ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


XI Konferencja: Dziedzictwo i historia górnictwa
oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

W dniach 20-22 kwietnia 2017 dr hab. Marzena Lamparska i dr Marta Chmielewska uczestniczyły w konferencji poświęconej Dziedzictwu i Historii Górnictwa organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. W tym roku konferencja ta odbyła się w Zabrzu – w częściach naziemnych i podziemnych Zabytkowej Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Uczestnicy mogli także wejść do przygotowywanej dla ruchu turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, której otwarcie nastąpi w czerwcu tego roku.
Nasze koleżanki zaprezentowały następujące referaty:
Dr M. Chmielewska: Od niechcianego dziedzictwa do ikon krajobrazu - hałdy w Zagłębiu Ruhry;
Dr hab. M. Lamparska: O ochronie zabytków górniczych słów kilka.

                     001 003 002