ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


16 Międzynarodowa Łódzka Konferencja z Geografii Politycznej

W dniach 11–14 września odbyła się 16 Międzynarodowa Łódzka Konferencja z Geografii Politycznej, w której uczestniczyła dr Marta Chmielewska, prezentując referat na temat: Changing role of ethnic minorities in Arctit states. Tegoroczna tematyka i miejsce konferencji nawiązywały do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Oprócz sesji referatowych, które dotyczyły: roli państwa w erze globalizacji, wyzwań przed którymi stoją dziś państwa, ich podejścia do mniejszości narodowych i etnicznych, oraz problemów pogranicza, tradycyjnie częścią konferencji były sesje terenowe, które przeprowadzono w obszarze rdzeniowym państwa polskiego, a więc w okolicach Gniezna.

                   001 002