ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Konferencja: Demography in the future of EU cohesion policy – strategic discussion

W dniu 27 września 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce konferencja i dyskusja poświęcona polityce demograficznej Unii Europejskiej – „Demography in the future of EU cohesion policy – strategic discussion”. W spotkaniu obok przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i przedstawicielstw regionalnych z Hiszpanii, Niemiec i Polski, udział wziął dr hab. Robert Krzysztofik reprezentujący środowisko naukowe.

Istotą spotkania była próba zdefiniowania wyzwań jakie stoją przed instytucjami unijnymi, krajowymi i regionalnymi w kształtowaniu polityki demograficznej UE. Rolę szczególną miały tu zagadnienia dotyczące starzenia się społeczeństw krajów Unii, depopulacji miast i regionów, kwestii migracji oraz relacji: gospodarka – społeczeństwo.

Wystąpienie Dr hab. Roberta Krzysztofika poświęcone było kwestiom definicyjnym dotyczących zjawisk demograficznych szczególnie w odniesieniu do takich atrybutów jak: spójność polityki względem zróżnicowań terytorialnych, istotność skali odniesień w czasie czy hierarchiczny model podejmowania decyzji.

Bruksela