ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Seminarium: Transformacja w sektorze węgla

3 października 2007 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium pt.: „Transformacja w sektorze węgla: badania i dialog o przyszłości sektora i regionu”.

Spotkanie poświęcone było kwestii roli górnictwa węgla kamiennego i energetyki opartej na węglu w krajowym systemie gospodarczym. Ważnym elementem dyskusji podczas spotkania była także polityka energetyczna Polski oraz wyzwania światowej polityki klimatycznej.

Znaczenie poruszanych zagadnień szczególnie istotne jest z perspektywy województwa śląskiego, także w kontekście jego przyszłego rozwoju. Dr hab. Robert Krzysztofik przedstawił na spotkaniu referat zatytułowany: „Dylematy rozwoju miast odchodzących od tradycyjnego przemysłu w województwie śląskim”. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników seminarium spotkała się zaprezentowana koncepcja transindustrializmu (R. Krzysztofik, M. Tkocz, T. Spórna, I. Kantor-Pietraga, Mor. Geogr. Reports, 2016), pojęcia próbującego uchwycić złożoność i dynamikę przekształceń struktur funkcjonalnych w gospodarce konurbacji katowickiej.

Seminarium zorganizował Instytut Badań Strukturalnych w Warszawie oraz Climate Strategies. Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele instytucji gospodarczych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, samorządu regionalnego oraz środowisk związanych z górnictwem. Gościem specjalnym była Anabella Rosemberg z Międzynarodowej Konferencji Związków Zawodowych ITUC.

Seminarium