ul. Będzińska 60, 41-200 SosnowiecWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiegoflagauk
Logo Logownoz


Sukcesy naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. Nie ma zatem nic przyjemniejszego niż wspólne ich świętowanie w gronie członków i przyjaciół KGE. We wtorek 22.11. wspaniałe przyjęcie z okazji swojej habilitacji przygotowała najmłodsza dr hab. w naszej katedrze – Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Było pysznie!

E. Zuzańska Żyśko 2016

8 listopada uroczyście pożegnaliśmy dr hab. Marię Tkocz, która od tego roku akademickiego przeszła na zasłużoną  emeryturę, po ponad 40 latach pracy w KGE. Podziękowaliśmy Jej za wieloletnią współpracę, wielką życzliwość, nieocenioną pomoc merytoryczną i opiekę sprawowaną nad wieloma z nas jeszcze w czasach studenckich, zarówno jako wykładowca, czy promotor prac magisterskich i doktorskich, jak i jako prodziekan. Liczymy na Jej częste odwiedziny, by móc nadal czerpać z doświadczenia i rad naszej pani Profesor.

Prof. M. Tkocz 2

 

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
dla pracowników Katedry Geografii Ekonomicznej

Podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Nagrody Naukowe III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego otrzymali Dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, Dr hab. Robert Krzysztofik i Dr hab. Anna Runge. Dr hab. Franciszek Kłosowki otrzymał nagrodę III stopnia za działalność organizacyjną.

Nagrody 20162017m

 

Publikacja "Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka"

E. Zuzańska Żyśko Procesy metropolizacji 625

W dniu 20 września 2016 roku do grona samodzielnych pracowników naukowych dołączyła dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Monografia pt. „Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka” to książka opisująca rozwój metropolii na świecie i towarzyszące im procesy przestrzenne, funkcjonalne i sieciowe. Praca próbuje wskazać także pierwsze oznaki metropolizacji w regionie śląskim. Jest to interesujące opracowanie z zakresu osadnictwa miejskiego.

 

Publikacja "Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego"

Ukazała się publikacja Prof. dr hab. Alicji Szajnowskiej-Wysockiej oraz dra Sławomira Sitka pt. "Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego". Monografia poświęcona jest kwestiom rozwoju regionalnego w ujęciu teoretycznym. Porządkuje zakres terminologiczny pojęcia rozwoju oraz naświetla metody jego badania. Praca rozważa wpływ globalizacji, która reorganizuje przestrzeń polityczną, społeczną i gospodarczą, a tym samym kształtuje proces rozwoju.

Współpraca Katedry Geografii Ekonomicznej
z Najwyższą Izbą Kontroli

W 2015 roku pracownicy Katedry Geografii Ekonomicznej – dr Sławomir Sitek i dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko uczestniczyli w roli ekspertów w badaniu dotyczącym problemów rozwojowych Bytomia. Wraz z kolegami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzili żmudne badania terenowe, na podstawie których powstały obszerne pracowania dotyczące usprawnienia pracy w dwóch instytucjach publicznych w mieście: Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Trzecie dotyczyło opinii mieszkańców na temat Bytomia. Wyniki tych prac ukazały się w formie trzech raportów: 1) „Ocena zadowolenia bycia mieszkańcem Bytomia”; 2) „Ocena zadowolenia klientów PUP” i 3) „Ocena zadowolenia klientów MOPR”. Wnioski w nich zawarte w całości umieszczono w raporcie końcowym Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku pt. „Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia”.

 

Nowa Publikacja

Ukazała się książka: Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problem, 2015, Krzysztofik, R., Dymitrow, M. (Red.), Gothenburg: University of Gothenburg, ss. 465.

Opracowanie składające się z 17 rozdziałów jest pokłosiem współpracy badaczy z Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, która skoncentrowana była na wyjaśnieniu tytułowych zagadnień w świetle kilku dyscyplin naukowych. Redaktorami książki są Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski) i Mirek Dymitrow (University of Gothenburg).