ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Nowa strona Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Z dniem 20.11.2019 r. bieżące informacje na temat funkcjonowania Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz związanych z nim wydarzeń publikowane są na stronie https://new.us.edu.pl/instytut/igseigp/ Docelowo znajdą się na niej także informacje dotyczące dorobku naukowego Pracowników, które przez jakiś czas będą jedynie na dawnej stronie Katedry Geografii Ekonomicznej UŚ. Zaktualizowanie wszystkich informacji na nowej stronie Instytutu nastąpi wkrótce. 

 

Zebranie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W dniu 22 października 2019 r. odbyło się pierwsze zebranie Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się podziękowaniami złożonymi na ręce Prof. dr. hab. Jerzego Runge za dotychczasowe liderowanie Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego. W dalszej części spotkania Dyrektor Instytutu – dr hab. Robert Krzysztofik naświetlił wstępne założenia funkcjonowania i polityki IGSEiGP w najbliższym okresie. Następnie informacje dotyczące spraw dydaktycznych przekazał Dyrektor Kierunku Geografia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Sławomir Pytel. 

001 002 003

                                         004 005

 

Praktyka terenowa "Polska Północ"

W dniach 15-22 lipca odbyła się praktyka terenowa dla Studentów II Roku Geografii. Wśród wielu miejsc odwiedzonych przez Uczestników praktyki była także Stawa "Młyny" w Świnoujściu - dobre miejsce by dowiedzieć się o przyrodzie, gospodarce, społeczeństwie i turystyce tej części Wybrzeża. Praktykę prowadzili Dr hab. Robert Krzysztofik, Dr hab. Sławomir Pytel i Dr Jolanta Pełka-Gościniak.

001

 

Udział dr. Valentina Mihaylova w konferencji „Wyzwania dla nowej Europy”

Dr Valentin Mihaylov z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej wziął udział w konferencji „Wyzwania dla nowej Europy”, która odbyła się 11 i 12 października w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Była to XIX edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” organizowana przez Fundację Konrada Adenauera, Fundację im. Roberta Schumana w Luksemburgu oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Wśród tematów dwudniowych debat były m.in. perspektywy rozwoju UE po zbliżającym się wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii oraz poszukiwania wspólnego modelu gospodarczego dla Europy.

Dr Mihaylov uczestniczył jako ekspert w sesji specjalnej poświęconej 30-leciu początków transformacji ustrojowej oraz aktualnym wyzwaniom, jakie stoją przed krajami Europy Środkowej, w której debatowali również były prezydent Bronisław Komorowski, pierwszy premier Słowenii Alojz Petrele oraz dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Basil Kerski. W dyskusji pojawiały się zarówno wątki historyczne, jak i współczesne. Podkreślono jak ważne dla narodów, które do 1989 r. znajdowały się na wschód od „żelaznej kurtyny”, są nadal wartości zjednoczonej Europy.

Wśród panelistów dwudniowej konferencji znaleźli się m.in. pierwsza wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Mairead McGuinness, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska, były premier Saksonii prof. Georg Milbradt i inni przedstawiciele europejskiej polityki, duchowieństwa i środowiska akademickiego.

001

 

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

Na początku lipca, pod kierownictwem dr hab. Anny Runge, dr. Valentina Mihaylova i dr. Andrzeja Soczówki, odbyły się ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej dla studentów drugiego roku geografii. Uczestnicy ćwiczeń mieli okazję zapoznać się z procesami przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych wybranych obszarów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Oprócz wizyty w zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, z którą wiążą się początki uprzemysłowienia regionu, studenci mieli możliwość zapoznać się z działalnością jednego z zakładów japońskiej korporacji NGK Ceramics, specjalizującej się w produkcji ceramicznych filtrów oczyszczających DPF dla samochodów osobowych i ciężarowych. Zlokalizowana w strefie ekonomicznej Tucznawa w Dąbrowie Górniczej inwestycja stanowi jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów przemysłowych nie tylko w regionie, ale także w całym kraju.

Podczas wizyty w strefie Tucznawa, odbyło się także spotkanie z Panem Bartłomiejem Leszczyńskim z Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oprócz zaprezentowania projektu inwestycji kolejnego zakładu z branży motoryzacyjnej, który powstanie na terenie strefy, Pan Leszczyński omówił sposób funkcjonowania Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej wskazując główne wyzwania w przyciąganiu inwestorów pod względem prawno-administracyjnym, przestrzennym oraz rynku pracy. Dzięki temu, studenci mogli skonfrontować wiedzę o czynnikach lokalizacji przemysłu zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z realiami społeczno-gospodarczymi.

W ramach ćwiczeń terenowych, w sali Rady Miasta w Katowicach odbyło się spotkanie z kierownikiem oraz pracownikami Referatu Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Gospodarze spotkania zaprezentowali szczegółowo uwarunkowania prawne działalności ich jednostki. Aktualne problemy i konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym śródmieścia Katowic oraz innych dzielnic miasta. Kwestie te wywołały ożywioną i owocną dyskusję.

Studenci przeprowadzili m.in. badania ankietowe dt. postrzegania przestrzeni miejskiej Katowic oraz przeprowadzili inwentaryzację bezpośrednią obiektów handlowych i mieszkaniowych. Część studentów przeprowadziła również badania terenowe w Zagórzu, dzielnicy Sosnowca na temat kompleksowych problemów zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-demograficznego osiedla z tzw. wielkiej płyty.

       001 002 003

       004 005 006

 

 

INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Z dniem 01 października 2019 roku dotychczasowa Katedra Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego została przekształcona w Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego (IGSEiGP). W Instytucie pracować będą także Pracownicy dotąd związani z innymi Jednostkami dotychczasowego Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Nowy Instytut będzie częścią nowoutworzonego Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Dyrektorem Instytutu został dr hab. Robert Krzysztofik. Główną siedzibą nowego Instytutu nadal jest XVIII piętro w budynku uniwersyteckim przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu. Wkrótce zacznie funkcjonować nowa strona internetowa Instytutu (www.us.edu.pl/instytut/igseigp), nowy e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz nowa strona na Facebooku. Numery telefonów do Sekretariatu oraz Pracowników pozostały bez zmian.

Obrony prac magisterskich

W dniu 10.07.2019 r. w Katedrze Geografii Ekonomicznej miały miejsce obrony prac magisterskich Pani Sylwii Czyżewskiej i Pani Sandry Kowalczyk. Promotorem obu prac był Dr hab. Robert Krzysztofik, a Przewodniczącym Komisji Prof. dr hab. Jerzy Runge. Prace recenzowały Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga i Dr hab. Marzena Lamparska. Gratulujemy.

                       001 002