ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Badania międzynarodowe

      W Katedrze prowadzona jest także współpraca zagraniczna w zakresie badań naukowych. Dotyczy ona zarówno wspólnych przedsięwzięć publikacyjnych, jak i realizowanych projektów naukowych.
     W latach 1999-2002 w Zakładzie Geografii Społecznej pod kierownictwem prof. UŚl. dra hab. Jerzy Runge zrealizowano międzynarodowy projekt KBN 6 PO4E 006 17 „Territorial social-economic system of the borderland of Silesian Province and Northern Moravia and strategies of its development in the periood of political and economic changes of Central-Eastern European countries”.
     W latach 2004-2006 pracownicy Zakładu – prof. dr hab. Jerzy Runge i dr hab. Franciszek Kłosowski uczestniczyli w realizacji kierowanego przez doc. RNDr R. Prokopa (Uniwersytet Ostrowski) projektu Instytutu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska) – Grantová agentura České Republiky, nr 409/09/1088 „The Development Chenges of Postsocialistic Tows of Ostrava and Upper Silesia Region in the Conditions of Transformations”.
W latach 2009-2012 dr R. Krzysztofik był w Uniwersytecie Śląskim kierownikiem międzynarodowego projektu SHRINK SMART (Grant agreement no. 225193 SHRINK SMART) „Governance of Shrinkage within an European Context”, który był realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyli także Prof. dr hab. Jerzy Runge i Dr Iwona Kantor-Pietraga. Koordynatorem Projektu SHRINK SMART było Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ w Lipsku, a jego kierownikiem Prof. dr Dieter Rink. W badaniach realizowanych w Projekcie SHRINK SMART uczestniczyły także zespoły badawcze z Uniwersytetu Johna Moore’a w Liverpoolu, Uniwersytetu Ostrawskiego, Uniwersytetu w Timiszoarze, Uniwersyteu La Sapienza w Rzymie, Ukraińskiej Akademii Nauk z siedzibą w Doniecku oraz Uniwersytetu w Birmingham www.shrinksmart.eu.