ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Publikacja „Turystyka wśród górniczych szybów”

Ukazała się monografia dr hab. Marzeny Lamparskiej, pt. Turystyka wśród górniczych szybów.

W książce została przedstawiona koncepcja szlaku turystyki przemysłowej i poprzemysłowej, wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem. Książka ma charakter monografii, prowadzi od geologii, historii, przez zagadnienia ekologii krajobrazu, kultury, geografii turyzmu i turystyki. Autorka wyznaczyła i opisała 100 głównych atrakcji turystyki poprzemysłowej i przemysłowej, które obrazują historię i teraźniejszość górnictwa i jego oddziaływanie na środowisko. Miejsca te układają się w szlak przebiegający od tarnogórskich sztolni – włączonych w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, po kopalnie w Ostrawie; od Gliwic po Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą – wszędzie tam, gdzie prowadzono wydobycie rud srebra, ołowiu i cynku, rud żelaza, węgla kamiennego i surowców skalnych. Książka została pozytywnie zrecenzowana przez prof. Mirosława Mikę z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. inż. Barbarę Stankiewicz z Politechniki Śląskiej. Stanowi kompendium wiedzy o górnictwie, geografii industrialnej oraz wspomina także o kierunkach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Autorka zamieściła w niej autorskie fotografie wybranych obiektów. Ważnym uzupełnieniem jest strona internetowa www.twgs.pl, na której znajduje się mapa szlaku. Spis treści i informacje o książce znajdują się także na stronie internetowej wydawnictwa Śląsk [spis treści] [informacja o książce]

 

2017 1 M. Lamparska