ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Dr Valentin Mihaylov – nowy pracownik KGE

Od października br. nowym Pracownikiem Katedry Geografii Ekonomicznej jest dr Valentin Mihaylov – absolwent Uniwersytetu Sofijskiego św. Klemensa z Ochrydy.

Dr Valentin Mihaylov jest autorem ponad 50 publikacji naukowych w językach bułgarskim, polskim, angielskim, rosyjskim i serbskim, w tym autorem i współautorem pięciu książek. W tych językach prezentował się także na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Większość z opublikowanych przez Niego prac nawiązuje do teoretycznych problemów geografii, geografii kulturowej i politycznej, geografii miast oraz kwestii narodowościowych. Od początku swojej kariery naukowej Valentin Mihaylov specjalizuje się w problematyce państw Europy środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Bałkanów). Ostatnio pracował w Narodowym Instytucie Geodezji, Geofizyki i Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk. W 2014 r. odbył staż naukowy w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu CEEPUS Uniwersytetu środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.

 

Valentin Mihaylov