ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


 Konsultacje 2018 2019 sem zimowy

W okresie przerwy semestralnej oraz wakacyjnej dotychczasowe godziny konsultacji nie obowiązują. Ewentualne dodatkowe godziny spotkań wywieszone są indywidualnie na drzwiach Prowadzących zajęcia.

PRACE LICENCJACKIE ZREALIZOWANE W KATEDRZE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LATACH 2002-2016
  WYKAZ OBEJMUJE PRACE ZREALIZOWANE NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH

2010 – 2014 egzaminy licencjackie 

 

2018

Dziurka Dominika – Problemy społeczno-gospodarcze Bytomia po 1989 r., promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Karch Jakub – Wpływ turystyki na rozwój beskidzkich gmin powiatu cieszyńskiego, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Kowara Marta – Specyfika osiedli patronackich na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim na wybranych przykładach, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Krawczyk Karolina – Geografia religii na przykładzie Izraela, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Kwiotek Agnieszka – Osiedla blokowe w przestrzeni miast, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Pater Jakub – Aglomeracje miejskie w Polsce, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Podsiadły Marta – Przemysł kosmetyczny w Polsce., promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Zarzycki Mikołaj – Rozwój przestrzenny Bytomia i Sosnowca, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

Zoń Tomasz – Degradacja kolei piaskowych w wyniku restrukturyzacji przemysłu w województwie śląskim, promotor: dr hab. I. Kantor-Pietraga.

 

2016

Cembrzyńska Klaudia – Migracje zarobkowe Polaków do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do Unii Europejskiej, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Dzidowska Martyna – Działalność specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie, promotor: dr M. Chmielewska.

Fedorczuk Justyna – Współczesne przeobrażenia w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Nysa, promotor: dr M. Chmielewska.

Klimaszewska Magdalena – Rola terenów zielonych w strukturze przestrzennej miasta, promotor: dr M. Chmielewska.

Michalczyk Aleksandra – Turystyka jeździecka w Polsce, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Modlińska Aleksandra – Rewitalizacja obszarów portowych, promotor: dr M. Chmielewska.

Myszkowska Paulina – Morfologia miast w Polsce, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Spentana Izabela – Zróżnicowanie sieci drogowej w Polsce, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

Stabla Anna – Środowisko geograficzne jako czynnik rozwoju miast, promotor: dr E. Duś.

Walotek Paweł – Rolnictwo w województwie śląskim, promotor: dr hab. R. Krzysztofik.

 

2015

Bielarczyk Paweł – Strefa wpływów miasta, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Bujak Marta – Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie, promotor: dr E. Duś.

Chrząstek Kamil – Rola rzeki w rozwoju miast, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Cieślar Agnieszka – Rola osadnictwa wołoskiego w zagospodarowaniu Beskidu Śląskiego, promotor: dr E. Duś.

Dybkowska Anna – Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, promotor: dr E. Duś.

Gąsiorek Barbara – Inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kałka Piotr – Turystyka wiejska na obszarze Polski, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kułaga Joanna – Problemy rozwoju miast konurbacji katowickiej, promotor: dr E. Duś.

Nędzi Marta – Znaczenie transportu drogowego we współczesnej gospodarce, promotor: dr E. Duś.

Nowicki Kuba – Procesy urbanizacji, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Schabowska Sonia – Turystyka biznesowa, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Soswa Aleksandra – Formy transportu miejskiego, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Sulej Eliza – Turystyka na obszarach chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Walczok Magdalena – Śródmieście jako obszar przestrzeni publicznej, promotor: dr E. Duś.

Wardziński Dominik – Rozwój euroregionów w Polsce, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Warzecka Beata – Zróżnicowanie przestrzenne osadnictwa wiejskiego w Polsce, promotor: dr E. Duś.

 

  2010 – 2014 egzaminy licencjackie

 

2009

Blacha PawełAtrakcyjność turystyczna powiatu cieszyńskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Damasiewicz JagodaPrzemiany społeczno-gospodarcze regionu legnickiego po roku 1999, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gałązka MagdalenaPrzyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Glibowska EwelinaPrzyrost rzeczywisty ludności w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Goinda KatarzynaSzlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego jako produkt turystyczny – obiekty związane z działalnością górniczą, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Hajduk AgnieszkaTrójkąt Trzech Cesarzy w ujęciu historycznym, społecznym i gospodarczym, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Hendzel ArturTerroryzm jako forma walki narodowowyzwoleńczej w Europie, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Jachymczyk AnnaCharakterystyka transportu lotniczego w Polsce z uwzględnieniem Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Klimek KarolinaFormy transportu miejskiego na wybranych przykładach, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kołodziej PatrycjaCechy morfologiczne górniczych osiedli robotniczych w Katowicach, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Kryczka KatarzynaAtrakcyjność turystyczna gmin Janów i Olsztyn (analiza porównawcza), promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Mikołajczyk KatarzynaAtrakcyjność turystyczna Żywca, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Ogiermann SandraUkład przestrzenny i fizjonomiczny miast kolonialnych, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Olberek MonikaZieleń miejska Sosnowca ze szczególnym uwzględnieniem parków i ich roli rekreacyjnej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Orman MariuszWieś tematyczna jako nowa forma aktywizacji wiejskiej, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Patałuch EwelinaRewitalizacja terenów poprzemysłowych w Gliwicach, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Skiba ŁukaszMetody kartograficzne w geografii transportu, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Soczówka Adrian Specjalne strefy ekonomiczne jako forma organizacji przestrzeni gospodarczej w Polsce, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Solecki MarcinAtrakcyjność turystyczna regionu rzeszowskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Stańczak ŁukaszZabytki kultury materialnej jako pozostałość działalności cysterskiej w Polsce, promotor: dr E. Zuzańska-Żyśko.

Studia niestacjonarne

Buc GrzegorzRozwój przestrzenny miasta Gliwice na tle przemian społeczno-gospodarczych, promotor: dr E. Duś.

Dąbrowski Mariusz Rolnictwo w regionie podkarpackim, promotor: dr E. Duś.

Kubasik Kamil Mniejszości etniczne w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Szewczyk EwaWykształcenie ludności w Polsce, promotor: dr E. Duś.

 

2008

Bania SylwiaTypy funkcjonalne miast wzdłuż linii kolejowej Gliwice-Częstochowa, promotor: dr R. Krzysztofik.

Baran TomaszIdentyfikacja czynników rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Krynica Morska, promotor: dr S. Sitek.

Bugaj TomaszZakopane jako główny ośrodek kulturowy i turystyczny Podhala, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Bury AnnaUwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Busku Zdrój, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Czerw SzymonProblem rekultywacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych na przykładzie Huty Kościuszko w Chorzowie, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Dziębor ZygmuntRozwój transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-2005, promotor: dr S. Sitek.

Gałązka WiolettaUwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polanicy-Zdroju, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Głąb MagdalenaPolska w organizacjach międzynarodowych, promotor: dr S. Sitek.

Golec MonikaTurystyka pielgrzymkowa w Piekarach Śląskich, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Górecka Joanna Gminy przygraniczne województwa śląskiego, promotor: dr R. Krzysztofik.

Janosz AnnaWalory uzdrowiskowe a ruch turystyczny w Krynicy-Zdroju, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kajzar MarcinUwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Dusznikach-Zdroju, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Korczak MagdalenaPrzebieg procesów demograficznych w mniejszych powiatach województwa małopolskiego, promotor: dr R. Krzysztofik.

Kulesza RadosławObszary metropolitalne w Polsce, promotor: dr S. Sitek.

Kulik PiotrRozmieszczenie subkultur w mieście Ruda Śląska na przykładzie subkultury pseudokibiców i społeczeństwa tzw. „biedaszybów”, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Lorenz IwonaWalory uzdrowiskowe a ruch turystyczny w uzdrowisku Kudowa Zdrój, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Lukas AgataNowe inwestycje gospodarcze w przestrzeni miasta Sosnowca, promotor: dr R. Krzysztofik.

Machulik MariolaWalory uzdrowiskowe a ruch turystyczny w Ustroniu, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Majchrowski KrzysztofRynek pracy w województwie śląskim w latach 1999-2006, promotor: dr R. Krzysztofik.

Mandal AlanAtrakcyjność inwestycyjna Dąbrowy Górniczej i Tych, promotor: dr S. Sitek.

Mrzyk KrzysztofPrzemiany społeczno-ekonomiczne miast powiatu cieszyńskiego w latach 1989-2006, promotor: dr S. Sitek.

Myszor JustynaKierunki podróży autostopowiczów, promotor: dr S. Sitek.

Pałka Agnieszka – Dynamika rozwoju przestrzennego miasta Olkusza od XIV do XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Pałka GrzegorzZmiany zagospodarowania przestrzennego wzdłuż drogi nr 94 na obszarze Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, promotor: dr R. Krzysztofik.

Pawlik KatarzynaAtrakcje turystyczne i geoturystyczne na terenie woj. świętokrzyskiego, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Petryszyn MagdalenaPoziom i jakość życia w Polsce w latach 1980-2006, promotor: dr S. Sitek.

Prochownik PawełUwarunkowania rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Szczawnicy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Prochowska PaulinaWalory kulturowe miasta Oświęcim, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Roj AnetaKierunki i specyfika wyjazdów polskich misjonarzy wyznania rzymskokatolickiego, promotor: dr S. Sitek.

Spórna TomaszWpływ transformacji ustrojowej na przemiany demograficzne w konurbacji katowickiej, promotor: dr S. Sitek.

Sroka MagdalenaRozwój sektora usług w Tarnowskich Górach w latach 1997-2007, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Szadkowski BartoszProces przystępowania Chorwacji do Unii Europejskiej od 1990 do 2015 roku, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Szczepanik WiolettaZmiany administracyjne miast podregionu rybnicko-jastrzębskiego, promotor: dr R. Krzysztofik.

Szeremeta MaciejInfrastruktura sportowa w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim, promotor: dr R. Krzysztofik.

Trelińska MagdalenaRozwój gminy Ożarowice w latach 1992-2007, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Tylińska MonikaWalory turystyczne powiatu opoczyńskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Wieczorek RobertRozwój przestrzenny peryferii Katowic, promotor: dr M. Lamparska-Stobiecka.

Zielonka MarcelGeneza i rozwój przemysłu w wybranych miastach konurbacji katowickiej, promotor: dr R. Krzysztofik.

Studia niestacjonarne

Jędrzejak JustynaUsługi łączności jako element infrastruktury technicznej, promotor: dr E. Duś.

 

2007

Adamek JakubRozwój przestrzenny Gdyni w latach 1920-2005, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Budzowski ŁukaszTurystyka w województwie śląskim, na obszarze powiatów ziemskich podregionu centralnego śląskiego w 2004 r., promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Chełczyński SebastianRozwój przemysłu na terenie miasta Będzina od XIX wieku po czasy współczesne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Duda JakubWpływ człowieka na proces wymierania ptaków w Australii i Oceanii, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Feliksik WiolettaTurystyka w województwie śląskim w podregionie bielsko-bialskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Garncarzyk KatarzynaTurystyka w województwie śląskim w podregionie częstochowskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Godlewska MadgalenaRozwój gospodarczy Jaworzna, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Gradzik KlaudiaWalory i zagospodarowanie turystyczne Bieszczadów, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Hachuła MonikaParyż jako ośrodek turystyczny, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Jędrzejczak RobertSieć komunikacji szynowej w miastach konurbacji górnośląskiej w latach 1945-2005, jej wykorzystanie w przewozach pasażerskich i perspektywy rozwoju, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Jochemczyk TomaszRozwój przestrzenny konurbacji górnośląskiej po 1989 roku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kempa AnnaCieszyn jako miasto graniczne, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Konecka KamilaRomowie w Polsce, , promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Kuska MariaTendencje zmian rolniczego użytkowania ziemi w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kwartnik KrzysztofProblem głodu w Afryce, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Kwoczała SandraWalory turystyczne i uzdrowiskowe gminy Rymanów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Łukawski RafałWpływ Kopalni Węgla Kamiennego Radzionków i Huty Łazarz na rozwój osadnictwa w Radzionkowie, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Nowakowski BartoszRestrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Rechłowicz MarcinRozwój sieci miast Półwyspu Krymskiego od czasów antycznych do współczesności, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Romanowski MarcinŚlady osadnictwa Wołoskiego w Beskidzie Żywieckim jako element atrakcyjności turystycznej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Solarski MaksymilianZmiany organizacji przestrzennej wybranych wsi Opolszczyzny w XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Szeja AgataStan i rozmieszczenie ludności Polski po II wojnie światowej, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Szemes DamianMonografia Huty Batory, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Szulimowski KamilNowe oblicze miasta poprzemysłowego Zabrza, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Tobiasz IlonaTurystyka w województwie śląskim w podregionie rybnicko-jastrzębskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Wawrzynek EwelinaZmiany poziomu bezrobocia w latach 1990-2005, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Wiszyńska MagdalenaTrójwieś beskidzka jako obszar turystyczny, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Wojdyła SzymonGeneza oraz przebieg konfliktu kaszmirskiego w latach 1947-2005, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wolny AleksandraNarodowość śląska na Górnym Śląsku – historia, współczesność, kultura, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Ziołkowski TomaszMonografia Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic”, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Zyzak SylwiaTurystyka w podregionie centralnym śląskim w latach 1999-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Studia niestacjonarne

Kubacki KrzysztofRola gazu ziemnego w gospodarce Polski, promotor: dr E. Duś.

Mały AnnaPrzemiany struktur demograficznych w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

Roner JanAtrakcyjność turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, promotor: dr E. Duś.

Sanocka JolantaParki krajobrazowe jako forma ochrony przyrody w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Ślesak BarbaraZmiany systemu opieki zdrowotnej w okresie przemian ustrojowych w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Witek Sławomir Baza surowcowa jako czynnik rozwoju Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, promotor: dr E. Duś.

 

2006

Banasik AleksandraWalory turystyczne Beskidu Żywieckiego, promotor: dr E. Duś.

Belkot AgnieszkaPrzemiany demograficzne w Polsce w latach 1980-2005, promotor: dr S. Sitek.

Boguski KrzysztofTechnopark Gliwice – zalążek technopolii w konurbacji katowickiej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Borowik PawełPostsocjalistyczne dziedzictwo kultury materialnej Katowic, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Buczek MartaPorównanie sposobów ochrony dziedzictwa poprzemysłowego regionów tradycyjnych w dobie restrukturyzacji przemysłu: Zagłębie Ruhry i konurbacja katowicka, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Celej PaulinaZabytki Rzymu wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako szczególne atrakcje turystyczne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Chmielewska SaraAtrakcyjność turystyczna Suchej Beskidzkiej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Chrzanowska SylwiaSanktuarium Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śląskich jako przykład ośrodka kultu maryjnego o zasięgu ponadregionalnym, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Chwiluk KatarzynaWybrane pomniki historii Rzeczpospolitej Polski jako szczególne atrakcje kulturalne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Dańczura RafałKatowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład restrukturyzacji gospodarki w województwie śląskim, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gajecka MagdalenaAtrakcyjność turystyczna gminy Kroczyce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gładysz AdamSieć kolejowa w Polsce, promotor: dr E. Duś

Jankowska BarbaraZamki i pałace na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, promotor: dr E. Duś.

Jelonek ŁukaszSpecjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie restrukturyzacji przemysłu i aktywizacji gospodarczej w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Jesionka Marta Funkcja turystyczna wybranych parków krajobrazowych na terenie województwa śląskiego, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kaiserek DominikaFunkcja turystyczna Szczawnicy, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kąsek AgataPrzemysł piwowarski w Polsce, promotor: dr S. Sitek.

Kozak KarolinaOsadnictwo wiejskie regionu śląskiego na tle jednostek fizyczno-geograficznych, promotor: dr E. Duś.

Kozak KingaWyżyna Krakowsko-Częstochowska jako region turystyczny, promotor: dr E. Duś

Kurpanik MonikaTożsamość i świadomość regionalna na wybranych przykładach w województwie śląskim, promotor: dr S. Sitek.

Lowak ElżbietaWybrane konflikty polityczne we współczesnym świecie, promotor: dr S. Sitek.

Łasocha AnnaRozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce, promotor: dr E. Duś

Łopińska JolantaPraga jako miejsce turystyki weekendowej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Madej BeataPrzemiany demograficzno-społeczne w Dąbrowie Górniczej w latach 1975-2004, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Marciniak DominikaAtrakcje turystyczne Finlandii, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Maternowska Magdalena Walory krajoznawcze Katowic, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Menzla Dorota – Agroturystyka jako szansa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Mroczek AgataPolityka regionalna Unii Europejskiej, promotor: dr E. Duś.

Parafiniuk KamilaEuropejska część basenu Morza Śródziemnego jako region turystyczny, promotor: dr S. Sitek.

Piguła KarolinaPaweł Edmund Strzelecki. Jego wpływ na poznanie Australii. Wyprawa turystyczna jego szlakiem, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Polok ZofiaZiemia pszczyńska jako miejsce turystyki weekendowej, promotor: dr M. Lamparska- Wieland.

Robaszyńska EwaZabrze jako miasto turystyki przemysłowej (na przykładzie Skansenu Królowa Luiza i Skansenu Guido), promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Rynio MagdalenaRozwój osadnictwa w bytomskiej dzielnicy Rozbark, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Słodkowski SebastianMigracje Polaków do Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 1988-2004, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Ślusarczyk EwaZbiorowiska roślinne jako walory turystyczne parków narodowych w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Szafraniec PrzemysławPorównanie ośrodków narciarskich Polski, Czech i Słowacji, promotor: dr S. Sitek.

Walczak MagdalenaMiędzynarodowe nierówności w poziomie życia ludności, promotor: dr S. Sitek.

Waniek TomaszTurystyka na obszarach chronionych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Wesołowski TomaszGeograficzne i historyczne położenie granic miasta Sosnowca, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wilczek RafałTransport lotniczy w Polsce, promotor: dr S. Sitek.

Wilczyńska IgaAtrakcyjność turystyczna miasta Cieszyna, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Zachel AleksandraWybrane walory turystyczne Tatrzańskiego parku Narodowego i Zakopanego w świetle percepcji studentów geografii Uniwersytetu Śląskiego, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Żydzik JakubSieć drogowa w województwie śląskim, promotor: dr E. Duś.

Studia niestacjonarne

Hadam KatarzynaObszary wiejskie z przewagą funkcji turystycznej w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Heliński PiotrProblemy demograficzne na obszarach wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Izydorczyk ElżbietaGórnictwo węgla kamiennego w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

Jarosz MichałProblemy rozwoju polskiego rolnictwa, promotor: dr E. Duś.

Karbownik MateuszKonflikty zbrojne we współczesnym świecie, promotor: dr E. Duś.

Kosior ŁukaszRola turystyki w aktywacji gospodarczej obszarów górskich, promotor: dr E. Duś.

Nawrot EwaHuta Katowice a obecna struktura i kształt Dąbrowy Górniczej. Charakterystyka wpływu bezpośredniego i pośredniego na rozwój miasta, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Rojek UrszulaProblemy społeczno-demograficzne regionu śląskiego, promotor: dr E. Duś.

Tokarczyk AnnaWielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Zawartka JacekOśrodki uzdrowiskowe w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Zawiślak AleksanderWiejska sieć osadnicza regionu śląskiego - ujęcie funkcjonalne, promotor: dr E. Duś.

 

2005

Baranek AnnaRola kapitału zagranicznego w zagospodarowaniu przestrzeni funkcjonalnej miasta Sosnowca, promotor: dr F. Kłosowski.

Bistulas EleniAtrakcyjność turystyczna Grecji na przykładzie Argolidy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Celary MałgorzataProcesy renaturyzacji hałdy powstałej w wyniku eksploatacji rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Chmiest HalinaRozwój funkcji kulturalnej Śródmieścia Katowic, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czakański JarosławProblemy narodowościowe i religijne na subkontynencie indyjskim, promotor: dr F. Kłosowski.

Czech KarolinaOddziaływanie ruchu turystycznego na użytki ekologiczne przy zbiornikach Nakło-Chechło, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czekaj AnnaTurystyka w Chinach, promotor: dr F. Kłosowski.

Fortuna AlicjaZmiany sytuacji demograficznej Polski w latach 1980-2002, promotor: dr F. Kłosowski.

Gajda KarolinaZabytki sakralne Zakopanego, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Ganobis MałgorzataMniejszości narodowe zamieszkujące w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Goncerz PawełWpływ hipermarketu na sieć handlową Dąbrowy Górniczej, promotor: dr F. Kłosowski.

Jezuit RobertWalory turystyczne małych miast Beskidu Śląskiego na przykładzie Szczyrku i Wisły, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kałuża ŁukaszWybrane zagadnienia demograficzno-społeczne krajów Afryki Północnej, promotor: dr F. Kłosowski.

Kamińska KingaPostindustrialne dziedzictwo kultury materialnej Bytomia – Bobrka, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kierakowicz Anna Funkcja rekreacyjna miasta Tychy, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kot TomaszPrzekształcenia w transporcie kolejowym na Śląsku po 1989 r., promotor: dr F. Kłosowski.

Kuna JustynaWpływ kultury na rozwój turystyki na Podhalu, promotor: dr F. Kłosowski.

Luft MonikaWpływ Centrum Handlowego M1 na gospodarkę miasta średniej wielkości na przykładzie Czeladzi, promotor: dr F. Kłosowski.

Met GrzegorzWalory turystyczne Brazylii na przykładzie stanu Bahia, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Mormul Przemysław Rola transportu autobusowego na obszarze zurbanizowanym Górnego Śląska, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Niedośpiał MarekFortyfikacje Górnego Śląska jako atrakcje turystyczne, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Ociepka DanielRozwój transportu drogowego na obszarze województwa śląskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Pawlik MarekNowe metody pozyskiwania energii w energetyce światowej, promotor: dr F. Kłosowski.

Piątek DominikaUwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Rajcza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Piątek MartaWalory turystyczne Ziemi Kłodzkiej, promotor: dr F. Kłosowski.

Pilot KatarzynaTurystyczne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie „Dolomitów” – Sportowej Doliny” w Bytomiu – Sucha Góra, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Russo SylwiaSpołeczno-ekonomiczne skutki inwestycji gospodarczych ingerujących w środowisko wodne, promotor: dr F. Kłosowski.

Sajnaj AleksandraFunkcja naukowo-dydaktyczna Gliwic, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Skorupa WojciechRezydencje włókienników sosnowieckich jako dziedzictwo kulturowe Sosnowca, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Słowik IzabelaFunkcja rekreacyjna miasta Chorzowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Socha JoannaŚwiatowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Sochacki PrzemysławRozwój transportu kolejowego na Górnym Śląsku, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Szermach AgnieszkaKolonizacja Afryki, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Tytko IlonaPromocja miasta Dąbrowa Górnicza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Warcholik AnnaZmiany strukturalno-funkcjonalne Miechowic, promotor: dr F. Kłosowski.

Wiktor IzabelaPostindustrialne dziedzictwo kultury materialnej Rudy Śląskiej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wtorek MarcinGiszowiec i Nikiszowiec jako zabytkowe osiedla robotnicze Katowic, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Studia niestacjonarne

Dąbek AlicjaProcesy urbanizacyjne w Rybnickim Okręgu Węglowym, promotor: dr E. Duś.

Kłeczek BartoszAtrakcyjność turystyczna Beskidu Śląskiego, promotor: dr E. Duś.

Konwalijka-Sosnowska BeataRola transportu samochodowego we współczesnej gospodarce, promotor: dr E. Duś.

Latos MarcinHistoria i przebieg działalności Zakładów Mięsnych Duda w Sosnowcu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Marek Aleksandra – Ośrodki turystyki nadmorskiej w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Przybyła MagdalenaMigracje ludności w regionie śląskim po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

Smolich Justyna Krajobrazy wiejskie Polski i potrzeba ich ochrony, promotor: dr E. Duś.

Twarduś PawełMniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim, promotor: dr E. Duś.

Urbaś MarianNowe miasta w Polsce po II wojnie światowej, promotor: dr E. Duś.

 

2004

Boczkowska AgnieszkaIndie liderem turystyki w regionie Azji Południowej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Figiel MonikaUwarunkowania rozwoju turystki w Paśmie Radziejowej, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Gwiżdż AgnieszkaWalory przyrodnicze a rozwój turystyki w Babiogórskim Parku Narodowym, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Janik RenataPodstrefa tyska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako determinanta w rozwoju przemysłu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Jedziniak PrzemysławOsadnictwo patronalne przy KWK „Kazimierz-Juliusz”, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kaizer SylwiaKrajobraz kulturowy Zabrza jako ośrodka turystyki górniczej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Klikowski PiotrAtrakcyjność turystyczna gminy Czernichów, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kubik BarbaraMigracje polityczne Żydów polskich w latach 1945-1968, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kwapisz AnnaKształtowanie się wybranych funkcji miejskich Nowej Huty, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Maciąg AgnieszkaRozwój wybranych funkcji miejskich Częstochowy na przestrzeni dziejów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Mastalerz MagdalenaKształtowanie się krajobrazu kulturowego Mysłowic od przełomu XIX i XX wieku po czasy współczesne, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Mielimąka KatarzynaStruktura przestrzenna Zawiercia, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Paszkowska AgnieszkaSzlakiem zabytków przemysłu i techniki Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Pęczek KatarzynaTurystyka morska na Karaibach, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Sambor MagdalenaRuch wędrówkowy ludności na terenie Katowic w latach 1970-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Sobczak RenataRozwój osadnictwa w Kaliszu od czasów najdawniejszych do miasta lokacyjnego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Szlachta KarolinaOśrodki pielgrzymkowe w województwie śląskim, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Widera MichałRozwój osadnictwa w Lublińcu na przestrzeni dziejów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Wolarczyk BarbaraKrajobraz kulturowy Śródmieścia Krakowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Żochowska CelinaZróżnicowanie etniczne Etiopii, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Studia niestacjonarne

Czerniawski ArturWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa na przykładzie gminy Jastrzębie Zdrój, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Domachowski KarolUwarunkowania rozwoju turystyki regionu tatrzańskiego, promotor: dr F. Kłosowski.

Helman JoannaRekreacyjne i turystyczne funkcje Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Jakubczyk PrzemysławAnaliza porównawcza zbiorów publikacji naukowych z dziedziny nauk o Ziemi dla wybranych ośrodków w Polsce na podstawie bazy SCI-Expanded, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Krawczyk DariuszNowe determinanty rozwoju miasta na przykładzie Sosnowca, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Kulasik KatarzynaWpływ Kopalni Węgla Kamiennego Jowisz na rozwój osadnictwa w Wojkowicach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Lubiańska-Wypiór SabinaMonografia Zabytkowej Kopalni „Ignacy-Hoym”, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Mendyk AnnaCharakterystyka przemian ludnościowych w Katowicach w latach 1975-2001, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Pietryka PawełTurystyka w Jastrzębiu Zdroju. Szanse i zagrożenia w dobie przemian gospodarczych, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Płaczek SabinaRestrukturyzacja górnictwa węglowego kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju, promotor: dr F. Kłosowski.

Rusiecka MonikaProblem głodu na świecie, promotor: dr F. Kłosowski.

Smyrdek TomaszZmiany struktury przestrzennej Rybnika, promotor: dr F. Kłosowski.

Wiśniewski MarekNowe determinanty rozwoju gospodarczego miast na przykładzie Czeladzi i Sosnowca, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Wójcik MagdalenaWpływ turystyki na gospodarkę Polski, promotor: dr F. Kłosowski.

Żmuda DamianUwarunkowania migracji ludności w powiecie żywieckim, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

 

2003

Auguścik AndrzejParki krajobrazowe Ziemi Łódzkiej zapleczem rekreacyjnym Łodzi, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Basiak BeataFunkcja kulturowa krakowskiego Kazimierza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Boratyńska AgnieszkaRozwój osadnictwa w Zabrzu - Mikulczycach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Borowczyk ŁukaszRozwój przestrzenny miasta Częstochowy do roku 2001, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Chrzanowska AnnaRolnictwo Polski i Unii Europejskiej – analiza porównawcza, promotor: dr E. Duś.

Dąbkowski JarosławNowe inwestycje jako czynnik zmian funkcjonalnych Rybnika, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Górecki KrzysztofRozwój obiektów sakralnych na przykładzie Bazyliki 0. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Jasicki MarcinZróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach województwa małopolskiego, promotor: dr A. Runge.

Jastrząb GabrielaBezrobocie na wsi w okresie przemian ustrojowych w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Karolak MagdalenaRozwój Kopalni Węgla Kamiennego „Adamów” w latach 1959-2002, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Koczot RenataFunkcja kulturowa śródmieścia Rzeszowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kucharzyk MarcinPrzemiany demograficzne miast zachodniej części woj. dolnośląskiego, promotor: dr A. Runge.

Latacz WojciechRekultywacja i wykorzystanie terenów poprzemysłowych dla rolnictwa, promotor: dr E. Duś.

Makuszak MarcinFunkcja turystyczna ziemi tarnowskiej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Markiel AnnaZróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Marszałek ErnestPrzemiany demograficzne miast woj. opolskiego w latach 1975-2000, promotor: dr A. Runge.

Michalska BarbaraUsługi zdrowotne na obszarach wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Miler MaciejZmiany administracyjne w Rybnickim Okręgu Węglowym po II wojnie światowej, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Mostowska Anna Czynniki rozwoju agroturystyki w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Niewiadomska KarolinaCharakterystyka geograficzna Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, promotor: dr E. Duś.

Orawska PaulinaRolnictwo ekologiczne w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Paruch MichałGiszowiec w świadomości jego mieszkańców, promotor: dr A. Runge.

Pastuszka MarcinTurystyczna funkcja Pszczyny, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pawlor AleksandraInfrastrukturalne determinanty przemian ludnościowych dużych miast województwa śląskiego, promotor: dr A. Runge.

Protasiewicz AgnieszkaHistoryczne uwarunkowania współczesnej struktury wyznaniowej miasta Sosnowca, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Rokita Tomasz Wpływ górnictwa rud cynku i ołowiu na rozwój przestrzenny osadnictwa w Sławkowie, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Słabiak BartłomiejZróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach województwa opolskiego, promotor: dr A. Runge.

Smoleń MarcinPrzemiany hutnictwa żelaza w GOP na przełomie XX i XXI wieku, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Soczówka AndrzejGeograficzne uwarunkowania rozwoju komunikacji tramwajowej na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Sowa DariaProblemy edukacyjne obszarów wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Stopyra AgnieszkaZmiany krajobrazu kulturowego Katowic Giszowca, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Szydlik IwonaPrzemiany demograficzne miast dużych w Polsce w latach 1977-2001, promotor: dr A. Runge.

Świerk AnetaPrzemiany demograficzne miast zachodniej części województwa małopolskiego w latach 1977-2000, promotor: dr A. Runge.

Waga ŁukaszWpływ górnictwa węgla kamiennego na rozwój osadnictwa Bytomia-Szombierek, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Walisko AleksandraRuch turystyczny na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, promotor: dr E. Duś.

Wasiluk AnnaPrzemiany demograficzne w powiecie żywieckim w latach 1975-2000, promotor: dr A. Runge.

Witczak KarolinaMigracje stałe a potencjał ekonomiczny gminy Istebna, promotor: dr A. Runge.

Wojciechowska AgnieszkaProblemy demograficzne rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, promotor: dr E. Duś.

Wylężek JadwigaRozwój osadnictwa Tychów, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Zawadzki ArturKierunki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na przełomie XX i XXI wieku, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Zorychta PrzemysławZróżnicowanie poziomu życia ludności w miastach zachodniej części województwa dolnośląskiego, promotor: dr A. Runge.

Studia niestacjonarne

Będkowski MarcinLudność Radzionkowa w latach 1998-2002, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Białończyk Marcin Zmiany krajobrazu miejskiego Będzina w ciągu ostatnich 150 lat, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Bizoń StanisławRozwój osadnictwa miasta Mysłowice, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Bojar JarosławZjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne w strefach podmiejskich, promotor: dr E. Duś.

Borkowy TomaszInfrastruktura społeczna na obszarach wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Bratek GrzegorzCharakterystyka lokalnego rynku pracy na przykładzie Sosnowca, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Iwanowska MarzenaRozwój demograficzny Skoczowa, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Marzec MichałPoziom życia ludności w wybranych miastach województwa śląskiego, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Mazurkiewicz MariuszTendencje zmian sieci kolejowej w Polsce w okresie przemian gospodarczych po 1989 roku, promotor: dr E. Duś.

Kołodziej GrzegorzPozytywne i negatywne aspekty procesów globalizacyjnych na świecie, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Lamkiewicz ArturTurystyczne i ekonomiczne aspekty kolei wąskotorowej na Górnym Śląski, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Lewandowski DamianFunkcje obszarów wiejskich, promotor: dr E. Duś.

Lisak MartaWalory turystyczne Hiszpanii, promotor: dr E. Duś.

Pacha MariuszCharakterystyka przemian demograficznych Mysłowic po 1975 roku, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Remiorz AdamKrajobraz kulturowy Knurowa, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Sołtysik IzabelaCharakterystyka lokalnego rynku pracy na przykładzie Mysłowic, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

Spychalski Tomasz – Zabytki sakralne Zabrza, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Zachariasz PiotrCharakterystyka ruchu naturalnego ludności na przykładzie Bielsko-Białej w latach 1975-2001, promotor: prof. UŚ dr hab. J. Runge.

 

2002

Bassa JustynaFunkcja turystyczna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” i Sztolni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czwartyńska MałgorzataWalory kulturowe Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Duś DorotaFunkcja turystyczna miast przemysłowych na przykładzie wybranych miast konurbacji katowickiej, promotor: dr M. Tkocz.

Fijał AnnaMonografia Zakładu DFFiL „Polifarb” Beckers Dębica w latach 1937-2000, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Głogowska AleksandraRozwój osadnictwa w Katowicach-Szopienicach na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Gorgol ŁukaszWpływ I i II wojny światowej na zmianę mapy politycznej Europy, promotor: dr K. Magda.

Kłodowska DorotaTypy struktur ludności Polski według płci i wieku na przykładzie wybranych regionów i miast, promotor: dr M. Tkocz.

Krępa DamianRóżnice i podobieństwa w rozwoju i kształtowaniu się państw Afryki po rozpadzie imperiów kolonialnych Francji i Wielkiej Brytanii, promotor: dr K. Magda.

Kuś AgnieszkaRozwój osadnictwa Czeladzi na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kuzka MarcinWpływ fundamentalizmu islamskiego na sytuację polityczną świata, promotor: dr K. Magda.

Kwietniewski WojciechFunkcja turystyczna Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Loch MagdalenaDziałania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, promotor: dr K. Magda.

Lorek MarcinZmiany funkcjonalno-przestrzenne miasta Tychy, promotor: dr K. Magda.

Marańda MałgorzataRestrukturyzacja przemysłu farmaceutycznego na przykładzie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze, promotor: dr M. Tkocz.

Mielimąka KatarzynaStruktura przestrzenna Zawiercia, promotor: dr M. Tkocz.

Mildner AgnieszkaPrzemiany w handlu zagranicznym Polski w latach 90. XX wieku, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk JoannaRuch naturalny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk KatarzynaRuch migracyjny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Mróz SabinaPrzekształcenia struktury przestrzennej Katowic na przykładzie centrum miasta w latach 1865-1992, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Niesyto IwonaProblemy Polski związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej, promotor: dr K. Magda.

Panek IreneuszOsadnictwo dzielnicy Maczki na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pankiewicz RafałFunkcja krajobrazowa gminy Tarnowskie Góry, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pasik AnnaRola funkcji administracyjnej w wybranych miastach konurbacji górnośląskiej, promotor: dr M. Tkocz.

Patla BernadetaPrzemiany demograficzno-społeczne Dębicy w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Polek AgnieszkaRozwój sieci miast województwa śląskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Przewoźnik PatrycjaKształtowanie krajobrazu kulturowego w Chorzowie w latach 1934-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Rutkowska KatarzynaInwestycje zagraniczne na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, promotor: dr M. Tkocz.

Sobczak BarbaraTransport kolejowy w Polsce w 2000 roku, promotor: dr M. Tkocz.

Sobera AngelikaPrzemiany demograficzno-społeczne miasta Zabrze w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Wilkosz AnnaWpływ globalizacji na gospodarkę światową, promotor: dr M. Tkocz.

Woźniak AndrzejPrzemiany społeczno-demograficzne Katowic w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Zaborowski JakubTurystyka w Grecji, promotor: dr K. Magda.

Zajder MariuszRozwój turystyki Hiszpanii, promotor: dr K. Magda.

Zander GrzegorzRozwój terytorialny Dąbrowy Górniczej w latach 1916-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Bassa JustynaFunkcja turystyczna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” i Sztolni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Czwartyńska MałgorzataWalory kulturowe Kopalni Zabytkowej Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Duś DorotaFunkcja turystyczna miast przemysłowych na przykładzie wybranych miast konurbacji katowickiej, promotor: dr M. Tkocz.

Fijał AnnaMonografia Zakładu DFFiL „Polifarb” Beckers Dębica w latach 1937-2000, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Głogowska AleksandraRozwój osadnictwa w Katowicach-Szopienicach na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Gorgol ŁukaszWpływ I i II wojny światowej na zmianę mapy politycznej Europy, promotor: dr K. Magda.

Kłodowska DorotaTypy struktur ludności Polski według płci i wieku na przykładzie wybranych regionów i miast, promotor: dr M. Tkocz.

Krępa DamianRóżnice i podobieństwa w rozwoju i kształtowaniu się państw Afryki po rozpadzie imperiów kolonialnych Francji i Wielkiej Brytanii, promotor: dr K. Magda.

Kuś AgnieszkaRozwój osadnictwa Czeladzi na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Kuzka MarcinWpływ fundamentalizmu islamskiego na sytuację polityczną świata, promotor: dr K. Magda.

Kwietniewski WojciechFunkcja turystyczna Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Loch MagdalenaDziałania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, promotor: dr K. Magda.

Lorek MarcinZmiany funkcjonalno-przestrzenne miasta Tychy, promotor: dr K. Magda.

Marańda MałgorzataRestrukturyzacja przemysłu farmaceutycznego na przykładzie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „JELFA” S.A. w Jeleniej Górze, promotor: dr M. Tkocz.

Mielimąka KatarzynaStruktura przestrzenna Zawiercia, promotor: dr M. Tkocz.

Mildner AgnieszkaPrzemiany w handlu zagranicznym Polski w latach 90. XX wieku, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk JoannaRuch naturalny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Muzyk KatarzynaRuch migracyjny ludności konurbacji katowickiej w latach 1990-2000, promotor: dr M. Tkocz.

Mróz SabinaPrzekształcenia struktury przestrzennej Katowic na przykładzie centrum miasta w latach 1865-1992, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Niesyto IwonaProblemy Polski związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej, promotor: dr K. Magda.

Panek IreneuszOsadnictwo dzielnicy Maczki na przełomie XIX i XX wieku, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pankiewicz RafałFunkcja krajobrazowa gminy Tarnowskie Góry, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Pasik AnnaRola funkcji administracyjnej w wybranych miastach konurbacji górnośląskiej, promotor: dr M. Tkocz.

Patla BernadetaPrzemiany demograficzno-społeczne Dębicy w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Polek AgnieszkaRozwój sieci miast województwa śląskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Przewoźnik PatrycjaKształtowanie krajobrazu kulturowego w Chorzowie w latach 1934-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

Rutkowska KatarzynaInwestycje zagraniczne na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, promotor: dr M. Tkocz.

Sobczak BarbaraTransport kolejowy w Polsce w 2000 roku, promotor: dr M. Tkocz.

Sobera AngelikaPrzemiany demograficzno-społeczne miasta Zabrze w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Wilkosz AnnaWpływ globalizacji na gospodarkę światową, promotor: dr M. Tkocz.

Woźniak AndrzejPrzemiany społeczno-demograficzne Katowic w latach 1975-2000, promotor: dr K. Magda.

Zaborowski JakubTurystyka w Grecji, promotor: dr K. Magda.

Zajder MariuszRozwój turystyki Hiszpanii, promotor: dr K. Magda.

Zander GrzegorzRozwój terytorialny Dąbrowy Górniczej w latach 1916-2001, promotor: dr M. Lamparska-Wieland.

PRACE MAGISTERSKIE ZREALIZOWANE W KATEDRZE GEOGRAFII EKONOMICZNEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W LATACH 1980–2018
  WYKAZ OBEJMUJE PRACE ZREALIZOWANE NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH
(w trakcie aktualizacji)

201820172016201520142013201220112010
2009200820072006200520042003200220012000
1999
199819971996199519941993199219911990
198919881987198619851984198319821981
1980
19791978197719761975

Prace magisterskie w Katedrze Geografii Ekonomicznej - prezentacja dla studentów [pobierz]

 

2018

Cembrzyńska Klaudia  – Tereny mieszkaniowe w Będzinie, promotor: dr hab. A. Runge.

Dzidowska MartynaMarketing terytorialny Częstochowy, promotor: dr hab. A. Runge.

Fedorczuk JustynaTereny zielone w mieście Nysa, promotor: dr hab. A. Runge.

Modlińska AleksandraProcesy rewitalizacji i modernizacji w Wojkowicach, promotor: dr hab. A. Runge.

Myszkowska PaulinaMorfologia osadnictwa wsi Psary w powiecie lublinieckim, promotor: dr hab. A. Runge. 

2017

Cieślar AgnieszkaFormy działalności turystycznej w wybranych gminach pogranicza polsko-czeskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gąsiorek BarbaraInwestycje zagraniczne w miastach województwa śląskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kałka PiotrSpołeczno-gospodarcze uwarunkowania przemian obszarów wiejskich w gminie Wodzisław, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kruk KarolinaCzynniki sukcesu w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Morawica (woj. świętokrzyskie), promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kułaga JoannaMieszkalnictwo i rynek nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Schabowska SoniaAnaliza porównawcza procesów rewitalizacji przestrzeni miejskiej Gliwic i Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Soswa AleksandraRola funduszy unijnych w przemianach transportu miejskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wardziński DominikTereny i obiekty sportowe w Jaworznie, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2016

Sztyc Aleksandra Atrakcyjność turystyczna Gliwic i powiatu gliwickiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2015

Daszkowska Natalia Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Godoń Klaudia Przemiany morfologiczne katowickich dzielnic Janów-Nikiszowiec i Giszowiec, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Harazin Małgorzata Funkcja turystyczna jako podstawa rozwoju gminy Pszczyna, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kisła Joanna Struktura przestrzeni funkcjonalnej Częstochowy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Karweta Bartosz Dostępność transportu Jaworzna, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Koman Wojciech Suburbanizacja w Zabrzu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mucha Anna Specyfika SPA i Wellness jako element nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Nawrat Joanna Przemiany przestrzeni miejskiej Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Nowak Krystyna Przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Stokłosa Anna Zastosowanie Geograficznych Systemów Informatycznych w zagospodarowaniu przestrzennym, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Ścibut Krzysztof Przemiany morfologiczne centrum Katowic i ich społeczna percepcja, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Śliwka Joanna Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym uzdrowiska Ustroń, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Winkler Damian Współczesne przemiany przestrzeni miejskiej Jaworzna, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wolak Dominika Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Kielc, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Studia niestacjonarne

Przemysław Dziurowicz Auchan jako koncern międzynarodowy na przykładzie funkcjonowania hipermarketu w Sosnowcu, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kuballa Żaneta Przestrzenne zróżnicowanie poziomu bezrobocia w powiecie raciborskim w latach 2003–2013, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kubica Adrianna Uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej w Czeladzi, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kubin Katarzyna Procesy demograficzne miasta Mikołowa na tle miast i gmin ościennych w okresie 2004-2013, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Łodziana Bartosz Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości i wykroczeń w mieście Bielsko-Biała, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Mondry KrystynaZakłady fryzjerskie w Mysłowicach jako forma usług, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Mysior MagdalenaFunkcjonowanie zakładu przemysłowego na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Pustułka Anita Zagospodarowanie przestrzenne miasta i gminy Pilica, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Tomeczek SabinaMotywy wyboru geografii na maturze na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych z Zabrzu, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Wiśniewski Błażej Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Żyła Mariola Zagospodarowanie turystyczne gminy Ogrodzieniec, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

2014

Bednarski WojciechTereny pogórnicze i ich nowe funkcje – case study KWK „Katowice”, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Dragan Weronika Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Dyszy Marlena Koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego a strefa podmiejska na przykładzie gmin Bobrowniki i Ożarowice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Grobara Arkadiusz Struktura społeczna i przestrzenno-funkcjonalna wsi Chwostek, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Grzyb Katarzyna Oddziaływania w otoczeniu aglomeracji miejskiej na przykładzie Częstochowy i gminy Starcza, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Janocha Karina Funkcjonowanie targowiska miejskiego oraz giełdy samochodowej w Mysłowicach w 2013 roku, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Jochemczyk Tomasz Funkcja mieszkaniowa Wrocławia, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Knap Kamil Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej centrum Katowic w latach 1990-2013, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Korus Karolina Znaczenie górnictwa węgla kamiennego w rozwoju Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kubis Aleksandra Morfologia Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Lozyńska Anna Zagospodarowanie turystyczne obwodu żytomierskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Lubczyk Anna Rewitalizacja dzielnicy Szopienice w Katowicach, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łazaj Karolina Usługi handlowe w Bytomiu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łopian Adrianna Struktura przestrzenna ośrodków zdrowia i ich dostępność w Bytomiu, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łuczyńska Katarzyna Funkcja edukacyjna Bytomia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łysik Małgorzata Transport w Jaworznie, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Marczewska Olga Arcelormittal Poland jako największy producent stali w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Mróz MarekPrzestrzenne i funkcjonalne zróżnicowanie dworców kolejowych w konurbacji katowickiej, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

2013

Białek Katarzyna Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – geneza, działalność, perspektywy, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Bujalska Joanna Czynniki lokalizacji i funkcjonowania Technoparku w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Chlebek Marta Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Siemianowic Śląskich, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Filingier Arnold Współpraca transgraniczna w regionie śląskim, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Froehlich Łukasz Katowice Airport w infrastrukturze komunikacyjnej regionu śląskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jelonek Michał Infrastruktura sportowa i rekreacyjna dużych miast województwa śląskiego – Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gołąb Kinga Zmiany społeczno-gospodarcze w mieście Skoczów w XXI wieku, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kołodziejczyk Natalia Czynniki przemian przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych w skali lokalnej – przykład gminy Poczesna (woj. śląskie), promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kosińska Katarzyna Poziom i jakość życia mieszkańców Łazisk Górnych, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Latos Agata Warunki i jakość życia mieszkańców Radzionkowa, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łukasiewicz Przemysław Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Bytomia, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łukocz-Łuniewska Beata Wyludnienie się miast konurbacji górnośląskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Nowak Kamil Turystyka na Wyżynie Częstochowskiej, promotor: dr hab. F. Kłosowski.

Paliga Mateusz Świadomość warunków i jakość życia wśród mieszkańców Bytomia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Szołtys Agata Warunki życia ludności w Bytomiu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Szyja Katarzyna Bezpieczeństwo publiczne w Mysłowicach, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

2012

Ciosek Marcin – Tereny zielone w strukturze przestrzennej miasta Sosnowiec, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Dudek Krystian – Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie Czeladzi, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gołek Sebastian – Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jerka Anna – Współczesne czynniki rozwojowe miast transgranicznych na przykładzie Zgorzelca i Görlitz, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Kajsztula Anna – Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Strumień, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kokot Justyna – Zmiany obszarów przemysłowych w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w latach 2002-2010, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Pytlok Daria – Przestrzenne zróżnicowanie cen nieruchomości gruntowych w miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Rybacka Barbara – Jakość życia mieszkańców Jaworzna, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sagan Radosław – Tożsamość śląska dzielnic Katowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sitko Przemysław – Rozwój transportu intermodalnego w województwie śląskim w latach 2006-2010, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Skowrońska Agnieszka – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Mysłowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sofiński Łukasz – Zagospodarowanie przestrzeni gminy Radłów, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Warzecha Grzegorz – Funkcje metropolitalne Katowic w XXI wieku, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

2011

Bucior MarzenaPrzestrzenno-geograficzne aspekty rynku nieruchomości w Tychach, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Bugaj Tomasz – Turystyka postindustrialna jako element dziedzictwa kulturowego Katowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Chmura Marcela – Walory krajoznawcze Beskidu Żywieckiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Damasiewicz Jagoda Struktura społeczna i przestrzenno-funkcjonalna wsi Wągrodno, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Dębrowski Mariusz – Aspekty rozwoju lokalnego Rzeszowa, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Fiedorowicz Mateusz – Warunki mieszkaniowe ludności Piekar Śląskich, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Firek Klaudia – Szlak architektury drewnianej w Małopolsce jako produkt turystyczny, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Gałązka Magdalena – Poziom i jakość życia mieszkańców Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Glibowska Ewelina – Osiedla zamknięte w przestrzeni miejskiej Katowic, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Goinda Katarzyna – Struktura społeczna i przestrzenno-funkcjonalna wsi Lisowice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Hajduk Agnieszka – Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miasta Gliwice, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Heder Arkadiusz – Rola górnictwa węgla kamiennego w rozwoju Bierunia i Lędzin, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Hendzel Artur – Przedwojenne osiedla mieszkaniowe w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jachymczyk Anna – Rozwój lokalny miasta i gminy Siewierz, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Olberek Monika – Rozwój i struktura przestrzenna działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Patałuch Ewelina – Geograficzno-przestrzenne elementy rynku nieruchomości w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Solecki MarcinRola współpracy transgranicznej w przemianach społeczno-gospodarczych regionu, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Stachoń Magdalena Atrakcyjność turystyczna wybranych wysp Morza Śródziemnego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Węgrzyn Bartłomiej Zróżnicowanie wyznaniowe mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2010

Bania SylwiaRewitalizacja terenów poprzemysłowych w mieście Ruda Śląska, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Bury AnnaPrzestrzenno-funkcjonalne zmiany zagospodarowania gminy Zawoja, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Czerw Szymon Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w Chorzowie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Dziębor Zygmunt Rozwój transportu kolejowego w województwie śląskim na tle Polski, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Gałązka Wioletta Zmiany w strukturze zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie wybranych kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Głąb MagdalenaPercepcja i waloryzacja przestrzeni Tarnowskich Gór w świadomości mieszkańców, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Górak Monika Poziom i jakość życia mieszkańców Mysłowic, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Grzesik Szymon Dziedzictwo postindustrialne Łodzi, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Janosz Anna Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta Czechowice-Dziedzice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kajzar Marcin Zmiany przestrzenno-funkcjonalne wsi Simoradz, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Korczak Magdalena Urbanizacja w otoczeniu dużego miasta na przykładzie Krakowa, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kosowska Joanna Atrakcyjność turystyczna Ziemi Krzeszowickiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Lukas Agata Nowe budownictwo mieszkaniowe jako element zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Majchrowski Krzysztof Rynek pracy w powiecie będzińskim w latach 1991-2008, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Mandal Alan Struktura funkcjonalno-przestrzenna dzielnic Katowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Materna-Pietranek Agnieszka – Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnic Rudy Śląskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mrzyk Krzysztof Rozwój przemysłu wysokich technologii w Polsce po roku 1989, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Myszor Justyna Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta Stary Sącz, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Pałka Grzegorz Republika Dominikańska jako światowy kierunek ruchu turystycznego, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Pawlik KatarzynaPrzestrzenno-funkcjonalne zróżnicowanie urbanizacji w województwie świętokrzyskim – studium przypadków, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Petryszyn MagdalenaPoziom i jakość życia mieszkańców Bytomia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Spórna TomaszModele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Sroka Magdalena Struktura przestrzenna Tarnowskich Gór, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Szczepanik Wioletta Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Szeremeta Maciej Przestrzenne zróżnicowanie sieci internetowej w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Trelińska Magdalena Rozwój gospodarczy zaplecza Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wieczorek Robert Sieć drogowa województwa śląskiego na tle kraju, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wons KatarzynaStruktura przestrzenno-funkcjonalna powiatu lublinieckiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Zielonka Marcel Inwestycje drogowe w województwie śląskim, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Studia niestacjonarne

Augustowska Mariola – Procesy urbanizacyjne w północno-wschodnim obrzeżu konurbacji katowickiej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wojciechowska Monika – Dochody własne w budżetach miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w 2008 roku, promotor: dr E. Duś.

2009

Adamek JakubProcesy suburbanizacji w konurbacji górnośląskiej oraz w jej otoczeniu (na przykładzie gminy Psary), promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Budzowski ŁukaszPrzemysł piwowarski na obszarze województwa śląskiego w latach 1991-2008, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Chełczyński SebastianRozwój i funkcjonowanie portów lotniczych w Polsce na przykładzie lotnisk Katowice-Pyrzowice i Kraków-Balice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Feliksik Wioletta Rola wyższych uczelni w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym Sosnowca, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Godlewska MagdalenaPrzestrzeń społeczna małego miasta: elementy tożsamości i świadomości Sławkowa, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Hrynasz MagdalenaUsługi medyczne w Zabrzu, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Jędrzejczok Robert Transport pasażerski i towarowy w Gliwicach, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kąsek AgataWarunki mieszkaniowe w strefie podmiejskiej konurbacji rybnickiej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kempa Anna Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego trójgranicza czesko-polsko-słowackiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kierakowicz Anna Perspektywy rozwoju uzdrowisk w Polsce, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Kuska Maria Przemiany przestrzenno-funkcjonalne wsi Babice, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Kwartnik Krzysztof Problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie Gliwic i Zabrza, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łuczak KamilaRomowie w przestrzeni geograficzno-społecznej wybranych miast województwa śląskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łukawski RafałZmiany przestrzenno-funkcjonalne w Radzionkowie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mały AnnaPoziom i jakość życia mieszkańców Katowic, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Niedośpiał Marek – Migracje zarobkowe Polaków do Szkocji po 1989 roku, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Powałka Anna – Komunikacja trolejbusowa w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Rechłowicz Marcin Rola tramwajów i trolejbusów w systemie transportowym Lwowa, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Romanowski Marcin Scenariusz kulturowego szlaku turystycznego w Beskidzie Żywieckim, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sowulewska Anna Wpływ Sanktuarium Jasnogórskiego na rozwój przestrzenny i gospodarczy miasta Częstochowa, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Spick Klaudia Walory rekreacyjne Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Tobiasz Ilona Struktura przestrzenno-funkcjonalna Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Tyczyńska Karolina Zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne Świdnicy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Tytko Ilona Promocja gospodarcza Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wawrzynek Ewelina – Lokalny rynek pracy tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego na przykładzie Rudy Śląskiej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wojdyła Szymon – Wpływ ruchów niepodległościowych w okresie międzywojennym na zmiany granic państwowych, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Wolny Aleksandra – Tożsamość regionalna Górnoślązaków, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Ziemciak Anna – Atrakcyjność turystyczna Wybrzeża Słowińskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Ziółkowski TomaszAutoryzowani dealerzy samochodów w Polsce, promotor: prof. dr hab. M. Tkocz.

Studia niestacjonarne

 Konwalijka-Sosnowska BeataPrzestrzenna dostępność miejskiego systemu komunikacyjnego Bielska-Białej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łopuszyńska SoniaTurystyka w powiecie pszczyńskim – szanse i zagrożenia rozwojowe, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Michalik TomaszGórnictwo węglowe we wschodniej części konurbacji katowickiej na przykładzie KWK Mysłowice, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Sutner KatarzynaTurystyka w powiecie raciborskim, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2008

Chmiest HalinaFunkcja kulturalna Katowic w okresie transformacji kulturalnej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Socha JoannaWalory przyrodnicze i kulturowe Żywieckiego parku Krajobrazowego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kinga KozakRola walorów krajoznawczych w rozwoju turystyki na Wyżynie Krajowsko-Częstochowskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

  

2007

Bistulas EleniLudność grecka na Dolnym Śląsku, promotor: prof. J. Runge.

Fortuna AlicjaGeograficzno-przestrzenne zróżnicowanie postaw i zachowań prokreacyjnych wśród mieszkańców wybranych miast Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Goncerz Pawełprzemiany demograficzno-społeczne ludności miast Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Kałuża ŁukaszZróżnicowanie społeczne ludności w Rybniku na przykładzie wybranych elementów miastach, promotor: prof. J. Runge.

Kurpanik MonikaŚwiadomość i tożsamość regionalna mieszkańców Rybnika, promotor: prof. J. Runge.

Piątek MartaWpływ Huty Katowice na procesy urbanizacyjne Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Russo SylwiaAtrakcyjność miasta w opinii mieszkańców wybranych ośrodków miejskich, promotor: prof. J. Runge.

Sajnaj AleksandraWarunki i jakość życia mieszkańców Gliwic, promotor: prof. J. Runge.

Warcholik AnnaZróżnicowanie przestrzenne a poziom i warunki życia mieszkańców Bytomia na przykładzie dzielnic Bobrka i Suchej Góry, promotor: prof. J. Runge.

Wtorek MarcinSieć komunikacyjna w Zagłębiu Dąbrowskim, promotor: prof. J. Runge.

Żochowska CelinaUsługi medyczne w powiecie kamiennogórskim, promotor: prof. J. Runge.

Piątek DominikaRekreacyjna funkcja przysiółków Powiatu Żywieckiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kozubska IzabelaPrzemiany funkcjonalno-przestrzenne Chorzowa w okresie powojennym, prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kolb EwelinaWalory przyrodniczo-kulturowe Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia, prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kuna JustynaModernizacja infrastruktury turystycznej Podhala w okresie transformacji, prof. A. Szajnowska-Wysocka.

  

2006

Agnieszka BoczkowskaOśrodki turystyki kulturalnej w województwie śląskim, promotor: prof. J. Tkocz.

Monika FigielWalory turystyczne powiatu nowosądeckiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Agnieszka GwiżdżAtrakcje turystyczne Babiogórskiego Parku Narodowego w opinii turystów, promotor: prof. J. Tkocz.

Edyta JarnoZagospodarowanie turystyczne Szlaku Orlich Gniazd, promotor: prof. J. Tkocz.

Katarzyna PęczekFunkcja turystyczna Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wilanowie, promotor: prof. J. Tkocz.

Alicja KrupaUkład przestrzenny i funkcjonalny wsi Pierściec, promotor: dr hab. M. Tkocz.

Rafał PołednikTransport w powiecie cieszyńskim, promotor: prof. J. Runge.

Karolina SzlachtaWalory krajoznawcze Gliwic i powiatu gliwickiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Michał WideraInfrastruktura społeczna gminy Pawonków, promotor: prof. J. Tkocz.

Marcin WypychSchroniska turystyczne Beskidu Śląskiego, promotor: dr hab. M. Tkocz.

2005

Beata BednarzJednostki morfologiczno-funkcjonalne zachodniej części ulicy Gliwickiej w Katowicach w 1997 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Agnieszka Bień – Ośrodki centralne w Polsce, promotor: prof. J. Tkocz.

Barbara BryjaPowiązania przestrzenno-produkcyjne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK „Rozbark” w Bytomiu, promotor: prof. S. Dziadek.

Eliza DorighiWalory turystyczne powiatu cieszyńskiego, promotor: dr E. Duś.

Dawid HetnalRozwój osadnictwa wsi Koszarawa na tle warunków naturalnych, promotor: prof. J. Tkocz.

Krystian KaznowskiAtrakcyjność turystyczna gminy Zawoja, promotor: dr E. Duś.

Monika MachajskaKalwaria Zebrzydowska jako ośrodek turystyki religijnej, promotor: dr E. Duś.

Małgorzata MarańdaAtrakcyjność turystyczna Jeleniej Góry, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Ewelina MigasUsługi w gminie Bolesław, promotor: dr E. Duś.

Agnieszka MildnerInfrastruktura kulturalna i rekreacyjna Sosnowca, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Martyna NowakRozwój terytorialny Jaworzna, promotor: prof. J. Tkocz.

Krzysztof OdojWalory kulturowe Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Zabrza, promotor: prof. J. Tkocz.

Marcin PastuszkaRola wyspecjalizowanych funkcji turystyczno-uzdrowiskowych w województwie śląskim na przykładzie Pszczyny i Goczałkowic-Zdroju, prof. J. Runge.

Danuta PiechaWojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jako miejsce rekreacji wypoczynku dla mieszkańców GOP, promotor: prof. S. Dziadek.

Barbara SobczakAtrakcyjność turystyczna Szklarskiej Poręby, promotor: prof. B. Kostrubiec.

2004

Urszula BiałekStruktura użytkowania ziemi wsi i miast województwa jeleniogórskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Aneta BułkowskaOsadnictwo wiejskie Podlasia, promotor: dr E. Duś.

Dorota DuśAtrakcyjność turystyczna gminy Janów, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Anna FijałFunkcje miejskie Dębicy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Izabella FiziaCharakterystyka gospodarki rolnej w obszarze wysoko zurbanizowanym – na przykładzie gminy Mszana, promotor: prof. J. Runge.

Daniel FlakaZmiany w strukturze użytkowania ziemi na terenie gmin wiejskich Beskidu Małego, promotor: prof. J. Runge.

Eliza GawińskaBezrobocie jako zjawisko społeczne na przykładzie powiatu myszkowskiego, promotor: prof. J. Runge.

Agnieszka JarnutowskaStruktura przestrzenna Łabęd dzielnicy Gliwic, promotor: prof. J. Runge.

Roman KardaśTrwałe elementy terenowe utrudniające reorganizację przestrzenną gmin w Polsce w 1988 roku, promotor: dr E. Duś.

Justyna KawiorskaFinanse i ubezpieczenia geograficzno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania w konurbacji katowickiej, promotor: prof. J. Runge.

Dorota KłodowskaTypy struktur ludności Polski według płci i wieku na przykładzie wybranych miast, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Izabela KowalaczykZmiany struktury własnościowo-rodzajowej w użytkowaniu ziemi na podstawie wybranych obszarów ROW, promotor: prof. J. Runge.

Dariusz KrawczykNowe determinanty rozwoju miasta na przykładzie Sosnowca, promotor: prof. J. Runge.

Grzegorz KropiwnickiAtrakcyjność turystyczna Polskiego Spisza, promotor: dr E. Duś.

Agnieszka KuśFunkcje miejskie Czeladzi, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Marcin KuzkaFunkcjonowanie polskich uzdrowisk w kontekście zmian ustrojowych, promotor: prof. J. Runge.

Danuta MalinkiewiczUsługi w gminie Mucharz na tle przemian funkcjonalno-przestrzennych, promotor: dr E. Duś.

Aleksandra MichtaZmiany struktury użytkowania ziemi w północnej części obrzeży konurbacji katowickiej na przykładzie gminy Bobrowniki, promotor: prof. J. Runge.

Renata MierzwaLudność miasta i gminy Buska-Zdroju w latach 1990-1995, promotor: prof. J. Tkocz.

Joanna MuzykAtrakcyjność turystyczna Krakowa, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Justyna NachmanStruktura zawodowa ludności wsi Bąkowa Góra, promotor: prof. J. Tkocz.

Jadwiga MyszkowskaZnaczenie społeczno i kulturalne Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, promotor: dr E. Duś.

Ewa NowickaWykorzystanie walorów turystycznych miasta i gminy Szczytna, promotor: dr E. Duś.

Rafał PankiewiczPrzeobrażenia przestrzenne i społeczne gminy Tarnowskie Góry po II wojnie światowej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Agnieszka PodkowaFunkcje Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Agnieszka PolekRuch pielgrzymkowy na Jasną Górę, promotor: prof. B. Kostrubiec.

Agnieszka RobaczyńskaStruktura przestrzenno-funkcjonalna Zamościa, promotor: prof. J. Runge.

Krystyna SzyłoWybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego starych ośrodków przemysłowych na przykładzie Gliwic, promotor: prof. J. Runge.

Marcin WandzelStruktura użytkowania ziemi w wybranych obszarach Beskidu Żywieckiego, promotor: prof. J. Runge.

Anna WiechaPlany zagospodarowania a ich realizacja na obszarze powiatu kluczborskiego, promotor: prof. J. Runge.

Marek WiśniewskiNowe determinanty rozwoju miast na przykładzie Czeladzi i Sosnowca, promotor: prof. J. Runge.

Jakub ZaborowskiZagospodarowanie przestrzenne i jego wpływy na rozwój turystyki we powiecie pszczyńskim, promotor: prof. J. Runge.

Grzegorz ZanderStruktura przestrzenna Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Mariusz ZajderZagospodarowanie turystyczne przygranicznych gmin Śląska Cieszyńskiego, promotor: prof. J. Runge.

2003

Marta BotteProblemy społeczne w świadomości mieszkańców na przykładzie Zabrza-Mikulczyc, promotor: prof. J. Runge.

Beata BrzozaJednostki morfologiczno-funkcjonalne terenów w Strzemieszycach Małych w 2002 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Barbara DudaWstępna waloryzacja topoklimatyczna woj. katowickiego dla celów fizjograficznych, promotor: dr hab. E. Racinowski.

Agnieszka GargasUżytkowanie ziemi wsi i miast woj. wrocławskiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Iwona JarońPotencjał ludnościowy Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Marcin JaglarzEstetyka krajobrazu wzdłuż trasy kolejowej: Zabrze dworzec PKP – Zabrze zachodnia granica miasta, promotor: prof. J. Tkocz.

Artur JarońAktywność gospodarcza wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku Katowice-Dąbrowa Górnicza-Czeladź, promotor: prof. J. Tkocz.

Beata JaworskaTendencje przemian demograficzno-społecznych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, promotor: prof. J. Runge.

Katarzyna Płoszek (Chyćko) – Hipermarkety w przestrzeni gospodarczej Katowic, promotor: prof. J. Runge.

Aneta KasprzykPrzemiany demograficzne miasta Olkusz i wsi gminy Olkusz w latach 1980-2001, promotor: prof. J. Tkocz.

Marta KobzdaAnaliza funkcjonalna Mysłowic, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Barbara ŁawrówRekreacja we wsi Kroczyce, promotor: prof. J. Tkocz.

Magdalena MadejskaWalory i zagospodarowanie turystyczne Beskidu Wyspowego, promotor: prof. J. Tkocz.

Krzysztof MazurkiewiczUwarunkowania migracji ludności wsi Piasek, promotor: prof. J. Tkocz.

Sebastian MagieraRozmieszczenie infrastruktury transportu drogowego, a jej wykorzystanie na przykładzie Tychów, promotor: prof. J. Tkocz.

Małgorzata MalągPrzemiany demograficzne miasta Zabrza w latach 1980-2001, promotor: prof. J. Tkocz.

Małgorzata MilewskaFunkcja kulturalna Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Iwona NosalCzynniki wpływające na współczynnik płodności kobiet w Bojkowie, promotor: prof. J. Tkocz.

Małgorzata PatykPrzyrodnicze i kulturowe walory turystyczne powiatu kluczborskiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Kamila SarotaWpływ przemysłu na środowisko i przemiany ludnościowe w Olkuszu, promotor: prof. J. Tkocz.

Anna SkwaraMorfogeneza Maczek od powstania w XVIII wieku do czasów współczesnych, promotor: prof. J. Tkocz.

Carmen SoluchPrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne Siemianowic Śląskich, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Anna StasinaRozmieszczenie wsi zurbanizowanych w Polsce, promotor: prof. J. Tkocz.

Joanna StolarczykUnionizacja regionu śląskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Alina TraczykPrzemiany demograficzne miasta Gliwice w latach 1980-2001, promotor: prof. J. Tkocz.

Tomasz UroczyńskiSpołeczno-geograficzne problemy rozwoju diecezji sosnowieckiej, promotor: prof. E. Janowicz.

Elżbieta WalczakJednostki morfologiczno-funkcjonalne wsi Zawada w roku 2002, promotor: prof. J. Tkocz.

Marzena WidzykAktywizacja miasta bliźniaczego Bielska-Białej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sonia WieszczekPłodność kobiet na przykładzie zespołu wsi Miedźna i Grzawa, promotor: prof. J. Tkocz.

Edyta WitkowskaStruktura użytkowania gruntów wsi i miast woj. warszawskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Barbara WojnachRestrukturyzacja kopalń węgla kamiennego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Małgorzata WojtasWpływ restrukturyzacji przemysłu na stan środowiska w wybranych zakładach Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Agata WojtońMorfogeneza Szczakowej od XIII wieku do czasów współczesnych, promotor: prof. J. Tkocz.

Agnieszka WłochowiczSpołeczno-ekonomiczne czynniki kształtujące płodność kobiet na przykładzie wsi Kotulin, promotor: prof. J. Tkocz.

Ryszard WolnyPercepcja estetyki wizualnej krajobrazu wokół torowiska na trasie Zabrze-Ruda Śląska, promotor: prof. J. Tkocz.

Daniel WronaZmiany piramidy wieku ludności rejonu meldunkowego Katowice-Szopienice wg dzielnic w latach 1992-2002, promotor: prof. J. Tkocz.

Dorota WronaZagospodarowanie przestrzenne miasta średniej wielkości na przykładzie Olkusza, promotor: prof. J. Tkocz.

Ewelina WoźniakStruktura gruntów wsi i miast woj. poznańskiego w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Elwira ZającStruktura ludności czynnej zawodowo miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego w latach 1998-2000, promotor: prof. J. Tkocz.

2002

Androsz DorotaPrzemiany demograficzne i strukturalne gminy Gorzyce w latach 1975-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Bednarski GrzegorzProcesy demograficzna w latach 1989-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Bilek KatarzynaOcena walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Pszczyńskiej, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Bubak MarcinKrajobraz kulturowy Ziemi Oświęcimskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Cieplińska JoannaWpływ człowieka i podmiotów gospodarczych na środowisko na przykładzie miasta Będzina, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Cwanek EdytaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności gminy Mszana w latach 1975-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Dereń AndrzejDostępność komunikacyjna ośrodków osadniczych na obszarze Parku Krajobrazowego „Góry Opawski”, promotor: prof. S. Dziadek.

Fras EwelinaMożliwości rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta na przykładzie Głogówka, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Gołąbek AnnaRozwój społeczno-ekonomiczny miasta Gliwice w latach 1980-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Grabe SylwiaOsadnictwo Siewierza, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Gradek KatarzynaProcesy urbanizacji demograficznej w gminach woj. katowickiego w latach 1989-1997, promotor: dr M. Tkocz.

Greń PatrycjaOsadnictwo Wisły oraz jej walory turystyczno-rekreacyjne, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Hrymak Grzegorz – Rozwój handlu i usług w Lubaczowie w latach 1989-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Hycza DanutaCharakterystyka Mikołowa na przełomie XX i XXi wieku, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Jagoda IwonaPrzemiany demograficzne w dobie transformacji gospodarki na przykładzie Rudy Śląskiej, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Jarguz AnnaZmiany strukturalno-przestrzenne miasta i gminy Trzebinia po II wojnie światowej, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kałuża BeataOblicze społeczno-ekonomiczne Lublińca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Kania AgnieszkaPrzemiany rynku pracy w powiecie ostrowieckim w latach 1988-2000, promotor: prof. J. Runge.

Kośmider MonikaOcena zagospodarowania turystycznego Ojcowskiego Parku narodowego i otoczenia, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kozak JoannaRozwój handlu i usług w Kaletach w latach 1989-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kozioł KrzysztofZmiany antropogeniczne środowiska geograficznego Siemianowic Śląskich, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Krawczyk MartaPrzemiany demograficzne gminy Dąbrowa Zielona w latach 1975-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Kulpa SylwiaGiełda samochodowa w Mysłowicach jako ośrodek handlowo-usługowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Leszczyński RobertOsadnictwo Oświęcimia, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Łoboda AgnieszkaWalory turystyczne Regionu Świętokrzyskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Łubkowska EwaRola funkcji edukacyjnej w Chorzowie, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Mandrysz IzabelaRola Poczty Polskiej w integracji regionu na przykładzie RUP w Rybniku, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Marondel JolantaWpływ restrukturyzacji przemysłu około górniczego na miasta na przykładzie Tarnowskich Gór, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Marzec KatarzynaRozwój handlu i usług w Sławkowie w latach 1989-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Mazur JoannaPrzemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich na przykładzie gminy Panki, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Misiak AgnieszkaOsadnictwo Sosnowca, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Pankiewicz RafałWalory krajoznawczo-turystyczne ziemi tarnogórskiej, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Peret JoannaPolonia austriacka w Wiedniu, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Sala AgnieszkaPrzemiany demograficzne ludności w krajach Maghrebu w latach 1960-1990, promotor: prof. J. Runge.

Sosna AgnieszkaPrzemiany struktury funkcjonalnej w obszarach wiejskich na przykładzie gminy Gorzyce, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Śniatła AlinaRestrukturyzacja górnictwa w Rybnickiej Spółce Węglowej na przykładzie kopalni Rydułtowy, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Recmanik BartoszStruktura przestrzenna strefy podmiejskiej Bielsko-Białej, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Rogóż AnetaPrzemiany zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa po 1980 roku, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Rudzki DariuszAtrakcyjność turystyczna gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, ich wpływ na rozwój wypoczynku i krajoznawstwa, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Rybak BogusławRola transportu zbiorowego w organizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie Bytomia, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Smoleńska MartaGeograficzne aspekty działalności biur turystycznych w Częstochowie, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Sochacka AnetaPrzemiany społeczno-ekonomiczne turystycznych obszarów chronionych na przykładzie gminy Ujsoły (Żywiecki Park Krajobrazowy), promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Stec AnnaDostępność komunikacyjna Beskidu Żywieckiego, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Szczurowska PatrycjaSfera usług na przykładzie miasta Mysłowice, promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge.

Szotek AleksandraPrzestrzeń miasta Olkusza w świadomości jego mieszkańców, promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge.

Szweda MonikaJastrzębie Zdrój jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. dr hab. A. Szajnowska-Wysocka.

Trojan BarbaraFunkcje i zasięg oddziaływania małych miast na przykładzie Strumienia, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Wolnik KatarzynaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności Rydułtów po roku 1980, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Wowra MagdalenaRozwój handlu i usług w mieście Czerwionka-Leszczyny w latach 1990-2000, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Żurek PrzemysławMożliwości rozwoju turystyki w powiecie ząbkowickim, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

2001

Bokota JoannaMysłowice jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Bromer DanutaRozwój usług i ludności w Lublińcu w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Byra PiotrRozwój handlu i usług w Zamościu w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Danielik SylwiaCzynniki kształtujące płodność kobiet w Gliwicach, promotor: prof. J. Tkocz.

Darulewska TinaRozwój przestrzenny i gospodarczy miasta Konina w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Domańska MonikaPepsiCo Trading jako koncern międzynarodowy w latach 1996-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Dopierała IzabellaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Dzwoniarek WiktorPowiązania produkcyjno-przestrzenne węzłów transportowych na przykładzie Tarnowskich Gór, promotor: prof. S. Dziadek.

Filipek LucynaUsługi w gminie Włodowice, promotor: prof. J. Tkocz.

Frisinghelli AgnieszkaRuch turystyczny jako wybrany element oddziaływań człowieka na środowisko geograficzne Karkonoskiego Parku Narodowego, promotor: prof. J. Runge.

Głowacka AnnaRestrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie w latach 1996-2000 na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowy szybów S.A. w Bytomiu, promotor: prof. J. Tkocz.

Gwóźdź DorotaStruktura płci i wieku miast woj. śląskiego liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Hara KrzysztofDąbrowa Górnicza – Strategia rozwoju, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Hanzel JoannaWpływ KWK Morcinek na przemiany demograficzne Ziemi Cieszyńskiej, promotor: prof. S. Dziadek.

Hofmann AnnaPrzestrzenna organizacja szkolnictwa podstawowego na wsi na przykładzie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, promotor: prof. J. Runge.

Jaworowska ViolettaBolesławiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Kciuk EdytaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta Myszków w latach 1975-1999, promotor: prof. S. Dziadek.

Kornecka KatarzynaCzynniki kształtujące płodność kobiet w Bytomiu, promotor: prof. Jan Tkocz.

Korzeniewska MagdalenaBiura turystyczne w Polsce i ocena ich funkcjonowania po 1990 roku. Przykład woj. opolskiego, promotor: prof. J. Runge.

Kostorz MonikaRuda Śląska jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Kowalska AgnieszkaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta w latach 1978-1999 na przykładzie Mysłowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Kreks MartaWpływ huty Cedler na środowisko przyrodnicze Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Kusińska IwonaOsiedle „A” w Tychach jako przykład dzielnicy miejskiej, promotor: prof. J. Tkocz.

Miarka MonikaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta Jastrzębia Zdroju w latach 1975-1999, promotor: prof. S. Dziadek.

Maszczyk CecyliaPowiązania strukturalno-przestrzenne na przykładzie KWK Szczygłowice, promotor: prof. S. Dziadek.

Mazgaj MonikaPrzemiany demograficzne w powiecie żywieckim w latach 1990-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Morel JolantaStruktura ekonomiczna ludności wsi Hucisko w gminie Włodowice, promotor: prof. J. Tkocz.

Odoj KrzysztofWalory kulturowe: Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Zabrza, promotor: prof. J. Tkocz.

Pawlik EwaSzkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe w Rudzie Śląskiej, promotor: prof. J. Runge.

Pawlik DamianAndrychów jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Polak EwelinaRacibórz jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Rus IrenaRozwój handlu i usług w Żywcu w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Rybałtowski MarcinWalory turystyczne i uzdrowiskowe gminy Kudowa Zdrój, promotor: prof. S. Dziadek.

Samborska DagmaraWalory kulturowe: Gliwic, Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, promotor: prof. J. Tkocz.

Sitarz KatarzynaDostępność turystyczna o komunikacyjna Gór Świętokrzyskich, promotor: prof. S. Dziadek.

Skalska BożenaMigracja ludności miast woj. śląskiego liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Sochan KatarzynaPrzemiany społeczno-ekonomiczne woj. zamojskiego w latach 1975-1998, promotor: prof. J. Runge.

Sówka DorotaStruktura przestrzenna obszaru śródmiejskiego na przykładzie Częstochowy, promotor: prof. J. Runge.

Trepka KarinaRozwój społeczno-gospodarczy Mysłowic w latach 1980-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Woś AnnaPrzemiany gospodarcze i demograficzne Głubczyc po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Zając AdamJeleśnia jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Zamłynny AgnieszkaPrzemiany demograficzne i strukturalne ludności miasta Czeladzi w latach 1975-1999, promotor: prof. S. Dziadek.

Ziarnowska MonikaOsiedla „O’ i „N” w Tychach jako przykład dzielnicy miejskiej, promotor: prof. J. Tkocz.

Zieleźnik WiesławaOddziaływanie przejścia granicznego w Cieszynie na powiązania przestrzenne gmin granicznych, promotor: prof. S. Dziadek.

Ziora KrzysztofRozmieszczenie przestrzenne oraz funkcjonowanie infrastruktury technicznej transportu miasta Bytom, promotor: prof. S. Dziadek.

Zybert ZbigniewRuch naturalny ludności w Częstochowie, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Żuławińska TeresaRozmieszczenie przestrzenne infrastruktury transportu i perspektywy jej rozwoju na przykładzie miasta Chrzanowa, promotor: prof. S. Dziadek.

2000

Bębenek JoannaPrzemiany społeczno-gospodarcze przygranicznej gminy Głuchołazy w okresie transformacji, promotor: dr M. Tkocz.

Bryja AgnieszkaZakopane jako ośrodek turystyczno-krajobrazowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Chudy GrzegorzInfrastruktura techniczna miasta Zabrza, promotor: dr hab. J. Runge.

Figura JoannaWpływ infrastruktury technicznej transportu pasażerskiego na proces integracji przestrzeni miast GOP-u, promotor: prof. S. Dziadek.

Ferfecka ElżbietaMonografia zakładu przemysłowego – Skoczowska Fabryka kapeluszy „Polkap”, promotor: dr. M. Tkocz.

Garbacz IreneuszStruktura przestrzenno-funkcjonalna Katowic, promotor: prof. J. Runge.

Gibas AlinaBezrobocie w woj. bielskim w latach 1994-1998, promotor: dr M. Tkocz.

Jahn PiotrPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości na przykładzie Kędzierzyna-Koźla w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Kandora MałgorzataInfrastruktura oświaty w Wodzisławiu Śląskim, promotor: prof. J. Runge.

Kościółek GrzegorzUrbanizacja przestrzenna w strefie podmiejskiej Krakowa na przykładzie wsi Gorzków, promotor: prof. J. Tkocz.

Kozłowska AnnaZjawisko kontrurbanizacji na przykładzie miasta Chorzowa, promotor: prof. J. Runge.

Kryczek AlicjaJednostki morfologiczno-funkcjonalne osiedla Środula w Sosnowcu w 1999 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Kubicka HannaProcesy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne kopalni KWK „Centrum-Szombierki” w Bytomiu, promotor: dr M. Tkocz.

Libiszewska RenataJastrzębie Zdrój jako ośrodek przemysłu górniczego, promotor: prof. S. Dziadek.

Małek MałgorzataZmiany w strukturze usług w centrum Rybnika w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku, promotor: dr Maria Tkocz.

Moszyński RyszardRozwój rafinerii „Trzebinia” S.A. i jej wpływ na otoczenie, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Pałka LucynaJednostki sąsiedzkie miasta Olkusz, promotor: prof. J. Tkocz.

Pisklak EwelinaInfrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej w Wodzisławiu Śląskim, promotor: prof. J. Runge.

Pindur BarbaraRynek pracy Gliwic, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Piwowarczyk AgnieszkaZasole jako jednostka sąsiedzka miasta Oświęcim, promotor: prof. J. Tkocz.

Rumińska KarolinaPrzemiany demograficzne w dzielnicy Sosnowca Zagórze w latach 1975-2000, promotor: prof. S. Dziadek oraz prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Sarna OlgaEwolucja wsi łańcuchowej na przykładzie Pietrzykowic w latach 1960-1996, promotor: prof. J. Tkocz.

Sikora-Bujak SylwiaPrzemiany społeczno-ekonomiczne Kielc, promotor: prof. J. Runge.

Skupnik AgataMonografia geograficzno-ekonomiczna wsi Godów, promotor: prof. J. Tkocz.

Stempniak MarceliPrzemysł węglowy w świadomości społecznej mieszkańców Zabrza, promotor: prof. J. Runge.

Strużyk GabrielaPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości na przykładzie Radomska w latach 1975-1997, promotor: prof. S. Dziadek.

Szczurowska MonikaUsługi centrum miasta Mysłowic w 1998 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Szmajduch MarzenaPrzemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta Chorzowa w latach 1980-96, promotor: dr M. Tkocz.

Szmurlo MonikaProblemy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne Huty Katowice, promotor: dr M. Tkocz.

Świątkowski DanielRozwój demograficzny Włocławka, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Tatara MartaPowiązania przestrzenne Opolszczyzny na podstawie działalności Zakładu telekomunikacji w Opolu, promotor: dr M. Tkocz.

Urbaniak DariuszKatowice jako węzeł komunikacyjny, promotor: prof. J. Runge.

Wędrzyk MarlenaRozwój hipermarketów na terenie dwóch miast o różnym szczeblu administracyjnym (Sosnowca i Czeladzi), promotor: dr M. Tkocz.

Widera KatarzynaRozwój terytorialny Katowic, promotor: prof. J. Tkocz.

Zabłocka KatarzynaPrzekształcenia własnościowe w woj. opolskim, promotor: dr M. Tkocz.

Ziółkowska UrszulaMonografia przejścia granicznego w Konradowie, promotor: dr Maria Tkocz.

Ziajka LilianaRozwój i przemiany przestrzenne miasta i gminy Libiąż, promotor: prof. S. Dziadek.

1999

Baron JoannaRozwój demograficzny Zabrza w latach 1976-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Białozorska JoannaOcena dostępności gminy Rajcza, promotor: prof. S. Dziadek.

Bieńczak BogdanCharakterystyka społeczno-ekonomiczna wsi Humniska, promotor: prof. S. Dziadek.

Bromer MarcinWpływ dojazdów do pracy na kształtowanie się zasięgów oddziaływania ośrodków miejskich na przykładzie Lublińca, promotor: prof. S. Dziadek.

Brożyna AndrzejRzeszów jako miasto regionalne, promotor: prof. J. Tkocz.

Brzóska KatarzynaJednostki morfologiczno-funkcjonalne wschodniej części ul. Gliwickiej w Katowicach w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Dziedzic IzabellaRozwój osadnictwa Wodzisławia Śl., promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Gajecka MonikaStruktura przestrzenno-funkcjonalna wsi Kroczyce, promotor: prof. J. Tkocz.

Gawor PiotrRola kolei w integracji przestrzeni woj. katowickiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Gąsiorowska ArletaPrzeobrażenia urbanizacyjne Dąbrowy Górniczej w wyniku lokalizacji Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice”, promotor: prof. J. Runge.

Gruda EwaWalory turystyczne Tarnowskich Gór, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Gumola GrażynaZebrzydowice jako węzeł kolejowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Gwóźdź DorotaStruktura płci i wieku ludności miast woj. śląskiego liczących powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Habrajska MariaUsługi w gminie Kłomnice w 1998 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Bożena HanakPrzewozy pasażerskie w komunikacji lotniczej Górnego Śląska na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice, promotor: prof. J. Tkocz.

Heller IwonaSzczyrk – ośrodku turystyki narciarskiej, promotor: prof. J. Tkocz.

Hofmann AnnaPrzestrzenna organizacja szkolnictwa podstawowego na wsi na przykładzie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, promotor: prof. J. Runge.

Hubczak AleksandraPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości na przykładzie Żywca po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Hubczak KatarzynaInfrastruktura turystyczna Żywca i obrzeża jeziora Żywieckiego, jej wykorzystanie, promotor: prof. S. Dziadek.

Ilnicki RobertPowiązania przestrzenno-produkcyjne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK Knurów w Knurowie, promotor: prof. S. Dziadek.

Jeziorowska MonikaRozwój telekomunikacji w woj. częstochowskim w latach 1987-1997, promotor: prof. J. Tkocz.

Jopek BarbaraDostępność turystyczna Beskidu Śląskiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Jucha MarcinPrzemiany demograficzne miasta średniej wielkości w latach 1975-1997 na przykładzie Będzina, promotor: prof. S. Dziadek.

Jureńczyk JoannaFunkcje administracyjne Piotrkowa Trybunalskiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kapica ElżbietaRadomsko jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Karnafal AgnieszkaWpływ KWK „Borynia” na środowisko geograficzne Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. S. Dziadek.

Kieres ArlettaOstrów Wielkopolski jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, Ocena dostępności gminy Rajcza, promotor: prof. S. Dziadek.

Kmiecik EugeniuszPowiązania produkcyjno-przestrzenne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK „Miechowice” w Bytomiu, promotor: prof. S. Dziadek.

Kosubek AnnaRozwój handlu i usług na terenie miasta Zabrza po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Knopp KatarzynaPrzemiany demograficzne w mieście Siemianowice Śl., w latach 1986-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Kontny EwaWpływ przemysłu na zmiany demograficzne i osadnicze gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, promotor: prof. S. Dziadek.

Kopaczewska EwelinaZmiany w użytkowaniu ziemi w latach 1965-1999 w otoczeniu KWK „Szczygłowice” w wyniku działalności kopalni węgla kamiennego, promotor: prof. J. Tkocz.

Kosubek AnnaRozwój handlu i usług na terenie miasta Zabrza po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Kotleba IrenaRozwój Śląskiej Dyrekcji Okręgowej kolei Państwowych w Katowicach, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kozieł BernadettaŻywiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Grażyna KrólStruktura użytkowania ziemi i miast woj. wałbrzyskiego w 1988 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Kubik-Lencesova AnetaWybrane cechy przemian demograficzno-społecznych Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem Bratysławy, promotor: prof. J. Runge.

Kulig MonikaOsadnictwo Mikołowa, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Latos IwonaRozwój przestrzenny i gospodarczy miasta Zabrze w latach 1989-2000, promotor: prof. S. Dziadek.

Machowski StefanWarzywnictwo rejonu raciborskiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Maroń KatarzynaRozwój handlu i usług na terenie miasta i gminy Łazy, promotor: prof. S. Dziadek.

Maxheimer EwaPrzemiany demograficzne miasta Bytom w latach 1986-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Maroń KatarzynaRozwój handlu i usług na terenie miasta i gminy Łazy, promotor: prof. S. Dziadek.

Nowosielska UrszulaRola i funkcje Huty Bankowej w rozwoju miasta Dąbrowy Górniczej, promotor: dr M. Tkocz.

Ogórek RafałGminy górnicze w regionie katowickim, promotor: dr M. Tkocz.

Ozga BeataUrbanizacja Gliwic, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Pacwa SylwiaInfrastruktura społeczna Mysłowic w okresie transformacji systemowej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Pająk IreneuszRozwój społeczno-ekonomiczny wybranych gmin południowo-zachodniej części woj. śląskiego, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Paluchowska MałgorzataRozwój ekonomiczny i struktura przestrzenna miasta Bytomia w latach 1985-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Rajfur AnnaUsługi w gminie Boronów, promotor: prof. Jan Tkocz.

Sabczyńska KatarzynaRozwój osadnictwa Zawiercie, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Sadowska KatarzynaUżytkowanie ziemi w mieście i gminie Łazy w 1996 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Sitek SławomirZróżnicowanie poziomu i jakości życia w dawnym woj. katowickim, promotor: prof. J. Tkocz.

Skalska BożenaMigracje ludności miast województwa liczącego powyżej 50 tysięcy mieszkańców (lata 1975-1998), promotor: prof. J. Runge.

Słabiak PatrycjaCzynniki kształtujące współczynnik płodności w Czechowicach-Dziedzicach, promotor: prof. J. Tkocz.

Smierna RadosławOddziaływanie społeczno-ekonomiczne Oświęcimia na obszary otaczające, promotor: dr hab. J. Runge.

Sobusik JustynaDynamika ludności w gminie miejsko-wiejskiej Łazy w latach 1997-1999, promotor: prof. J. Tkocz.

Solecki RafałPrzemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 roku, promotor: prof. S. Dziadek.

Sochan KatarzynaPrzemiany społeczno-ekonomiczne woj. zamojskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Sołecki RafałPrzemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po roku 1989, promotor: prof. S. Dziadek.

Śliwowska AnnaStruktura przestrzenna gminy Kodrąb, promotor: dr E. Duś.

Stanek WojciechRuchliwość ludności w gminie Wielgomłyny, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Stawarz ArkadiuszProblemy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne Elektrowni „Halemba” w Rudzie Śląskiej, promotor: dr Maria Tkocz.

Sznapka IwonaStruktura przestrzenna miasta Orzesze, promotor: dr M. Tkocz.

Szymańska KatarzynaFunkcje wielkich miast w sieci osadniczej woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Śnietka JanuszSpołeczno-ekonomiczne przemiany miasta przemysłowego po II wojnie światowej na przykładzie Tarnowskich Gór, promotor: prof. S. Dziadek.

Telega SebastianRozwój handlu i usług w Częstochowie w latach 1945-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Tkacz MarekProcesy urbanizacyjne w obszarach wiejskich (na przykładzie północno-zachodniej części byłego woj. częstochowskiego), promotor: prof. J. Tkocz.

Wyderka BarbaraRozwój gospodarczy Będzina i jego wpływ na strukturę zatrudnienia w latach 1987-1997, promotor: prof. S. Dziadek.

Zimnoch AleksandraRozwój handlu i usług w mieście Piekary Śląskie, promotor: prof. S. Dziadek.

Żak MarzenaRozwój i wykorzystanie transportu kolejowego w integracji przestrzeni ROW, promotor: prof. S. Dziadek.

1998

Bajon SylwesterRozmieszczenie infrastruktury transportu, jej wykorzystanie i rozwój na przykładzie miasta Radomska, promotor: prof. S. Dziadek.

Bednarczyk HalinaStruktury i procesy demograficzno-społeczne w obszarze pogranicza woj. częstochowskiego i opolskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Bezia AgnieszkaRozwój przemysłu górniczo-hutniczego i jego wpływ na środowisko Olkusza na przykładzie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, promotor: prof. S. Dziadek.

Bojanek BeataGmina Kroczyce jako miejscowość turystyczna w województwie częstochowskim, promotor: dr hab. J. Runge.

Buckiewicz LeokadiaGeneza i rozwój Halemby – dzielnicy Rudy Śląskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Ditffeld JoannaPrzestrzenne oddziaływanie Tarnowskich Gór na przykładzie analizy wybranych funkcji miast, promotor: dr M. Tkocz.

Dukić EwaPrzemiany funkcjonalne i przestrzenne Rudy Śląskiej w latach 1985-1996, promotor: dr M. Tkocz.

Dziedzic RenataMiasta o restytuowanych prawach miejskich w woj. katowickim, promotor: dr M. Tkocz.

Dziuba WojciechWalory krajoznawcze Przedborza i okolic, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Górecka GenowefaPrzemiany demograficzne i gospodarcze miasta Kietrz po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Hipler EwaPrzemiany społeczno-ekonomiczne Piekar Śląskich, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Hryciuk BarbaraJednostki morfologiczno-funkcjonalne osiedla Belojanisa na ul. Gliwickiej w Katowicach w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Jawor AnnaJednostki sąsiedzkie miasta Sosnowca, promotor: prof. J. Tkocz.

Kalinowska BogumiłaLokalne rynki pracy w obszarze pogranicza woj. częstochowskiego i opolskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Karnażycki ArkadiuszTypy miast woj. katowickiego wg funkcji dominujących w 1996 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Karpińska AnnaPułtusk jako ośrodek lokalny, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kempny IgorUwarunkowania rozwoju turystyki w Kazimierzu Dolnym, promotor: prof. S. Dziadek.

Knol AgnieszkaRozwój urbanistyczno-społeczny miasta Sosnowca, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kobiór KatarzynaKobiór – wczoraj-dziś-jutro, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kubica GrażynaPrzemiany ludnościowe i funkcjonalne Konurbacji Katowickiej w latach 1985-1996, promotor: dr M. Tkocz.

Kucia JoannaStruktura przestrzenno-funkcjonalna Bytomia, promotor: dr M. Tkocz.

Kyć KrystynaKędzierzyn-Koźle jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Kwaśniak AleksandraPrzemiany funkcjonalne i przestrzenne Świętochłowic, promotor: dr M. Tkocz.

Kwoka LarysaStruktura przestrzenna miasta Lędziny, promotor: dr M. Tkocz.

Lisiecka-Gzik KorneliaMonografia miasta Tychy, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Langrzyk WiolettaGmina Gorzyce – wczoraj-dziś-jutro, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Matoga JustynaAnaliza sieci i systemu miast, promotor: prof. J. Tkocz.

Morawiec DorotaCzynniki wpływające na współczynnik płodności kobiet w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. J. Tkocz.

Miciuk MariaUżytkowanie ziemi w miastach i wsiach woj. białopodlaskiego w 1988 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Michalska RenataProces restrukturyzacji i powiązania produkcyjno-przestrzenne Huty „Zawiercie”, promotor: dr M. Tkocz.

Michnej MarcinLokalne rynki pracy woj. bielskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Nadrowska JowitaZarys monografii Siemianowic Śląskich, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Noga AgataPrzemiany społeczno-przestrzenne wsi Juszczyna w województwie bielskim, promotor: dr M. Tkocz.

Nowak EwaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Olkusza, promotor: prof. S. Dziadek.

Nowak MartynaRozwój terytorialny Jaworzna, promotor: prof. J. Tkocz.

Nowara EwaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Olkusza, promotor: prof. S. Dziadek.

Nowicki GrzegorzRozwój terytorialny Mikołowa, promotor: prof. J. Tkocz.

Ochman MagdalenaMniejszość niemiecka a społeczność lokalna gminy Krzyżanowice (woj. katowickie), promotor: dr hab. J. Runge.

Ochocka EwaCzynniki kształtujące współczynnik płodności w Kędzierzynie-Koźlu w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Olszowska BarbaraStruktura funkcjonalna Mysłowic i jej zmiany w latach 1945-1995, promotor: dr hab. J. Runge.

Pietrasik MarzenaProblemy restrukturyzacji i powiązania przestrzenne „Huty Buczek” S.A. w Sosnowcu, promotor: dr Maria Tkocz.

Szaflik AgnieszkaMyszków jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Sowada AndrzejMigracje wewnętrzne i zewnętrzne ludności w latach 1976-1996, ich wpływ na zróżnicowanie społeczno-kulturalne mieszkańców Katowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Stefaniuk BożenaRozwój perspektywiczny Rudy Śląskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Szproch MarekCharakterystyka społeczno-gospodarcza Szymiszowa, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Szulczek AlferdŚwiętochłowice – wczoraj-dziś-jutro, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Szweda KatarzynaRozwój Rybnika jako ośrodka przemysłowego w latach 1975-1996, promotor: prof. S. Dziadek.

Walaszczyk TomaszRozmieszczenie ludności w Zabrzu w 1988 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Wąsik MonikaWpływ górnictwa węgla kamiennego na rozwój sieci osadniczej Katowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Wilk GabrielaZmiany środowiska geograficznego pod wpływem działalności człowieka na przykładzie Zabrza, promotor: prof. S. Dziadek.

Wilk IlonaJednostki morfologiczno-funkcjonalne centralnej części ul. Gliwickiej w Katowicach w 1997 r., promotor: prof. J. Tkocz.

Wira MariaWybrane zagadnienia wykorzystania ziemi w woj. katowickim na przykładzie Okręgu Chrzanowskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Witas MałgorzataPrzemiany demograficzne miasta Tarnowskie Góry w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Woźniak MarzenaWalory turystyczne ziemi tarnogórskiej, promotor: prof. A. Szajnowska-Wysocka.

Zawadziński MariuszWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Zębala JoannaUrbanizacja wsi w obrzeżu miejsko-wiejskim GOP (na przykładzie wsi Podlipie), promotor: prof. Jan Tkocz.

Żelasko BogdanFabryka podzespołów elektrotechnicznych „ELEKTROKARBON” w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Tarnowskich Gór, promotor: dr hab. J. Runge.

Żurek MartaRozmieszczenie infrastruktury transportu i jej rozwój na przykładzie m. Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Żurek JanuszWpływ przemysłu na przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

1997

Bartel TomaszStudium nad miastami powiatu śląskiego woj. krakowskiego w II połowie XVI wieku, promotor: prof. J. Tkocz.

Braksator BarbaraBytom jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Bednarczyk HalinaPrzemiany struktury funkcjonalnej średnich miast woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Biendziszewska-Czerw WiolettaFunkcje małych miast w sieci osadniczej woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Cierpiał WojciechZagospodarowanie przestrzeni, a warunki życia mieszkańców aglomeracji Częstochowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Czajka BogusławaProcesy i struktury demograficzno-społeczne Rybnika na tle innych miast ROW-u oraz woj. katowickiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Dobroń EwaGmina Gidle jako ośrodek ruchu pątniczego, promotor: dr M. Tkocz.

Frączek JoannaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. nowosądeckiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Felbinger GrażynaWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Gambuś DanutaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. krośnieńskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Gierczycka BarbaraPiekary Śląskie jako ośrodek turystyki religijnej, promotor: prof. S. Dziadek.

Godlewska WiolettaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. legnickiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Goryl GabrielaStruktura użytkowania gruntów wsi i miast woj. katowickiego w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Górecka EmiliaRozwój funkcji turystycznych Ustronia a zmiany przestrzennego zagospodarowania, promotor: prof. S. Dziadek.

Gwożdzik AndrzejSosnowiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Janoszka BożenaStruktura ludności w jednostkach spisowych Lublińca w latach 1978-1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Jeż AleksandraGeografia migracji turystycznych w Polsce w latach 1985-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Kąkol BożenaRozwój demograficzny a struktura funkcjonalna miast woj. bielskiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Kępska OlaUżytkowanie ziemi wsi i miast woj. częstochowskiego w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Kiełbas MariaZagospodarowanie turystyczne gminy Jeleśnia na tle woj. bielskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Kierpiec MagdalenaStruktura przestrzenno-funkcjonalna lokalnego układu osadniczego na przykładzie miasta Kęty i miejscowości sąsiednich, promotor: dr hab. J. Runge.

Klamra ViolettaRozwój gospodarczy i przestrzenny Dąbrowy Górniczej w latach 1945-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Kotyniewicz AnnaRozwój ekonomiczny a warunki życia ludności miasta Sosnowca po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Kowalska MagdalenaRola i funkcja miast średnich w sieci osadniczej woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Krzysztofik RobertGeneza, rozwój i zmiany miejskiej sieci osadniczej we wschodniej części woj. katowickiego od XIII wieku do roku 1996, promotor: prof. J. Tkocz.

Kulpa RobertZastosowanie taksonomii w badaniach społeczno-demograficznych Wolbromia i jego otoczenia w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Kupczyk DorotaPrzemiany struktury zawodowej i zatrudnienia w Piekarach Śląskich w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Kurzawińska AgataStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. tarnowskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Labus JoannaWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Bytomskiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Lachor JadwigaWpływ górnictwa na i stan obecny Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek.

Leś IwonaDynamika ludności we mieście i gminie Trzebinia w latach 1975-1995, promotor: prof. J. Tkocz.

Lisowska ZdzisławaElektrownia „Opole” S.A. w przestrzeni przyrodniczej i społeczno-gospodarczej miasta i regionu, promotor: dr hab. J. Runge.

Lorek JoannaTendencje przemian ludnościowych aglomeracji warszawskiej i łódzkiej w latach 1975-1995, promotor: dr hab. J. Runge.

Malczewska IlonaPolanica Zdrój jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Musiał MałgorzataRozwój ekonomiczny a warunki życia ludności Zagłębia Dąbrowskiego po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Rafał MatyjaWybrane aspekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Piętka DanutaRozwój sieci usług i warunki życia ludności ROW w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Pniak HalinaRozwój i przestrzenna organizacja szkól podstawowych i ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej, promotor: dr hab. J. Runge.

Podlejska JadwigaWybrane problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego na przykładzie kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., promotor: dr M. Tkocz.

Podsiedlik EdytaPrzemiany przestrzenne i strukturalne gminy Ogrodzieniec, promotor: prof. S. Dziadek.

Rosiak BeataRozmieszczenie sieci dróg kołowych i linii kolejowych oraz ich wykorzystanie na przykładzie woj. katowickiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Ryś UrszulaFunkcje turystyczne obszarów górskich na przykładzie Pasma babiogórskiego i Jałowieckiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Sadzyńska DorotaPrzestrzenno-funkcjonalna struktura miasta Jaworzna, promotor: dr hab. J. Runge.

Sajdok BeataStruktura wewnątrzmiejska miasta Mysłowic w 1988 roku, promotor: prof. J. Tkocz.

Soboń JoannaStudium nad strukturą rolniczego użytkowania ziemi w wybranych gminach woj. tarnowskiego, promotor: prof. J. Tkocz.

Szczepański BogumiłStruktura użytkowania gruntów w Zespole Parków Krajobrazowych Ponidzia, promotor: dr hab. J. Runge.

Szczodrowska TeresaStruktura użytkowania ziemi wsi i miast woj. gdańskiego w roku 1988, promotor: prof. J. Tkocz.

Szeja AdamRozwój funkcji turystycznych Szczyrku, a zmiana przestrzennego zagospodarowania gminy, promotor: prof. S. Dziadek.

Szota EwaCzeladź jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Szozda EwaRozwój demograficzno-społeczny miast woj. opolskiego, promotor: dr hab. J. Runge.

Wasik LilianaRozwój społeczno-ekonomiczny i struktura funkcjonalna miasta Kluczborka, promotor: dr hab. J. Runge.

Wdowik BeataWpływ uprzemysłowienia na rozwój struktury przestrzennej miasta Sosnowca, promotor: dr hab. J. Runge.

Wolniaczyk WaldemarRozwój demograficzny woj. sieradzkiego w latach 1977-1993, promotor: dr hab. J. Runge.

Wyderka ElżbietaRozwój demograficzny a struktura funkcjonalna miasta Będzina, promotor: prof. S. Dziadek.

Żelezik AgnieszkaZagospodarowanie przestrzenne warunki bytowe ludności Zawiercia, promotor: prof. S. Dziadek.

1996

Biliński MarekWpływ Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” na stan środowiska przyrodniczego Tarnowskich Gór, promotor: prof. S. Dziadek.

Bistroń AdamKomunikacja miejska a struktura przestrzenna Gliwic, promotor: prof. S. Dziadek.

Chojnicki AndrzejOcena walorów krajoznawczo-turystycznych Krotoszyna i okolicy, ich zagospodarowanie dla potrzeb turystyki, promotor: prof. S. Dziadek.

Dworak EwaRozmieszczenie sieci transportu drogowego i szynowego wraz z oceną jej wykorzystania na przykładzie aglomeracji Katowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Jurek HalinaWpływ zakładu przemysłowego na zagospodarowanie ośrodka osadniczego na przykładzie Zespołu Zakładów Płytek ceramicznych w Opocznie, promotor: prof. S. Dziadek.

Kubik EwaFunkcje miasta średniej wielkości na przykładzie Piekar Śląskich, promotor: prof. S. Dziadek.

Łapsińska BogusławaSpołeczno-ekonomiczne przemiany miasta Zabrza w latach 1970-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Mikołajczyk WiesławaPrzemiany strukturalne i przestrzenne gminy Limanowej do roku 1994, promotor: prof. S. Dziadek.

Mrowiec JolantaOcena rozmieszczenia i funkcjonowania infrastruktury transportu kolejowego i tramwajowego w Rudzie Śląskiej, promotor: prof. S. Dziadek.

Olejnik AdamRozmieszczenie elementów infrastruktury transportu na przykładzie miasta Chorzowa i perspektywy jej rozwoju do roku 2010, promotor: prof. S. Dziadek.

Pilis AnnaPrzemiany struktury zawodowej i zatrudnienia ludności Gliwic po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Pingot PawełInfrastruktura turystyczna woj. częstochowskiego i jej przemiany w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Pluta AlicjaPrzemiany demograficzne miasta Jaworzna w latach 1975-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Sajda MariolaPrzemiany demograficzne miasta Chrzanowa w latach 1975-1994, promotor: prof. S. Dziadek.

Skutnik AndrzejZagospodarowanie turystyczne Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej, promotor: prof. S. Dziadek.

Stachowicz-Polak MariaPowiązania produkcyjno-przestrzenne górnictwa węgla kamiennego na przykładzie KWK „Jankowice”, promotor: prof. S. Dziadek.

Sutor Arkadiusz – Restrukturyzacja przemysłu Dąbrowy Górniczej a ochrona środowiska, promotor: prof. S. Dziadek.

Szkudlarek IlonaOcena rozmieszczenia infrastruktury technicznej transportu drogowego i perspektywy jej rozwoju na przykładzie miasta Katowice, promotor: prof. S. Dziadek.

Szwajcowska DorotaPowiązania produkcyjno-przestrzenne Zakładów Chemicznych „STREM” w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. S. Dziadek.

Tokarski DariuszRozmieszczenie elementów infrastruktury transportu miasta Będzina i perspektywy jej rozwoju do roku 2010, promotor: prof. S. Dziadek.

Trzeja DanutaOchrona środowiska przyrodniczego w aglomeracjach miejskich na przykładzie Piekar Śląskich, promotor: prof. S. Dziadek.

Weryńska SylwiaPrzemiany społeczno-gospodarcze Wodzisławia Śl. w latach 1970-1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Wójcik TeresaKlucze jako ośrodek przemysłowo-osadniczy, promotor: prof. S. Dziadek.

Wyderka-Pietrzyk AgataBędzin jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Zagrodnik WandaWpływ przemysłu górniczego na przemiany środowiska geograficznego Mysłowic, promotor: prof. S. Dziadek.

Żurek RenataWpływ zakładów przemysłowych Ziemi Pszczyńskiej na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Bojszowy, promotor: prof. S. Dziadek.

  

1995

Bednarek BeataRozwój demograficzny i przemiany strukturalne ludności Katowic po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Ciemny KrzysztofPrzemiany ludnościowe w Gliwicach po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Donat BarbaraPrzemiany demograficzne Jastrzębia Zdroju w latach 1963-1993, promotor: prof. E. Janowicz.

Dydak MagdalenaWpływ działalności człowieka na przemiany środowiska geograficznego Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. S. Dziadek.

Franczyk BożenaPrzemiany społeczno-gospodarcze wsi w latach 1988-1993 na przykładzie gminy Kamienica, promotor: prof. S. Dziadek.

Gwoździk AndrzejSosnowiec jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Hamela AdrianOcena zagospodarowania i rozwoju turystyki w woj. częstochowskim, promotor: prof. S. Dziadek.

Kasprzyk WiolettaPrzemiany społeczno-gospodarcze rolnictwa gminy Maków Podhalański w latach 1982-1992, promotor: prof. S. Dziadek.

Kasprzyk-Sporzyńska KatarzynaZawiercie – rozwój przestrzenny, demograficzny i gospodarczy, promotor: prof. S. Dziadek.

Jarosław KonowalikRozmieszczenie elementów infrastruktury technicznej transportu miasta Gliwice oraz perspektywy jej rozwoju, promotor: prof. S. Dziadek.

Korbaczyńska ElżbietaPrzemiany społeczno-gospodarcze rolnictwa gminy Siemkowice w latach 1987-1993, promotor: prof. S. Dziadek.

Lach JustynaZmiany strukturalno-przestrzenne zagospodarowania Piekar Śląskich po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Leśnik KatarzynaZmiany strukturalne ludności Żor po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Lis AleksanderRozwój infrastruktury turystycznej m. Częstochowy w latach 1975-1993, promotor: prof. E. Janowicz.

Majewska MałgorzataRozwój demograficzny i przemiany struktury ludności Dąbrowy Górniczej po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek

Majewski TomaszRozwój demograficzny i przemiany struktury ludności Sosnowca po II wojnie światowej, promotor: prof. S. Dziadek.

Polok ElżbietaTendencje przemian społeczno-demograficznych w województwach sąsiadujących z katowickim, promotor: prof. E. Janowicz.

Prządka EwaRozwój handlu i usług na przykładzie miasta Będzina, promotor: prof. S. Dziadek.

Puchniarska KatarzynaRozwój gospodarczy Częstochowy na tle województwa i jego wpływ na strukturę zatrudnienia w latach 1975-1993, promotor: prof. S. Dziadek.

Pyrzyk KatarzynaRola Siewierza i okolic jako zaplecza turystyczno-rekreacyjnego dla mieszkańców GOP i Zagłębia, promotor: prof. S. Dziadek.

Resiak RenataZróżnicowanie w poziomie życia ludności w Zawierciu, promotor: prof. dr hab. E. Janowicz.

Robaczewska AnnaWalory przestrzennego rozwoju miasta Tychy, promotor: prof. dr hab. E. Janowicz.

Rybicka GrażynaPrzemiany społeczno-gospodarcze miasta Sosnowca do roku 1995, promotor: prof. S. Dziadek.

Starczewska KlaudiaCharakterystyka wybranych lokalnych rynków pracy woj. katowickiego, promotor: prof. E. Janowicz.

Synowiec MartaWpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko przyrodnicze Sosnowca, promotor: prof. S. Dziadek

Traczyńska MartaZmiany środowiska geograficznego Częstochowy pod wpływem działalności człowieka, promotor: prof. S. Dziadek.

Uszok BożenaTychy i ich rozwój do 2000 roku, promotor: prof. dr hab. S. Dziadek.

Wieczorek WitoldRestrukturyzacja przemysłu Sosnowca a ochrona środowiska, promotor: prof. S. Dziadek.

Walerowicz JoannaWpływ górnictwa na rozwój i stan dzisiejszego Bytomia, promotor: prof. S. Dziadek.

1994

Bargieł WiolettaAnaliza zmian społeczno-demograficznych miasta Będzina, promotor: prof. A. Maryański.

Baron UrszulaRola gmin w przestrzennej strukturze dojazdów do pracy w woj. katowickim, promotor: prof. E. Janowicz.

Działak CelinaAlokacja elementów infrastruktury technicznej transportu i perspektywy jej rozwoju na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej, promotor: prof. S. Dziadek.

Dziubińska ElżbietaRola przemysłu w aktywizacji społeczno-gospodarczej Bierunia, promotor: prof. S. Dziadek.

Fraj J. – Ocena stanu przyrodniczego miasta Łaziska Górne i jego zależność od miejscowych zakładów przemysłowych, promotor: prof. S. Dziadek.

Gabryelska JoannaRozwój społeczno-demograficzny miasta Gliwice, promotor: prof. A. Maryański.

Gąsior A. – Struktura przestrzenno-funkcjonalna gminy Świerklany, promotor: prof. A. Maryański.

Gąsior JustynaZawiercie jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Hallala SylwiaOcena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pod wpływem działalności Huty Miedzi „Głogów”, promotor: prof. S. Dziadek.

Jagodzik AgataZmiany zagospodarowania przestrzennego gminy Psary po 1988 roku, promotor: prof. A. Maryański.

Ligęza D. – Architektura kościołów Diecezji Katowickiej w latach 1845-1945, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Makuch AnnaRozwój społeczno-gospodarczy miasta i gminy Łazy, promotor: prof. A. Maryański.

Małek DanutaWpływ zmian granic państwowych na problem zagadnień etniczno-ludnościowych Górnego Śląska, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Mirowski JanuszPrzemysł mleczarski woj. nowosądeckiego w latach 1989-1992, promotor: dr Maria Tkocz.

Odrobińska-Podsiadło B. – Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w latach 1986 i 1992, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Olubińska AnitaGeografia polityki kadrowej Watykanu za pontyfikatu Jana Pawła II (1978-1992), promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

Pękala JolantaPrzemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta Zabrze w latach 1975-1992, promotor: prof. S. Dziadek.

Skwara JoannaZagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w dzielnicy Sosnowca – Milowicach, promotor: dr Maria Tkocz.

Skwarczyńska KatarzynaZmiany sieci osadniczej miasta Katowice w latach 1945-1992, promotor: prof. S. Dziadek.

Wieczorek ElizaŁazy jako węzeł kolejowy, promotor: prof. S. Dziadek.

Zielińska EwaZmiana struktury społeczno-gospodarczej dzielnicy Wełnowiec i Dąb, promotor: dr hab. P. Modrzejewski i prof. A. Maryański.

1993

Baryś MartaZagospodarowanie przestrzeni a warunki bytowe ludności Chorzowa Batorego, promotor: dr Maria Tkocz.

Bugaj LeszekOcena zagospodarowania turystycznego Zespołu Jurajskich parków Krajobrazowych z obrzeżem w granicach woj. katowickiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Cichowska G. – Wewnątrzgminne zróżnicowanie struktur i procesów demograficzno-społecznych w gminach woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Grabias EwaDostępność turystyczna i komunikacyjna Żywieckiego Parku Krajobrazowego, promotor: prof. S. Dziadek.

Hejnoł J. – Przemiany środowiska geograficznego na terenach górniczych na przykładzie Jastrzębia Zdroju, promotor: prof. S. Dziadek.

Janik IwonaOcena stanu infrastruktury turystycznej w Beskidzie Żywieckim na przykładzie gmin Węgierska Górka i Milówka, promotor: prof. S. Dziadek.

Jaroń A. – Zagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w mieście Czeladzi, promotor: dr M. Tkocz.

Kaczmarczyk BożenaOcena zagospodarowania Żywieckiego Parku Krajobrazowego dla potrzeb turystyki, promotor: prof. S. Dziadek.

Korzeniowski R. – Industrializacja a urbanizacja konurbacji rybnickiej w latach 1945-1990, promotor: dr J. Runge.

Liszczyk LidiaInfrastruktura transportu i jej wpływ na dostępność komunikacyjną woj. częstochowskiego, promotor: prof. S. Dziadek.

Malicka M. – Warunki życia ludności Mysłowice-Wesołej jako dzielnicy przyzakładowej, promotor: dr P. Modrzejewski.

Mania M. – Zmiany organizacji przestrzennej Kościoła rzymskokatolickiego na terenie woj. opolskiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Sroka KatarzynaZagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w Libiążu, promotor: dr Maria Tkocz.

Stec S. – Rozwój struktury przestrzennej miasta Żory, promotor: dr P. Modrzejewski.

Szuper J. – Przestrzenne oddziaływanie Gliwickich Branżowych Instytutów Naukowych na gospodarkę kraju, promotor: dr P. Modrzejewski.

Urbańczyk I. – Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców Miasteczka Śląskiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Zdunek DorotaZróżnicowanie przestrzeni a warunki życia ludności na przykładzie dzielnic Bytomia Szombierek i Bobrka, promotor: dr Maria Tkocz.

Zuzańska ElżbietaZróżnicowanie przestrzeni a warunki życia ludności w mieście Wojkowice, promotor: dr Maria Tkocz.

1992

Dziurowicz A. – Zmiany struktury zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w okresie 1950-1970, promotor: prof. A. Maryański.

Gołuch A. – Podstawy organizacyjno-formalne restrukturyzacji przemysłu woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kantor IwonaPrzestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności Polski, promotor: dr J. Runge.

Konieczny W. – Diagnoza oraz prognoza zachowań się systemu społeczno-ekonomicznego Tarnowskich Gór metodą analizy scenariuszowej, promotor: dr J. Runge.

Kopeć B. – Czynniki i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego na przykładzie przygranicznej społeczności lokalnej Czechowice-Dziedzice, promotor: dr J. Runge.

Kulawik H. – Zmiany struktury przemysłu Bułgarii w latach 1948-1975, promotor: prof. A. Maryański.

Nowak E. – Zróżnicowanie warunków życia ludności woj. katowickiego, promotor: dr J. Runge.

Pietras J., – Wewnątrzmiejskie zróżnicowanie struktur i procesów demograficzno-społecznych na przykładzie wybranych miast woj. katowickiego, promotor: dr J. Runge.

Siwiec B. – Rozwój instytucjonalny m. Tychy, promotor: dr H. Stobińska.

Szymczak D. – Baza instytucyjna Zabrza, promotor: dr A. Szajnowska.

Usarek L. – Studium struktury przestrzennej i funkcjonalnej na przykładzie m. Olkusza, promotor: dr H. Stobińska.

Zabuga H. – Funkcje miasta Zabrze, promotor: dr H. Stobińska.

1991

Białek T. – Przemysł mleczarski woj. katowickiego, promotor: dr E. Duś.

Blachnicka BożenaWpływ huty „Częstochowa” na środowisko społeczno-przyrodnicze Częstochowy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Bonk K. – Rozkład przestrzenny, struktura oraz uwarunkowania dojazdów szkolnych na obszarze Chorzowa, promotor: prof. J. Janowicz.

Gromada B. – Użytkowanie ziemi w woj. bielskim, promotor: dr E. Duś.

Jach B. – Wpływ KWK „Sośnica” na środowisko naturalne Gliwic, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Jurczyk S. – Rozkład przestrzenny i motywacje migracji ludności osiedla Słowiki w Olkuszu, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Kleszcz R. – Rozwój przestrzenny i gospodarczy Zawiercia w latach 1980-1990, promotor: prof. J. Janowicz.

Król L. – Zmienność kształtowania się zjawisk demograficzno-społecznych na przykładzie miast Zagłębia Dąbrowskiego, promotor: prof. J. Janowicz.

Kuberski M. – System instytucyjny Bytomia, promotor: dr A. Szajnowska.

Kuśnierz D. – Atrakcyjność turystyczna gminy Ujsoły, promotor: dr E. Duś.

Maciejczyk Z. – Rozkład przestrzenny, struktura oraz uwarunkowania dojazdów szkolnych na obszarze Rudy Śląskiej, promotor: prof. J. Janowicz.

Oleksiński J. – Transport lotniczy w Polsce, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Paszkowska M. – Migracje zagraniczne ludności woj. katowickiego, promotor: prof. J. Janowicz.

Poznański R. – Rozwój przestrzenno-ekonomiczny i struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta Czechowice-Dziedzice, promotor: dr I. Pirożnik.

Rataj J. – Studium struktury przestrzennej i funkcjonalnej na przykładzie miasta Sosnowca, promotor: prof. J. Janowicz.

Stróżycka I. – Wpływ huty „Bobrek” na środowisko geograficzne Bytomia, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Żyśko A. – Zagospodarowanie przestrzeni a warunki życia ludności w śródmieściu Bytomia, promotor: dr M. Tkocz.

1990

Bąk D. – Próba uchwycenia stanu zdrowotności społeczeństwa wybranych miast wschodniej części woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Chechlińska-Tuzinek A. – Przestrzenne zróżnicowanie budżetu wolnego czasu i organizacja wypoczynku w wielkich aglomeracjach miejskich (na przykładzie Warszawy), promotor: dr I. Pirożnik.

Czaja H. – Zmiany struktury przestrzenno-demograficznej ludności woj. leszczyńskiego w latach 1975-1988, promotor: dr P. Modrzejewski.

Grefkowicz M. – Tereny mieszkaniowe w strukturze przestrzennej GOP, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kostyra E. – Zmiany warunków życia ludności i rozwój sfery usług m. Sosnowca, promotor: dr I. Pirożnik.

Krawczyk A. – Przestrzenne zróżnicowanie i zmiany warunków życia ludności ROW w latach 1977-1987, promotor: dr I. Pirożnik.

Matuszczyk D. – Wypoczynek pracowników Przemysłu Węglowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla „Południe”, promotor: dr P. Modrzejewski.

Mazur E. – Restrukturyzacja przemysłu w woj. katowickim na podstawie wybranych wskaźników, promotor: dr P. Modrzejewski.

Orlik B. – Więźniowie Auschwitz-Birkenau na Ziemi Śląskiej, promotor: dr P. Modrzejewski.

Pałka R. – Rozwój społeczno-ekonomiczny i przestrzenno-funkcjonalna struktura Olkusza, promotor: dr I. Pirożnik.

Stelmach D. – Wpływ funkcji religijnej na rozwój przestrzenny m. Częstochowy, promotor: dr P. Modrzejewski.

SwodobaBudownictwo sakralne na obszarze woj. katowickiego w latach 1830-1918, promotor: dr P. Modrzejewski.

Wilamowska J. – Rozwój i przestrzenna organizacja wypoczynku codziennego i świątecznego mieszkańców GOP, promotor: dr I. Pirożnik.

Wtorek A. – Rozwój funkcji krajoznawczych miast woj. katowickiego, promotor: dr I. Pirożnik.

1989

Budzowska K. – Instytucje kulturowe Katowic, promotor: dr A. Szajnowska.

Domagała J. – Baza instytucyjna Czeladzi, promotor: dr A. Szajnowska.

Lezohubska J. – Struktura przestrzenna Mikołowa, promotor: dr M. Tkocz.

Popławska B. – Katowicki węzeł kolejowy, promotor: dr M. Tkocz.

Saphia K. – Rozkład przestrzenny wyposażenia instytucjonalnego Tarnowskich Gór, promotor: dr A. Szajnowska.

Uznańska D. – System instytucyjny Sosnowca, promotor: dr A. Szajnowska.

1988

Blacha R. – Dostępność usługowa w mieście Tychy, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Błaut E. – Warunki życia ludności Czeladzi, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Drażyk M. – Orzesze – enklawa rolniczo-przemysłowa na pograniczu GOP i ROW, promotor: prof. J. Szaflarski.

Grycko J. – Rozwój miasta Lubaczowa w okresie powojennym, promotor: prof. J. Szaflarski.

Janusz A. – Próba oceny Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako regionu turystycznego, promotor: dr H. Stobińska.

Karnaus E. – Znaczenie Kanału Gliwickiego w Żegludze śródlądowej na Odrze, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Konieczna I. – Walory turystyczne Tarnowskich Gór – kolebki polskiego górnictwa kruszcowego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kudłacik J. – Zagospodarowanie turystyczne gminy Węgierska Górka, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

Mazurczak M. – Studium struktury przestrzennej i funkcjonalnej na przykładzie Strzelec Opolskich, promotor: dr H. Stobińska.

Sandok I. – Struktura przestrzenna sfery usług Lublińca, promotor: dr H. Stobińska.

Serwin E. – Infrastruktura instytucjonalna m. Gliwice, promotor: dr A. Szajnowska.

Szczypa I. – Przestrzenna organizacja struktury oświaty i wychowania woj. katowickiego w latach 1977-1985, promotor: dr P. Modrzejewski.

Szwedzińska T. – Rola społeczno-kulturowa Lublińca w regionie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wójcik D. – Częstochowa jako ośrodek ruchu pątniczego, promotor: dr M. Pukowska-Mitka.

1987

Bugla K. – Terytorialna organizacja infrastruktury na przykładzie ROW, promotor: dr P. Modrzejewski.

Dziadek M. – Przestrzenna organizacja infrastruktury społecznej w GOP, promotor: dr P. Modrzejewski.

Gradzińska H. – Infrastruktura społeczna Katowic, promotor: Dr N. Usaczow.

Kijowska M. – Charakterystyka geograficzno-ekonomiczna infrastruktury społecznej i technicznej Gliwic, promotor: Dr N. Usaczow.

Kolasińska T. – Terytorialna organizacja infrastruktury społecznej północno-zachodniego regionu woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kuś A. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka infrastruktury technicznej i społecznej Czeladzi, promotor: Dr N. Usaczow.

Moniak W. – Współzależność procesów industrializacji na przykładzie m. Nowego Targu, promotor: prof. J. Szaflarski.

Radosz B. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka infrastruktury technicznej i społecznej Zabrza, promotor: Dr N. Usaczow.

Salamon U. – Przestrzenne organizacja infrastruktury społecznej w regionie południowo-wschodnim woj. katowickiego w latach 1977-1985, promotor: prof. A. Maryański.

Soboń R. – Nowe inwestycje górnicze ROW – KWK „Morcinek” w Kaczycach, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szymura S. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka porównawcza infrastruktury społecznej Bytomia i Tych, promotor: Dr N. Usaczow.

Wichary K. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka infrastruktury technicznej i społecznej Świebodzic, promotor: Dr N. Usaczow.

Wierus J. – Geograficzno-ekonomiczna charakterystyka porównawcza infrastruktury społecznej Tarnowskich Gór i Raciborza, promotor: Dr N. Usaczow.

1986

Blaut B. – Zmiany organizacji przestrzennej kościoła rzymsko-katolickiego na terenie woj. katowickiego, promotor: prof. A. Maryański.

Dobija J. – Zmiany struktury przestrzennej i gałęziowej przemysłu woj. katowickiego, promotor: prof. A. Maryański.

Franciszek H. – Przemiany bazy ekonomicznej największych miast konurbacji górnośląskiej, promotor: dr M. Tkocz.

Gawińska J. – Zawiercie jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Grelowska-Kostarz M. – Przemysł jako czynnik miastotwórczy na przykładzie Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu, promotor: prof. J. Szaflarski.

Góźdż J. – Dąbrowa Górnicza w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jaros M. – Struktura przestrzenne i funkcjonalna Bytomia, promotor: dr M. Tkocz.

Jaworska A. – Rozwój Częstochowy jako ośrodka przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia 1970-1989, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jeszka A. – Wpływ przemysłu na strukturę przestrzenną Wodzisławia Śląskiego, promotor: dr M. Tkocz.

Kabata U. – Lasy w woj. bielskim, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kempa W. – Rozwój przestrzenny i funkcjonalny miasta Częstochowy, promotor: dr M. Tkocz.

Kostorz L. – Rybnik – zmiany granic administracyjnych miasta a jego integracja wewnętrzna, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kośny G. – Przemiany struktury przestrzennej górnictwa węglowego na terenie woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Kowalska B. – Rozwój Czeladzi w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kowalska E. – Rozmieszczenie i stan obiektów hydrotechnicznych w woj. katowickim- siłownie wodne młynów i tartaków, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kowalski J. – Rozmieszczenie i stan obiektów w woj. katowickim – urządzenia piętrzące, promotor: dr P. Modrzejewski.

Leńska-Brzozowska Z. – Aktywizacja gospodarczo-społeczna miasta Siewierz w 40-leciu PRL, promotor: prof. J. Szaflarski.

Lubieniecka E. – Analiza towarowych połączeń kolejowych woj. katowickiego z wybranymi ośrodkami w Polsce, promotor: prog. A. Maryański.

Pajda M. – Zalesienie woj. katowickiego, promotor: dr M. Tkocz.

Pawlik J. – Sosnowiec jako ośrodek górnictwa węglowego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Piekarska J. – Monografia Zakładów Chemicznych „Oświęcim”, promotor: dr M. Tkocz.

Pydzińska M. – Zatrudnienie kobiet w gospodarce uspołecznionej woj. katowickiego w latach 1978-1984, promotor: dr M. Tkocz.

Sitek M. – Kształtowanie się załóg pracowniczych na przykładzie wybranych kopalń ROW, promotor: dr M. Tkocz.

Skorupa G. – Rozwój komunikacji miejskiej Rybnika, promotor: prof. J. Szaflarski.

Tyc B. – Ludność Afganistanu, promotor: prof. A. Maryański.

Werstler E. – Zmiany struktury organizacyjno-przestrzennej Kościołów nie-rzymskokatolickich na terenie woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Wójcik S. – Piekary Śląskie - wpływ rozwoju przemysłu wydobywczego i przetwórczego na środowisko naturalne, promotor: dr P. Modrzejewski.

1985

Banduch M. – Procesy migracyjne ludności w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej, promotor: prof. A. Maryański.

Bis J. – Waloryzacja turystyczna wybranych fragmentów Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, promotor: prof. A. Maryański.

Ćwięczek M. – Rozwój górnictwa węglowego na terenie ROW, promotor: prof. J. Szaflarski.

Domagalik M. – Przemiany społeczno-ekonomiczne w województwie piotrkowskim pod wpływem budowy ZGE „Bełchatów”, promotor: dr P. Modrzejewski.

Gliszczyńska D. – Rozwój ludności Meksyku w latach 1960-1980, promotor: prof. A. Maryański.

Hejnar M. – Wybrane zagadnienia rozwoju przemysłowego w Jaworznie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Knop K. – Przemiana funkcji miasta Tarnowskie Góry, promotor: prof. J. Szaflarski.

Koffer M. – Infrastruktura społeczna regionu Chrzanowsko-Jaworznickiego w latach 1975-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Koziarska M. – Kierunki przemian przestrzenno-demograficznych w Australii, promotor: prof. A. Maryański.

Kubasik A. – Rozwój migracji zewnętrznej we Francji, promotor: prof. A. Maryański.

Kwiecińska A. – Wpływ nowoczesnego przemysłu na rozwój miasta Będzina w okresie powojennym, promotor: prof. J. Szaflarski.

Motyka D. – Wpływ huty żelaza i odlewni żeliwa w Węgierskiej Górce, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nycz M. – Stosunki ludnościowe w Republice Południowej Afryki, promotor: prof. A. Maryański.

Słota C. – Rola przemysłu w rozwoju m. Chorzowa, promotor: prof. J. Szaflarski.

Smyczyńska D. – Migracje wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, promotor: prof. A. Maryański.

Sosinka S. – Kierunki przemian przestrzenno-demograficznych w Azji południowo-zachodniej na przykładzie Iraku, Iranu i Turcji, promotor: prof. A. Maryański.

Stypa E. – Wpływ przemysłu na powstanie i rozwój Bukowna, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szczęśniak K. – Powiązania Polski z wybranymi krajami Europy w międzynarodowym transporcie samochodowym, promotor: prof. A. Maryański.

Zasada J. – Kierunki przemian przestrzenno-demograficznych w krajach Maghrebu, promotor: prof. A. Maryański.

1984

Bąk U. – Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej Sosnowca w latach 1950-1980 na przykładzie osiedli Środula i Piastów, promotor: dr P. Modrzejewski.

Doroniewicz A. – Wpływ przemysłu na zmiany przestrzenne i funkcjonalne Mysłowic po II wojnie światowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Gądzikiewicz A. – Rozwój przemysłu Kuźni raciborskiej ze szczególnym uwzględnieniem „Rafametu”, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kornafel J. – Rozwój i struktura transportu kolejowego w woj. katowickim, promotor: prof. A. Maryański.

Kortas B. – Wpływ dojazdów do pracy na funkcje przemysłową miasta Myszkowa, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kotuła Z. – Cieszyn – przykład miasta granicznego. Struktura ruchu osobowego na przejściu granicznym w Cieszynie w latach 1978-1982, promotor: prof. A. Maryański.

Krupski J. – Teoretyczne i metodyczne podstawy opracowywania szkolnych atlasowych map krajobrazowych dla klas IV i V, promotor: dr hab. W. Pawlak.

Kucypera W. – Przemysł Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nowak J. – Struktura przestrzenna służby zdrowia i opieki społecznej w woj. katowickim, promotor: dr P. Modrzejewski.

Rozmus I. – Szkody górnicze Bytomia, promotor: prof. J. Szaflarski.

Stanisz R. – Proces zanieczyszczenia powietrza w GOP ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gliwice, promotor: prof. J. Szaflarski.

Straszak U. – Rozwój przestrzenno-urbanistyczny miasta Olkusza w latach 1945-1982, promotor: dr P. Modrzejewski.

1983

Adamyczyk M. – Migracje przestrzenne ludności w ROW na przykładzie miast: Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój w okresie 1970-1979, promotor: dr A. Szajnowska.

Bernacka J. – Przekształcenia w miejskich układach komunikacyjnych na przykładzie Bytomia i Sosnowca w latach 1950-1980, promotor: dr P. Modrzejewski.

Białek E. – Paczków – rozwój demograficzny i gospodarczy miasta w PRL-u, promotor: prof. J. Szaflarski.

Dziurkowska U. – Walory zagospodarowania „Krynickiej Pętli Turystycznej”, promotor: dr P. Modrzejewski.

Gabryś H. – Przemiany społeczno-ekonomiczne miasta Tychy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jesiorowska B. – Rozwój Radomska po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem jego przemysłu meblarskiego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jezusek R. – Budownictwo mieszkaniowe ROW w latach 1971-1980 na przykładzie miast Rybnik, Wodzisław Śląski i Jastrzębia, promotor: dr P. Modrzejewski.

Kłosowski F. – Infrastruktura kulturowa woj. katowickiego w latach 1976-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Korbel K. – Rozwój przestrzenny sieci tramwajowej GOP, promotor: dr P. Modrzejewski.

Migoń J. – Infrastruktura komunikacji miejskiej woj. katowickiego w latach 1976-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Mikołajec J. – Bariery rozwojowe aglomeracji katowickiej, promotor: dr A. Szajnowska.

Nowacka D. – Struktura zawodowa i zatrudnienia woj. katowickiego w latach 1975-1989, promotor: dr A. Szajnowska.

Nowakowska C. – Rozwój geograficzno-ekonomiczny miasta Mikołowa w GOP ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy XX wieku, promotor: prof. J. Szaflarski.

Rozkosz G. – Struktura ludności według płci, wieku i stanu cywilnego w miastach woj. katowickiego w latach 1970-1980, promotor: dr A. Szajnowska.

Stekla G. – Wpływ przemysłu na rozwój miasta i gminy Skoczów, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szczypa I. – Przestrzenna organizacja infrastruktury oświaty i wychowania woj. katowickiego, promotor: dr P. Modrzejewski.

Wruszkowiak U. – Orzesze w zespole miast GOP, promotor: prof. J. Szaflarski.

Zaremba J. – Struktura przestrzenno-funkcjonalna Tychów, promotor: dr P. Modrzejewski.

1982

Bąk M. – Konsekwencje napływu do miast wojewódzkich w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

Bul E. – Budownictwo mieszkaniowe jako element struktury przestrzennej miast woj. katowickiego na przykładzie Sosnowca i Bytomia, promotor: dr P. Modrzejewski.

Desperak L. – Przemysł cementowy Jury Krakowsko-Wieluńskiej na tle przemysłu cementowego Polski, promotor: prof. J. Szaflarski.

Osiński J.Rozwój przestrzenny i ekonomiczny Piotrkowa Trybunalskiego po II wojnie światowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Sośniak W. – Charakterystyka gospodarcza woj. częstochowskiego po ostatnich przemianach administracyjnych, oraz możliwości jego aktywizacji w tym zakresie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wierzbicka D. – Przemysł hutniczy jako czynnik miastotwórczy Ozimka, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wilczok J. – Waloryzacja zasobów środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej dla potrzeb turystyki, promotor: dr P. Modrzejewski.

1981

Bogus-Waga M. – Ludność Brazylii w latach 1960-1977, promotor: prof. A. Maryański.

Brodacka K. – Gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Świerklaniec i Tąpkowice jako reprezentanci rozwijającej się strefy podmiejskiej GOP, promotor: prof. J. Szaflarski.

Ciapka H. – Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Chin w latach 1949-1980, promotor: prof. A. Maryański.

Dudzik I. – Rozwój miasta Wadowic po II wojnie światowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Grzanka W. – Częstochowski Okręg Rudonośny – jego rozwój w okresie międzywojennym w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Herjan U. – Tendencje procesów urbanizacyjnych na Syberii w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

Hornik J. – Tendencje procesów urbanizacyjnych w republikach Zakaukaskich ZSRR w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

Jędrzejczyk B. – Przemiany struktury przestrzennej Chin w latach 1949-1980, promotor: prof. A. Maryański.

Kałwińska E. – Ochrona środowiska naturalnego człowieka w aglomeracji częstochowskiej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Kolniak B. – Rozwój przestrzenny Oświęcimia, promotor: prof. J. Szaflarski.

Lizak M. – Napływ ludności do Jaworzna w latach 1975-1989, promotor: prof. A. Maryański.

Łukasik L. – Rozwój przemysłowy Chrzanowa w Polsce Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Mrowiec B. – Czechowice-Dziedzice jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Olejniczak M. – Kluczbork ośrodek przemysłowy woj. opolskiego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Papież L. – Rozwój gospodarczy Rybnika na przestrzeni lat 1970-1980, promotor: prof. J. Szaflarski.

Pietrusewicz T. – Analiza zmian w rozmieszczeniu ludności Polski w latach 1970-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Pudełko H. – Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce w latach 1950-1975, promotor: prof. A. Maryański.

Sputo A. – Możliwości turystyczno-rekreacyjne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej dla konurbacji górnośląskiej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Stuchlik M. – Zmiany struktury zatrudnienia w woj. bielskim w latach 1975-1989, promotor: prof. A. Maryański.

Śleziak E. – Struktura przestrzenna ludności Polski w latach 1960-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Szramowski D. – Migracje ludności między polska i Czechosłowacja w latach 1961-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Tomzik A. – Wpływ przemysłu na powojenny rozwój Żywca na tle ogólnego rozwoju miasta, promotor: prof. J. Szaflarski.

Więcek M. – Proces przebudowy i rozwoju miasta Chorzowa w okresie XXXV-lecia Polski Ludowej, promotor: prof. J. Szaflarski.

Wylężek I. – Rozwój huty cynku i ołowiu „Miasteczko Śląskie” i jej wpływ na otoczenie, promotor: prof. J. Szaflarski.

Zoń M. – Tendencje procesów urbanizacyjnych w Azji Środkowej w latach 1970-1979, promotor: prof. A. Maryański.

1980

Artymowicz E. – Rozwój miasta Wisły jako ośrodka turystycznego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Boroń B. – Płaca jako bodźce materialne a pochodzenie terytorialne pracowników, promotor: dr I. Czarnecka.

Böhm S. – Obcokrajowcy w RFN w latach 1974-1978, ich rozmieszczenie, zatrudnienie i migracje zewnętrzne, promotor: prof. A. Maryański.

Ciepał A. – Urbanizacja Rumunii, promotor: prof. A. Maryański.

Cygal J. – Struktura i rozwój przemysłu Iranu, promotor: prof. A. Maryański.

Czempik M. – Powojenny rozwój Piekar Śląskich, promotor: prof. J. Szaflarski.

Jawor J. – Kierunki rozwoju transportu kolejowego w azjatyckiej części Związku Radzieckiego, promotor: prof. A. Maryański.

Lisowska M. – Pochodzenie terytorialne pracowników Huty „Katowice” według ich stanu rodzinnego, promotor: dr I. Czarnecka.

Marchwiak W. – Racibórz jako ośrodek przemysłowy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Mycer M. – Rozwój miast ROW w aspekcie 35-lecia PRL-u, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nowacka H. – Bytom jako ośrodek górnictwa węglowego, promotor: prof. J. Szaflarski.

Nowak E. – Rozwój i struktura przemysłu drzewnego w ZSRR w latach 1965-1975, promotor: prof. A. Maryański.

Nowak S. – Żarki – problemy rozwoju i aktywizacji miasta, promotor: prof. J. Szaflarski.

Palka A. – Struktura etniczna ludności Kanady, promotor: prof. A. Maryański.

Pince H. – Pochodzenie terytorialne pracowników Huty „Katowice” według wykształcenia podstawowego i ponadpodstawowego, promotor: dr I. Czarnecka.

Puchała M. – Rozwój przestrzenny i gospodarczy Łazisk Górnych, promotor: prof. J. Szaflarski.

Rabowicz B. – Wpływ kopalnictwa węglowego na rozwój Zabrza, promotor: prof. J. Szaflarski.

Szeligiewicz Z. – Urbanizacja w GOP w latach 1975-1978, promotor: prof. A. Maryański.

Tata J. – Zmiany krajobrazu ROW pod wpływem działalności gospodarczej człowieka oraz możliwości jego poprawy, promotor: prof. J. Szaflarski.

Zadrożny T. – Pochodzenie terytorialne pracowników Huty „Katowice” z wyższym wykształceniem, promotor: dr I. Czarnecka.

Cieślar AgnieszkaFormy działalności turystycznej w wybranych gminach pogranicza polsko-czeskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge..

Gąsiorek BarbaraInwestycje zagraniczne w miastach województwa śląskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Kałka PiotrSpołeczno-gospodarcze uwarunkowania przemian obszarów wiejskich w gminie Wodzisław, promotor: prof. dr hab. J. Runge.

Kruk KarolinaCzynniki sukcesu w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Morawica (woj. świętokrzyskie), promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Kułaga JoannaMieszkalnictwo i rynek nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Schabowska SoniaAnaliza porównawcza procesów rewitalizacji przestrzeni miejskiej Gliwic i Dąbrowy Górniczej, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Soswa AleksandraRola funduszy unijnych w przemianach transportu miejskiego, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

Wardziński DominikTereny i obiekty sportowe w Jaworznie, promotor: prof. dr hab. J. Runge. 

 

 English version will be ready in autumn this year

Badania naukowe

      Ukształtowany zespół podejmował coraz liczniejsze i bardziej wymagające badania, które znalazły wyraz w różnorodnych opracowaniach naukowych. W początkowym okresie bardzo wąski zakres badań naukowych Zakładu Geografii Ekonomicznej wynikał z potrzeb prowadzonych zajęć dydaktycznych, których zakres merytoryczny był ukierunkowany specjalizacją wyniesioną z naukowych ośrodków pochodzenia poszczególnych osób. Obecność w regionie śląskim wymuszała jednak podejmowanie istniejących tutaj złożonych zagadnień społeczno-gospodarczych. Zakres badań rozszerzał się wraz z liczebnym zwiększaniem się zespołu oraz wzrostem poziomu merytorycznego. Różnorodność i złożoność problematyki regionalnej nie pozwalały na pełny zakres analizy i wyjaśnienie wielu zagadnień, to jednak można mówić o regionalnym ukierunkowaniu badań, chociaż z upływem czasu pojawiły się tematy wykraczające poza obszar regionu śląskiego.

        W 1975 r. w ramach współpracy z Komitetem Badań Rejonów Uprzemysłowionych dr A. Szajnowska koordynowała dwa szeroko zakrojone tematy badawcze, tj. „Zmiany w zagospodarowaniu infrastrukturalnym pod wpływem intensywnej industrializacji” oraz „Przemiany społeczno-ekonomiczne pod wpływem urbanizacji miast konurbacji katowickiej”, a w latach 1981-1985 kierowała realizacją tematu zleconego pt. „Struktury i procesy ludnościowe konurbacji górnośląskiej”. Dr A. Szajnowska w latach 1986-1990 kierowała także tematem badawczym w ramach CPBP 03.12. pt. „Problemy społeczne regionu katowickiego”. Oprócz tego pracownicy Katedry realizowali własne tematy będące kontynuacją ich merytorycznych zainteresowań, a które najczęściej służyły uzyskaniu stopni naukowych. Poszczególne osoby podejmowały własne problemy badawcze ukierunkowane na społecznie pożądane opracowania na rzecz regionu. Różnorodna problematyka była z jednej strony inspiracją do uzyskania stopni naukowych większości młodych pracowników, a z drugiej służyła tworzeniu coraz bardziej zintegrowanego zespołu badawczego.

      W następnych latach badania zespołu koncentrowały się na zagadnieniach „Struktur i procesów demograficzno-społecznych oraz gospodarczych w warunkach przemian ustrojowych w Polsce” najpierw województwa katowickiego, a potem śląskiego. Zagadnienia te były rozpisane na wiele zadań cząstkowych, co znajduje wyraz w indywidualnej badaniach pracowników. Oprócz tradycyjnie formułowanych problemów społeczno-ekonomicznych pojawiały się zagadnienia stanowiące nowe nurty badawcze w tym między innymi: świadomość i percepcja społeczna, restrukturyzacja przemysłu, rynek pracy, zagadnienia infrastruktury i dostępności usług, jakość życia oraz wiele innych aspektów bieżących przemian regionalnych.

      Rozwój kadrowy w końcu lat 90. XX w. zaowocował zmianami w strukturze organizacyjnej oraz powstaniem w Katedrze Geografii Ekonomicznej zakładów: Geografii Społecznej (kierownik dr hab. J. Runge), Osadnictwa i Studiów Regionalnych (kierownik dr hab. A. Szajnowska-Wysocka) oraz Gospodarki Przestrzennej (kierownik prof. UŚl. dr hab. J. Tkocz od 2006 r. prof. UŚl. dr hab. M. Tkocz). Każdy z zakładów do czasu ich rozwiązania w 2012 r. realizował badania własne. Temat „Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego województwa śląskiego” stanowił badania statutowe Zakładu Osadnictwa i Studiów Regionalnych, „Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia i przemian społeczno-gospodarczych makroregionu południowego w warunkach transformacji ustrojowej” – Zakładu Geografii Społecznej oraz „Gospodarka przestrzenna w procesie restrukturyzacji Aglomeracji Górnośląskiej i w jej obrzeżach” – Zakładu Gospodarki Przestrzennej. Od 2012 r. w Katedrze jest realizowany wspólny temat „Studia nad regionem śląskim i jego konurbacją w aspekcie ekonomicznym, społecznym, morfologicznym i historyczno-kulturowym”.

Coraz bardziej zintegrowany zespół Katedry Geografii Ekonomicznej podejmował wspólne przedsięwzięcia badawcze, których wynikiem były między innymi poświęcone regionowi zbiorowe opracowania:
Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, t. 1, 1992, red. P. Modrzejewski.
Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej, t. 2, 1994, red. S. Dziadek, M. Tkocz.
Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne regionu katowickiego w okresie transformacji gospodarczej, 1997.
Studium wiedzy o regionie śląskim, 1999, red. A Szajnowska-Wysocka.
Studia nad regionem śląskim, t. 1, 2001, red. A Szajnowska-Wysocka.
Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, 2008, red. M. Tkocz.
Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny, 2008, red. R. Dualis, A. Hibszer.
Paths of Shrinkage in the Katowice Conurbation. Case Studies of Bytom and Sosnowiec Cities, 2011, (Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I.).
An Introduction to Governance of Urban Shrinkage. A Case of Two Polish Cities: Bytom and Sosnowiec, 2012, (Krzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I.).
Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, 2013, (Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E.,). Rozwinięciem analizy były 4 opracowania na temat rynków pracy w podregionach: bielskim, centralnym, częstochowskim i rybnickim.

        Próbą wyjścia naprzeciw różnym problemom badawczym geografii od 1999 r. pod przewodnictwem dra hab. J. Runge są organizowane „Cieszyńskie warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej”. Gromadzą corocznie liczną grupę przeważnie młodych badaczy reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki geograficzne. Wynikiem spotkań jest seryjne wydawnictwo „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej” (red. S. Sitek), które w opublikowanych do 2014 r. sześciu zeszytach podejmuje różne grupy zagadnień w tym: teoretyczne, studia ogólnopolskie i międzynarodowe oraz studia regionalne i miejskie.
      Pracownicy KGE brali udział w konkursach wydziałowych oraz grantach przyznawanych przez JM Rektora UŚ (dr M. Chmielewska, mgr M. Olberek-Żyła, dr A. Runge).
        Dr T. Spórna w ramach konkursu PRELUDIUM NCN w latach 2015-2019 kieruje krajowym projektem „Proces suburbanizacji w policentrycznym regionie miejskim – na przykładzie konurbacji katowickiej”.