ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


X Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku

W dniach 14–16 maja 2017 r. pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej wzięli udział w X Konferencji Naukowej Miasta XXI wieku, zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. Tematem konferencji były „Koncepcje oraz idee rozwoju i planowania miast: wyzwania – projekty – możliwości”.

Tematy poszczególnych wystąpień:

  • prof. dr hab. Jerzy RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – aspekty teoretyczne
  • dr hab. Anna RungePrzeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast tradycyjnego regionu społeczno-gospodarczego – wymiar empiryczny
  • dr hab. Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoSilesia w świetle ustawy metropolitalnej
  • dr hab. Franciszek KłosowskiSpołeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych w województwie śląskim
  • dr Sławomir SitekPrzestrzenno-funkcjonalne efekty rewitalizacji
  • mgr Weronika DraganPraktyki zagospodarowania przestrzeni związanej z dawnymi stacjami granicznymi

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji na stronie internetowej organizatorów [www]