ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


XXIV Seminarium Krajobrazowe

W dniach 5-6 kwietnia 2019 na WNoZ UŚ odbyło się XXIV Seminarium Krajobrazowe, organizowane w Sosnowcu przez Komisję Krajobrazu Kulturowego oraz Oddział Katowicki PTG. Katedra Geografii Ekonomicznej aktywnie uczestniczyłą w seminarium. W komitecie naukowym znalazła się dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, a w komitecie organizacyjnym: dr Andrzej Soczówka i dr Marta Chmielewska. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Jerzy RungeSpołeczno-kulturowe krajobrazy policentrycznego układu osadniczego – identyfikacja, dywersyfikacja, waloryzacja; dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoFunkcja symboliczna w kształtowaniu przestrzeni metropolitalnych; dr Tomasz SpórnaKrajobrazy suburbialne na przykładzie postsocjalistycznego, policentrycznego regionu miejskiego. Przykład konurbacji katowickiej; dr Marta ChmielewskaPrzestrzenie metropolitalne w poprzemysłowym krajobrazie miast Metropolii Ruhry. Postery zaprezentowali: dr Andrzej Soczówka - Kolej piaskowa w krajobrazie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (współautor: mgr inż. Marcin Pająk); mgr Marlena DyszyStrefa wpływu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na obszary podmiejskie. W piątek dr Marta Chmielewska poprowadziła sesję terenową w Śródmieściu Katowic, z kolei w sobotę sesję terenową w Gliwicach współprowadzili dr Marta Chmielewska, dr Andrzej Soczówka i dr hab. Marek Ruman.

001

Fotorelacja z seminarium krajobrazowego