ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Prace licencjackie i magisterskie z geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego

Katedra Geografii Ekonomicznej ukierunkowuje i pogłębia zainteresowania Studentów WNoZ Uniwersytetu Śląskiego w wielu subdyscyplinach geograficznych. W ich ramach realizowane są prace licencjackie i magisterskie. W Katedrze Geografii Ekonomicznej powstało już około 1000 prac licencjackich i magisterskich:
- geografia miast
- geografia ekonomiczna
- geografia społeczna
- geografia ludności
- geografia przemysłu
- geografia transportu
- gospodarka przestrzenna
- planowanie przestrzenne
- planowanie i studia regionalne
- geografia usług i handlu
- metodologia kartografii społeczno-ekonomicznej
- geografia historyczna
- geografia turyzmu
- geografia polityczna
- geografia wsi i rolnictwa.

Profil zawodowy absolwenta geografii społeczno-ekonomicznej:

- szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe
- samorząd lokalny, regionalny i ponadregionalny
- wyspecjalizowane urzędy powoływane przez samorządy oraz władzę szczebla krajowego
- sektor przedsiębiorstw prywatnych, gdzie oczekiwane są zdolności w zakresie analizy przestrzennej
- sektor pośrednictwa i obrotu nieruchomościami
- logistyka, komunikacja, łączność
- sektor turystyki
- instytucje publiczne i niepubliczne realizujące zadania z zakresu polityki społecznej
- instytucje publiczne i niepubliczne realizujące zadania z zakresu planowania przestrzennego
- media i sektor reklamy outdoor.