ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Czworo pracowników KGE UŚ uzyskało w roku 2015 tytuł naukowy doktora habilitowanego

W pierwszym półroczu 2015 r. troje Pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej - dr Anna Runge, dr Iwona Kantor-Pietraga oraz dr  Robert Krzysztofik uzyskało stopień naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO

W drugim półroczu 2015 r. do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Marzena Lamparska.

Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dr hab. Anny Runge jest opracowanie pt.: "Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski", 2014, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dr hab. Iwony Kantor-Pietragi jest opracowanie pt.: "Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku", 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dra hab. Roberta Krzysztofika jest opracowanie pt.: "Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski", 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Przedstawioną rozprawą habilitacyjną dr hab. Marzeny Lamparskiej jest opracowanie pt. "Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”, 2013, Uniwersytet Śląski, Katowice.