ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


17th International Conference of Historical Geographers

W dniach 15-20 lipca w Warszawie odbyła się 17th International Conference of Historical Geographers organizowana przez Instytut Historii PAN oraz Uniwersytet Warszawski, w której czynny udział wzięła mgr Weronika Dragan (poster pt. Reconstruction of urban space changes around the former border railway stations). Konferencja obejmowała zagadnienia z zakresu metodologii w geografii historycznej, osadnictwa, miast, ekonomii, wykorzystywania starych map, polityki, religii, środowiska, klimatologii, czy hydrologii.     

001