ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM)

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) i pierwsze seminarium pt. „Nauka dla samorządu –wiedzieć, żeby działać.

    Obserwatorium 1 Obserwatorium 2

Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej oraz z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu kierują następującymi zespołami badawczymi w tym przedsięwzięciu: Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko –– Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych; Dr Sławomir SitekZespół ds. rewitalizacji; Dr Andrzej Soczówka –– Zespół ds. transportu oraz Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek –– Krajobrazy miejskie; Dr Sławomir Pytel – Zespół ds. turystyki.

Informacje o wydarzeniu na stronie Uniwersytetu Śląskiego