ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


XX Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej

W dniach 1–3 lipca 2019 r. odbyła się organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ogólnopolska jubileuszowa XX edycja konferencji pt. Warsztaty z geografii społeczno-ekonomicznej.

Było to niezwykle interesujące, twórcze spotkanie, na którym liczni przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski (krakowskiego, sosnowieckiego, łódzkiego, kieleckiego, opolskiego, wrocławskiego, gdańskiego oraz nowotarskiego) przedstawili interesujące i zróżnicowane tematycznie referaty (program)

W drugim dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce pt. Szlakiem kolonii i osiedli patronackich konurbacji katowickiej – poprowadziła ją dr Marta Chmielewska. Odwiedziliśmy m.in. zabytkowe kolonie robotnicze Rudy Śląskiej i Muzeum Powstań Śląskich.

Tematy poszczególnych wystąpień pracowników KGE:

dr Marta Chmielewska – Budownictwo patronackie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.

dr hab. Marzena LamparskaRobotniczy etos pracy zapisany w przestrzeni – casus Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

dr Valentin MihaylovPodziały etnoterytorialne a geopolityka miejska. Przypadek Mostaru.

dr Andrzej SoczówkaRegres tramwajów na Ukrainie.

dr Tomasz SpórnaProces suburbanizacji w konurbacji katowickiej. Próba ujęcia modelowego.

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji, ciekawe wystąpienia oraz dyskusję. Liczymy na Państwa udział w przyszłorocznych XXI Warsztatach.

001 002 003 004

005 006 007 008

009 010 011 012

013 014 015 016