ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Konferencja pt. Czasoprzestrzeń społeczna w płynnej nowoczesności

W dniach 27–28 czerwca na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Czasoprzestrzeń społeczna w płynnej nowoczesności”.

Konferencja była połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewa Rykla – wybitnego geografa społecznego i socjologa. Oprócz Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, uczestnicy konferencji reprezentowali ośrodki akademickie z Częstochowy, Gdyni, Katowic, Krakowa, Łodzi, Lublina, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Katedrę Geografii Ekonomicznej WNoZ Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach reprezentowali dr hab. Robert Krzysztofik oraz dr Valentin Mihaylov. Dr hab. Robert Krzysztofik w imieniu Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego odczytał list gratulacyjny dla Jubilata.

Dr  Valentin Mihaylov przedstawił wyniki swojego badania poświęcone geopolityce miejskiej Mostaru (Bośnia i Hercegowina) – miasta podzielonego i kwestionowanego przez skonfliktowane strony etnopolityczne.

     001 002

     003 004