ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Seminarium habilitacyjne, lipiec 2018

W dniu 3 lipca 2018 r. odbyło się Seminarium habilitacyjne organizowana przez pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to miejsce dyskusji na temat prezentowanych koncepcji prac habilitacyjnych. Tematykę swoich prac habilitacyjnych przedstawiło pięć osób, tj. dr Iwona Kiniorska, dr Valentin Mihaylov, dr Ewa Pałka-Łebek, dr Robert Pawlusiński, dr Dariusz Rajchel.

Seminarium odbyło się w przeddzień rozpoczynających się 4 lipca Warsztatów z geografii społeczno-ekonomicznej.

       001 002