ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Artykuły Pracowników KGE z listy A MNiSW

W ostatnich miesiącach Pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej opublikowali kilka artykułów indeksowanych na liście A MNiSW (tzw. liście filadelfijskiej).

Runge A.Kantor-Pietraga I.Runge J.Krzysztofik R.Dragan W., 2018, Can Depopulation Create Urban Sustainability in Postindustrial Regions? A Case from Poland, Sustainability 2018, 10(12), 4633; DOI: 10.3390/su10124633 [pobierz artykuł]

Artykuł poświecony kwestii rozwoju przestrzennego konurbacji katowickiej, w którym zarekomendowano kierunki przekształceń infrastrukturalnych i strukturalnych nawiązujących do idei zrównoważonego rozwoju.

Mihaylov V.Runge J., 2019, Identifikatsii czeloweka. Territorial’nye obszcztnosti i sotsial’noe prostranstwo. Opyt kontseptualizatsii, Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Research], 1, 52–62.

Artykuł ma charakter konceptualno-teoretyczny. Omówiono w nim relacje między świadomością, postrzeganiem a identyfikacją jednostek i grup społecznych z przestrzenią oraz podkreślono różnice ontologiczne i epistemologiczne tych pojęć.

Krzysztofik R.Kantor-Pietraga I.Spórna T.Dragan W., Mihaylov V., 2019, Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland, European Planning Studies, 27, 8, 1646–1660. DOI: 10.1080/09654313.2019.1598940 [pobierz artykuł]

Artykuł ma na celu wskazanie dualizmu w zakresie przestrzennego rozwoju funkcji logistycznych. W opracowaniu zwraca się uwagę, że obok najbardziej popularnego modelu logistics sprawl, w Polsce, ale także poza nią ujawnia się model określany jako: logistics anti-sprawl.

Szmytkie R., Krzysztofik R., 2019, The processes of incorporation and secession of urban and suburban municipalities: The case of Poland, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 73, 2, 110–127. DOI: 10.1080/00291951.2019.1604567 [pobierz artykuł]

Artykuł omawia zagadnienie zmian terytorialnych miast w Polsce na skutek odłączeń i przyłączeń sąsiednich jednostek. W artykule wyeksponowano trzy podstawowe grupy determinant kształtujących te zjawiska – społeczno-polityczne, gospodarcze i ontologiczne.