ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


EURORURAL'18 Conference

W dniach 3.09–05.09.2018 r. dr Tomasz Spórna uczestniczył w międzynarodowej konferencji EURORURAL´18 organizowanej przez Department of Applied and Landscape Ecology Mendel University w Brnie. Była to już szósta edycja konferencji, której tematyka związana jest z badaniami obszarów wiejskich.

W ramach w sesji posterowej, ze szczególnym uwzględnieniem, zaprezentował zagadnienia zachodzących procesów suburbanizacji na obszarach wiejskich konurbacji katowickiej. Tytuł posteru: „The Process of Suburbanization in Rural Areas. An Example of a Post-Industrial Urban Area in Central-Eastern Europe”.

           001 002