ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Spis Powszechny 2021 r.

Prof. dr hab. Jerzy Runge i dr hab. Robert Krzysztofik uczestniczyli 12.12.2018 r. w spotkaniu poświęconym kwestii Spisu Powszechnego, które odbyło się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Spotkanie miało na celu prezentację głosu środowiska naukowego wobec wyzwań i oczekiwań jakie niesie ze sobą nadchodzący Spis Powszechny w 2021 r., zarówno z perspektywy badań akademickich, jak i potrzeb społecznych. W spotkaniu uczestniczyły połączone Komitety Naukowe: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN oraz Komisja Osadnictwa i Ludności PTG. Gospodarzem spotkania był Prezes GUS dr Dominik Rozkrut. Obrady prowadziła Prof. dr hab. Irena Kotowska, a w imieniu środowiska Geografów oczekiwania względem Spisu przedstawił Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński. W jego prezentacji znalazły się także odwołania i materiały z badań ludnościowych prowadzonych przez Pracowników KGE UŚ.