ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Międzynarodowa Konferencja Naukowa – GEOBALCANICA

W dniach 15–16 maja 2018 r. w Macedonii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa – GEOBALCANICA, na której dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko zaprezentowała problem dojazdów do pracy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a doktoranci mgr Marlena Dyszy i mgr Wojciech Koman z Katedry Geografii Ekonomicznej przygotowali tematy z zakresu przemian w użytkowaniu ziemi i migracji w otoczeniu konurbacji katowickiej oraz funkcji kreatywnej Katowic. Program konferencji.

Sesja terenowa poruszała między innymi problemy osadnictwa miejskiego (Heraklea, Bitula), funkcje gospodarcze, problemy turystyczne (Ohryd) oraz geomorfologiczno-hydrologiczne (Ohryd, Park Narodowy Pelister, Park Krajobrazowy Ezerani).

    001 002 003