ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Konferencja „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”

W dniach 11–12 czerwca prof. dr hab. Jerzy Runge, dr Valentin Mihaylov i dr Tomasz Spórna wzięli udział w konferencji organizowanej przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, pt. „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”. Konferencja dedykowana była pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii. Wnikliwiej z najważniejszymi pracami Profesora można zapoznać się na stronie specjalnie utworzonej Biblioteki Cyfrowej (link).

Blisko 80 uczestników dyskutowało podczas dziewięciu sesji, na temat dziedzictwa naukowego Profesora Zbyszka Chojnickiego, nowych problemów badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej oraz stosowania nowych metod i narzędzi badawczych w geografii.

Tematy zaprezentowane na konferencji przez pracowników KGE:

dr Valentin Mihaylov, prof. dr hab. Jerzy Runge – Tożsamość terytorialna w geografii społecznej. Tymczasowa moda czy problem badawczy o znaczeniu aplikacyjnym?

dr Tomasz Spórna – Proces suburbanizacji – współczesne pola badawcze i koncepcje teoretyczne

         001 002

                         003 004