraMorfogeneza Maczek od powstania w XVIII wieku do czasów współczesnych, promotor: prof. J. Tkocz.

Carmen SoluchPrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne Siemianowic Śląskich, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Anna StasinaRozmieszczenie wsi zurbanizowanych w Polsce, promotor: prof. J. Tkocz.

Joanna StolarczykUnionizacja regionu śląskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Alina TraczykPrzemiany demograficzne miasta Gliwice w latach 1980-2001, promotor: prof. J. Tkocz.

Tomasz UroczyńskiSpołeczno-geograficzne problemy rozwoju diecezji sosnowieckiej, promotor: prof. E. Janowicz.

Elżbieta WalczakJednostki morfologiczno-funkcjonalne wsi Zawada w roku 2002, promotor: prof. J. Tkocz.

Marzena WidzykAktywizacja miasta bliźniaczego Bielska-Białej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sonia WieszczekPłodność kobiet na przykładzie zespołu wsi Miedźna i Grzawa, promotor: prof. J. Tkocz.

Edyta WitkowskaStruktura użytkowania gruntów wsi i miast woj. warszawskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Barbara WojnachRestrukturyzacja kopalń węgla kamiennego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Małgorzata WojtasWpływ restrukturyzacji przemysłu na stan środowiska w wybranych zakładach Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Agata WojtońMorfogeneza Szczakowej od XIII wieku do czasów współczesnych, promotor: prof. J. Tkocz.

Agnieszka WłochowiczSpołeczno-ekonomiczne czynniki kształtujące płodność kobiet na przykładzie wsi Kotulin, promotor: prof. J. Tkocz.

Ryszard WolnyPercepcja estetyki wizualnej krajobrazu wokół torowiska na trasie Zabrze-Ruda Śląska, promotor: prof. J. Tkocz.

Daniel WronaZmiany piramidy wieku ludności rejonu meldunkowego Katowice-Szopienice wg dzielnic w latach 1992-2002, promotor: prof. J. Tkocz.

Dorota WronaZagospodarowanie przestrzenne miasta średniej wielkości na przykładzie Olkusza, promotor: prof. J. Tkocz.

Ewelina WoźniakStruktura gruntów wsi i miast woj. poznańskiego w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Elwira ZającStruktura ludności czynnej zawodowo miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego w latach 1998-2000, promotor: prof. J. Tkocz.

2002

Androsz DorotaPrzemiany demograficzne i strukturalne gminy Gorzyce w latach 1975-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Bednarski GrzegorzProcesy demograficzna w latach 1989-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Bilek KatarzynaOcena walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Pszczyńskiej, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Bubak MarcinKrajobraz kulturowy Ziemi Oświęcimskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Cieplińska JoannaWpływ człowieka i podmiotów gospodarczych na środowisko na przykładzie miasta Będzina, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Cwanek EdytaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności gminy Mszana w latach 1975-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Dereń AndrzejDostępność komunikacyjna ośrodków osadniczych na obszarze Parku Krajobrazowego „Góry Opawski”, promotor: prof. S. Dziadek.

Fras EwelinaMożliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta na przykładzie Głogówka, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gołąbek AnnaRozwój społeczno-ekonomiczny miasta Gliwice w latach 1980-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Grabe SylwiaOsadnictwo Siewierza, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Gradek KatarzynaProcesy urbanizacji demograficznej w gminach woj. katowickiego w latach 1989-1997, promotor: dr M. Tkocz.

Greń PatrycjaOsadnictwo Wisły oraz jej walory turystyczno-rekreacyjne, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Hrymak Grzegorz – Rozwój handlu i usług w Lubaczowie w latach 1989-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Hycza DanutaCharakterystyka Mikołowa na przełomie XX i XXi wieku, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jagoda IwonaPrzemiany demograficzne w dobie transformacji gospodarki na przykładzie Rudy Śląskiej, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Jarguz AnnaZmiany strukturalno-przestrzenne miasta i gminy Trzebinia po II wojnie światowej, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kałuża BeataOblicze społeczno-ekonomiczne Lublińca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Kania AgnieszkaPrzemiany rynku pracy w powiecie ostrowieckim w latach 1988-2000, promotor: prof. J. Runge.

Kośmider MonikaOcena zagospodarowania turystycznego Ojcowskiego Parku narodowego i otoczenia, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kozak JoannaRozwój handlu i usług w Kaletach w latach 1989-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kozioł KrzysztofZmiany antropogeniczne środowiska geograficznego Siemianowic Śląskich, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Krawczyk MartaPrzemiany demograficzne gminy Dąbrowa Zielona w latach 1975-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kulpa SylwiaGiełda samochodowa w Mysłowicach jako ośrodek handlowo-usługowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Leszczyński RobertOsadnictwo Oświęcimia, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łoboda AgnieszkaWalory turystyczne Regionu Świętokrzyskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łubkowska EwaRola funkcji edukacyjnej w Chorzowie, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Mandrysz IzabelaRola Poczty Polskiej w integracji regionu na przykładzie RUP w Rybniku, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Marondel JolantaWpływ restrukturyzacji przemysłu około górniczego na miasta na przykładzie Tarnowskich Gór, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Marzec KatarzynaRozwój handlu i usług w Sławkowie w latach 1989-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Mazur JoannaPrzemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich na przykładzie gminy Panki, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Misiak AgnieszkaOsadnictwo Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Pankiewicz RafałWalory krajoznawczo-turystyczne ziemi tarnogórskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Peret JoannaPolonia austriacka w Wiedniu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sala AgnieszkaPrzemiany demograficzne ludności w krajach Maghrebu w latach 1960-1990, promotor: prof. J. Runge.

Sosna AgnieszkaPrzemiany struktury funkcjonalnej w obszarach wiejskich na przykładzie gminy Gorzyce, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Śniatła AlinaRestrukturyzacja górnictwa w Rybnickiej Spółce Węglowej na przykładzie kopalni Rydułtowy, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Recmanik BartoszStruktura przestrzenna strefy podmiejskiej Bielsko-Białej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Rogóż AnetaPrzemiany zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa po 1980 roku, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Rudzki DariuszAtrakcyjność turystyczna gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, ich wpływ na rozwój wypoczynku i krajoznawstwa, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Rybak BogusławRola transportu zbiorowego w organizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie Bytomia, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Smoleńska MartaGeograficzne aspekty działalności biur turystycznych w Częstochowie, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Sochacka AnetaPrzemiany społeczno-ekonomiczne turystycznych obszarów chronionych na przykładzie gminy Ujsoły (Żywiecki Park Krajobrazowy), promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Stec AnnaDostępność komunikacyjna Beskidu Żywieckiego, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Szczurowska PatrycjaSfera usług na przykładzie miasta Mysłowice, promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge.

Szotek AleksandraPrzestrzeń miasta Olkusza w świadomości jego mieszkańców, promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge.

Szweda MonikaJastrzębie Zdrój jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Trojan BarbaraFunkcje i zasięg oddziaływania małych miast na przykładzie Strumienia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wolnik KatarzynaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności Rydułtów po roku 1980, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Wowra MagdalenaRozwój handlu i usług w mieście Czerwionka-Leszczyny w latach 1990-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Żurek PrzemysławMożliwości rozwoju turystyki w powiecie ząbkowickim, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2001

Bokota JoannaMysłowice jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Bromer DanutaRozwój usług i ludności w Lublińcu w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Byra PiotrRozwój handlu i usług w Zamościu w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Danielik SylwiaCzynniki kształtujące płodność kobiet w Gliwicach, promotor: prof. J. Tkocz.

Darulewska TinaRozwój przestrzenny i gospodarczy miasta Konina w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Domańska MonikaPepsiCo Trading jako koncern międzynarodowy w latach 1996-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Dopierała IzabellaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Dzwoniarek WiktorPowiązania produkcyjno-przestrzenne węzłów transportowych na przykładzie Tarnowskich Gór, promotor: prof. S. Dziadek.

Filipek LucynaUsługi w gminie Włodowice, promotor: prof. J. Tkocz.

Frisinghelli AgnieszkaRuch turystyczny jako wybrany element oddziaływań człowieka na środowisko geograficzne Karkonoskiego Parku Narodowego, promotor: prof. J. Runge.

Głowacka AnnaRestrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie w latach 1996-2000 na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowy szybów S.A. w Bytomiu, promotor: prof. J. Tkocz.

Gwóźdź DorotaStruktura płci i wieku miast woj. śląskiego liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Hara KrzysztofDąbrowa Górnicza – Strategia rozwoju, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Hanzel JoannaWpływ KWK Morcinek na przemiany demograficzne Ziemi Cieszyńskiej, promotor: prof. S. Dziadek.

Hofmann AnnaPrzestrzenna organizacja szkolnictwa podstawowego na wsi na przykładzie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, promotor: prof. J. Runge.

Jaworowska ViolettaBolesławiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Kciuk EdytaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta Myszków w latach 1975-1999, promotor: prof. S. Dziadek.

Kornecka KatarzynaCzynniki kształtujące płodność kobiet w Bytomiu, promotor: prof. Jan Tkocz.

Korzeniewska MagdalenaBiura turystyczne w Polsce i ocena ich funkcjonowania po 1990 roku. Przykład woj. opolskiego, promotor: prof. J. Runge.

Kostorz MonikaRuda Śląska jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Kowalska AgnieszkaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta w latach 1978-1999 na przykładzie Mysłowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Kreks MartaWpływ huty Cedler na środowisko przyrodnicze Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Kusińska IwonaOsiedle „A” w Tychach jako przykład dzielnicy miejskiej, promotor: prof. J. Tkocz.

Miarka MonikaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta Jastrzębia Zdroju w latach 1975-1999, promotor: prof. S. Dziadek.

Maszczyk CecyliaPowiązania strukturalno-przestrzenne na przykładzie KWK Szczygłowice, promotor: prof. S. Dziadek.

Mazgaj MonikaPrzemiany demograficzne w powiecie żywieckim w latach 1990-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Morel JolantaStruktura ekonomiczna ludności wsi Hucisko w gminie Włodowice, promotor: prof. J. Tkocz.

Odoj KrzysztofWalory kulturowe: Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Zabrza, promotor: prof. J. Tkocz.

Pawlik EwaSzkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe w Rudzie Śląskiej, promotor: prof. J. Runge.

Pawlik DamianAndrychów jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Polak EwelinaRacibórz jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Rus IrenaRozwój handlu i usług w Żywcu w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Rybałtowski MarcinWalory turystyczne i uzdrowiskowe gminy Kudowa Zdrój, promotor: prof. S. Dziadek.

Samborska DagmaraWalory kulturowe: Gliwic, Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, promotor: prof. J. Tkocz.

Sitarz KatarzynaDostępność turystyczna o komunikacyjna Gór Świętokrzyskich, promotor: prof. S. Dziadek.

Skalska BożenaMigracja ludności miast woj. śląskiego liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Sochan KatarzynaPrzemiany społeczno-ekonomiczne woj. zamojskiego w latach 1975-1998, promotor: prof. J. Runge.

Sówka DorotaStruktura przestrzenna obszaru śródmiejskiego na przykładzie Częstochowy, promotor: prof. J. Runge.

Trepka KarinaRozwój społeczno-gospodarczy Mysłowic w latach 1980-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Woś AnnaPrzemiany gospodarcze i demograficzne Głubczyc po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Zając AdamJeleśnia jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Zamłynny AgnieszkaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta Czeladzi w latach 1975-1999, promotor: prof. S. Dziadek.

Ziarnowska MonikaOsiedla „O’ i „N” w Tychach jako przykład dzielnicy miejskiej, promotor: prof. J. Tkocz.

Zieleźnik WiesławaOddziaływanie przejścia granicznego w Cieszynie na powiązania przestrzenne gmin granicznych, promotor: prof. S. Dziadek.

Ziora KrzysztofRozmieszczenie przestrzenne oraz funkcjonowanie infrastruktury technicznej transportu miasta Bytom, promotor: prof. S. Dziadek.

Zybert ZbigniewRuch naturalny ludności w Częstochowie, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Żuławińska TeresaRozmieszczenie przestrzenne infrastruktury transportu i perspektywy jej rozwoju na przykładzie miasta Chrzanowa, promotor: prof. S. Dziadek.

2000

Bębenek JoannaPrzemiany społeczno-gospodarcze przygranicznej gminy Głuchołazy w okresie transformacji, promotor: dr M. Tkocz.

Bryja AgnieszkaZakopane jako ośrodek turystyczno-krajobrazowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Chudy GrzegorzInfrastruktura techniczna miasta Zabrza, promotor: dr hab. J. Runge.

Figura JoannaWpływ infrastruktury technicznej transportu pasażerskiego na proces integracji przestrzeni miast GOP-u, promotor: prof. S. Dziadek.

Ferfecka ElżbietaMonografia zakładu przemysłowego – Skoczowska Fabryka kapeluszy „Polkap”, promotor: dr. M. Tkocz.

Garbacz IreneuszStruktura przestrzenno-funkcjonalna Katowic, promotor: prof. J. Runge.

Gibas AlinaBezrobocie w woj. bielskim w latach 1994-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Jahn PiotrPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości na przykładzie Kędzierzyna-Koźla w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Kandora MałgorzataInfrastruktura oświaty w Wodzisławiu Śląskim, promotor: prof. J. Runge.

Kościółek GrzegorzUrbanizacja przestrzenna w strefie podmiejskiej Krakowa na przykładzie wsi Gorzków, promotor: prof. J. Tkocz.

Kozłowska AnnaZjawisko kontrurbanizacji na przykładzie miasta Chorzowa, promotor: prof. J. Runge.

Kryczek AlicjaJednostki morfologiczno-funkcjonalne osiedla Środula w Sosnowcu w 1999 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Kubicka HannaProcesy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne kopalni KWK „Centrum-Szombierki” w Bytomiu, promotor: dr M. Tkocz.

Libiszewska RenataJastrzębie Zdrój jako ośrodek przemysłu górniczego, promotor: prof. S. Dziadek.

Małek MałgorzataZmiany w strukturze usług w centrum Rybnika w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku, promotor: dr Maria Tkocz.

Moszyński RyszardRozwój rafinerii „Trzebinia” S.A. i jej wpływ na otoczenie, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Pałka LucynaJednostki sąsiedzkie miasta Olkusz, promotor: prof. J. Tkocz.

Pisklak EwelinaInfrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej w Wodzisławiu Śląskim, promotor: prof. J. Runge.

Pindur BarbaraRynek pracy Gliwic, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Piwowarczyk AgnieszkaZasole jako jednostka sąsiedzka miasta Oświęcim, promotor: prof. J. Tkocz.

Rumińska KarolinaPrzemiany demograficzne w dzielnicy Sosnowca Zagórze w latach 1975-2000, promotor: prof. S. Dziadek oraz prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Sarna OlgaEwolucja wsi łańcuchowej na przykładzie Pietrzykowic w latach 1960-1996, promotor: prof. J. Tkocz.

Sikora-Bujak SylwiaPrzemiany społeczno-ekonomiczne Kielc, promotor: prof. J. Runge.

Skupnik AgataMonografia geograficzno-ekonomiczna wsi Godów, promotor: prof. J. Tkocz.

Stempniak MarceliPrzemysł węglowy w świadomości społecznej mieszkańców Zabrza, promotor: prof. J. Runge.

Strużyk GabrielaPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości na przykładzie Radomska w latach 1975-1997, promotor: prof. S. Dziadek.

Szczurowska MonikaUsługi centrum miasta Mysłowic w 1998 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Szmajduch MarzenaPrzemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta Chorzowa w latach 1980-96, promotor: dr M. Tkocz.

Szmurlo MonikaProblemy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne Huty Katowice, promotor: dr M. Tkocz.

Świątkowski DanielRozwój demograficzny Włocławka, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Tatara MartaPowiązania przestrzenne Opolszczyzny na podstawie działalności Zakładu telekomunikacji w Opolu, promotor: dr M. Tkocz.

Urbaniak DariuszKatowice jako węzeł komunikacyjny, promotor: prof. J. Runge.

Wędrzyk MarlenaRozwój hipermarketów na terenie dwóch miast o różnym szczeblu administracyjnym (Sosnowca i Czeladzi), promotor: dr M. Tkocz.

Widera KatarzynaRozwój terytorialny Katowic, promotor: prof. J. Tkocz.

Zabłocka KatarzynaPrzekształcenia własnościowe w woj. opolskim, promotor: dr M. Tkocz.

Ziółkowska UrszulaMonografia przejścia granicznego w Konradowie, promotor: dr Maria Tkocz.

Ziajka LilianaRozwój i przemiany przestrzenne miasta i gminy Libiąż, promotor: prof. S. Dziadek.

1999

Baron JoannaRozwój demograficzny Zabrza w latach 1976-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Białozorska JoannaOcena dostępności gminy Rajcza, promotor: prof. S. Dziadek.

Bieńczak BogdanCharakterystyka społeczno-ekonomiczna wsi Humniska, promotor: prof. S. Dziadek.

Bromer MarcinWpływ dojazdów do pracy na kształtowanie się zasięgów oddziaływania ośrodków miejskich na przykładzie Lublińca, promotor: prof. S. Dziadek.

Brożyna AndrzejRzeszów jako miasto regionalne, promotor: prof. J. Tkocz.

Brzóska KatarzynaJednostki morfologiczno-funkcjonalne wschodniej części ul. Gliwickiej w Katowicach w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Dziedzic IzabellaRozwój osadnictwa Wodzisławia Śl., promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Gajecka MonikaStruktura przestrzenno-funkcjonalna wsi Kroczyce, promotor: prof. J. Tkocz.

Gawor PiotrRola kolei w integracji przestrzeni woj. katowickiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Gąsiorowska ArletaPrzeobrażenia urbanizacyjne Dąbrowy Górniczej w wyniku lokalizacji Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”, promotor: prof. J. Runge.

Gruda EwaWalory turystyczne Tarnowskich Gór, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Gumola GrażynaZebrzydowice jako węzeł kolejowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Gwóźdź DorotaStruktura płci i wieku ludności miast woj. śląskiego liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Habrajska MariaUsługi w gminie Kłomnice w 1998 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Bożena HanakPrzewozy pasażerskie w komunikacji lotniczej Górnego Śląska na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice, promotor: prof. J. Tkocz.

Heller IwonaSzczyrk – ośrodku turystyki narciarskiej, promotor: prof. J. Tkocz.

Hofmann AnnaPrzestrzenna organizacja szkolnictwa podstawowego na wsi na przykładzie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, promotor: prof. J. Runge.

Hubczak AleksandraPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości na przykładzie Żywca po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Hubczak KatarzynaInfrastruktura turystyczna Żywca i obrzeża jeziora Żywieckiego, jej wykorzystanie, promotor: prof. S. Dziadek.

Ilnicki RobertPowiązania przestrzenno-produkcyjne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK Knurów w Knurowie, promotor: prof. S. Dziadek.

Jeziorowska MonikaRozwój telekomunikacji w woj. częstochowskim w latach 1987-1997, promotor: prof. J. Tkocz.

Jopek BarbaraDostępność turystyczna Beskidu Śląskiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Jucha MarcinPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości w latach 1975-1997 na przykładzie Będzina, promotor: prof. S. Dziadek.

Jureńczyk JoannaFunkcje administracyjne Piotrkowa Trybunalskiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kapica ElżbietaRadomsko jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Karnafal AgnieszkaWpływ KWK „Borynia” na środowisko geograficzne Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. S. Dziadek.

Kieres ArlettaOstrów Wielkopolski jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, Ocena dostępności gminy Rajcza, promotor: prof. S. Dziadek.

Kmiecik EugeniuszPowiązania produkcyjno-przestrzenne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK „Miechowice” w Bytomiu, promotor: prof. S. Dziadek.

Kosubek AnnaRozwój handlu i usług na terenie miasta Zabrza po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Knopp KatarzynaPrzemiany demograficzne w mieście Siemianowice Śl., w latach 1986-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Kontny EwaWpływ przemysłu na zmiany demograficzne i osadnicze gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, promotor: prof. S. Dziadek.

Kopaczewska EwelinaZmiany w użytkowaniu ziemi w latach 1965-1999 w otoczeniu KWK „Szczygłowice” w wyniku działalności kopalni węgla kamiennego, promotor: prof. J. Tkocz.

Kosubek AnnaRozwój handlu i usług na terenie miasta Zabrza po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Kotleba IrenaRozwój Śląskiej Dyrekcji Okręgowej kolei Państwowych w Katowicach, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kozieł BernadettaŻywiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Grażyna KrólStruktura użytkowania ziemi i miast woj. wałbrzyskiego w 1988 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Kubik-Lencesova AnetaWybrane cechy przemian demograficzno-społecznych Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem Bratysławy, promotor: prof. J. Runge.

Kulig MonikaOsadnictwo Mikołowa, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Latos IwonaRozwój przestrzenny i gospodarczy miasta Zabrze w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Machowski StefanWarzywnictwo rejonu raciborskiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Maroń KatarzynaRozwój handlu i usług na terenie miasta i gminy Łazy, promotor: prof. S. Dziadek.

Maxheimer EwaPrzemiany demograficzne miasta Bytom w latach 1986-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Maroń KatarzynaRozwój handlu i usług na terenie miasta i gminy Łazy, promotor: prof. S. Dziadek.

Nowosielska UrszulaRola i funkcje Huty Bankowej w rozwoju miasta Dąbrowy Górniczej, promotor: dr M. Tkocz.

Ogórek RafałGminy górnicze w regionie katowickim, promotor: dr M. Tkocz.

Ozga BeataUrbanizacja Gliwic, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Pacwa SylwiaInfrastruktura społeczna Mysłowic w okresie transformacji systemowej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Pająk IreneuszRozwój społeczno-ekonomiczny wybranych gmin południowo-zachodniej części woj. śląskiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Paluchowska MałgorzataRozwój ekonomiczny i struktura przestrzenna miasta Bytomia w latach 1985-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Rajfur AnnaUsługi w gminie Boronów, promotor: prof. Jan Tkocz.

Sabczyńska KatarzynaRozwój osadnictwa Zawiercie, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Sadowska KatarzynaUżytkowanie ziemi w mieście i gminie Łazy w 1996 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Sitek SławomirZróżnicowanie poziomu i jakości życia w dawnym woj. katowickim, promotor: prof. J. Tkocz.

Skalska BożenaMigracje ludności miast województwa liczącego powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Słabiak PatrycjaCzynniki kształtujące współczynnik płodności w Czechowicach-Dziedzicach, promotor: prof. J. Tkocz.

Smierna RadosławOddziaływanie społeczno-ekonomiczne Oświęcimia na obszary otaczające, promotor: dr hab. J. Runge.

Sobusik JustynaDynamika ludności w gminie miejsko-wiejskiej Łazy w latach 1997-1999, promotor: prof. J. Tkocz.

Solecki RafałPrzemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 roku, promotor: prof. S. Dziadek.

Sochan KatarzynaPrzemiany społeczno-ekonomiczne woj. zamojskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Sołecki RafałPrzemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po roku 1989, promotor: prof. S. Dziadek.

Śliwowska AnnaStruktura przestrzenna gminy Kodrąb, promotor: dr E. Duś.

Stanek WojciechRuchliwość ludności w gminie Wielgomłyny, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Stawarz ArkadiuszProblemy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne Elektrowni „Halemba” w Rudzie Śląskiej, promotor: dr Maria Tkocz.

Sznapka IwonaStruktura przestrzenna miasta Orzesze, promotor: dr M. Tkocz.

Szymańska KatarzynaFunkcje wielkich miast w sieci osadniczej woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Śnietka JanuszSpołeczno-ekonomiczne przemiany miasta przemysłowego po II wojnie światowej na przykładzie Tarnowskich Gór, promotor: prof. S. Dziadek.

Telega SebastianRozwój handlu i usług w Częstochowie w latach 1945-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Tkacz MarekProcesy urbanizacyjne w obszarach wiejskich (na przykładzie północno-zachodniej części byłego woj. częstochowskiego), promotor: prof. J. Tkocz.

Wyderka BarbaraRozwój gospodarczy Będzina i jego wpływ na strukturę zatrudnienia w latach 1987-1997, promotor: prof. S. Dziadek.

Zimnoch AleksandraRozwój handlu i usług w mieście Piekary Śląskie, promotor: prof. S. Dziadek.

Żak MarzenaRozwój i wykorzystanie transportu kolejowego w integracji przestrzeni ROW, promotor: prof. S. Dziadek.

1998

Bajon SylwesterRozmieszczenie infrastruktury transportu, jej wykorzystanie i rozwój na przykładzie miasta Radomska, promotor: prof. S. Dziadek.

Bednarczyk HalinaStruktury i procesy demograficzno-społeczne w obszarze pogranicza woj. częstochowskiego i opolskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Bezia AgnieszkaRozwój przemysłu górniczo-hutniczego i jego wpływ na środowisko Olkusza na przykładzie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, promotor: prof. S. Dziadek.

Bojanek BeataGmina Kroczyce jako miejscowość turystyczna w województwie częstochowskim, promotor: dr hab. J. Runge.

Buckiewicz LeokadiaGeneza i rozwój Halemby – dzielnicy Rudy Śląskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Ditffeld JoannaPrzestrzenne oddziaływanie Tarnowskich Gór na przykładzie analizy wybranych funkcji miast, promotor: dr M. Tkocz.

Dukić EwaPrzemiany funkcjonalne i przestrzenne Rudy Śląskiej w latach 1985-1996, promotor: dr M. Tkocz.

Dziedzic RenataMiasta o restytuowanych prawach miejskich w woj. katowickim, promotor: dr M. Tkocz.

Dziuba WojciechWalory krajoznawcze Przedborza i okolic, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Górecka GenowefaPrzemiany demograficzne i gospodarcze miasta Kietrz po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Hipler EwaPrzemiany społeczno-ekonomiczne Piekar Śląskich, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Hryciuk BarbaraJednostki morfologiczno-funkcjonalne osiedla Belojanisa na ul. Gliwickiej w Katowicach w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Jawor AnnaJednostki sąsiedzkie miasta Sosnowca, promotor: prof. J. Tkocz.

Kalinowska BogumiłaLokalne rynki pracy w obszarze pogranicza woj. częstochowskiego i opolskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Karnażycki ArkadiuszTypy miast woj. katowickiego wg funkcji dominujących w 1996 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Karpińska AnnaPułtusk jako ośrodek lokalny, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kempny IgorUwarunkowania rozwoju turystyki w Kazimierzu Dolnym, promotor: prof. S. Dziadek.

Knol AgnieszkaRozwój urbanistyczno-społeczny miasta Sosnowca, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kobiór KatarzynaKobiór – wczoraj-dziś-jutro, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kubica GrażynaPrzemiany ludnościowe i funkcjonalne Konurbacji Katowickiej w latach 1985-1996, promotor: dr M. Tkocz.

Kucia JoannaStruktura przestrzenno-funkcjonalna Bytomia, promotor: dr M. Tkocz.

Kyć KrystynaKędzierzyn-Koźle jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kwaśniak AleksandraPrzemiany funkcjonalne i przestrzenne Świętochłowic, promotor: dr M. Tkocz.

Kwoka LarysaStruktura przestrzenna miasta Lędziny, promotor: dr M. Tkocz.

Lisiecka-Gzik KorneliaMonografia miasta Tychy, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Langrzyk WiolettaGmina Gorzyce – wczoraj-dziś-jutro, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Matoga JustynaAnaliza sieci i systemu miast, promotor: prof. J. Tkocz.

Morawiec DorotaCzynniki wpływające na współczynnik płodności kobiet w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. J. Tkocz.

Miciuk MariaUżytkowanie ziemi w miastach i wsiach woj. białopodlaskiego w 1988 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Michalska RenataProces restrukturyzacji i powiązania produkcyjno-przestrzenne Huty „Zawiercie”, promotor: dr M. Tkocz.

Michnej MarcinLokalne rynki pracy woj. bielskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Nadrowska JowitaZarys monografii Siemianowic Śląskich, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Noga AgataPrzemiany społeczno-przestrzenne wsi Juszczyna w województwie bielskim, promotor: dr M. Tkocz.

Nowak EwaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Olkusza, promotor: prof. S. Dziadek.

Nowak MartynaRozwój terytorialny Jaworzna, promotor: prof. J. Tkocz.

Nowara EwaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Olkusza, promotor: prof. S. Dziadek.

Nowicki GrzegorzRozwój terytorialny Mikołowa, promotor: prof. J. Tkocz.

Ochman MagdalenaMniejszość niemiecka a społeczność lokalna gminy Krzyżanowice (woj. katowickie), promotor: dr hab. J. Runge.

Ochocka EwaCzynniki kształtujące współczynnik płodności w Kędzierzynie-Koźlu w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Olszowska BarbaraStruktura funkcjonalna Mysłowic i jej zmiany w latach 1945-1995, promotor: dr hab. J. Runge.

Pietrasik MarzenaProblemy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne „Huty Buczek” S.A. w Sosnowcu, promotor: dr Maria Tkocz.

Szaflik AgnieszkaMyszków jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Sowada AndrzejMigracje wewnętrzne i zewnętrzne ludności w latach 1976-1996, ich wpływ na zróżnicowanie społeczno-kulturalne mieszkańców Katowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Stefaniuk BożenaRozwój perspektywiczny Rudy Śląskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Szproch MarekCharakterystyka społeczno-gospodarcza Szymiszowa, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Szulczek AlferdŚwiętochłowice – wczoraj-dziś-jutro, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Szweda KatarzynaRozwój Rybnika jako ośrodka przemysłowego w latach 1975-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Walaszczyk TomaszRozmieszczenie ludności w Zabrzu w 1988 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Wąsik MonikaWpływ górnictwa węgla kamiennego na rozwój sieci osadniczej Katowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Wilk GabrielaZmiany środowiska geograficznego pod wpływem działalności człowieka na przykładzie Zabrza, promotor: prof. S. Dziadek.

Wilk IlonaJednostki morfologiczno-funkcjonalne centralnej części ul. Gliwickiej w Katowicach w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Wira MariaWybrane zagadnienia wykorzystania ziemi w woj. katowickim na przykładzie Okręgu Chrzanowskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Witas MałgorzataPrzemiany demograficzne miasta Tarnowskie Góry w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Woźniak MarzenaWalory turystyczne ziemi tarnogórskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Zawadziński MariuszWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Zębala JoannaUrbanizacja wsi w obrzeżu miejsko-wiejskim GOP (na przykładzie wsi Podlipie), promotor: prof. Jan Tkocz.

Żelasko BogdanFabryka podzespołów elektrotechnicznych „ELEKTROKARBON” w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Tarnowskich Gór, promotor: dr hab. J. Runge.

Żurek MartaRozmieszczenie infrastruktury transportu i jej rozwój na przykładzie m. Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Żurek JanuszWpływ przemysłu na przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

1997

Bartel TomaszStudium nad miastami powiatu śląskiego woj. krakowskiego w II połowie XVI wieku, promotor: prof. J. Tkocz.

Braksator BarbaraBytom jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Bednarczyk HalinaPrzemiany struktury funkcjonalnej średnich miast woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Biendziszewska-Czerw WiolettaFunkcje małych miast w sieci osadniczej woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Cierpiał WojciechZagospodarowanie przestrzeni, a warunki życia mieszkańców aglomeracji Częstochowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Czajka BogusławaProcesy i struktury demograficzno-społeczne Rybnika na tle innych miast ROW-u oraz woj. katowickiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Dobroń EwaGmina Gidle jako ośrodek ruchu pątniczego, promotor: dr M. Tkocz.

Frączek JoannaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. nowosądeckiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Felbinger GrażynaWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Gambuś DanutaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. krośnieńskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Gierczycka BarbaraPiekary Śląskie jako ośrodek turystyki religijnej, promotor: prof. S. Dziadek.

Godlewska WiolettaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. legnickiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Goryl GabrielaStruktura użytkowania gruntów wsi i miast woj. katowickiego w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Górecka EmiliaRozwój funkcji turystycznych Ustronia a zmiany przestrzennego zagospodarowania, promotor: prof. S. Dziadek.

Gwożdzik AndrzejSosnowiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Janoszka BożenaStruktura ludności w jednostkach spisowych Lublińca w latach 1978-1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Jeż AleksandraGeografia migracji turystycznych w Polsce w latach 1985-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Kąkol BożenaRozwój demograficzny a struktura funkcjonalna miast woj. bielskiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Kępska OlaUżytkowanie ziemi wsi i miast woj. częstochowskiego w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Kiełbas MariaZagospodarowanie turystyczne gminy Jeleśnia na tle woj. bielskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Kierpiec MagdalenaStruktura przestrzenno-funkcjonalna lokalnego układu osadniczego na przykładzie miasta Kęty i miejscowości sąsiednich, promotor: dr hab. J. Runge.

Klamra ViolettaRozwój gospodarczy i przestrzenny Dąbrowy Górniczej w latach 1945-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Kotyniewicz AnnaRozwój ekonomiczny a warunki życia ludności miasta Sosnowca po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Kowalska MagdalenaRola i funkcja miast średnich w sieci osadniczej woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Krzysztofik RobertGeneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej we wschodniej części woj. katowickiego od XIII wieku do roku 1996, promotor: prof. J. Tkocz.

Kulpa RobertZastosowanie taksonomii w badaniach społeczno-demograficznych Wolbromia i jego otoczenia w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Kupczyk DorotaPrzemiany struktury zawodowej i zatrudnienia w Piekarach Śląskich w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Kurzawińska AgataStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. tarnowskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Labus JoannaWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Bytomskiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Lachor JadwigaWpływ górnictwa na i stan obecny Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Leś IwonaDynamika ludności we mieście i gminie Trzebinia w latach 1975-1995, promotor: prof. J. Tkocz.

Lisowska ZdzisławaElektrownia „Opole” S.A. w przestrzeni przyrodniczej i społeczno-gospodarczej miasta i regionu, promotor: dr hab. J. Runge.

Lorek JoannaTendencje przemian ludnościowych aglomeracji warszawskiej i łódzkiej w latach 1975-1995, promotor: dr hab. J. Runge.

Malczewska IlonaPolanica Zdrój jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Musiał MałgorzataRozwój ekonomiczny a warunki życia ludności Zagłębia Dąbrowskiego po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Rafał MatyjaWybrane aspekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Piętka DanutaRozwój sieci usług i warunki życia ludności ROW w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Pniak HalinaRozwój i przestrzenna organizacja szkól podstawowych i ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej, promotor: dr hab. J. Runge.

Podlejska JadwigaWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Podsiedlik EdytaPrzemiany przestrzenne i strukturalne gminy Ogrodzieniec, promotor: prof. S. Dziadek.

Rosiak BeataRozmieszczenie sieci dróg kołowych i linii kolejowych oraz ich wykorzystanie na przykładzie woj. katowickiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Ryś UrszulaFunkcje turystyczne obszarów górskich na przykładzie Pasma babiogórskiego i Jałowieckiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Sadzyńska DorotaPrzestrzenno-funkcjonalna struktura miasta Jaworzna, promotor: dr hab. J. Runge.

Sajdok BeataStruktura wewnątrzmiejska miasta Mysłowic w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Soboń JoannaStudium nad strukturą rolniczego użytkowania ziemi w wybranych gminach woj. tarnowskiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Szczepański BogumiłStruktura użytkowania gruntów w Zespole Parków Krajobrazowych Ponidzia, promotor: dr hab. J. Runge.

Szczodrowska TeresaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. gdańskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Szeja AdamRozwój funkcji turystycznych Szczyrku, a zmiana przestrzennego zagospodarowania gminy, promotor: prof. S. Dziadek.

Szota EwaCzeladź jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Szozda EwaRozwój demograficzno-społeczny miast woj. opolskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Wasik LilianaRozwój społeczno-ekonomiczny i struktura funkcjonalna miasta Kluczborka, promotor: dr hab. J. Runge.

Wdowik BeataWpływ uprzemysłowienia na rozwój struktury przestrzennej miasta Sosnowca, promotor: dr hab. J. Runge.

Wolniaczyk WaldemarRozwój demograficzny woj. sieradzkiego w latach 1977-1993, promotor: dr hab. J. Runge.

Wyderka ElżbietaRozwój demograficzny a struktura funkcjonalna miasta Będzina, promotor: prof. S. Dziadek.

Żelezik AgnieszkaZagospodarowanie przestrzenne warunki bytowe ludności Zawiercia, promotor: prof. S. Dziadek.

1996

Biliński MarekWpływ Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” na stan środowiska przyrodniczego Tarnowskich Gór, promotor: prof. S. Dziadek.

Bistroń AdamKomunikacja miejska a struktura przestrzenna Gliwic, promotor: prof. S. Dziadek.

Chojnicki AndrzejOcena walorów krajoznawczo-turystycznych Krotoszyna i okolicy, ich zagospodarowanie dla potrzeb turystyki, promotor: prof. S. Dziadek.

Dworak EwaRozmieszczenie sieci transportu drogowego i szynowego wraz z oceną jej wykorzystania na przykładzie aglomeracji Katowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Jurek HalinaWpływ zakładu przemysłowego na zagospodarowanie ośrodka osadniczego na przykładzie Zespołu Zakładów Płytek ceramicznych w Opocznie, promotor: prof. S. Dziadek.

Kubik EwaFunkcje miasta średniej wielkości na przykładzie Piekar Śląskich, promotor: prof. S. Dziadek.

Łapsińska BogusławaSpołeczno-ekonomiczne przemiany miasta Zabrza w latach 1970-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Mikołajczyk WiesławaPrzemiany strukturalne i przestrzenne gminy Limanowej do roku 1994, promotor: prof. S. Dziadek.

Mrowiec JolantaOcena rozmieszczenia i funkcjonowania infrastruktury transportu kolejowego i tramwajowego w Rudzie Śląskiej, promotor: prof. S. Dziadek.

Olejnik AdamRozmieszczenie elementów infrastruktury transportu na przykładzie miasta Chorzowa i perspektywy jej rozwoju do roku 2010, promotor: prof. S. Dziadek.

Pilis AnnaPrzemiany struktury zawodowej i zatrudnienia ludności Gliwic po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Pingot PawełInfrastruktura turystyczna woj. częstochowskiego i jej przemiany w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Pluta AlicjaPrzemiany demograficzne miasta Jaworzna w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Sajda MariolaPrzemiany demograficzne miasta Chrzanowa w latach 1975-1994, promotor: prof. S. Dziadek.

Skutnik AndrzejZagospodarowanie turystyczne Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej, promotor: prof. S. Dziadek.

Stachowicz-Polak MariaPowiązania produkcyjno-przestrzenne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK „Jankowice”, promotor: prof. S. Dziadek.

Sutor Arkadiusz – Restrukturyzacja przemysłu Dąbrowy Górniczej a ochrona środowiska, promotor: prof. S. Dziadek.

Szkudlarek IlonaOcena rozmieszczenia infrastruktury technicznej transportu drogowego i perspektywy jej rozwoju na przykładzie miasta Katowice, promotor: prof. S. Dziadek.

Szwajcowska DorotaPowiązania produkcyjno-przestrzenne Zakładów Chemicznych „STREM” w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. S. Dziadek.

Tokarski DariuszRozmieszczenie elementów infrastruktury transportu miasta Będzina i perspektywy jej rozwoju do roku 2010, promotor: prof. S. Dziadek.

Trzeja DanutaOchrona środowiska przyrodniczego w aglomeracjach miejskich na przykładzie Piekar Śląskich, promotor: prof. S. Dziadek.

Weryńska SylwiaPrzemiany społeczno-gospodarcze Wodzisławia Śl. w latach 1970-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Wójcik TeresaKlucze jako ośrodek przemysłowo-osadniczy, promotor: prof. S. Dziadek.

Wyderka-Pietrzyk AgataBędzin jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Zagrodnik WandaWpływ przemysłu górniczego na przemiany środowiska geograficznego Mysłowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Żurek RenataWpływ zakładów przemysłowych Ziemi Pszczyńskiej na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Bojszowy, promotor: prof. S. Dziadek.

  

1995

Bednarek BeataRozwój demograficzny i przemiany strukturalne ludności Katowic po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Ciemny KrzysztofPrzemiany ludnościowe w Gliwicach po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Donat BarbaraPrzemiany demograficzne Jastrzębia Zdroju w latach 1963-1993, promotor: prof. E. Janowicz.

Dydak MagdalenaWpływ działalności człowieka na przemiany środowiska geograficznego Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. S. Dziadek.

Franczyk BożenaPrzemiany społeczno-gospodarcze wsi w latach 1988-1993 na przykładzie gminy Kamienica, promotor: prof. S. Dziadek.

Gwoździk AndrzejSosnowiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Hamela AdrianOcena zagospodarowania i rozwoju turystyki w woj. częstochowskim, promotor: prof. S. Dziadek.

Kasprzyk WiolettaPrzemiany społeczno-gospodarcze rolnictwa gminy Maków Podhalański w latach 1982-1992, promotor: prof. S. Dziadek.

Kasprzyk-Sporzyńska KatarzynaZawiercie – rozwój przestrzenny, demograficzny i gospodarczy, promotor: prof. S. Dziadek.

Jarosław KonowalikRozmieszczenie elementów infrastruktury technicznej transportu miasta Gliwice oraz perspektywy jej rozwoju, promotor: prof. S. Dziadek.

Korbaczyńska ElżbietaPrzemiany społeczno-gospodarcze rolnictwa gminy Siemkowice w latach 1987-1993, promotor: prof. S. Dziadek.

Lach JustynaZmiany strukturalno-przestrzenne zagospodarowania Piekar Śląskich po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Leśnik KatarzynaZmiany strukturalne ludności Żor po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Lis AleksanderRozwój infrastruktury turystycznej m. Częstochowy w latach 1975-1993, promotor: prof. E. Janowicz.

Majewska MałgorzataRozwój demograficzny i przemiany struktury ludności Dąbrowy Górniczej po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek

Majewski TomaszRozwój demograficzny i przemiany struktury ludności Sosnowca po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Polok ElżbietaTendencje przemian społeczno-demograficznych w województwach sąsiadujących z katowickim, promotor: prof. E. Janowicz.

Prządka EwaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Będzina, promotor: prof. S. Dziadek.

Puchniarska KatarzynaRozwój gospodarczy Częstochowy na tle województwa i jego wpływ na strukturę zatrudnienia w latach 1975-1993, promotor: prof. S. Dziadek.

Pyrzyk KatarzynaRola Siewierza i okolic jako zaplecza turystyczno-rekreacyjnego dla mieszkańców GOP i Zagłębia, promotor: prof. S. Dziadek.

Resiak RenataZróżnicowanie w poziomie życia ludności w Zawierciu, promotor: prof. dr hab. E. Janowicz.

Robaczewska AnnaWalory przestrzennego rozwoju miasta Tychy, promotor: prof. dr hab. E. Janowicz.

Rybicka GrażynaPrzemiany społeczno-gospodarcze miasta Sosnowca do roku 1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Starczewska KlaudiaCharakterystyka wybranych lokalnych rynków pracy woj. katowickiego, promotor: prof. E. Janowicz.

Synowiec MartaWpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko przyrodnicze Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek

Traczyńska MartaZmiany środowiska geograficznego Częstochowy pod wpływem działalności człowieka, promotor: prof. S. Dziadek.

Uszok BożenaTychy i ich rozwój do 2000 roku, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Wieczorek WitoldRestrukturyzacja przemysłu Sosnowca a ochrona środowiska, promotor: prof. S. Dziadek.

Walerowicz JoannaWpływ górnictwa na rozwój i stan dzisiejszego Bytomia, promotor: prof. S. Dziadek.

1994

Bargieł WiolettaAnaliza zmian społeczno-demograficznych miasta Będzina, promotor: prof. A. Maryański.

Baron UrszulaRola gmin w przestrzennej strukturze dojazdów do pracy w woj. katowickim, promotor: prof. E. Janowicz.

Działak CelinaAlokacja elementów infrastruktury technicznej transportu i perspektywy jej rozwoju na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej, promotor: prof. S. Dziadek.

Dziubińska ElżbietaRola przemysłu w aktywizacji społeczno-gospodarczej Bierunia, promotor: prof. S. Dziadek.

Fraj J. – Ocena stanu przyrodniczego miasta Łaziska Górne i jego zależność od miejscowych zakładów przemysłowych, promotor: prof. S. Dziadek.

Gabryelska JoannaRozwój społeczno-demograficzny miasta Gliwice, promotor: prof. A. Maryański.

Gąsior A. – Struktura przestrzenno-funkcjonalna gminy Świerklany, promotor: prof. A. Maryański.

Gąsior JustynaZawiercie jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Hallala SylwiaOcena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pod wpływem działalności Huty Miedzi „Głogów”, promotor: prof. S. Dziadek.

Jagodzik AgataZmiany zagospodarowania przestrzennego gminy Psary po 1988 roku, promotor: prof. A. Maryański.

Ligęza D. – Architektura kościołów Diecezji Katowickiej w latach 1845-1945, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Makuch AnnaRozwój społeczno-gospodarczy miasta i gminy Łazy, promotor: prof. A. Maryański.

Małek DanutaWpływ zmian granic państwowych na problem zagadnień etniczno-ludnościowych Górnego Śląska, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Mirowski JanuszPrzemysł mleczarski woj. nowosądeckiego w latach 1989-1992, promotor: dr Maria Tkocz.

Odrobińska-Podsiadło B. – Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w latach 1986 i 1992, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Olubińska AnitaGeografia polityki kadrowej Watykanu za pontyfikatu Jana Pawła II (1978-1992), promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Pękala JolantaPrzemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta Zabrze w latach 1975-1992, promotor: prof. S. Dziadek.

Skwara JoannaZagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w dzielnicy Sosnowca – Milowicach, promotor: dr Maria Tkocz.

Skwarczyńska KatarzynaZmiany sieci osadniczej miasta Katowice w latach 1945-1992, promotor: prof. S. Dziadek.

Wieczorek ElizaŁazy jako węzeł kolejowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Zielińska EwaZmiana struktury społeczno-gospodarczej dzielnicy Wełnowiec i Dąb, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

1993

Baryś MartaZagospodarowanie przestrzeni a warunki bytowe ludności Chorzowa Batorego, promotor: dr Maria Tkocz.

Bugaj LeszekOcena zagospodarowania turystycznego Zespołu Jurajskich parków Krajobrazowych z obrzeżem w granicach woj. katowickiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Cichowska G. – Wewnątrzgminne zróżnicowanie struktur i procesów demograficzno-społecznych w gminach woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Grabias EwaDostępność turystyczna i komunikacyjna Żywieckiego Parku Krajobrazowego, promotor: prof. S. Dziadek.

Hejnoł J. – Przemiany środowiska geograficznego na terenach górniczych na przykładzie Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. S. Dziadek.

Janik IwonaOcena stanu infrastruktury turystycznej w Beskidzie Żywieckim na przykładzie gmin Węgierska Górka i Milówka, promotor: prof. S. Dziadek.

Jaroń A. – Zagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w mieście Czeladzi, promotor: dr M. Tkocz.

Kaczmarczyk BożenaOcena zagospodarowania Żywieckiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki, promotor: prof. S. Dziadek.

Korzeniowski R. – Industrializacja a urbanizacja konurbacji rybnickiej w latach 1945-1990, promotor: dr J. Runge.

Liszczyk LidiaInfrastruktura transportu i jej wpływ na dostępność komunikacyjną woj. częstochowskiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Malicka M. – Warunki życia ludności Mysłowice-Wesołej jako dzielnicy przyzakładowej, promotor: dr P. Modrzejewski.

Mania M. – Zmiany organizacji przestrzennej Kościoła rzymskokatolickiego na terenie woj. opolskiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Sroka KatarzynaZagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w Libiążu, promotor: dr Maria Tkocz.

Stec S. – Rozwój struktury przestrzennej miasta Żory, promotor: dr P. Modrzejewski.

Szuper J. – Przestrzenne oddziaływanie Gliwickich Branżowych Instytutów Naukowych na gospodarkę kraju, promotor: dr P. Modrzejewski.

Urbańczyk I. – Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców Miasteczka Śląskiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Zdunek DorotaZróżnicowanie przestrzeni a warunki życia ludności na przykładzie dzielnic Bytomia Szombierek i Bobrka, promotor: dr Maria Tkocz.

Zuzańska ElżbietaZróżnicowanie przestrzeni a warunki życia ludności w mieście Wojkowice, promotor: dr Maria Tkocz.

1992

Dziurowicz A. – Zmiany struktury zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w okresie 1950-1970, promotor: prof. A. Maryański.

Gołuch A. – Podstawy organizacyjno-formalne restrukturyzacji przemysłu woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kantor IwonaPrzestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności Polski, promotor: dr J. Runge.

Konieczny W. – Diagnoza oraz prognoza zachowań się systemu społeczno-ekonomicznego Tarnowskich Gór metodą analizy scenariuszowej, promotor: dr J. Runge.

Kopeć B. – Czynniki i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego na przykładzie przygranicznej społeczności lokalnej Czechowice-Dziedzice, promotor: dr J. Runge.

Kulawik H. – Zmiany struktury przemysłu Bułgarii w latach 1948-1975, promotor: prof. A. Maryański.

Nowak E. – Zróżnicowanie warunków życia ludności woj. katowickiego, promotor: dr J. Runge.

Pietras J., – Wewnątrzmiejskie zróżnicowanie struktur i procesów demograficzno-społecznych na przykładzie wybranych miast woj. katowickiego, promotor: dr J. Runge.

Siwiec B. – Rozwój instytucjonalny m. Tychy, promotor: dr H. Stobińska.

Szymczak D. – Baza instytucyjna Zabrza, promotor: dr A. Szajnowska.

Usarek L. – Studium struktury przestrzennej i funkcjonalnej na przykładzie m. Olkusza, promotor: dr H. Stobińska.

Zabuga H. – Funkcje miasta Zabrze, promotor: dr H. Stobińska.

1991

Białek T. – Przemysł mleczarski woj. katowickiego, promotor: dr E. Duś.

Blachnicka BożenaWpływ huty „Częstochowa” na środowisko społeczno-przyrodnicze Częstochowy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Bonk K. – Rozkład przestrzenny, struktura oraz uwarunkowania dojazdów szkolnych na obszarze Chorzowa, promotor: prof. J. Janowicz.

Gromada B. – Użytkowanie ziemi w woj. bielskim, promotor: dr E. Duś.

Jach B. – Wpływ KWK „Sośnica” na środowisko naturalne Gliwic, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Jurczyk S. – Rozkład przestrzenny i motywacje migracji ludności osiedla Słowiki w Olkuszu, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kleszcz R. – Rozwój przestrzenny i gospodarczy Zawiercia w latach 1980-1990, promotor: prof. J. Janowicz.

Król L. – Zmienność kształtowania się zjawisk demograficzno-społecznych na przykładzie miast Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Janowicz.

Kuberski M. – System instytucyjny Bytomia, promotor: dr A. Szajnowska.

Kuśnierz D. – Atrakcyjność turystyczna gminy Ujsoły, promotor: dr E. Duś.

Maciejczyk Z. – Rozkład przestrzenny, struktura oraz uwarunkowania dojazdów szkolnych na obszarze Rudy Śląskiej, promotor: prof. J. Janowicz.

Oleksiński J. – Transport lotniczy w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Paszkowska M. – Migracje zagraniczne ludności woj. katowickiego, promotor: prof. J. Janowicz.

Poznański R. – Rozwój przestrzenno-ekonomiczny i struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta Czechowice-Dziedzice, promotor: dr I. Pirożnik.

Rataj J. – Studium struktury przestrzennej i funkcjonalnej na przykładzie miasta Sosnowca, promotor: prof. J. Janowicz.

Stróżycka I. – Wpływ huty „Bobrek” na środowisko geograficzne Bytomia, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Żyśko A. – Zagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w śródmieściu Bytomia, promotor: dr M. Tkocz.

1990

Bąk D. – Próba uchwycenia stanu zdrowotności społeczeństwa wybranych miast wschodniej części woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Chechlińska-Tuzinek A. – Przestrzenne zróżnicowanie budżetu wolnego czasu i organizacja wypoczynku w wielkich aglomeracjach miejskich (na przykładzie Warszawy), promotor: dr I. Pirożnik.

Czaja H. – Zmiany struktury przestrzenno-demograficznej ludności woj. leszczyńskiego w latach 1975-1988, promotor: dr P. Modrzejewski.

Grefkowicz M. – Tereny mieszkaniowe w strukturze przestrzennej GOP, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kostyra E. – Zmiany warunków życia ludności i rozwój sfery usług m. Sosnowca, promotor: dr I. Pirożnik.

Krawczyk A. – Przestrzenne zróżnicowanie i zmiany warunków życia ludności ROW w latach 1977-1987, promotor: dr I. Pirożnik.

Matuszczyk D. – Wypoczynek pracowników Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla „Południe”, promotor: dr P. Modrzejewski.

Mazur E. – Restrukturyzacja przemysłu w woj. katowickim na podstawie wybranych wskaźników, promotor: dr P. Modrzejewski.

Orlik B. – Więźniowie Auschwitz-Birkenau na Ziemi Śląskiej, promotor: dr P. Modrzejewski.

Pałka R. – Rozwój społeczno-ekonomiczny i przestrzenno-funkcjonalna struktura Olkusza, promotor: dr I. Pirożnik.

Stelmach D. – Wpływ funkcji religijnej na rozwój przestrzenny m. Częstochowy, promotor: dr P. Modrzejewski.

SwodobaBudownictwo sakralne na obszarze woj. katowickiego w latach 1830-1918, promotor: dr P. Modrzejewski.

Wilamowska J. – Rozwój i przestrzenna organizacja wypoczynku codziennego i świątecznego mieszkańców GOP, promotor: dr I. Pirożnik.

Wtorek A. – Rozwój funkcji krajoznawczych miast woj. katowickiego, promotor: dr I. Pirożnik.

1989

Budzowska K. – Instytucje kulturowe Katowic, promotor: dr A. Szajnowska.

Domagała J. – Baza instytucyjna Czeladzi, promotor: dr A. Szajnowska.

Lezohubska J. – Struktura przestrzenna Mikołowa, promotor: dr M. Tkocz.

Popławska B. – Katowicki węzeł kolejowy, promotor: dr M. Tkocz.

Saphia K. – Rozkład przestrzenny wyposażenia instytucjonalnego Tarnowskich Gór, promotor: dr A. Szajnowska.

Uznańska D. – System instytucyjny Sosnowca, promotor: dr A. Szajnowska.

1988

Blacha R. – Dostępność usługowa w mieście Tychy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Błaut E. – Warunki życia ludności Czeladzi, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Drażyk M. – Orzesze – enklawa rolniczo-przemysłowa na pograniczu GOP i ROW, promotor: prof. J. Szaflarski.

Grycko J. – Rozwój miasta Lubaczowa w okresie powojennym, promotor: prof. J. Szaflarski.

Janusz A. – Próba oceny Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako regionu turystycznego, promotor: dr H. Stobińska.

Karnaus E. – Znaczenie Kanału Gliwickiego w Żegludze śródlądowej na Odrze, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Konieczna I. – Walory turystyczne Tarnowskich Gór – kolebki polskiego górnictwa kruszcowego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kudłacik J. – Zagospodarowanie turystyczne gminy Węgierska Górka, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Mazurczak M. – Studium struktury przestrzennej i funkcjonalnej na przykładzie Strzelec Opolskich, promotor: dr H. Stobińska.

Sandok I. – Struktura przestrzenna sfery usług Lublińca, promotor: dr H. Stobińska.

Serwin E. – Infrastruktura instytucjonalna m. Gliwice, promotor: dr A. Szajnowska.

Szczypa I. – Przestrzenna organizacja struktury oświaty i wychowania woj. katowickiego w latach 1977-1985, promotor: dr P. Modrzejewski.

Szwedzińska T. – Rola społeczno-kulturowa Lublińca w regionie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wójcik D. – Częstochowa jako ośrodek ruchu pątniczego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

1987

Bugla K. – Terytorialna organizacja infrastruktury na przykładzie ROW, promotor: dr P. Modrzejewski.

Dziadek M. – Przestrzenna organizacja infrastruktury społecznej w GOP, promotor: dr P. Modrzejewski.

Gradzińska H. – Infrastruktura społeczna Katowic, promotor: Dr N. Usaczow.

Kijowska M. – Charakterystyka geograficzno-ekonomiczna infrastruktury społecznej i technicznej Gliwic, promotor: Dr N. Usaczow.

Kolasińska T. – Terytorialna organizacja infrastruktury społecznej północno-zachodniego regionu woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kuś A. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka infrastruktury technicznej i społecznej Czeladzi, promotor: Dr N. Usaczow.

Moniak W. – Współzależność procesów industrializacji na przykładzie m. Nowego Targu, promotor: prof. J. Szaflarski.

Radosz B. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka infrastruktury technicznej i społecznej Zabrza, promotor: Dr N. Usaczow.

Salamon U. – Przestrzenne organizacja infrastruktury społecznej w regionie południowo-wschodnim woj. katowickiego w latach 1977-1985, promotor: prof. A. Maryański.

Soboń R. – Nowe inwestycje górnicze ROW – KWK „Morcinek” w Kaczycach, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szymura S. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka porównawcza infrastruktury społecznej Bytomia i Tych, promotor: Dr N. Usaczow.

Wichary K. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka infrastruktury technicznej i społecznej Świebodzic, promotor: Dr N. Usaczow.

Wierus J. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka porównawcza infrastruktury społecznej Tarnowskich Gór i Raciborza, promotor: Dr N. Usaczow.

1986

Blaut B. – Zmiany organizacji przestrzennej kościoła rzymsko-katolickiego na terenie woj. katowickiego, promotor: prof. A. Maryański.

Dobija J. – Zmiany struktury przestrzennej i gałęziowej przemysłu woj. katowickiego, promotor: prof. A. Maryański.

Franciszek H. – Przemiany bazy ekonomicznej największych miast konurbacji górnośląskiej, promotor: dr M. Tkocz.

Gawińska J. – Zawiercie jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Grelowska-Kostarz M. – Przemysł jako czynnik miastotwórczy na przykładzie Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu, promotor: prof. J. Szaflarski.

Góźdż J. – Dąbrowa Górnicza w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jaros M. – Struktura przestrzenne i funkcjonalna Bytomia, promotor: dr M. Tkocz.

Jaworska A. – Rozwój Częstochowy jako ośrodka przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia 1970-1989, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jeszka A. – Wpływ przemysłu na strukturę przestrzenną Wodzisławia Śląskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Kabata U. – Lasy w woj. bielskim, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kempa W. – Rozwój przestrzenny i funkcjonalny miasta Częstochowy, promotor: dr M. Tkocz.

Kostorz L. – Rybnik – zmiany granic administracyjnych miasta a jego integracja wewnętrzna, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kośny G. – Przemiany struktury przestrzennej górnictwa węglowego na terenie woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Kowalska B. – Rozwój Czeladzi w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kowalska E. – Rozmieszczenie i stan obiektów hydrotechnicznych w woj. katowickim- siłownie wodne młynów i tartaków, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kowalski J. – Rozmieszczenie i stan obiektów w woj. katowickim – urządzenia piętrzące, promotor: dr P. Modrzejewski.

Leńska-Brzozowska Z. – Aktywizacja gospodarczo-społeczna miasta Siewierz w 40-leciu PRL, promotor: prof. J. Szaflarski.

Lubieniecka E. – Analiza towarowych połączeń kolejowych woj. katowickiego z wybranymi ośrodkami w Polsce, promotor: prog. A. Maryański.

Pajda M. – Zalesienie woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Pawlik J. – Sosnowiec jako ośrodek górnictwa węglowego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Piekarska J. – Monografia Zakładów Chemicznych „Oświęcim”, promotor: dr M. Tkocz.

Pydzińska M. – Zatrudnienie kobiet w gospodarce uspołecznionej woj. katowickiego w latach 1978-1984, promotor: dr M. Tkocz.

Sitek M. – Kształtowanie się załóg pracowniczych na przykładzie wybranych kopalń ROW, promotor: dr M. Tkocz.

Skorupa G. – Rozwój komunikacji miejskiej Rybnika, promotor: prof. J. Szaflarski.

Tyc B. – Ludność Afganistanu, promotor: prof. A. Maryański.

Werstler E. – Zmiany struktury organizacyjno-przestrzennej Kościołów nie-rzymskokatolickich na terenie woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Wójcik S. – Piekary Śląskie - wpływ rozwoju przemysłu wydobywczego i przetwórczego na środowisko naturalne, promotor: dr P. Modrzejewski.

1985

Banduch M. – Procesy migracyjne ludności w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej, promotor: prof. A. Maryański.

Bis J. – Waloryzacja turystyczna wybranych fragmentów Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, promotor: prof. A. Maryański.

Ćwięczek M. – Rozwój górnictwa węglowego na terenie ROW, promotor: prof. J. Szaflarski.

Domagalik M. – Przemiany społeczno-ekonomiczne w województwie piotrkowskim pod wpływem budowy ZGE „Bełchatów”, promotor: dr P. Modrzejewski.

Gliszczyńska D. – Rozwój ludności Meksyku w latach 1960-1980, promotor: prof. A. Maryański.

Hejnar M. – Wybrane zagadnienia rozwoju przemysłowego w Jaworznie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Knop K. – Przemiana funkcji miasta Tarnowskie Góry, promotor: prof. J. Szaflarski.

Koffer M. – Infrastruktura społeczna regionu Chrzanowsko-Jaworznickiego w latach 1975-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Koziarska M. – Kierunki przemian przestrzenno-demograficznych w Australii, promotor: prof. A. Maryański.

Kubasik A. – Rozwój migracji zewnętrznej we Francji, promotor: prof. A. Maryański.

Kwiecińska A. – Wpływ nowoczesnego przemysłu na rozwój miasta Będzina w okresie powojennym, promotor: prof. J. Szaflarski.

Motyka D. – Wpływ huty żelaza i odlewni żeliwa w Węgierskiej Górce, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nycz M. – Stosunki ludnościowe w Republice Południowej Afryki, promotor: prof. A. Maryański.

Słota C. – Rola przemysłu w rozwoju m. Chorzowa, promotor: prof. J. Szaflarski.

Smyczyńska D. – Migracje wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, promotor: prof. A. Maryański.

Sosinka S. – Kierunki przemian przestrzenno-demograficznych w Azji południowo-zachodniej na przykładzie Iraku, Iranu i Turcji, promotor: prof. A. Maryański.

Stypa E. – Wpływ przemysłu na powstanie i rozwój Bukowna, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szczęśniak K. – Powiązania Polski z wybranymi krajami Europy w międzynarodowym transporcie samochodowym, promotor: prof. A. Maryański.

Zasada J. – Kierunki przemian przestrzenno-demograficznych w krajach Maghrebu, promotor: prof. A. Maryański.

1984

Bąk U. – Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej Sosnowca w latach 1950-1980 na przykładzie osiedli Środula i Piastów, promotor: dr P. Modrzejewski.

Doroniewicz A. – Wpływ przemysłu na zmiany przestrzenne i funkcjonalne Mysłowic po II wojnie światowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Gądzikiewicz A. – Rozwój przemysłu Kuźni raciborskiej ze szczególnym uwzględnieniem „Rafametu”, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kornafel J. – Rozwój i struktura transportu kolejowego w woj. katowickim, promotor: prof. A. Maryański.

Kortas B. – Wpływ dojazdów do pracy na funkcje przemysłową miasta Myszkowa, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kotuła Z. – Cieszyn – przykład miasta granicznego. Struktura ruchu osobowego na przejściu granicznym w Cieszynie w latach 1978-1982, promotor: prof. A. Maryański.

Krupski J. – Teoretyczne i metodyczne podstawy opracowywania szkolnych atlasowych map krajobrazowych dla klas IV i V, promotor: dr hab. W. Pawlak.

Kucypera W. – Przemysł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nowak J. – Struktura przestrzenna służby zdrowia i opieki społecznej w woj. katowickim, promotor: dr P. Modrzejewski.

Rozmus I. – Szkody górnicze Bytomia, promotor: prof. J. Szaflarski.

Stanisz R. – Proces zanieczyszczenia powietrza w GOP ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gliwice, promotor: prof. J. Szaflarski.

Straszak U. – Rozwój przestrzenno-urbanistyczny miasta Olkusza w latach 1945-1982, promotor: dr P. Modrzejewski.

1983

Adamyczyk M. – Migracje przestrzenne ludności w ROW na przykładzie miast: Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój w okresie 1970-1979, promotor: dr A. Szajnowska.

Bernacka J. – Przekształcenia w miejskich układach komunikacyjnych na przykładzie Bytomia i Sosnowca w latach 1950-1980, promotor: dr P. Modrzejewski.

Białek E. – Paczków – rozwój demograficzny i gospodarczy miasta w PRL-u, promotor: prof. J. Szaflarski.

Dziurkowska U. – Walory zagospodarowania „Krynickiej Pętli Turystycznej”, promotor: dr P. Modrzejewski.

Gabryś H. – Przemiany społeczno-ekonomiczne miasta Tychy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jesiorowska B. – Rozwój Radomska po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem jego przemysłu meblarskiego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jezusek R. – Budownictwo mieszkaniowe ROW w latach 1971-1980 na przykładzie miast Rybnik, Wodzisław Śląski i Jastrzębia, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kłosowski F. – Infrastruktura kulturowa woj. katowickiego w latach 1976-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Korbel K. – Rozwój przestrzenny sieci tramwajowej GOP, promotor: dr P. Modrzejewski.

Migoń J. – Infrastruktura komunikacji miejskiej woj. katowickiego w latach 1976-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Mikołajec J. – Bariery rozwojowe aglomeracji katowickiej, promotor: dr A. Szajnowska.

Nowacka D. – Struktura zawodowa i zatrudnienia woj. katowickiego w latach 1975-1989, promotor: dr A. Szajnowska.

Nowakowska C. – Rozwój geograficzno-ekonomiczny miasta Mikołowa w GOP ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy XX wieku, promotor: prof. J. Szaflarski.

Rozkosz G. – Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego w miastach woj. katowickiego w latach 1970-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Stekla G. – Wpływ przemysłu na rozwój miasta i gminy Skoczów, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szczypa I. – Przestrzenna organizacja infrastruktury oświaty i wychowania woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Wruszkowiak U. – Orzesze w zespole miast GOP, promotor: prof. J. Szaflarski.

Zaremba J. – Struktura przestrzenno-funkcjonalna Tychów, promotor: dr P. Modrzejewski.

1982

Bąk M. – Konsekwencje napływu do miast wojewódzkich w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

Bul E. – Budownictwo mieszkaniowe jako element struktury przestrzennej miast woj. katowickiego na przykładzie Sosnowca i Bytomia, promotor: dr P. Modrzejewski.

Desperak L. – Przemysł cementowy Jury Krakowsko-Wieluńskiej na tle przemysłu cementowego Polski, promotor: prof. J. Szaflarski.

Osiński J.Rozwój przestrzenny i ekonomiczny Piotrkowa Trybunalskiego po II wojnie światowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Sośniak W. – Charakterystyka gospodarcza woj. częstochowskiego po ostatnich przemianach administracyjnych, oraz możliwości jego aktywizacji w tym zakresie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wierzbicka D. – Przemysł hutniczy jako czynnik miastotwórczy Ozimka, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wilczok J. – Waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej dla potrzeb turystyki, promotor: dr P. Modrzejewski.

1981

Bogus-Waga M. – Ludność Brazylii w latach 1960-1977, promotor: prof. A. Maryański.

Brodacka K. – Gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Świerklaniec i Tąpkowice jako reprezentanci rozwijającej się strefy podmiejskiej GOP, promotor: prof. J. Szaflarski.

Ciapka H. – Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Chin w latach 1949-1980, promotor: prof. A. Maryański.

Dudzik I. – Rozwój miasta Wadowic po II wojnie światowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Grzanka W. – Częstochowski Okręg Rudonośny – jego rozwój w okresie międzywojennym w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Herjan U. – Tendencje procesów urbanizacyjnych na Syberii w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

Hornik J. – Tendencje procesów urbanizacyjnych w republikach Zakaukaskich ZSRR w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

Jędrzejczyk B. – Przemiany struktury przestrzennej Chin w latach 1949-1980, promotor: prof. A. Maryański.

Kałwińska E. – Ochrona środowiska naturalnego człowieka w aglomeracji częstochowskiej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kolniak B. – Rozwój przestrzenny Oświęcimia, promotor: prof. J. Szaflarski.

Lizak M. – Napływ ludności do Jaworzna w latach 1975-1989, promotor: prof. A. Maryański.

Łukasik L. – Rozwój przemysłowy Chrzanowa w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Mrowiec B. – Czechowice-Dziedzice jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Olejniczak M. – Kluczbork ośrodek przemysłowy woj. opolskiego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Papież L. – Rozwój gospodarczy Rybnika na przestrzeni lat 1970-1980, promotor: prof. J. Szaflarski.

Pietrusewicz T. – Analiza zmian w rozmieszczeniu ludności Polski w latach 1970-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Pudełko H. – Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce w latach 1950-1975, promotor: prof. A. Maryański.

Sputo A. – Możliwości turystyczno-rekreacyjne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej dla konurbacji górnośląskiej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Stuchlik M. – Zmiany struktury zatrudnienia w woj. bielskim w latach 1975-1989, promotor: prof. A. Maryański.

Śleziak E. – Struktura przestrzenna ludności Polski w latach 1960-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Szramowski D. – Migracje ludności między polska i Czechosłowacja w latach 1961-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Tomzik A. – Wpływ przemysłu na powojenny rozwój Żywca na tle ogólnego rozwoju miasta, promotor: prof. J. Szaflarski.

Więcek M. – Proces przebudowy i rozwoju miasta Chorzowa w okresie XXXV-lecia Polski Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wylężek I. – Rozwój huty cynku i ołowiu „Miasteczko Śląskie” i jej wpływ na otoczenie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Zoń M. – Tendencje procesów urbanizacyjnych w Azji Środkowej w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

1980

Artymowicz E. – Rozwój miasta Wisły jako ośrodka turystycznego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Boroń B. – Płaca jako bodźce materialne a pochodzenie terytorialne pracowników, promotor: dr I. Czarnecka.

Böhm S. – Obcokrajowcy w RFN w latach 1974-1978, ich rozmieszczenie, zatrudnienie i migracje zewnętrzne, promotor: prof. A. Maryański.

Ciepał A. – Urbanizacja Rumunii, promotor: prof. A. Maryański.

Cygal J. – Struktura i rozwój przemysłu Iranu, promotor: prof. A. Maryański.

Czempik M. – Powojenny rozwój Piekar Śląskich, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jawor J. – Kierunki rozwoju transportu kolejowego w azjatyckiej części Związku Radzieckiego, promotor: prof. A. Maryański.

Lisowska M. – Pochodzenie terytorialne pracowników Huty „Katowice” według ich stanu rodzinnego, promotor: dr I. Czarnecka.

Marchwiak W. – Racibórz jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Mycer M. – Rozwój miast ROW w aspekcie 35-lecia PRL-u, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nowacka H. – Bytom jako ośrodek górnictwa węglowego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nowak E. – Rozwój i struktura przemysłu drzewnego w ZSRR w latach 1965-1975, promotor: prof. A. Maryański.

Nowak S. – Żarki – problemy rozwoju i aktywizacji miasta, promotor: prof. J. Szaflarski.

Palka A. – Struktura etniczna ludności Kanady, promotor: prof. A. Maryański.

Pince H. – Pochodzenie terytorialne pracowników Huty „Katowice” według wykształcenia podstawowego i ponadpodstawowego, promotor: dr I. Czarnecka.

Puchała M. – Rozwój przestrzenny i gospodarczy Łazisk Górnych, promotor: prof. J. Szaflarski.

Rabowicz B. – Wpływ kopalnictwa węglowego na rozwój Zabrza, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szeligiewicz Z. – Urbanizacja w GOP w latach 1975-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Tata J. – Zmiany krajobrazu ROW pod wpływem działalności gospodarczej człowieka oraz możliwości jego poprawy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Zadrożny T. – Pochodzenie terytorialne pracowników Huty „Katowice” z wyższym wykształceniem, promotor: dr I. Czarnecka.

Cieślar AgnieszkaFormy działalności turystycznej w wybranych gminach pogranicza polsko-czeskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge..

Gąsiorek BarbaraInwestycje zagraniczne w miastach województwa śląskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Kałka PiotrSpołeczno-gospodarcze uwarunkowania przemian obszarów wiejskich w gminie Wodzisław, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kruk KarolinaCzynniki sukcesu w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Morawica (woj. świętokrzyskie), promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Kułaga JoannaMieszkalnictwo i rynek nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Schabowska SoniaAnaliza porównawcza procesów rewitalizacji przestrzeni miejskiej Gliwic i Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Soswa AleksandraRola funduszy unijnych w przemianach transportu miejskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Wardziński DominikTereny i obiekty sportowe w Jaworznie, promotor: prof. dr hab. J. Runge.