ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


PRACE LICENCJACKIE ZREALIZOWANE W KATEDRZE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LATACH 2002-2016
  WYKAZ OBEJMUJE PRACE ZREALIZOWANE NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH

2010 – 2014 egzaminy licencjackie 

 

2018

Dziurka Dominika – Problemy społeczno-gospodarcze Bytomia po 1989 r., promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Karch Jakub – Wpływ turystyki na rozwój beskidzkich gmin powiatu cieszyńskiego, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Kowara Marta – Specyfika osiedli patronackich na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim na wybranych przykładach, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Krawczyk Karolina – Geografia religii na przykładzie Izraela, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Kwiotek Agnieszka – Osiedla blokowe w przestrzeni miast, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Pater Jakub – Aglomeracje miejskie w Polsce, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Podsiadły Marta – Przemysł kosmetyczny w Polsce., promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Zarzycki Mikołaj – Rozwój przestrzenny Bytomia i Sosnowca, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Zoń Tomasz – Degradacja kolei piaskowych w wyniku restrukturyzacji przemysłu w województwie śląskim, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

 

2016

Cembrzyńska Klaudia – Migracje zarobkowe Polaków do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do Unii Europejskiej, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Dzidowska Martyna – Działalność specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie, promotor: dr M. Chmielewska.

Fedorczuk Justyna – Współczesne przeobrażenia w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Nysa, promotor: dr M. Chmielewska.

Klimaszewska Magdalena – Rola terenów zielonych w strukturze przestrzennej miasta, promotor: dr M. Chmielewska.

Michalczyk Aleksandra – Turystyka jeździecka w Polsce, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Modlińska Aleksandra – Rewitalizacja obszarów portowych, promotor: dr M. Chmielewska.

Myszkowska Paulina – Morfologia miast w Polsce, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Spentana Izabela – Zróżnicowanie sieci drogowej w Polsce, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Stabla Anna – Środowisko geograficzne jako czynnik rozwoju miast, promotor: dr E. Duś.

Walotek Paweł – Rolnictwo w województwie śląskim, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

 

2015

Bielarczyk Paweł – Strefa wpływów miasta, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Bujak Marta – Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie, promotor: dr E. Duś.

Chrząstek Kamil – Rola rzeki w rozwoju miast, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Cieślar Agnieszka – Rola osadnictwa wołoskiego w zagospodarowaniu Beskidu Śląskiego, promotor: dr E. Duś.

Dybkowska Anna – Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, promotor: dr E. Duś.

Gąsiorek Barbara – Inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kałka Piotr – Turystyka wiejska na obszarze Polski, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kułaga Joanna – Problemy rozwoju miast konurbacji katowickiej, promotor: dr E. Duś.

Nędzi Marta – Znaczenie transportu drogowego we współczesnej gospodarce, promotor: dr E. Duś.

Nowicki Kuba – Procesy urbanizacji, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Schabowska Sonia – Turystyka biznesowa, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Soswa Aleksandra – Formy transportu miejskiego, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Sulej Eliza – Turystyka na obszarach chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Walczok Magdalena – Śródmieście jako obszar przestrzeni publicznej, promotor: dr E. Duś.

Wardziński Dominik – Rozwój euroregionów w Polsce, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Warzecka Beata – Zróżnicowanie przestrzenne osadnictwa wiejskiego w Polsce, promotor: dr E. Duś.

 

  2010 – 2014 egzaminy licencjackie

 

2009

Blacha PawełAtrakcyjność turystyczna powiatu cieszyńskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Damasiewicz JagodaPrzemiany społeczno-gospodarcze regionu legnickiego po roku 1999, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gałązka MagdalenaPrzyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Glibowska EwelinaPrzyrost rzeczywisty ludności w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Goinda KatarzynaSzlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jako produkt turystyczny – obiekty związane z działalnością górniczą, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Hajduk AgnieszkaTrójkąt Trzech Cesarzy w ujęciu historycznym, społecznym i gospodarczym, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Hendzel ArturTerroryzm jako forma walki narodowowyzwoleńczej w Europie, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Jachymczyk AnnaCharakterystyka transportu lotniczego w Polsce z uwzględnieniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Klimek KarolinaFormy transportu miejskiego na wybranych przykładach, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kołodziej PatrycjaCechy morfologiczne górniczych osiedli robotniczych w Katowicach, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kryczka KatarzynaAtrakcyjność turystyczna gmin Janów i Olsztyn (analiza porównawcza), promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Mikołajczyk KatarzynaAtrakcyjność turystyczna Żywca, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Ogiermann SandraUkład przestrzenny i fizjonomiczny miast kolonialnych, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Olberek MonikaZieleń miejska Sosnowca ze szczególnym uwzględnieniem parków i ich roli rekreacyjnej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Orman MariuszWieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji wiejskiej, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Patałuch EwelinaRewitalizacja terenów poprzemysłowych w Gliwicach, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Skiba ŁukaszMetody kartograficzne w geografii transportu, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Soczówka Adrian Specjalne strefy ekonomiczne jako forma organizacji przestrzeni gospodarczej w Polsce, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Solecki MarcinAtrakcyjność turystyczna regionu rzeszowskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Stańczak ŁukaszZabytki kultury materialnej jako pozostałość działalności cysterskiej w Polsce, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Studia niestacjonarne

Buc GrzegorzRozwój przestrzenny miasta Gliwice na tle przemian społeczno-gospodarczych, promotor: dr E. Duś.

Dąbrowski Mariusz Rolnictwo w regionie podkarpackim, promotor: dr E. Duś.

Kubasik Kamil Mniejszości etniczne w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Szewczyk EwaWykształcenie ludności w Polsce, promotor: dr E. Duś.

 

2008

Bania SylwiaTypy funkcjonalne miast wzdłuż linii kolejowej Gliwice-Częstochowa, promotor: dr R. Krzysztofik.

Baran TomaszIdentyfikacja czynników rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Krynica Morska, promotor: dr S. Sitek.

Bugaj TomaszZakopane jako główny ośrodek kulturowy i turystyczny Podhala, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Bury AnnaUwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Busku Zdrój, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Czerw SzymonProblem rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych na przykładzie Huty Kościuszko w Chorzowie, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Dziębor ZygmuntRozwój transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-2005, promotor: dr S. Sitek.

Gałązka WiolettaUwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polanicy-Zdroju, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Głąb MagdalenaPolska w organizacjach międzynarodowych, promotor: dr S. Sitek.

Golec MonikaTurystyka pielgrzymkowa w Piekarach Śląskich, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Górecka Joanna Gminy przygraniczne województwa śląskiego, promotor: dr R. Krzysztofik.

Janosz AnnaWalory uzdrowiskowe a ruch turystyczny w Krynicy-Zdroju, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kajzar MarcinUwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Dusznikach-Zdroju, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Korczak MagdalenaPrzebieg procesów demograficznych w mniejszych powiatach województwa małopolskiego, promotor: dr R. Krzysztofik.

Kulesza RadosławObszary metropolitalne w Polsce, promotor: dr S. Sitek.

Kulik PiotrRozmieszczenie subkultur w mieście Ruda Śląska na przykładzie subkultury pseudokibiców i społeczeństwa tzw. „biedaszybów”, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Lorenz IwonaWalory uzdrowiskowe a ruch turystyczny w uzdrowisku Kudowa Zdrój, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Lukas AgataNowe inwestycje gospodarcze w przestrzeni miasta Sosnowca, promotor: dr R. Krzysztofik.

Machulik MariolaWalory uzdrowiskowe a ruch turystyczny w Ustroniu, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Majchrowski KrzysztofRynek pracy w województwie śląskim w latach 1999-2006, promotor: dr R. Krzysztofik.

Mandal AlanAtrakcyjność inwestycyjna Dąbrowy Górniczej i Tych, promotor: dr S. Sitek.

Mrzyk KrzysztofPrzemiany społeczno-ekonomiczne miast powiatu cieszyńskiego w latach 1989-2006, promotor: dr S. Sitek.

Myszor JustynaKierunki podróży autostopowiczów, promotor: dr S. Sitek.

Pałka Agnieszka – Dynamika rozwoju przestrzennego miasta Olkusza od XIV do XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Pałka GrzegorzZmiany zagospodarowania przestrzennego wzdłuż drogi nr 94 na obszarze Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, promotor: dr R. Krzysztofik.

Pawlik KatarzynaAtrakcje turystyczne i geoturystyczne na terenie woj. świętokrzyskiego, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Petryszyn MagdalenaPoziom i jakość życia w Polsce w latach 1980-2006, promotor: dr S. Sitek.

Prochownik PawełUwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Szczawnicy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Prochowska PaulinaWalory kulturowe miasta Oświęcim, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Roj AnetaKierunki i specyfika wyjazdów polskich misjonarzy wyznania rzymskokatolickiego, promotor: dr S. Sitek.

Spórna TomaszWpływ transformacji ustrojowej na przemiany demograficzne w konurbacji katowickiej, promotor: dr S. Sitek.

Sroka MagdalenaRozwój sektora usług w Tarnowskich Górach w latach 1997-2007, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Szadkowski BartoszProces przystępowania Chorwacji do Unii Europejskiej od 1990 do 2015 roku, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Szczepanik WiolettaZmiany administracyjne miast podregionu rybnicko-jastrzębskiego, promotor: dr R. Krzysztofik.

Szeremeta MaciejInfrastruktura sportowa w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim, promotor: dr R. Krzysztofik.

Trelińska MagdalenaRozwój gminy Ożarowice w latach 1992-2007, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Tylińska MonikaWalory turystyczne powiatu opoczyńskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Wieczorek RobertRozwój przestrzenny peryferii Katowic, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Zielonka MarcelGeneza i rozwój przemysłu w wybranych miastach konurbacji katowickiej, promotor: dr R. Krzysztofik.

Studia niestacjonarne

Jędrzejak JustynaUsługi łączności jako element infrastruktury technicznej, promotor: dr E. Duś.

 

2007

Adamek JakubRozwój przestrzenny Gdyni w latach 1920-2005, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Budzowski ŁukaszTurystyka w województwie śląskim, na obszarze powiatów ziemskich podregionu centralnego śląskiego w 2004 r., promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Chełczyński SebastianRozwój przemysłu na terenie miasta Będzina od XIX wieku po czasy współczesne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Duda JakubWpływ człowieka na proces wymierania ptaków w Australii i Oceanii, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Feliksik WiolettaTurystyka w województwie śląskim w podregionie bielsko-bialskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Garncarzyk KatarzynaTurystyka w województwie śląskim w podregionie częstochowskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Godlewska MadgalenaRozwój gospodarczy Jaworzna, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Gradzik KlaudiaWalory i zagospodarowanie turystyczne Bieszczadów, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Hachuła MonikaParyż jako ośrodek turystyczny, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Jędrzejczak RobertSieć komunikacji szynowej w miastach konurbacji górnośląskiej w latach 1945-2005, jej wykorzystanie w przewozach pasażerskich i perspektywy rozwoju, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Jochemczyk TomaszRozwój przestrzenny konurbacji górnośląskiej po 1989 roku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kempa AnnaCieszyn jako miasto graniczne, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Konecka KamilaRomowie w Polsce, , promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Kuska MariaTendencje zmian rolniczego użytkowania ziemi w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kwartnik KrzysztofProblem głodu w Afryce, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Kwoczała SandraWalory turystyczne i uzdrowiskowe gminy Rymanów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Łukawski RafałWpływ Kopalni Węgla Kamiennego Radzionków i Huty Łazarz na rozwój osadnictwa w Radzionkowie, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Nowakowski BartoszRestrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Rechłowicz MarcinRozwój sieci miast Półwyspu Krymskiego od czasów antycznych do współczesności, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Romanowski MarcinŚlady osadnictwa Wołoskiego w Beskidzie Żywieckim jako element atrakcyjności turystycznej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Solarski MaksymilianZmiany organizacji przestrzennej wybranych wsi Opolszczyzny w XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Szeja AgataStan i rozmieszczenie ludności Polski po II wojnie światowej, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Szemes DamianMonografia Huty Batory, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Szulimowski KamilNowe oblicze miasta poprzemysłowego Zabrza, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Tobiasz IlonaTurystyka w województwie śląskim w podregionie rybnicko-jastrzębskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Wawrzynek EwelinaZmiany poziomu bezrobocia w latach 1990-2005, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Wiszyńska MagdalenaTrójwieś beskidzka jako obszar turystyczny, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Wojdyła SzymonGeneza oraz przebieg konfliktu kaszmirskiego w latach 1947-2005, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wolny AleksandraNarodowość śląska na Górnym Śląsku – historia, współczesność, kultura, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Ziołkowski TomaszMonografia Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic”, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Zyzak SylwiaTurystyka w podregionie centralnym śląskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Studia niestacjonarne

Kubacki KrzysztofRola gazu ziemnego w gospodarce Polski, promotor: dr E. Duś.

Mały AnnaPrzemiany struktur demograficznych w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

Roner JanAtrakcyjność turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, promotor: dr E. Duś.

Sanocka JolantaParki krajobrazowe jako forma ochrony przyrody w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Ślesak BarbaraZmiany systemu opieki zdrowotnej w okresie przemian ustrojowych w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Witek Sławomir Baza surowcowa jako czynnik rozwoju Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, promotor: dr E. Duś.

 

2006

Banasik AleksandraWalory turystyczne Beskidu Żywieckiego, promotor: dr E. Duś.

Belkot AgnieszkaPrzemiany demograficzne w Polsce w latach 1980-2005, promotor: dr S. Sitek.

Boguski KrzysztofTechnopark Gliwice – zalążek technopolii w konurbacji katowickiej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Borowik PawełPostsocjalistyczne dziedzictwo kultury materialnej Katowic, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Buczek MartaPorównanie sposobów ochrony dziedzictwa poprzemysłowego regionów tradycyjnych w dobie restrukturyzacji przemysłu: Zagłębie Ruhry i konurbacja katowicka, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Celej PaulinaZabytki Rzymu wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako szczególne atrakcje turystyczne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Chmielewska SaraAtrakcyjność turystyczna Suchej Beskidzkiej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Chrzanowska SylwiaSanktuarium Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śląskich jako przykład ośrodka kultu maryjnego o zasięgu ponadregionalnym, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Chwiluk KatarzynaWybrane pomniki historii Rzeczpospolitej Polski jako szczególne atrakcje kulturalne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Dańczura RafałKatowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład restrukturyzacji gospodarki w województwie śląskim, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gajecka MagdalenaAtrakcyjność turystyczna gminy Kroczyce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gładysz AdamSieć kolejowa w Polsce, promotor: dr E. Duś

Jankowska BarbaraZamki i pałace na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, promotor: dr E. Duś.

Jelonek ŁukaszSpecjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie restrukturyzacji przemysłu i aktywizacji gospodarczej w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Jesionka Marta Funkcja turystyczna wybranych parków krajobrazowych na terenie województwa śląskiego, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kaiserek DominikaFunkcja turystyczna Szczawnicy, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kąsek AgataPrzemysł piwowarski w Polsce, promotor: dr S. Sitek.

Kozak KarolinaOsadnictwo wiejskie regionu śląskiego na tle jednostek fizyczno-geograficznych, promotor: dr E. Duś.

Kozak KingaWyżyna Krakowsko-Częstochowska jako region turystyczny, promotor: dr E. Duś

Kurpanik MonikaTożsamość i świadomość regionalna na wybranych przykładach w województwie śląskim, promotor: dr S. Sitek.

Lowak ElżbietaWybrane konflikty polityczne we współczesnym świecie, promotor: dr S. Sitek.

Łasocha AnnaRozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce, promotor: dr E. Duś

Łopińska JolantaPraga jako miejsce turystyki weekendowej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Madej BeataPrzemiany demograficzno-społeczne w Dąbrowie Górniczej w latach 1975-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Marciniak DominikaAtrakcje turystyczne Finlandii, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Maternowska Magdalena Walory krajoznawcze Katowic, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Menzla Dorota – Agroturystyka jako szansa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Mroczek AgataPolityka regionalna Unii Europejskiej, promotor: dr E. Duś.

Parafiniuk KamilaEuropejska część basenu Morza Śródziemnego jako region turystyczny, promotor: dr S. Sitek.

Piguła KarolinaPaweł Edmund Strzelecki. Jego wpływ na poznanie Australii. Wyprawa turystyczna jego szlakiem, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Polok ZofiaZiemia pszczyńska jako miejsce turystyki weekendowej, promotor: dr M. Lamparska- Wieland.

Robaszyńska EwaZabrze jako miasto turystyki przemysłowej (na przykładzie Skansenu Królowa Luiza i Skansenu Guido), promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Rynio MagdalenaRozwój osadnictwa w bytomskiej dzielnicy Rozbark, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Słodkowski SebastianMigracje Polaków do Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1988-2004, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Ślusarczyk EwaZbiorowiska roślinne jako walory turystyczne parków narodowych w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Szafraniec PrzemysławPorównanie ośrodków narciarskich Polski, Czech i Słowacji, promotor: dr S. Sitek.

Walczak MagdalenaMiędzynarodowe nierówności w poziomie życia ludności, promotor: dr S. Sitek.

Waniek TomaszTurystyka na obszarach chronionych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Wesołowski TomaszGeograficzne i historyczne położenie granic miasta Sosnowca, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wilczek RafałTransport lotniczy w Polsce, promotor: dr S. Sitek.

Wilczyńska IgaAtrakcyjność turystyczna miasta Cieszyna, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Zachel AleksandraWybrane walory turystyczne Tatrzańskiego parku Narodowego i Zakopanego w świetle percepcji studentów geografii Uniwersytetu Śląskiego, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Żydzik JakubSieć drogowa w województwie śląskim, promotor: dr E. Duś.

Studia niestacjonarne

Hadam KatarzynaObszary wiejskie z przewagą funkcji turystycznej w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Heliński PiotrProblemy demograficzne na obszarach wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Izydorczyk ElżbietaGórnictwo węgla kamiennego w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

Jarosz MichałProblemy rozwoju polskiego rolnictwa, promotor: dr E. Duś.

Karbownik MateuszKonflikty zbrojne we współczesnym świecie, promotor: dr E. Duś.

Kosior ŁukaszRola turystyki w aktywacji gospodarczej obszarów górskich, promotor: dr E. Duś.

Nawrot EwaHuta Katowice a obecna struktura i kształt Dąbrowy Górniczej. Charakterystyka wpływu bezpośredniego i pośredniego na rozwój miasta, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Rojek UrszulaProblemy społeczno-demograficzne regionu śląskiego, promotor: dr E. Duś.

Tokarczyk AnnaWielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Zawartka JacekOśrodki uzdrowiskowe w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Zawiślak AleksanderWiejska sieć osadnicza regionu śląskiego - ujęcie funkcjonalne, promotor: dr E. Duś.

 

2005

Baranek AnnaRola kapitału zagranicznego w zagospodarowaniu przestrzeni funkcjonalnej miasta Sosnowca, promotor: dr F. Kłosowski.

Bistulas EleniAtrakcyjność turystyczna Grecji na przykładzie Argolidy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Celary MałgorzataProcesy renaturyzacji hałdy powstałej w wyniku eksploatacji rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Chmiest HalinaRozwój funkcji kulturalnej Śródmieścia Katowic, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czakański JarosławProblemy narodowościowe i religijne na subkontynencie indyjskim, promotor: dr F. Kłosowski.

Czech KarolinaOddziaływanie ruchu turystycznego na użytki ekologiczne przy zbiornikach Nakło-Chechło, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czekaj AnnaTurystyka w Chinach, promotor: dr F. Kłosowski.

Fortuna AlicjaZmiany sytuacji demograficznej Polski w latach 1980-2002, promotor: dr F. Kłosowski.

Gajda KarolinaZabytki sakralne Zakopanego, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Ganobis MałgorzataMniejszości narodowe zamieszkujące w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Goncerz PawełWpływ hipermarketu na sieć handlową Dąbrowy Górniczej, promotor: dr F. Kłosowski.

Jezuit RobertWalory turystyczne małych miast Beskidu Śląskiego na przykładzie Szczyrku i Wisły, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kałuża ŁukaszWybrane zagadnienia demograficzno-społeczne krajów Afryki Północnej, promotor: dr F. Kłosowski.

Kamińska KingaPostindustrialne dziedzictwo kultury materialnej Bytomia – Bobrka, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kierakowicz Anna Funkcja rekreacyjna miasta Tychy, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kot TomaszPrzekształcenia w transporcie kolejowym na Śląsku po 1989 r., promotor: dr F. Kłosowski.

Kuna JustynaWpływ kultury na rozwój turystyki na Podhalu, promotor: dr F. Kłosowski.

Luft MonikaWpływ Centrum Handlowego M1 na gospodarkę miasta średniej wielkości na przykładzie Czeladzi, promotor: dr F. Kłosowski.

Met GrzegorzWalory turystyczne Brazylii na przykładzie stanu Bahia, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Mormul Przemysław Rola transportu autobusowego na obszarze zurbanizowanym Górnego Śląska, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Niedośpiał MarekFortyfikacje Górnego Śląska jako atrakcje turystyczne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Ociepka DanielRozwój transportu drogowego na obszarze województwa śląskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Pawlik MarekNowe metody pozyskiwania energii w energetyce światowej, promotor: dr F. Kłosowski.

Piątek DominikaUwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Rajcza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Piątek MartaWalory turystyczne Ziemi Kłodzkiej, promotor: dr F. Kłosowski.

Pilot KatarzynaTurystyczne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie „Dolomitów” – Sportowej Doliny” w Bytomiu – Sucha Góra, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Russo SylwiaSpołeczno-ekonomiczne skutki inwestycji gospodarczych ingerujących w środowisko wodne, promotor: dr F. Kłosowski.

Sajnaj AleksandraFunkcja naukowo-dydaktyczna Gliwic, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Skorupa WojciechRezydencje włókienników sosnowieckich jako dziedzictwo kulturowe Sosnowca, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Słowik IzabelaFunkcja rekreacyjna miasta Chorzowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Socha JoannaŚwiatowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Sochacki PrzemysławRozwój transportu kolejowego na Górnym Śląsku, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Szermach AgnieszkaKolonizacja Afryki, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Tytko IlonaPromocja miasta Dąbrowa Górnicza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Warcholik AnnaZmiany strukturalno-funkcjonalne Miechowic, promotor: dr F. Kłosowski.

Wiktor IzabelaPostindustrialne dziedzictwo kultury materialnej Rudy Śląskiej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wtorek MarcinGiszowiec i Nikiszowiec jako zabytkowe osiedla robotnicze Katowic, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Studia niestacjonarne

Dąbek AlicjaProcesy urbanizacyjne w Rybnickim Okręgu Węglowym, promotor: dr E. Duś.

Kłeczek BartoszAtrakcyjność turystyczna Beskidu Śląskiego, promotor: dr E. Duś.

Konwalijka-Sosnowska BeataRola transportu samochodowego we współczesnej gospodarce, promotor: dr E. Duś.

Latos MarcinHistoria i przebieg działalności Zakładów Mięsnych Duda w Sosnowcu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Marek Aleksandra – Ośrodki turystyki nadmorskiej w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Przybyła MagdalenaMigracje ludności w regionie śląskim po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

Smolich Justyna Krajobrazy wiejskie Polski i potrzeba ich ochrony, promotor: dr E. Duś.

Twarduś PawełMniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim, promotor: dr E. Duś.

Urbaś MarianNowe miasta w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

 

2004

Boczkowska AgnieszkaIndie liderem turystyki w regionie Azji Południowej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Figiel MonikaUwarunkowania rozwoju turystki w Paśmie Radziejowej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gwiżdż AgnieszkaWalory przyrodnicze a rozwój turystyki w Babiogórskim Parku Narodowym, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Janik RenataPodstrefa tyska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako determinanta w rozwoju przemysłu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Jedziniak PrzemysławOsadnictwo patronalne przy KWK „Kazimierz-Juliusz”, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kaizer SylwiaKrajobraz kulturowy Zabrza jako ośrodka turystyki górniczej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Klikowski PiotrAtrakcyjność turystyczna gminy Czernichów, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kubik BarbaraMigracje polityczne Żydów polskich w latach 1945-1968, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kwapisz AnnaKształtowanie się wybranych funkcji miejskich Nowej Huty, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Maciąg AgnieszkaRozwój wybranych funkcji miejskich Częstochowy na przestrzeni dziejów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Mastalerz MagdalenaKształtowanie się krajobrazu kulturowego Mysłowic od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Mielimąka KatarzynaStruktura przestrzenna Zawiercia, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Paszkowska AgnieszkaSzlakiem zabytków przemysłu i techniki Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Pęczek KatarzynaTurystyka morska na Karaibach, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Sambor MagdalenaRuch wędrówkowy ludności na terenie Katowic w latach 1970-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Sobczak RenataRozwój osadnictwa w Kaliszu od czasów najdawniejszych do miasta lokacyjnego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Szlachta KarolinaOśrodki pielgrzymkowe w województwie śląskim, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Widera MichałRozwój osadnictwa w Lublińcu na przestrzeni dziejów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wolarczyk BarbaraKrajobraz kulturowy Śródmieścia Krakowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Żochowska CelinaZróżnicowanie etniczne Etiopii, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Studia niestacjonarne

Czerniawski ArturWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa na przykładzie gminy Jastrzębie Zdrój, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Domachowski KarolUwarunkowania rozwoju turystyki regionu tatrzańskiego, promotor: dr F. Kłosowski.

Helman JoannaRekreacyjne i turystyczne funkcje Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Jakubczyk PrzemysławAnaliza porównawcza zbiorów publikacji naukowych z dziedziny nauk o Ziemi dla wybranych ośrodków w Polsce na podstawie bazy SCI-Expanded, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Krawczyk DariuszNowe determinanty rozwoju miasta na przykładzie Sosnowca, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Kulasik KatarzynaWpływ Kopalni Węgla Kamiennego Jowisz na rozwój osadnictwa w Wojkowicach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Lubiańska-Wypiór SabinaMonografia Zabytkowej Kopalni „Ignacy-Hoym”, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Mendyk AnnaCharakterystyka przemian ludnościowych w Katowicach w latach 1975-2001, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Pietryka PawełTurystyka w Jastrzębiu Zdroju. Szanse i zagrożenia w dobie przemian gospodarczych, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Płaczek SabinaRestrukturyzacja górnictwa węglowego kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, promotor: dr F. Kłosowski.

Rusiecka MonikaProblem głodu na świecie, promotor: dr F. Kłosowski.

Smyrdek TomaszZmiany struktury przestrzennej Rybnika, promotor: dr F. Kłosowski.

Wiśniewski MarekNowe determinanty rozwoju gospodarczego miast na przykładzie Czeladzi i Sosnowca, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Wójcik MagdalenaWpływ turystyki na gospodarkę Polski, promotor: dr F. Kłosowski.

Żmuda DamianUwarunkowania migracji ludności w powiecie żywieckim, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

 

2003

Auguścik AndrzejParki krajobrazowe Ziemi Łódzkiej zapleczem rekreacyjnym Łodzi, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Basiak BeataFunkcja kulturowa krakowskiego Kazimierza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Boratyńska AgnieszkaRozwój osadnictwa w Zabrzu - Mikulczycach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Borowczyk ŁukaszRozwój przestrzenny miasta Częstochowy do roku 2001, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Chrzanowska AnnaRolnictwo Polski i Unii Europejskiej – analiza porównawcza, promotor: dr E. Duś.

Dąbkowski JarosławNowe inwestycje jako czynnik zmian funkcjonalnych Rybnika, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Górecki KrzysztofRozwój obiektów sakralnych na przykładzie Bazyliki 0. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Jasicki MarcinZróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach województwa małopolskiego, promotor: dr A. Runge.

Jastrząb GabrielaBezrobocie na wsi w okresie przemian ustrojowych w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Karolak MagdalenaRozwój Kopalni Węgla Kamiennego „Adamów” w latach 1959-2002, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Koczot RenataFunkcja kulturowa śródmieścia Rzeszowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kucharzyk MarcinPrzemiany demograficzne miast zachodniej części woj. dolnośląskiego, promotor: dr A. Runge.

Latacz WojciechRekultywacja i wykorzystanie terenów poprzemysłowych dla rolnictwa, promotor: dr E. Duś.

Makuszak MarcinFunkcja turystyczna ziemi tarnowskiej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Markiel AnnaZróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Marszałek ErnestPrzemiany demograficzne miast woj. opolskiego w latach 1975-2000, promotor: dr A. Runge.

Michalska BarbaraUsługi zdrowotne na obszarach wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Miler MaciejZmiany administracyjne w Rybnickim Okręgu Węglowym po II wojnie światowej, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Mostowska Anna Czynniki rozwoju agroturystyki w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Niewiadomska KarolinaCharakterystyka geograficzna Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, promotor: dr E. Duś.

Orawska PaulinaRolnictwo ekologiczne w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Paruch MichałGiszowiec w świadomości jego mieszkańców, promotor: dr A. Runge.

Pastuszka MarcinTurystyczna funkcja Pszczyny, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pawlor AleksandraInfrastrukturalne determinanty przemian ludnościowych dużych miast województwa śląskiego, promotor: dr A. Runge.

Protasiewicz AgnieszkaHistoryczne uwarunkowania współczesnej struktury wyznaniowej miasta Sosnowca, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Rokita Tomasz Wpływ górnictwa rud cynku i ołowiu na rozwój przestrzenny osadnictwa w Sławkowie, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Słabiak BartłomiejZróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach województwa opolskiego, promotor: dr A. Runge.

Smoleń MarcinPrzemiany hutnictwa żelaza w GOP na przełomie XX i XXI wieku, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Soczówka AndrzejGeograficzne uwarunkowania rozwoju komunikacji tramwajowej na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Sowa DariaProblemy edukacyjne obszarów wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Stopyra AgnieszkaZmiany krajobrazu kulturowego Katowic Giszowca, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Szydlik IwonaPrzemiany demograficzne miast dużych w Polsce w latach 1977-2001, promotor: dr A. Runge.

Świerk AnetaPrzemiany demograficzne miast zachodniej części województwa małopolskiego w latach 1977-2000, promotor: dr A. Runge.

Waga ŁukaszWpływ górnictwa węgla kamiennego na rozwój osadnictwa Bytomia-Szombierek, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Walisko AleksandraRuch turystyczny na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, promotor: dr E. Duś.

Wasiluk AnnaPrzemiany demograficzne w powiecie żywieckim w latach 1975-2000, promotor: dr A. Runge.

Witczak KarolinaMigracje stałe a potencjał ekonomiczny gminy Istebna, promotor: dr A. Runge.

Wojciechowska AgnieszkaProblemy demograficzne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Wylężek JadwigaRozwój osadnictwa Tychów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Zawadzki ArturKierunki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na przełomie XX i XXI wieku, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Zorychta PrzemysławZróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach zachodniej części województwa dolnośląskiego, promotor: dr A. Runge.

Studia niestacjonarne

Będkowski MarcinLudność Radzionkowa w latach 1998-2002, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Białończyk Marcin Zmiany krajobrazu miejskiego Będzina w ciągu ostatnich 150 lat, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Bizoń StanisławRozwój osadnictwa miasta Mysłowice, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Bojar JarosławZjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne w strefach podmiejskich, promotor: dr E. Duś.

Borkowy TomaszInfrastruktura społeczna na obszarach wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Bratek GrzegorzCharakterystyka lokalnego rynku pracy na przykładzie Sosnowca, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Iwanowska MarzenaRozwój demograficzny Skoczowa, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Marzec MichałPoziom życia ludności w wybranych miastach województwa śląskiego, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Mazurkiewicz MariuszTendencje zmian sieci kolejowej w Polsce w okresie przemian gospodarczych po 1989 roku, promotor: dr E. Duś.

Kołodziej GrzegorzPozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych na świecie, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Lamkiewicz ArturTurystyczne i ekonomiczne aspekty kolei wąskotorowej na Górnym Śląski, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Lewandowski DamianFunkcje obszarów wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Lisak MartaWalory turystyczne Hiszpanii, promotor: dr E. Duś.

Pacha MariuszCharakterystyka przemian demograficznych Mysłowic po 1975 roku, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Remiorz AdamKrajobraz kulturowy Knurowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Sołtysik IzabelaCharakterystyka lokalnego rynku pracy na przykładzie Mysłowic, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Spychalski Tomasz – Zabytki sakralne Zabrza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Zachariasz PiotrCharakterystyka ruchu naturalnego ludności na przykładzie Bielsko-Białej w latach 1975-2001, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

 

2002

Bassa JustynaFunkcja turystyczna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” i Sztolni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czwartyńska MałgorzataWalory kulturowe Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Duś DorotaFunkcja turystyczna miast przemysłowych na przykładzie wybranych miast konurbacji katowickiej, promotor: dr M. Tkocz.

Fijał AnnaMonografia Zakładu DFFiL „Polifarb” Beckers Dębica w latach 1937-2000, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Głogowska AleksandraRozwój osadnictwa w Katowicach-Szopienicach na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Gorgol ŁukaszWpływ I i II wojny światowej na zmianę mapy politycznej Europy, promotor: dr K. Magda.

Kłodowska DorotaTypy struktur ludności Polski według płci i wieku na przykładzie wybranych regionów i miast, promotor: dr M. Tkocz.

Krępa DamianRóżnice i podobieństwa w rozwoju i kształtowaniu się państw Afryki po rozpadzie imperiów kolonialnych Francji i Wielkiej Brytanii, promotor: dr K. Magda.

Kuś AgnieszkaRozwój osadnictwa Czeladzi na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kuzka MarcinWpływ fundamentalizmu islamskiego na sytuację polityczną świata, promotor: dr K. Magda.

Kwietniewski WojciechFunkcja turystyczna Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Loch MagdalenaDziałania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, promotor: dr K. Magda.

Lorek MarcinZmiany funkcjonalno-przestrzenne miasta Tychy, promotor: dr K. Magda.

Marańda MałgorzataRestrukturyzacja przemysłu farmaceutycznego na przykładzie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze, promotor: dr M. Tkocz.

Mielimąka KatarzynaStruktura przestrzenna Zawiercia, promotor: dr M. Tkocz.

Mildner AgnieszkaPrzemiany w handlu zagranicznym Polski w latach 90. XX wieku, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk JoannaRuch naturalny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk KatarzynaRuch migracyjny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Mróz SabinaPrzekształcenia struktury przestrzennej Katowic na przykładzie centrum miasta w latach 1865-1992, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Niesyto IwonaProblemy Polski związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej, promotor: dr K. Magda.

Panek IreneuszOsadnictwo dzielnicy Maczki na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pankiewicz RafałFunkcja krajobrazowa gminy Tarnowskie Góry, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pasik AnnaRola funkcji administracyjnej w wybranych miastach konurbacji górnośląskiej, promotor: dr M. Tkocz.

Patla BernadetaPrzemiany demograficzno-społeczne Dębicy w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Polek AgnieszkaRozwój sieci miast województwa śląskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Przewoźnik PatrycjaKształtowanie krajobrazu kulturowego w Chorzowie w latach 1934-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Rutkowska KatarzynaInwestycje zagraniczne na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, promotor: dr M. Tkocz.

Sobczak BarbaraTransport kolejowy w Polsce w 2000 roku, promotor: dr M. Tkocz.

Sobera AngelikaPrzemiany demograficzno-społeczne miasta Zabrze w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Wilkosz AnnaWpływ globalizacji na gospodarkę światową, promotor: dr M. Tkocz.

Woźniak AndrzejPrzemiany społeczno-demograficzne Katowic w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Zaborowski JakubTurystyka w Grecji, promotor: dr K. Magda.

Zajder MariuszRozwój turystyki Hiszpanii, promotor: dr K. Magda.

Zander GrzegorzRozwój terytorialny Dąbrowy Górniczej w latach 1916-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Bassa JustynaFunkcja turystyczna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” i Sztolni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czwartyńska MałgorzataWalory kulturowe Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Duś DorotaFunkcja turystyczna miast przemysłowych na przykładzie wybranych miast konurbacji katowickiej, promotor: dr M. Tkocz.

Fijał AnnaMonografia Zakładu DFFiL „Polifarb” Beckers Dębica w latach 1937-2000, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Głogowska AleksandraRozwój osadnictwa w Katowicach-Szopienicach na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Gorgol ŁukaszWpływ I i II wojny światowej na zmianę mapy politycznej Europy, promotor: dr K. Magda.

Kłodowska DorotaTypy struktur ludności Polski według płci i wieku na przykładzie wybranych regionów i miast, promotor: dr M. Tkocz.

Krępa DamianRóżnice i podobieństwa w rozwoju i kształtowaniu się państw Afryki po rozpadzie imperiów kolonialnych Francji i Wielkiej Brytanii, promotor: dr K. Magda.

Kuś AgnieszkaRozwój osadnictwa Czeladzi na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kuzka MarcinWpływ fundamentalizmu islamskiego na sytuację polityczną świata, promotor: dr K. Magda.

Kwietniewski WojciechFunkcja turystyczna Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Loch MagdalenaDziałania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, promotor: dr K. Magda.

Lorek MarcinZmiany funkcjonalno-przestrzenne miasta Tychy, promotor: dr K. Magda.

Marańda MałgorzataRestrukturyzacja przemysłu farmaceutycznego na przykładzie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze, promotor: dr M. Tkocz.

Mielimąka KatarzynaStruktura przestrzenna Zawiercia, promotor: dr M. Tkocz.

Mildner AgnieszkaPrzemiany w handlu zagranicznym Polski w latach 90. XX wieku, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk JoannaRuch naturalny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk KatarzynaRuch migracyjny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Mróz SabinaPrzekształcenia struktury przestrzennej Katowic na przykładzie centrum miasta w latach 1865-1992, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Niesyto IwonaProblemy Polski związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej, promotor: dr K. Magda.

Panek IreneuszOsadnictwo dzielnicy Maczki na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pankiewicz RafałFunkcja krajobrazowa gminy Tarnowskie Góry, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pasik AnnaRola funkcji administracyjnej w wybranych miastach konurbacji górnośląskiej, promotor: dr M. Tkocz.

Patla BernadetaPrzemiany demograficzno-społeczne Dębicy w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Polek AgnieszkaRozwój sieci miast województwa śląskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Przewoźnik PatrycjaKształtowanie krajobrazu kulturowego w Chorzowie w latach 1934-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Rutkowska KatarzynaInwestycje zagraniczne na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, promotor: dr M. Tkocz.

Sobczak BarbaraTransport kolejowy w Polsce w 2000 roku, promotor: dr M. Tkocz.

Sobera AngelikaPrzemiany demograficzno-społeczne miasta Zabrze w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Wilkosz AnnaWpływ globalizacji na gospodarkę światową, promotor: dr M. Tkocz.

Woźniak AndrzejPrzemiany społeczno-demograficzne Katowic w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Zaborowski JakubTurystyka w Grecji, promotor: dr K. Magda.

Zajder MariuszRozwój turystyki Hiszpanii, promotor: dr K. Magda.

Zander GrzegorzRozwój terytorialny Dąbrowy Górniczej w latach 1916-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.