ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Gospodarka przestrzenna – rusza rekrutacja na studia podyplomowe !!!

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2015 r. uruchomiona została rekrutacja na pierwszy semestr Studiów Podyplomowych: Gospodarka Przestrzenna. Organizatorem Studiów jest Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, zarządzania przestrzenią.

ZOBACZ PLAN ZOBACZ POSTER

Firmy prywatne i instytucje dla studentów specjalizacji społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego

Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego nawiązała współpracę z firmami prywatnymi, w których studenci specjalności geografia społeczno-ekonomiczna mogą realizować w przyszłym roku praktyki zawodowe i specjalizacyjne, w zakresie analiz przestrzennych. Jakkolwiek same praktyki są nieodpłatne, istnieje możliwość późniejszego indywidualnego stażu/praktyki w oparciu o już indywidualne umowy cywilno-prawne. Kilka osób może rozpocząć działalność już w tym roku (okres wakacyjny). Propozycja skierowana jest przede wszystkim dla osób ze znajomością MapInfo, ale nie tylko. W tej sprawie proszę się kontaktować z dr hab. Robertem Krzysztofikiem.

Prace licencjackie i magisterskie z geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego

Katedra Geografii Ekonomicznej ukierunkowuje i pogłębia zainteresowania Studentów WNoZ Uniwersytetu Śląskiego w wielu subdyscyplinach geograficznych. W ich ramach realizowane są prace licencjackie i magisterskie. W Katedrze Geografii Ekonomicznej powstało już około 1000 prac licencjackich i magisterskich:
- geografia miast
- geografia ekonomiczna
- geografia społeczna
- geografia ludności
- geografia przemysłu
- geografia transportu
- gospodarka przestrzenna
- planowanie przestrzenne
- planowanie i studia regionalne
- geografia usług i handlu
- metodologia kartografii społeczno-ekonomicznej
- geografia historyczna
- geografia turyzmu
- geografia polityczna
- geografia wsi i rolnictwa.